PODCASTY VŠEM

VŠEM

Přednášky

All Episodes

Etika a společenská odpovědnost

Dec 1

1 hr 55 min

Ekonomika podniku a organizací II 1

Nov 24

2 hr 26 min

V tomto rozhovoru se rozpovídá náš prorektor pro strategii a rozvoj doc. RNDr. Mirko Křivánek, CSc., kdy se pokusí vyvrátit strach a naopak přiblížit důležitost logiky a logického myšlení, které je součástí úspěšného studia na VŠEM. Jaká je vlastně jeho úloha v rámci VŠEM, co vše musí jako prorektor zaštiťovat a jak jeho práci narušila současná epidemická situace. Prozradí Vám také, jak je důležité nabité vědomosti spojovat s praxí a tím usnadnit studentům přechod do pracovního života a další užitečné informace.

Nov 22

47 min 42 sec

Ekonomika podniku a organizací I 3

Nov 17

1 hr 5 min

Tímto rozhovorem bychom Vám rádi přiblížili nejen profesní život, ale také i poodkryli pokličku soukromého života zástupce katedry Podnikové ekonomiky pana JUDr. Cyrila Svobodu, Ph.D. Jak vnímá přechod ze strany politické scény na druhou, a to akademickou, a co ho vlastně na té akademické půdě baví nejvíce? Široce se rozpovídá o tom, jak by vlastně měl vypadat úspěšný řečník, co je v přednesu nejdůležitější a čím zaujmout své posluchače. Rád říká, že základní znalost práva by měla být v povědomosti všech a to nejen právníků. Když se nadále nevzdělává, nepřednáší nebo zrovna nedává rozhovor, je velmi vášnivým běžcem a vede celou svoji rodinu ku sportu a zdravému životnímu stylu.

Nov 15

48 min 9 sec

Ekonomika podniku a organizací I 2

Nov 10

1 hr 8 min

Přinášíme Vám rozhovor se zástupkyní katedry lidských zdrojů VŠEM Ing. Ivetou Hlaváčovou, MBA, která je zároveň součástí Rozvojového centra VŠEM, kde studentům poskytuje možnost koučování jejich studia. V rámci rozhovoru se dozvíte, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kouč, jak vlastně takový koučink probíhá, ale i to, co jsou nejčastější důvody, proč studenti vyhledávají její pomoc.

Nov 8

41 min 27 sec

Ekonomika podniku a organizací I 1

Nov 3

1 hr 46 min

Poslechněte si rozhovor s oblíbeným zástupcem katedry marketingu VŠEM Ing. Břetislavem Stromkem, MBA, který je skutečným odborníkem z praxe, kdy působí například jako marketingový ředitel společnosti Dáme jídlo, mentor v rámci platformy Femme Pallette, ale také vlastní značku, která se specializuje na designové sportovní oblečení. Během rozhovoru se s vámi podělí například o to, jaké novinky připravuje Dáme jídlo, co dokáže ocenit na dobré reklamě, i jaké jsou jeho zkušenosti se studiem v zahraničí.

Nov 1

42 min 16 sec

Seznamte se se zástupcem katedry marketingu VŠEM Ing. Peterem Matiskem, Ph.D., který Vám prozradí, proč upřednostňuje přesah a prolínání jednotlivých oborů a jakým způsobem se snaží koncipovat své přednášky. V rámci rozhovoru Vám pan doktor poradí i to, jak postupovat při psaní závěrečných prací a podělí se o to, jak tráví svůj volný čas.

Oct 24

43 min 45 sec

Kateřina Bláhová aktuálně působí jako specialista přes agilní metodologii. Dnes pracuje na pozici Scrum Mastera u IT společnosti. Mnoholeté zkušenosti získala v bankovním sektoru, kde na různých pozicích pracovala přes 10 let. Vystřídala a vypracovala se kupříkladu z pozice Relationship Managera, přes Deputy Branch Managera, Teamleadera až na zmíněného Scrum Mastera, na kterém působí dodnes. V rámci přednášky se dozvíte co je to Agilní metodologie a jak ji využívat. Jaké jsou základní principy, jak touto pracovní metodou docílit požadovaného výsledku ve společnosti. V neposlední řadě také jaké jsou hlavní úkoly právě člověka na pozici Scrum Mastera. Dnes tuto metodiku využívají velmi často ve velkých společnostech, kde mají právě pro tyto účely i vlastní Scrum Mastery, kteří se na způsoby vývoje specializují.

