Kvalitetstid

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kvalitetstid – faglig påfyll for deg som jobber med utdanning.En podkast fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Les mer om direktoratet på hkdir.no. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

All Episodes

I ti år har sentrene for fremragende utdanning arbeidet med kvalitetsutvikling der studentene deltar aktivt i utviklingsarbeidet. Hva kreves for å få til godt studentpartnerskap, og er det bare sentre for fremragende utdanning som kan få det til? Gjestene er Pernille Nerlie fra BioCEED og Øystein Kolstad Kvalø fra CELL.Produsert av Mainstream AS for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 29

29 min 52 sec

Norsk helsevesen står overfor stadig flere eldre med høy levealder og sykere pasienter enn tidligere, og det er viktig å oppdage symptomer tidlig for å unngå forverring av sykdom og hindre unødvendige sykehusinnleggelser. I denne episoden får vi høre mer om etableringen av etter- og videreutdanningen “Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten”, og gjestene er Gry Ulvedalen og Annette Bjerkenes fra Fagskolen i Viken. Fagskolen i Viken vant Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021 for arbeidet med dette studiet. Produsert av Mainstream AS for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Nov 9

21 min 42 sec

Hvordan ser framtidens universitet ut? Kanskje reiser studentene fritt over landegrensene, og løser reelle samfunnsutfordringer? Kanskje har universitetet som vi kjenner det, blitt historie? Universitetet i Stavanger og deres europeiske partnere har fått hele 50 millioner kroner fra EU for å utvikle et felles «European University». Hva gjør de, hva har de oppnådd, og hvilke tips har de til andre som ønsker å danne slike allianser?For prorektor Astrid Birgitte Eggen handler samarbeidet om å få utvikle og påvirke den europeiske utdanningsfronten. Førsteamanuensis Dag Husebø jobber hands on med internasjonale student- og ansattgrupper som løser autentiske utfordringer fra næringslivet. Studenten Tim Marshall vil utvikle de gamle kornsiloene i Stavanger øst til en grønn og sosial oase for byens innbyggere.Produsert av Mainstream AS for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Oct 19

37 min 8 sec

Hva kan gjøres for å styrke gjennomføring av høyere utdanning? ProTED – Senter for fremragende lærerutdanning har jobbet mye med gjennomføring, og prosjektene PROMO og Oppstart med STIL er to løsninger på samme utfordring. Gjestene er Kirsti Lyngvær Engelien fra Universitetet i Oslo og Siw Skrøvset fra UiT Norges arktiske universitet.Produsert av Mainstream AS for DikuDiku er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

May 28

36 min 36 sec

Hvilke ferdigheter og kompetanse trenger dagens studenter i møte med arbeidslivet? Og hvordan utvikles de nye dannelsesemnene i høyere utdanning? Bjørn Sortland er emneansvarlig og leder for fagseksjonen for Eksperter i team ved NTNU. Anette Myhre Momrak leder utviklingsprosjektet Innovasjon i team ved Universitetet i Sørøst-Norge. Produsert av Mainstream AS for DikuDiku er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Apr 19

38 min 36 sec

I et senter for fremragende utdanning er det sentralt å utvikle innovative måter å jobbe med utdanning. Er kulturendring en forutsetning for å lykkes? Vi snakker med to sentre innen veldig ulike fagfelt om nettopp hvordan de jobber med kulturendring. Gjestene er Vigdis Vandvik  fra Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) og Jon Helge Sætre fra Senter for fremragende musikkutøving (CEMPE). Produsert av Mainstream AS for DikuDiku er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 28

31 min 12 sec

Bortimot 1 av 4 norske ungdommer klarer aldri å gjennomføre videregående opplæring. Også i høyere utdanning er frafall er stort problem. Er det likevel mulig å se for seg en fremtid der ingen faller ut? Mette Bunting ved Universitetet i Sørøst-Norge har fått flere millioner kroner fra EU for å bekjempe frafall ikke bare i Norge, men i hele Europa. Hva skal til for at hun og hennes partnere lykkes? Første steg er å involvere de det gjelder: De unge selv. Barnevernspedagog Volga Gooran mener at det sosiale må på plass aller først.Produsert av Mainstream AS for DikuDiku er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Jan 28

23 min 13 sec