Atmiņu mudžekļos sietas visas lietas un vietas kā dzelmē sajaukušās visuma vēlmē I