Song

När morgonen gryr
Gösta Linderholm
1978
4:17