Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger

Audioportretten van boeiende gasten uit de programmering van Pakhuis de Zwijger.

All Episodes

In this episode, Annick van Rinsum speaks with Nyasha Harper-Michon: archtivist, architect, business developer, marketeer, speaker and writer. They talk about her journey as an architect and about her vision on architecture as archtivism(architecture activism) that invites both architects and people outside of architecture to incorporate different qualities and methods to engaging with the built environment. Do you want to know more about this topic? Go to our online research page on Designing Cities for All at www.dezwijger.nl/dcfa.

Nov 25

51 min 46 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Marjolein Moorman: wethouder onderwijs, armoede en inburgering van de gemeente Amsterdam. Ze spreken over haar nog te verschijnen boek Rood in Wassenaar, over haar strijd tegen kansenongelijkheid in het onderwijs, en over haar visie op de politiek als de plek waar de hoop vorm krijgt. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan dan op donderdag 25 november om 8 uur naar het de presentatie segregatiemonitor primair en voortgezet onderwijs ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Nov 18

54 min 11 sec

In this episode, Annick van Rinsum speaks with Galit Ariel: techno-futurist, Designing the City for All Fellow and founder and head of futures at Future Memory INC. They talk about the value of the unquantifiable, about unlearning to carelessly give up our data for convenience, and about her Designing the City for All fellowship in which she explores the impact of tech-infused urban environments on agency, representation, and self-expression. Do you want to know more about this topic? Join our triptych series Hacking the city on Monday November 15th, Monday November 29th and Monday December 6th, online or in person. Go to www.dezwijger.nl/agenda to see more. Or Go to our online research page on Designing Cities for All at www.dezwijger.nl/dcfa. Editor & producer: Annick van Rinsum

Nov 15

1 hr

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Tessa Cramer: Lector Designing the Future bij Fontys Hogeschool, futurist en toekomstgerichte academicus. Ze spreken over de noodzaak voor de maatschappij van nu om adequaat na te kunnen denken over de toekomst en over hoe we daarbij ruimte moeten maken voor het lelijke, het onzekere en het ongemakkelijke. Wil je meer weten? Kom dan naar het congres de ingenieuze stad in pakhuis de zwijger. Koop je kaartje via https://www.nlingenieurs.nl/congres-de-ingenieuze-stad.

Nov 4

50 min 33 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Hans Schnitzler: filosoof, auteur, colomnist, spreker en mede-oprichter van de Bildung Academie. Ze spreken over onze hang naar digitale afhankelijkheid en wat dat met ons nihilistisch wereldbeeld te maken heeft, over transhumanisme en de vraag of je, als je een kopie van iemand zou kunnen maken die niet te onderscheiden is van het origineel, die gene dan weer tot leven zou kunnen wekken, en over de potentie van literatuur en andere kunstvormen om duiding te geven aan ons (mens)zijn. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op dinsdag 2 november om 20.00 uur naar het programma ‘Wij Nihilisten’ ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Oct 28

52 min 51 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Shinta Oosterwaal: onderzoeker, uneconomist en co-auteur van het boek Thrive: fundamentals for a new economy. Ze spreken over de homo economicus als exemplarisch voor het reduceren van de mens tot een calculerend en egocentrisch wezen, over hoe ons huidige economische systeem ons welzijn in de weg staat, en over de transitie naar een ecologische, meer volwassen samenleving. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op 26 oktober om 20.00 uur naar THRIVE: Book presentation – Fundamentals for a new economy ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Oct 21

56 min 30 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Anne-Jo Visser: de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Ze spreken over de Nederlandse Volkshuisvestingstraditie, over haar passie voor de planologie, en over de rol van de woningcorporaties in het oplossen van de wooncrisis. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op maandag 18 oktober om 8 uur naar het programma ‘Duurzaam wonen voor iedereen’ ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Oct 14

39 min 1 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Tieneke Sumter - uitvoerend directeur bij B-equal en voorzitter van Survibes - en Mustafa Ayranci: voorzitter van de Turkse arbeidersvereniging. Ze spreken over de sfeer van vrijheid en solidariteit in de jaren '70 en '80, wat jongere en oudere generaties van elkaar kunnen leren, en dat het voor werkelijke verandering noodzakelijk is om actief de verbinding met anderen op te zoeken en wat daar voor nodig is. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op woensdag 20 oktober om 8 uur naar het programma ‘Solidariteit & Bondgenootschap’ ín Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live Je kan ook een kijkje nemen in ons online dossier Samen Tegen Racisme via dezwijger.nl/dossiers/samen-tegen-racisme Zelf meedoen of bijdragen? Bekijk dan de Open Call die in het dossier te vinden is.

