Song

Jag Har Väntat På Dej
Inger Lise Rypdal
1980
3:26