Oct 18

55 min 23 sec

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky seznamuje se základními principy účetnictví a dovedností v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Oct 13

1 hr 4 min

Zástupkyně katedry podnikové ekonomiky VŠEM JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D. Vám prozradí, proč se vydala cestou advokacie, proč ji baví přednášet na vysokých školách, i jaké rozdíly vnímá mezi prezenčními a kombinovanými studenty. Dozvíte se mimo jiné jakým způsobem ovlivnila pandemie vývoj v české justici, i jaká byla úskalí zkombinování distanční výuky s rodinným životem.

Oct 11

37 min 26 sec

Audiolearning VŠEM z oblasti lidských zdrojů, ve kterém se seznámíte se základy marketingu lidských zdrojů, interním i externím personálním marketingem, budováním značky zaměstnavatele a trendech v personálním marketingu. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Oct 11

2 hr 57 min

Další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky seznamuje s podstatou, analýzou a řízením základních činností podniku z hlediska jejich předmětového zaměření (marketing, nákup, výroba, prodej, financování, investování a rozborová činnost). V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Oct 6

2 hr 4 min

Přinášíme Vám rozhovor s absolventkou bakalářského programu a v současné době studentkou navazujícího magisterského programu Anežkou Kührovou, která si na VŠEM zvolila studium kombinované formy. V rámci rozhovoru se dozvíte, co bylo hlavním impulsem pro studium na VŠEM, jaká byla reakce jejího zaměstnavatele a rodiny, když se jim se svým úmyslem svěřila, i jak hodnotí své studium.

Oct 5

17 min 32 sec

Další audiolearning VŠEM z oblasti ekonomiky zahrnuje základní metody hodnocení finančních toků pomocí soustavy finančně analytických ukazatelů a objasňuje způsob provádění finančně analytických operací a interpretace jejich výsledků. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Oct 4

2 hr 23 min

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového mixu, tak případové studie, na nichž jsou strategie vysvětlovány. Hlavním cílem ovšem není zahltit studenty telefonním seznamem teorií, ale naučit je strategicky myslet.

Sep 29

1 hr 8 min

Přinášíme Vám rozhovor s rektorem VŠEM prof. Ing. Milanem Žákem, CSc., v rámci kterého se s Vámi pan rektor podělí, jakým způsobem prožíval distanční výuku, s jakými slavnými ekonomy se za svou dlouhou kariéru setkal a jak tráví svůj volný čas. Při poslechu tohoto rozhovoru se dozvíte spoustu zajímavostí o nejvýznamnějším zástupci VŠEM, kdy věříme, že dojde i na smích.

Sep 28

42 min 39 sec

Audiolearning VŠEM z oblasti managementu vám pomůže získat přehled o faktorech a silách, které působí na současné podniky a jak na ně podniky reagují svými strategickými postupy. Dále se seznámíte s jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Sep 27

58 min 16 sec

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového mixu, tak případové studie, na nichž jsou strategie vysvětlovány. Hlavním cílem ovšem není zahltit studenty telefonním seznamem teorií, ale naučit je strategicky myslet.

Sep 22

3 hr 10 min

Rozhovor s absolventkou VŠEM Lindou Hudec, která se s Vámi podělí o to, proč se rozhodla pro studium na VŠEM, jak jí zkušenosti ze studia pomohly nastartovat její kariéru, a čemu se věnuje nyní. Zároveň se dozvíte o zajímavé pracovní příležitosti pro studenty VŠEM v online marketingové agentuře KOFFEIN.