Oct 7

51 min 20 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Otmar Watson: directeur van stichting Untold, één van de oprichters van Eternity Percussion en porgrammeur van de Black Achievement Month. Ze spreken over hoe hij door middel van theater, dans en muziek jongeren van Afrikaanse afkomst bewust maakt van hun identiteit en hun historisch besef vergroot, over Black Achievement Month 2021, over zijn ondernemerschap in het oprichten van talloze initiatieven en stichtingen voor Black Empowerment, en over zijn sociaal engagement en betrokkenheid met de toekomst van jongeren. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op 11 oktober en 25 oktober om 19.30 naar de programma’s van Black Achievement Month ‘ Bewust op weg naar de volgende stap’ en ‘vrouwelijk leiderschap’ ín New Metropolis Zuidoost of via dezwijger.nl/live

Sep 30

46 min 58 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Sorab Roustayar: Programmamaker en oprichter van Fite Qlub. Ze spreken over de nieuwe reeks Queer City die op 5 oktober van start gaat, over hoe je je beweegt in een wereld die niet is zoals je hem wilt hebben, en over het belang van verzet en van kunst om te vechten tegen opgelegde systemen. Wil je meer weten? Kom, of kijk dan op 5 oktober om 20.00 uur naar het programma ‘Arts & conversations with riots and legends’ in Pakhuis de Zwijger of via dezwijger.nl/live

Sep 16

39 min 43 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Glenn Helberg: psychiater en schrijver van het Boek 'Als ik Luister'. Ze spreken over zijn nieuwe boek, zijn werk als psychiater, de mens als fundamenteel relationeel wezen, en de mogelijkheid om op elk moment ons zijn opnieuw vorm te geven. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 14 september om 16.00 uur naar de boekpresentatie van 'Als ik Luister' via dezwijger.nl/live. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Eveline Renaud

Sep 9

53 min 13 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Harry Boeschoten: Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer. Ze spreken over de noodzaak van natuur dichtbij voor een gezond en gelukkig leven, over hoe het creëren van groene netwerken zowel de biodiversiteit in de stad als de leefkwaliteit voor de mens ten goede komt, en over hoe de natuur het toeval in ons leven brengt. Wil je meer weten? Kijk dan op donderdag 2 september om 16.00 uur naar de kick-off van WeMakeThe.City Green ín Pakhuis de Zwijger of online via dezwijger.nl/live. Je kan ook even rondkijken op de website wemakethecity.green Redactie & productie: Annick van Rinsum

Sep 2

59 min 53 sec

In this episode, Annick van Rinsum speaks with OluTimehin Adegbeye: writer and advocate at the intersection of social justice, human rights, and inclusion. They talk about the difference between equal and equitable design, designing and giving shape to the world from the margins, and her ways of navigating an unjust world. Do you want to know more about this topic? Go to our online research page on Designing Cities for All at dezwijger.nl/dcfa. There, you can watch back episode 4 of the Designing Cities for All LIVECAST in which OluTimehin was a guest. Editor & producer: Annick van Rinsum

Jun 24

44 min 57 sec

In this episode, Annick van Rinsum speaks with David Van Reybrouck: writer, cultural historian, archaeologist and founder of the movement for democratic renewal G1000. They talk about how he uses archaeological methods in his writing to uncover hidden stories, about the need for Citizens' Assemblies in today's political systems, and about his deep concern for our future if we do not act quickly to resolve the political problem of climate change. Do you want to know more about this topic? Watch our LIVECAST Depolarizing climate change on Wednesday June 23rd at 6.30 p.m. via dezwijger.nl/live Editor & producer: Annick van Rinsum Foto: Frank Ruiter

