Radio7sk

By Radio7sk

Rádio 7 reaguje na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez éter aj podcasty chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

 1. 1.
  Poradňa pre mladých 25: Sexuálna čistota / Miti Kováč
  13:50
 2. 2.
  Navigácia 105: Moc Božieho slova / S. Gurka
  8:49
 3. 3.
  Financie 132: Pohľad sveta na dlh
  5:01
 4. 4.
  Navigácia 104: Stratiť život pre Krista / S.Gurka
  6:49
 5. 5.
  Financie 131: Dlh - úvod
  4:48
 6. 6.
  Poradňa pre mladých 24: Nemocnica druhý domov / I. Mrázová
  14:15
 7. 7.
  Navigácia 103: Radosť učeníkov / P. Hanes
  5:08
 8. 8.
  Financie 130: Naša zodpovednosť - zhrnutie
  5:31
 1. 9.
  Navigácia 102: Uzdravenia dnes / P. Hanes
  5:53
 2. 10.
  Financie 129: Neposlušný správca
  5:04
 3. 11.
  Poradňa pre mladých 23: PC Hry / Mimo Kunst
  16:10
 4. 12.
  Navigácia 101: Uzdravenie hluchonemého / P. Hanes
  5:44
 5. 13.
  Financie 128: Poslušný správca
  5:10
 6. 14.
  Navigácia 100: Uzdravení nemali povedať, kto ich uzdravil / P. Hanes
  10:05
 7. 15.
  Poradňa pre mladých 22: Evolúcia / Tomáš a Silvia
  12:58
 8. 16.
  Navigácia 99: Múdrosť tohto sveta vs. Božia múdrosť / I. Zuštiak
  7:38
 9. 17.
  Financie 127: Nepoctivý správca
  5:53
 10. 18.
  Financie 126: Verný správca
  4:39
 11. 19.
  Navigácia 98: Ako kazíme náš chrám Boží / I. Zuštiak
  7:18
 12. 20.
  Financie 125: Zodpovednosť správcu 2
  6:11
 13. 21.
  Poradňa pre mladých 21: Služba dorastu / J. Pindrochová
  10:52
 14. 22.
  Navigácia 97: Všetko slúži na dobré
  8:17
 15. 23.
  Financie 124: Zodpovednosť správcu 1
  6:00
 16. 24.
  Navigácia 96: Nebeské kráľovstvo ako kupec
  9:37
 17. 25.
  Financie 123: Sme správcovia
  5:00
 18. 26.
  Poradňa pre mladých 20: Bázeň / J. Pindrochová
  10:42
 19. 27.
  Navigácia 95: Dávanie /S. Gurka
  9:12
 20. 28.
  Navigácia 94: Milovať Boha / S. Gurka
  7:26
 21. 29.
  Financie 122: Boh dáva ľuďom autoritu
  5:09
 22. 30.
  Navigácia 93: Keď rastie majetok / S. Gurka
  6:45
 23. 31.
  Financie 121: Boh dáva bohatstvo 3
  5:20
 24. 32.
  Poradňa pre mladých 19: Múdrosť v skutkoch / E. Gurková
  10:55
 25. 33.
  Navigácia 92: Milovať blížneho / S. Gurka
  5:28
 26. 34.
  Financie 120: Boh dáva bohatstvo 2
  5:49
 27. 35.
  Financie 119: Boh dáva bohatstvo 1
  5:43
 28. 36.
  Poradňa pre mladých 18: Múdrosť / E. Gurková
  10:26
 29. 37.
  Navigácia 91: Potraty a kresťania / S. Javornický
  5:07
 30. 38.
  Financie 118: Boh sa stará 4
  5:15
 31. 39.
  Navigácia 90: Ilegálne potraty / S. Javornický
  6:10
 32. 40.
  Financie 117: Boh sa stará 3
  5:01
 33. 41.
  Poradňa pre mladých 17: Myseľ Kristova / I. Pogran
  11:59
 34. 42.
  Navigácia 89: Čo bol Evin problém / M. Findra
  4:35
 35. 43.
  Financie 116: Boh sa stará 2
  5:52
 36. 44.
  Navigácia 88: Farizeji neprijali Ježiša / P. Hanes
  9:53
 37. 45.
  Financie 115: Boh sa stará 1
  6:00
 38. 46.
  Poradňa pre mladých 16: Otrok vs. syn / I. Pogran
  10:30
 39. 47.
  Navigácia 87: Naozaj nám môže byť odpustené? / P. Hanes
  8:36
 40. 48.
  Financie 114: Boh riadi srdcia 2
  5:32
 41. 49.
  Navigácia 86: Priateľstvo so svetom / P. Hanes
  9:05
 42. 50.
  Financie 113: Boh riadi srdcia 1
  5:04

Listen to Radio7sk now.

Listen to Radio7sk in full in the Spotify app