Fiercast

By Fier

Een podcast over specialistische zorg bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier is het landelijke expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daar vallen onder andere loverboyproblematiek, huiselijk geweld, seksueel geweld, trauma's en mensenhandel onder. Deze onderwerpen zijn heel ingewikkeld om uit te leggen. We maken deze podcast om uit te leggen wat deze onderwerpen inhouden en wat Fier daarin betekent.

Listen to Fiercast now.

Listen to Fiercast in full in the Spotify app