Jun 19

52 min 10 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Arre Zuurmond: de Ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam. Ze spreken over een alternatief systeem voor de bureaucratie wat de complexiteit en het dynamisme van onze tijd kan omarmen, over zijn diepe interesse om te onderzoeken hoe bestuur werkt in de dagelijkse, werkelijke praktijk, en over wat hij hoopt bij te dragen aan hoe de overheid met haar burgers omgaat. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Roos van Trommelen Wil je meer weten? Kijk dan op maandag 28 juni om 18.30 uur naar Uitbuitingsvrije Stad dezwijger.nl/live

Jun 10

59 min 25 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Urwin Vyent: de directeur van NiNsee: Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Ze spreken over het belang van wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende facetten van de doorwerking van het slavernijverleden, over hoe het slavernijverleden wordt vermeden in gesprekken over racisme, en over het belang van spiritualiteit en cultuur om ons tot volwaardig mens te maken. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 15 juni om 18.00 uur naar ‘Lancering verkenning slavernijverleden museum’ dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

Jun 3

51 min

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Aminata Cairo: Antropoloog, psycholoog, educator, en voormalig lector in inclusieve educatie. Ze spreken over haar boek Holding Space: A Storytelling Approach to Trampling Diversity and Inclusion, haar achtergrond in medische antropologie, haar ervaring met en kijk op inclusie, en over dominante en andere verhalen in de wetenschap en elders. Wil je meer weten? Kijk dan op woensdag 2 juni om 20.30 uur naar ‘Holding Space’ dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

May 27

47 min 43 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Dagmar Oudshoorn - de directeur van Amnesty International Nederland en de voorzitter van het Adviescollege dialoog slavernijverleden. Ze spreken over de rol van ons slavernijverleden in het heden, over het onderscheid tussen het individu en de overheid als het gaat om het maken van excuses, en over de taak van de overheid om alle burgers gelijkwaardig te behandelen naar artikel 1 in de grondwet. Wil je meer weten? Kijk dan op dinsdag 25 mei om 20.15 naar de derde dialoogsessie slavernijverleden: Onze gedeelde geschiedenis: (H)erkenning. via dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

May 20

49 min 16 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Jennifer Muntslag: podiumkunstenaar, creatieveling en de moderator van Nieuw Amsterdam bij Pakhuis de Zwijger. Ze spreken over jezelf geven op het podium, inspiratie halen uit de mensen om je heen, en ruimte maken voor elkaar. Benieuwd naar de verhalen uit Amsterdam? Kijk dan iedere vrijdag om 21.30 naar Nieuw Amsterdam via dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

May 12

37 min 6 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Egbert Fransen: de oprichter en directeur van Pakhuis de Zwijger. Ze spreken over zijn ondernemershart en drijfveren, over de ontstaansgeschiedenis van Pakhuis de Zwijger, en over de nieuwe huisstijl en re-branding en zijn plannen voor het aankomend 15-jarig bestaan. Wil je meer weten? Kijk dan snel op onze nieuwe website via: www.dezwijger.nl Redactie & productie: Annick van Rinsum

Apr 22

56 min 55 sec

In this episode Annick van Rinsum speaks with Nancy Bocken: Professor in Sustainable Business, co-founder of HOMIE: a young innovative business that operates at the forefront of the circular economy, and principal investigator at ‘Circular X’. They talk about the different strategies that businesses can employ to become circular, about thinking in the field of economics that takes the environment and the long term into account, and about her own experience as a circular entrepreneur. Want to learn more? Check out our reflow series via dezwijger.nl/programmareeks/reflow Editor & producer: Annick van Rinsum

Apr 15

40 min 41 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Eva Rovers: Auteur, biograaf en cultuurhistoricus, en voorvechter voor een burgerberaad voor klimaat. Ze spreken over wat burgerberaden onze democratie te bieden hebben en wat de vereisten zijn om ze tot een succes te brengen, over een burgerberaad voor klimaat in Nederland, en over de kennis en betrokkenheid die schuilgaat achter de boze burger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan de LIVECAST 'A gift to democracy' op woensdag 28 april via dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

Apr 1

53 min 53 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Saskia Griep: oprichter en directeur van Better Places en mede-oprichter van Avontuur Dichtbij. Ze spreken over eerlijk toerisme, over de gevolgen van de coronacrisis voor de toerisme sector, en over de toekomst van reizen met oog voor de klimaatcrisis. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op maandag 15 maart om 20.30 naar de LIVECAST Kies je Toerisme via dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