Sep 21

42 min 47 sec

Audiolearning VŠEM z oblasti managementu vám pomůže získat přehled o faktorech a silách, které působí na současné podniky a jak na ně podniky reagují svými strategickými postupy. Dále se seznámíte s jednotlivými kroky strategického managementu a problémy, s kterými je spojena jejich realizace. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Sep 20

2 hr 20 min

Radka Loja je lektorkou, psycholožkou a osobní  koučkou. V oboru profesního vzdělávání dospělých působí již od roku  2001. Dříve pracovala jako auditorka a lektorka ve velkých firmách jako  je Prince WaterhousCoopers a Ernst&Young. Zároveň se stala autorkou  knihy "Emoce pod kontrolou - Pět kroků ke zvládnutí emocí", dále je také  autorkou online kurzu mindtrix.cz, seduo.cz a v neposlední řadě také  spoluautorkou knihy "Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické  současnosti". Celý život se neustále učíme něco nového. Učit se efektivně v souladu  se zapojením našeho mozku je klíčovou dovedností v dnešní hektické  době. Větší využití kapacity mozku je spojeno s originálními nápady,  úspěšným zvládnutím stresové situace či větší energií a naplnění v  životě. Existuje zde mnoho technik a možností, které nám učení usnadní,  zefektivní, čímž ve výsledku ušetříme čas. Následné nabyté informace tak  budeme schopni lépe využít a déle si je pamatovat. To vše a mnohem více  se dozvíte během přednášky paní Loja.

Sep 17

1 hr 9 min

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového mixu, tak případové studie, na nichž jsou strategie vysvětlovány. Hlavním cílem ovšem není zahltit studenty telefonním seznamem teorií, ale naučit je strategicky myslet.

Sep 15

2 hr 9 min

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti managementu, který propojuje znalosti podnikové ekonomiky s praktickou aplikací do podnikové praxe, a to z pohledu začínajícího podnikatele v podobě formování a rozvoje nového podnikatelského záměru. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Sep 13

2 hr 56 min

Audiolearning VŠEM Strategický marketing obsahuje jak teorii marketingu od analýz marketingového prostředí až po jednotlivé strategie marketingového mixu, tak případové studie, na nichž jsou strategie vysvětlovány. Hlavním cílem ovšem není zahltit studenty telefonním seznamem teorií, ale naučit je strategicky myslet.

Sep 8

2 hr 15 min

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti psychologie, který seznamuje s podstatou psychologie práce a organizace, jejím vývojem, specifickými metodami, objasňuje pojmy jako výkon, pracovní spokojenost a motivace, včetně jejich souvislostí. Rovněž rozebírá vybrané aspekty fungování organizace z pohledu aplikované psychologie. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Sep 6

2 hr 5 min

Audiolearning VŠEM z oblasti práva seznamuje s milníky evropské integrace, jak se proces integrace projevoval v právní úpravě. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Aug 31

2 hr 5 min

Pavel Klein je krizový manager, lektor a zároveň  osobní kouč managementu. Má vlastní bohaté zkušenosti z obchodu, výroby,  výstavby a řízení firem. Pan Klein podniká a řídí firmy různých oboru  již od roku 1990, kdy nasbíral také mnoho zkušeností. Úspěšný je také i  jako krizový manager a bezpečnostní poradce. V rámci přednášky se dozvíte mimo jiné jaká opatření podniknout, aby  se Vaše firma do krize vůbec nedostala a jaké jsou její indikátory. V  případě již nastalé krize jak vykročit a navrátit firmu zpět do  úspěšného chodu. Jaké jsou jednotlivé fáze řešení nastalých problémů.  Jaké první kroky by měl podniknout krizový manager při vstupu do firmy.  Jaké zkušenosti a znalosti by měl mít dobrý krizový manager a mnoho  dalšího. Pan Klein Vám na konkrétních příkladech představí použité  postupy a sdělí vlastní zkušenosti z oblasti krizového řízení.

Aug 30

56 min 20 sec

Přinášíme vám další Audiolearning VŠEM z oblasti ekonomie, který je zaměřen na dějiny ekonomických teorií, dějiny vývoje managementu a příklady vývoje úspěšných firem. V aplikaci Videolearning VŠEM rovněž naleznete videolearning ke stejnému tématu, který je veřejnosti přístupný po dobu 30 dní od registrace zdarma.

