Социалът говори

Concordia Bulgaria

Идеята за Социалът говори намери време за изява сега, когато нуждата да говорим все по-открито по социални теми е назряла. Подкастът е проект на Фондация „КОНКОРДИЯ България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Столична програма „Социални иновации“. Ще търсим отговори и решения по социални теми. Хората от уязвими групи ще споделят своите нужди. Ще обсъждаме казуси и въпроси с потърпевши, експерти и представители на държавната администрация. С мен, Зорница Симеонова, водещ на подкаста. Заедно можем да стигнем до правилните решения! Можете да ни пишете на: www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/

All Episodes

Имат ли нужда от събуждане децата и младежите днес? Какво е необходимо за да ги събудим и всеки от нас ли може да го направи? Кои са съвременните будители? Какво мотивира децата? А младежите? Как да пробуждаме по-различните деца – с различно социално положение, без родителска грижа, с различен тип затруднения? Как пробуждате в тях желанието да се развиват? Участват ли и как родителите в процеса на мотивиране и развитие на децата и младежите? Споделени уроци от практиката. По всички тези въпроси разговаряме в 5 епизод на подкаста с Генадий Матвеев, педагогически съветник, училищен психолог и учител с огромен опит в работата с най-различни деца, от различни социални групи, с различни възможности, затруднения, с и без родителска грижа. Служител на детството, както сам се определя. Ако харесате Социалът говори, абонирайте се за него там, където го слушате. Намерете ни във фейсбук и споделете какво мислите: https://www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/ Гледайте ни и в YouTube: https://bit.ly/35XiNVf Социалът говори е подкаст на български език, в който говорим по социални теми и предлагаме решения на проблемите.

Nov 1

48 min 8 sec

Как се случва обучението на децата ни в образователната система днес? Има ли промени в начина, по който децата научават, учителите преподават, психолозите и другите специалисти, работещи с деца си вършат своята  работа? Какви са недостатъците и ползите от онлайн обучението и пред какви предизвикателства ни поставя то? Как представителите на уязвимите общности се справят с обучението в новата среда и кои точно са уязвимите общности в днешните условия?  В Епизод 4 на Подкаст Социалът говори разговаряме по всички тези въпроси с Анет Маринова, психолог в 23 СОУ „Фредерик Жолио Кюри“ и Росен  Богомилов, заместник-директор в 106 ОУ "Григорий Цамблак".  Чуйте предложените решения!  Ако харесате Социалът говори, абонирайте се за него там, където го слушате. Намерете ни във фейсбук и споделете какво мислите: https://www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/ Гледайте ни и в YouTube: https://bit.ly/35XiNVf Социалът говори е подкаст на български език, в който говорим по социални теми и предлагаме решения на проблемите.

Oct 5

1 hr

Грижим ли се адекватно за бременните жени и техните деца за да имаме едно здраво и развито общество? Защо сме изключение сред всички европейски страни с наличието на неосигурени бременни жени? Каква е цената, която плащаме от гледна точка на икономиката ни и какво е отражението ѝ върху здравето и развитието на обществото ни? Необходими ли са превенцията отзаболявания, задължителнотоздравно осигуряване, наличието на прозрачна информация за бременните жени в България? По темата говорят Искра Стойкова, Директор Програма „Първите 1000 дни“ в Тръст за социална алтернатива и Цветелина Караниколова, Ръководител на Мобилен екип във Фондация КОНКОРДИЯ България. Чуйте предложените решения! Ако харесате Социалът говори, абонирайте се за него там, където го слушате. Намерете ни във фейсбук и споделете какво мислите: https://www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/ Гледайте ни и в YouTube: https://bit.ly/35XiNVf Социалът говори е подкаст на български език, в който говорим по социални теми и предлагаме решения на проблемите.

Aug 30

50 min 28 sec

Осъществяваме ли паралелна грижа и за родителите и за децата и как точно го правим? Как работим заедно всички звена - държавни институции, неправителствен сектор и граждани и липсва ли нещо по веригата? Осъзнаваме ли всички, че за да може грижата ни за децата да е адекватна е необходимо да полагаме същата грижа и за специалистите, които я осъществяват? Как да прекъснем порочния кръг на бедността и гледаме ли на грижата за децата като грижа за доброто икономическо състояние на България? По темата говорят г-жа Детелина Котевска, Началник Отдел Дейности и мерки по закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане и г-жа Мариана Писарска, Директор Политики за децата в Национална мрежа за децата. Чуйте предложените решения! Ако харесате Социалът говори, абонирайте се за него там, където го слушате. Намерете ни във фейсбук и споделете какво мислите: https://www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/ Гледайте ни и в YouTube: https://bit.ly/35XiNVf Социалът говори е подкаст на български език, в който говорим по социални теми и предлагаме решения на проблемите.

Jul 30

53 min 25 sec

Защо хората от уязвими групи често не притежават документи за самоличност? Как това влияе върху качеството на живота им? Истината е, че от това зависи дали те могат да упражняват човешките си права, дали могат да се възползват от всички услуги, на които имат право, като граждани на Република България - здравни, социални, юридически и др. А много често те са жизненоважни за тях. От нашата практика в КОНКОРДИЯ България, от разговорите ни с колеги и партньори, от проучвания сме установили, че непритежаването на документи за самоличност и всички други проблеми, които следват от това, водят до огромен проблем за хората от уязвими групи. Не притежавайки документ за самоличност тези хора остават забравени, дори невидими. А от този проблем страда цялото ни общество - всички ние. По темата говорят Трендафил Меретев и Григор Стоянов. Чуйте предложените решения! Ако харесате Социалът говори, абонирайте се за него там, където го слушате.  Намерете ни във фейсбук и споделете какво мислите: https://www.facebook.com/ConcordiaBulgaria/. Гледайте ни и в YouTube: https://bit.ly/35XiNVf. Социалът говори е подкаст на български език, в който говорим по социални теми и предлагаме решения на проблемите.

Jun 29

1 hr 13 min