Mar 11

40 min 30 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Raissa Biekman: Programma Manager Humanity in Action Nederland en actief betrokken bij het Zwarte Manifest, en Ewout van den Berg: landelijk coördinator Internationale Socialisten en actief bij Comité 21 maart. In aanloop naar de Week Tegen Racisme 2021 spreken ze over de opkomst van extreem-rechts, de normalisering van racisme in de politiek, het Zwarte manifest, en de aankomende verkiezingen van 17 maart. Wil je meer weten over dit onderwerp? Tune dan in voor panels, films, kunst en optredens tijdens de Week Tegen Racisme 2021 - van 15 t/m 19 maart - via dezwijger.nl/live Redactie & productie: Annick van Rinsum

Mar 4

1 hr

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Anne Dijk: religiewetenschapper, Islamoloog en Theoloog, oprichter van het Fahm Instituut en strategisch adviseur bij Fikr Consultancy. Ze spreken over de studie van religie en levensbeschouwing als een zoektocht naar wat de mens ten diepste beweegt, over haar onderzoek naar de argumentaties die worden aangedragen ten aanzien van de positie van vrouwen in verschillende fundamentalistische levensbeschouwingen, en over de emancipatoire kracht van religie. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de LIVECASTS ‘Vrouwen en religie in de stad #1’ en ‘Vrouwen en religie in de stad #2’ via dezwijger.nl/live, onder het kopje terugkijken. Redactie & productie: Annick van Rinsum

Feb 18

46 min 2 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Doctor Kaouthar Darmoni, zij is gepromoveerd op Genderstudies en directeur van Atria, het kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Nederland. Ze spreken over genderverschillen wereldwijd, over hoe zij met Atria gendergelijkheid en emancipatie op de agenda zet, en over emancipatiebewegingen binnen religies. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar de LIVECASTS ‘Vrouwen en religie in de stad #1’ en ‘Vrouwen en religie in de stad #2’ via dezwijger.nl/live, onder het kopje terugkijken. Redactie & productie: Annick van Rinsum

Feb 11

31 min 28 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Annebregt Dijkman: adviseur diversiteit en radicalisering, en Auteur van de boeken ‘Heb je een boze moslim voor mij’ en ‘De radicaliseringsindustrie’. Ze spreken over haar nieuwe boek 'De radicaliseringsindustrie', over extremisme en inclusie als vormen van uitsluiting en insluiting, over organisatieantropologie, en over het benaderen van radicalisering als een wicked problem. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 4 februari naar de Boekpresentatie: ‘De radicaliseringsindustrie’ via dezwijger.nl/live. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Tristam Sopacua

Jan 21

44 min 41 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Maureen Hubbard en Leila Azzam - oprichters van Stichting Carabic en mede-winnaars van de Nieuw Amsterdam Prijs. Ze spreken over hoe hun initiatief om het onderwijs in stadsdeel Zuidoost te verbeteren uitgroeide tot Stichting Carabic, over de kracht van gewoon aan de slag gaan en de hulp bieden waar dat nodig is in plaats van eindeloos praten zonder actie, en over oog hebben voor elkaar en de strijd tegen onrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan onze jaaropening terug via dezwijger.nl/prijs onder het kopje terugkijken, of houdt onze opkomende programmering in de gaten via: www.dezwijger.nl/agenda Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Jan 14

53 min 55 sec

In this episode Annick van Rinsum speaks with Cristiana Parisi -Associate Professor at Copenhagen Business School and Reflow Project coordinator. They talk about cities as important aggregates within the global context, about the role of citizens and creative spaces, and about how to think about the circular economy from a broader perspective. Editor & producer: Annick van Rinsum

Dec 2020

32 min 53 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad - Amma Asante. Ze spreken over de verregaande geconditioneerde solidariteit in onze maatschappij waarbij de balans in de wederkerigheid ver te zoeken is, over wat er mis is met het wantrouwige mensbeeld dat op veel plekken heerst, en over de noodzaak dat de belevingswereld van de burger op de beleidstafels terecht komt. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan terug naar de reeks ‘De nieuwe solidariteit’ via dezwijger.nl en houdt de reeks ‘Ongedeeld Verbonden’ in de gaten die in januari 2021 van start gaat. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Dec 2020

