Nedělní promluvy v jihlavském pravoslavném chrámu

By o. Jan Baudiš

Zde si můžete poslechnout záznamy promluv pronášených při jihlavských pravoslavných bohoslužbách. Jsou to kázání, kterými se kněz po přečtení příslušného úryvku z evangelií obrací k věřícím, aby je vyučoval a vzdělával ve víře, povzbuzoval a napomínal. Tak to přikazuje knězi Bible i svatí Otcové. Vždyť Pán Ježíš poslal své apoštoly, aby hlásali jeho dobrou zprávu. Ap. Pavel pravil: „Běda mi, kdybych nekázal,“ a poznamenal, že je to jeho povinnost (1Kor 9,16); sám se k věřícím často obracel slovem i dopisem, nabádaje své učedníky, aby hlásali slovo Boží vhod i nevhod, usvědčovali, napomínali, povzbuzovali a trpělivě učili (2Tim 4,2). Církev od samotného svého počátku usilovně hlásá evangelium. Homilie má být živým slovem, řečí pronášenou sice po přípravě, leč nikoliv suše předčítanou. Měla by jít od srdce k srdci. Proto i u nás jsou promluvy vedeny jako řeč živá, která se za spolupůsobení Ducha Svatého rodí přímo v okamžiku kázání. Věřím, že je to posluchačům prospěšnější i za cenu, že se kazatel nevyvaruje přeřeknutí či jiných nedokonalostí v projevu. Hospodin si za svého hlasatele vybral zajíkavého Mojžíše, nebo Pavla, jemuž prý scházela výřečnost (2Kor 11,6) a sám píše, že „mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech“ (1Kor 2,4). Bůh si přeje, aby bylo vždy zjevné, že dílo spásy člověka se neděje skrze lidské schopnosti, ale Boží mocí. Podstatné pro kazatelské dílo je nabízet při službě slova prostor pro inspiraci shůry, která se pak přenáší i na posluchače. Iniciativou našich věřících vznikla tato webová stránka, aby si mohli připomenout, co bylo řečeno a případně některé myšlenky šířit dál. Kéž Bůh požehná.

 1. 1.
  37. NEDĚLE PO 50nici; O ZACHEOVI
  29:07
 2. 2.
  NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI (a o svátku Obětování Páně)
  21:44
 3. 3.
  NEDĚLE SYROPUSTNÍ; vzpomínání Adamova vyhnání. Neděle všeobecného smířeni.
  23:47
 4. 4.
  1. neděle Velkého půstu -- OSLAVA PRAVOSLAVÍ
  38:36
 5. 5.
  2. neděle Velk. půstu -- SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO -- PALAMY
  24:57
 6. 6.
  3. neděle Velk. půstu -- předvečer
  8:04
 7. 7.
  Poslední týden Velk. půstu -- liturgie předem posvěcených Darů
  8:30
 8. 8.
  Květná neděle Velk. půstu -- svátek Vjezdu Páně do Jerusalema (předvečer)
  7:38
 1. 9.
  6. neděle -- Květná -- VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA
  26:58
 2. 10.
  2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o apoštolu Tomáši; tzv. "Popaschální" (Antipascha)
  22:53
 3. 11.
  3. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; sv. žen myronosic
  16:50
 4. 12.
  4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném (předvečer)
  11:44
 5. 13.
  4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o mrtvicí raněném
  18:17
 6. 14.
  5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ; o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha
  31:11
 7. 15.
  36. NEDĚLE PO 50nici; o tom, co je podstatné a co nikoliv
  11:39
 8. 16.
  25. neděle po Padesátnici - vzkříšení dcery Jairovy
  18:34
 9. 17.
  26. neděle po Padesátnici - svátek archanděla Michaela a dalších beztělesných mocností
  17:07
 10. 18.
  27. neděle po Padesátnici - o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu
  14:28
 11. 19.
  28. neděle po Padesátnici - o uzdravení ženy v den sváteční
  12:58
 12. 20.
  29. neděle po Padesátnici - jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího
  30:01
 13. 21.
  30. neděle po Padesátnici - o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
  20:46
 14. 22.
  31. neděle po Padesátnici - Neděle praotců Božího národa - o hostině a hostech
  30:54
 15. 23.
  22. neděle po Padesátnici - o rozsévači a rozličné půdě
  25:10
 16. 24.
  21. neděle po Padesátnici - o vzkříšení mládence
  21:56
 17. 25.
  19. neděle po Padesátnici - zázračný rybolov na hlubině
  23:41
 18. 26.
  18. neděle po Padesátnici - neděle po Povýšení svatého Kříže
  22:48
 19. 27.
  17. neděle po Padesátnici - po svátku NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
  23:31
 20. 28.
  16. neděle po Padesátnici - o svěřených hřivnách
  21:41
 21. 29.
  13. neděle po Padesátnici - rozloučení se svátkem Proměnění Páně
  36:30
 22. 30.
  12. neděle po Padesátnici - svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
  26:37
 23. 31.
  8. neděle po Padesátnici - nasycení pěti tisíců
  23:49
 24. 32.
  7. neděle po Padesátnici - uzdravení dvou slepých a němého posedlého - svátek svatých apoštolů
  36:36
 25. 33.
  6. neděle po Padesátnici - o uzdravení mrtvicí raněného
  34:57
 26. 34.
  5. neděle po Padesátnici - o vymítnutí běsů z dvou posedlých
  27:56
 27. 35.
  4. neděle po Padesátnici - o víře setníkově
  27:44
 28. 36.
  2. neděle po Padesátnici - svátek svatých zemí zdejších
  26:29
 29. 37.
  1. neděle po Padesátnici - svátek všech svatých
  30:49
 30. 38.
  2. neděle Velk. půstu -- SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO -- PALAMY
  25:13
 31. 39.
  NEDĚLE O CELNÉM A FARISEOVI
  27:35

Listen to Nedělní promluvy v jihlavském pravoslavném chrámu now.

Listen to Nedělní promluvy v jihlavském pravoslavném chrámu in full in the Spotify app