Buddha

By Alba Maca

249 songs

 1. 1.
  1:170:30
 2. 2.
  3:140:30
 3. 3.
  3:140:30
 4. 4.
  Ngani Tröma Pt. 1Choying Drolma, Steve TibbettsChö
  2:190:30
 5. 5.
  Ngani Tröma Pt. 2Choying Drolma, Steve TibbettsChö
  2:420:30
 6. 6.
  3:380:30
 7. 7.
  6:300:30
 8. 8.
  Ney Ogmin Chöying PodrangChoying Drolma, Steve TibbettsChö
  2:280:30
 9. 9.
  Shengshik Pema JungneyChoying Drolma, Steve TibbettsChö
  5:270:30
 10. 10.
  4:290:30
 11. 11.
  Leymön Tendrel 1Choying Drolma, Steve TibbettsChö
  3:280:30
 12. 12.
  Leymön Tendrel 2Choying Drolma, Steve TibbettsChö
  2:250:30
 13. 13.
  2:140:30
 14. 14.
  2:300:30
 15. 15.
  0:570:30
 16. 16.
  2:290:30
 17. 17.
  1:190:30
 18. 18.
  Palden RangjungChoying Drolma, Steve TibbettsSelwa
  2:550:30
 19. 19.
  4:140:30
 20. 20.
  1:490:30
 21. 21.
  4:100:30
 22. 22.
  Song of RealizationChoying Drolma, Steve TibbettsSelwa
  8:560:30
 23. 23.
  5:390:30
 24. 24.
  Mandala OfferingChoying Drolma, Steve TibbettsSelwa
  6:240:30
 25. 25.
  3:240:30
 26. 26.
  5:290:30
 27. 27.
  2:100:30
 28. 28.
  6:010:30
 29. 29.
  5:320:30
 30. 30.
  12:070:30

More by Alba Maca

More Alba Maca

Listen to Buddha now.

Listen to Buddha in full in the Spotify app