Den första morgonen

More by Susanne Alfvengren

© 1985 Hawk Records, BMG Rights Management (Scandinavia) AB

℗ 1985 Hawk Records, BMG Rights Management (Scandinavia) AB