Song

Förut (när jag var liten)
Monica Törnell
1996
3:46