Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø

VPT - Viden På Tværs

At skabe og vedligeholde et godt psykisk arbejdsmiljø er en fælles opgave for medarbejdere og ledere i kommunerne.

Med denne podcast-serie sætter parternes Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne – i daglig tale: SPARK – fokus på, hvordan kommunale arbejdspladser kan arbejde med psykisk arbejdsmiljø. Du kan høre, hvordan andre kommunale arbejdspladser har grebet arbejdet med at styrke det psykiske arbejdsmiljø an, du kan få tips til værktøjer og metoder, der kan hjælpe MED-udvalg og TRIO’er med tage fat, og du kan høre, hvordan SPARKs konsulenter går til opgaven, når de drager ud i kommunerne landet over.

All Episodes

Betyder det noget for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne, at SPARK er resultatet af et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere? I denne podcastepisode medvirker arbejdsmiljøforsker fra Team Arbejdsliv, Hans Jørgen Limborg, og leder af sygeplejen i Høje-Taastrup, Jeanette Hansen, og tillidsrepræsentant Tine Tom-Petersen, som har gennemført et SPARK-forløb. Hør blandt andet: Om det gør en forskel for arbejdspladserne, at SPARK repræsenterer partssamarbejdet Hvordan man i følge arbejdsmiljøforsker Hans Jørgen Limborg kan se SPARK som et konkret udtryk for ”den danske model”, hvilket giver et godt udgangspunkt for et stærkt samarbejde ude på den enkelte arbejdsplads Hvordan den nye TRIO i Høje-Taastrup brugte SPARK til at skabe et godt fundament for samarbejde og derved hurtigt har kunnet gå i gang med at finde løsninger sammen Læs mere om SPARK: www.sparkweb.dk Læs mere om baggrunden for SPARK: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/baggrunden-spark Se hvordan I selv får et SPARK-forløb: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/faa-et-forloeb-med-spark  

Dec 2020

9 min 42 sec

I reglen arbejder SPARK med en enkelt arbejdsplads ad gangen. Men hvad sker der, hvis man vil bruge SPARK til at styrke arbejdsmiljøet i hele kommunen på en gang? Det er Allerød Kommune godt i gang med. SPARK prøver nemlig som noget helt nyt at køre et forløb for hele 35 MED-udvalg fra samme kommune på samme tid. I denne podcastepisode medvirker Allerød Kommunaldirektør Morten Knudsen og næstformanden i Hovedudvalget i Allerød Kommune Lise Tarp. Hør blandt andet: Hvordan Allerød har arbejdet strategisk med psykisk arbejdsmiljø, og hvilke erfaringer de har med at sætte 35 MED-udvalg i gang på samme tid Hvilken rolle de lokale MED-udvalg spiller som bindeled mellem kommunens overordnede strategi, og hvordan den udspiller sig på den enkelte arbejdsplads Hvordan Corona-situationen vendte op og ned på måden, som SPARK-forløbet foregik på, hvilket viste sig at en fordel for de lokale MED-udvalg Om tale- og lyttepositioner – et greb der kan gøre en stor forskel for samarbejde i MED-udvalg og TRIOer Læs mere om SPARK: www.sparkweb.dk Se hvordan I selv får et SPARK-forløb: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/faa-et-forloeb-med-spark  

Dec 2020

12 min 15 sec

Hvem kender ikke til oplevelsen af, at nu har man fundet frem til gode løsninger og forandringer, der vil gøre en forskel for arbejdspladsen - blot for nogle måneder senere at kunne konstatere, at det blev ved de gode intentioner, og forandringerne er løbet det ud i sandet. Denne podcastepisode handler om læring og forankring, og hvordan man gør det lettere at holde fast i de gode forandringer. SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen og forsker og arbejdsmiljøkonsulent Inger-Marie Wiegman deltager. Hør blandt andet: Hvorfor kommunikation er helt centralt i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, men ofte bliver underprioriteret At efterspørgslen på mere synlig ledelse i medarbejdergruppen sjældent betyder, at lederen skal være mere synlig, men oftere at lederen i højere grad skal inddrage og efterspørge medarbejdernes input og viden Hvorfor involvering af medarbejderne er afgørende for, om en forandring bliver fastholdt At de stærkeste ideer og tiltag overlever, mens andre skal have lov til at dø ud – og hvor vigtigt det er løbende at tage tiltag op til revision og se, om de virker efter hensigten Se mere om, hvordan SPARK arbejder med fastholdelse af gode forandringer og tiltag: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/saadan-holder-i-fast-i-forandringer-og-nye-tiltag Prøv værktøjet ”Siden sidst – en metode til evaluering og fremadrettet læring”: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/siden-sidst-en-metode-til-evaluering-og-fremadrettet-laering   Episode 4

Dec 2020

12 min 24 sec

Hvad er prøvehandlinger, og hvordan kan man arbejde med dem? I denne podcastepisode forklarer SPARK-konsulenterne Annette Øhlers og Louise Worm, hvad prøvehandlinger er, og hvordan man som arbejdsplads kan arbejde med dem. Derudover deltager leder Peter Bagge og medarbejderrepræsentant René Nygaard Antvorskov fra Planafdelingen i Esbjerg, som efter et SPARK-forløb har fået smag for prøvehandlinger. Hør blandt andet: Hvorfor prøvehandlinger er en integreret del af et SPARK-forløb Hvorfor I ikke kan regne den rigtige indsats ud på forhånd, og hvordan prøvehandlinger kan give et blik for kompleksitet og eventuelle forhindringer, før I ruller en færdig løsning ud Om Esbjergs planafdelings prøvehandling ”ugens sager”, som har givet større åbenhed og tillid mellem ledelse og medarbejdere Hvorfor TRIO/MED-samarbejdet er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø Se mere om SPARKs tilgang til prøvehandlinger: https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/proevehandlinger Læs mere om Esbjerg planafdelings forløb med SPARK og deres erfaringer med prøvehandlinger: https://vpt.dk/teknik-og-miljo/provehandlinger-hjalp-planafdeling-til-arbejde-med-tillidsbaseret-ledelse

Dec 2020

13 min 39 sec

Et godt psykisk arbejdsmiljø er en fælles opgave for ledere og medarbejdere, men hvordan arbejder man rent faktisk med at udvikle og vedligeholde det? Det har vi spurgt SPARK-konsulenterne Mille Trøst Simonsen og Kaare Spliid om. Derudover får podcasten besøg af skoleleder Trine Petersen og tillidsrepræsentanten Carsten Wohlgemut fra specialskolen Kløverskolen. De har arbejdet sammen med SPARK for at lære, hvordan skolen bedre kan takle forandringer og høje følelsesmæssige krav. Hør blandt andet: Hvorfor SPARKs indgang til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø går gennem MED-udvalg eller TRIOer Hvorfor det er vigtigt ikke på forhånd at lægge sig fast på, hvad problemet er og hvad løsningen skal være De fire faser i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø Om værktøjet ”Over standard – under standard” Læs mere om Kløverskolens SPARK-forløb: https://vpt.dk/folkeskole/skole-fik-redskaber-til-tackle-forandringer-og-hoje-folelsesmaessige-krav Se mere om, hvordan I kan arbejde med at få belyst en problemstilling fra flere forskellige vinkler  https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljoe/spoergeteknik-saadan-faar-i-alle-perspektiver-med

Dec 2020

12 min 30 sec