Aug 24

1 hr 59 min

David Duc je influencer a zakladatel firmy  Tiktokuj.cz. Za pouhý půl rok dokázal na TikToku získat 200 tisíc  followerů. Aktuálně pomáhá lidem a firmám prosadit se na trhu TikToku,  který je určitě pro všechny lukrativní. Mezi firmy, kterým pomáhá, patří  například Super Zoo, Microsoft, Thai Massage. Pan Duc během své přednášky ukáže TikTok, tak jak ho možná neznáte.  Co se skrývá pod jeho pláštěm? Jak se dostat z 0 na 100 tisíc followerů  za nejkratší čas? Co TikTok znamená pro budoucí influencery a firmy?  Dozvíte se také zda se dá TikTokem uživit a proč lidi přecházejí více na  TikTok.

Aug 23

1 hr 2 min

Zástupkyně katedry managementu VŠEM doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D., která na VŠEM vyučuje předměty Projektové řízení a Projektový management se s vámi podělí o to, proč se například nestala architektkou, co ji baví na vyučování a co by poradila studentům před obhajobou a státními závěrečnými zkouškami.

Aug 16

38 min 50 sec

Jedním z nejdéle působících vyučujících na VŠEM je Mgr. Jiří Boháček, Dr. z katedry marketingu VŠEM. Pan doktor je absolventem katedry sociologie FF UK se zaměřením na strategický marketing, marketingový výzkum, sociologické teorie a textovou lingvistiku. Dozvíte se jaké zkušenosti si odnesl ze svého působení ve ŠKODA Auto, jaký má pohled na on-line výuku, jaké vlastnosti by měl mít dobrý marketér a na co si vždy udělá čas.

Aug 9

53 min 2 sec

Leopold Tanner je vysokoškolský pedagog a lektor,  odborník zabývající se otázkami financializace globální ekonomiky,  multiporality měnových a finančních systémů a podnikovými strategiemi.  Dříve působil jako poradce místopředsedy vlády ČR a ministra  spravedlnosti. Aktuálně zastává pozici Senior Advisor ve společnosti  Platon Finance. Cílem přednášky pana Tannera bude představení problematiky digitální  ekonomiky a její vize do budoucna. Vývoj nových technologií je  nezastavitelný a současný finanční systém je vůči těmto změnám  nestabilní. Jaký dopad to bude mít na budoucnost ekonomiky? Dokáže  digitalizace ekonomiky skutečně pomoci, nebo se jedná jen o velký  hazard? Proč je důležité se zajímat o digitální měny a kryptoměny? To  jsou otázky, na které bude pan Tanner během své přednášky odpovídat.

Aug 6

1 hr 2 min

Václav Formánek je zakladatelem a jednatelem  společnosti Educasoft, která klientům pomáhá naplňovat byznysové cíle  prostřednictvím lepšího vzdělávání zaměstnanců a partnerů. Václav a celý  Educasoft používá hry a herní prvky jako účinnou vzdělávací formu, díky  které jsou jejich online kurzy zábavnější ale hlavně přínosnější. Přednáška bude do značné míry interaktivní a provede Vás světem  firemního vzdělávání. Dozvíte se, jak může dobře nastavené vzdělávání  firmě pomoci zvyšovat výnosy a/nebo snižovat náklady. Dozvíte se také,  jaké trendy vládnou online vzdělávání, jakým způsobem nad školením a  rozvojem zaměstnanců uvažovat a také proč může být online kurz za 100  tisíc výhodnější než kurz za 10 tisíc.

Aug 4

1 hr 23 min

S Michalem Meislem o trendech v HR - výběr kandidátů, jak výběr kandidátů ovlivnila COVID situace, rozdíly mezi osobním a online pohovorem, rozhodující faktory pro výběr kandidátů, co ovlivňuje rozhodnutí kandidátů.

Aug 2

17 min 53 sec

Přinášíme vám rozhovor se zástupcem katedry marketingu VŠEM Ing. Bohuslavem Bohuňkem, který se přes 20 let věnuje žurnalistice, kdy píše především o marketingu. V roce 2014 založil na sociální síti LinkedIn skupinu "PR-ciny public relations", která se záhy stala největší nezávislou oborovou platformou, jež na počátku r. 2016 měla přes 800 členů. Následovalo vydání knihy PR.ciny, ve kterém jsou shrnuty zkušenosti novináře z prostředí PR. V rámci rozhovoru se dozvíte jak se ze studenta ekonomie stal novinář a specialista na PR, jak zvládá on-line výuku, a co třeba dělá ve volném čase.

Jul 30

38 min 34 sec

Václav Holler sledoval již jako mladý programátor  vznik kryptoměn takřka od začátku Bitcoinu. Tehdy ale netušil, že jednou  bude z kryptoměn seriózní investiční nástroj. Do světa financí pronikl  přes Forex a okolo roku 2015 začal vnímat kryptoměny jako významnou  příležitost. Je fanouškem blockchainu a věří, že to je technologie,  která změní nejen svět financí. Nyní vede společnost CRYFIN, která se  zabývá správou majetku a investováním do kryptoměn. V rámci přednášky se hlouběji seznámíte s kryptoměnami, které jsou v  poslední době na vzestupu a těší se velké oblibě ve společnosti. Pan  Holler se bude ve své prezentaci dotýkat témat, jako: Co to jsou  kryptoměny, k čemu slouží, představí světový fenomén "Bitcoin", kdo může  s kryptoměni začít a kdy je ten nejlepší čas začít, pozitiva a  negativa, které se nesou s kryptoměnami a nakonec rady a tipy od  samotného Václava, jako profesionála z oboru.

Jul 26

1 hr 19 min

Stanislav Vojtíšek pracoval 25 let jako kapitán  dálkových dopravních letadel společností České aerolinie (ČSA) a Turkish  Airlines (THY). Své zkušenosti v řízení rizik a řešení krzových situací  podle osvědčených modelů v letectví předává nyní jako lektor a  konzultant několika nadnárodních společností. Současně se věnuje modelům  efektivní komunikace, týmové spolupráce a efektivizaci schémat řízení. Přednáška představí nejmodernější metody řízení rizikových a  krizových situací, funkční schémata rozhodování a komunikace a také  modely jak se vyvarovat nevratných chyb. Schémata používaná v letectví  jsou vysoce funkční, jednoduchá a najdou uplatnění napříč obory.

Jul 23

1 hr 15 min

Adriana Dergam začala profesionální kariéru v  Madridu v mezinárodním vysílání španělského rozhlasu. V rámci svého  skoro pětiletého působení v korporátní komunikaci ve Vodafonu a v Nadaci  Vodafone v ČR měla na starosti mimo jiné implementaci první strategie  udržitelného podnikání. Dnes působí jako konzultantka ve španělské  společnosti Neben Consulting, věnuje se dál udržitelnosti například jako  lektorka v Akademii managementu udržitelnosti nebo startupům v roli  mentorky v programu Britské obchodní komory. Adriana také působí v  neziskové novinářské organizaci Prague Center for Media Skills a je  členkou Rady vlády pro lidská práva. V přednášce bude představen kontext vývoje společnosti a změny  očekávání od firem. Dále budou tyto trendy a jejich dopad ukázané na  příkladu konkrétních zkušeností, ať už velkých korporátů nebo startupů.  Spolu s analýzou a vývojem strategií budou studenti informováni také o  současných trendech v udržitelnosti a reportování v ČR (Agenda 2030,  firemní a neziskové iniciativy) a na mezinárodním poli (jako např.  Globální cíle udržitelného rozvoje SDGs nebo EU Zelená dohoda).

Jul 21

55 min 14 sec

Studentka VŠEM Tereza vás seznámí s jednotlivými studentskými/mimoškolními aktivitami, které jsou povinnou součástí stipendijních programů Studium VŠEM. Dozvíte se jak postupovat při výběru vhodné aktivity a co si například zvolila právě Tereza.

Jul 20

13 min 1 sec

Ve svém dalším podcastu vás studentka VŠEM Tereza provede začátkem studia na VŠEM, co vás v prvních měsících čeká a nemine, na co si dávat pozor, kde najdete další informace a podělí se o spoustu další užitečných tipů.

Jul 20

14 min 22 sec

Studentka VŠEM Tereza se s vámi podělí o to, proč se rozhodla se dále vzdělávat a proč její volba padla právě na VŠEM. Zároveň se dozvíte, co je důležité si uvědomit před tím, než člověk zahájí studium. Představí vám jednotlivé cenové úrovně a provede vás přijímacím řízením.

Jul 20

11 min 8 sec

Pavel Houdek je hlavní instruktor moderní  sebeobrany, vystudovaný právník a kriminolog. Ve svých kurzech učí, jak  se zbavit strachu a dokázat se o sebe v krizových situacích postarat. Co kdybyste uměli zabránit útoku ještě před tím, než k němu dojde? Co  kdybyste uměli poznat násilníka dříve, než k vám vůbec přistoupí, a  mohli se mu tak vyhnout? Když se řekne sebeobrana, většina lidí si  představí techniky, jak se bránit úderu nebo kopu. Útok ale začíná  mnohem dříve, kdy si vás útočník nejdříve vybere, pak k vám musí přijít,  zpravidla na vás bude křičet, následně se musí připravit a až nakonec  zaútočí. Na přednášce pana Houdka se dozvíte, co všechno můžete udělat,  abyste se cílem násilníka vůbec nestali.

Jul 19

58 min 5 sec

Seznamte se se zástupkyní katedry marketingu VŠEM Ing. Kamilou Tišlerovou, Ph.D., která se s vámi podělí o některé ze svých mnohých zkušeností z praxe a jak se jí daří vkládat je do výuky. Dozvíte se také jaký rozdíl pociťuje mezi současnými studenty a těmi, které učila před 10 lety, když na VŠEM začínala.

Jul 14

52 min 52 sec

Petr Koblovský je český advokát, ekonom a  vysokoškolský pedagog. Je činný jako předseda správní rady Liberálního  institutu a předseda správní rady Centra pro behaviorální a ekonomické  experimenty. Na VŠEM zavítá, aby vám představil základy behaviorální  ekonomie. Behaviorální ekonomie je obor  ekonomie, který se zabývá dopady sociálních, kognitivních a  emocionálních faktorů na ekonomické rozhodování jednotlivců a institucí.  Zatímco standardní ekonomie se zaměřuje na důsledky a vnější okolnosti  lidského jednání za předpokladu racionality, behaviorální ekonomie  zkoumá systematické způsoby lidského rozhodování a jejich vliv na lidské  jednání za předpokladu omezené racionality.

Jul 11

1 hr 28 min

Miroslav Pudil pracuje pro společnost Kühne + Nagel  více než 25 let, během kterých působil v různých pozicích, naposledy  jako ředitel divize pozemních přeprav. Jedná se o zkušeného lídra s  hlubokými znalostmi logistického trhu, jež jednoznačně přispějí k  rozvoji digitálních aktivit společnosti Kühne + Nagel, k akvizici  národních i globálních zákazníků a implementaci nových služeb s vysokou  přidanou hodnotou. V rámci přednášky bude představena společnost Kühne + Nagel z  globálního i lokálního hlediska, ale především se dozvíte jak se  společnost staví k udržitelnosti (programy na kompenzaci uhlíkové stopy,  CSR) a diverzitě a inkluzi. Zároveň budou také zmíněna aktuální řešení  spojená s pandemií COVID-19, např. interní opatření na ochranu  zaměstnanců, nové modely práce či přínos ke globálnímu boji proti  pandemii.

Jul 9

1 hr 8 min

Zveme Vás na on-line setkání s přednášejícími VŠEM.  Vyučující se s Vámi podělí o to, proč vyučují právě na VŠEM, v čem je  VŠEM výjimečná a jak pracují se svými studenty, aby zajistili, že je  bude výuka bavit a nadchnou se pro práci ve svém oboru. Setkáním Vás provede studentka VŠEM paní Petra Biache, která bude zpovídat JUDr. Cyrila Svobodu, Ph.D. z katedry Podnikové ekonomiky a Ing. Kamilu Tišlerovou, Ph.D. z  katedry Marketingu. Oba tito akademičtí pracovníci patří mezi oblíbené  vyučující na VŠEM a pyšní se bohatými zkušenostmi z praxe, o které se  rádi dělí se svými studenty.

Jul 8

55 min 47 sec

Studentka VŠEM Anička vám poradí jak si efektivně zorganizovat čas, abyste stihli studium, práci i volnočasové aktivity. Z vlastní zkušenosti se podělí o to, jak se vyvarovat rozptýlení pozornosti, jak bojovat s prokrastinací i jak zvládat současnou pandemickou situaci.

Jul 7

20 min 21 sec