31 min 56 sec

In this episode, Annick van Rinsum speaks with Dirk Bezemer, professor of Economics, member of the Sustainable Finance Lab, and author of the book ‘Een land van kleine buffers’. They talk about the difference between the Rhinelandic and the Anglo-Saxon capitalist models and their effect on socio-economic outcomes, about wether there is a uniquely European capitalism at the world stage and the need to(re-)define it, and about the role of economists as social scientist to address the challenges that the future brings. Do you want to know more about this topic? Watch our LIVECASTS via https://dezwijger.nl/programmareeks/future-of-capitalism or visit www.moralmarkets.org. There you can find the entire Future of Capitalism series of dialogues with visionary, renowned economists. Editor & producer: Annick van Rinsum Photo: Reyer Boxem fotografie

Dec 2020

44 min 48 sec

In this episode Annick van Rinsum speaks with Monai McCullough, Founder of PLANTMOM and PLANTHOOD. They talk about entrepreneurship and taking bold steps, about the importance of self-care and personal routines, about decolonizing horticulture and about accepting that being a plant parent doesn't come with a blueprint. Do you want to know more about this topic? Tune in to our LIVECAST Series 'Nieuw Amsterdam' via www.dezwijger.nl/nieuwamsterdam Editor & producer: Annick van Rinsum

Nov 2020

28 min 17 sec

In this episode Annick van Rinsum speaks with James Veenhoff, Founder of House of DENIM and co-initiator of the Denim Deal. They talk about jeans, the textile industry, and the ins and outs of the denim deal that seeks to make the industry more sustainable. Do you want to know more about this topic? Tune in to our LIVECAST ‘Green Deal circulair textiel’ on December 3rd at 6.30 PM. Editor & producer: Annick van Rinsum Photo: © RVDA

Nov 2020

43 min 16 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met de directeur van ARCADIS - Carolien Gehrels. Ze spreken over de verschillende mensen die je nodig hebt om verschil te maken, over de stad als uitganspunt voor het veranderen van de wereld, en over het belang van dwarsdenkers. Deze podcast is onderdeel van de 3 delige reeks De Ingenieuze Stad 2020, waarvoor we in gesprek gaan over de bedoelde en onbedoelde effecten van ons ontwerp. De reeks is een co-productie met de Koninklijke NL Ingenieurs. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Mirande Phernambucq - Hollandse Hoogte Beeld: Patrick de Bruin

Nov 2020

38 min 4 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij – Sadet Karabulut. Ze spreken over volksvertegenwoordiging als een instrument voor verandering, over haar idealen, en over een nieuwe generatie vrouwen die opstaat tegen systemische achterstelling. Op woensdag 11 november is ze te gast tijdens de LIVECAST 'Politieke Vrouwen'. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Jitske Schols Beeld: Patrick de Bruin

Nov 2020

44 min 57 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met kunstenaar, architect en cartograaf van denkwerelden – Carlijn Kingma. Ze spreken over de geschiedenis van de utopie in relatie tot architectuur, over het werk 'Het weefsel der mensheid' dat ze maakte aan de hand van het boek 'De meeste mensen deugen' van Rutger Bregman, en over hoe haar werk, dat onze uitermate complexe wereld in kaart brengt, ons kan helpen die wereld te navigeren. Op woensdag 4 november is ze te gast tijdens de LIVECAST ‘Het Weefsel der Mensheid‘. Het werk is te bekijken via decorrespondent.nl/hetweefseldermensheid. Redactie & productie: Annick van Rinsum Foto: Ivo van der Bent Beeld: Patrick de Bruin

Oct 2020

39 min 58 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met architect en conceptontwikkelaar bij VORM - Abdessamed Azarfane, en met architect en oprichter van bureau SLA - Peter van Assche. Ze spreken over hun project 'Affordable Housing Casablanca', ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, over de herkenning en dialoog die tot stand kan komen als je een samenwerking aangaat vanuit creatief vakmanschap, en over hun persoonlijke kijk op en dromen voor de architectuur van de toekomst. Op maandag 26 oktober praten we over deze onderwerpen verder in de LIVECAST 'Inclusive Cities & Societies through Design | Tales of Turkey, Russia, Egypt and Morocco'. Op maandag 26 oktober praten we over deze onderwerpen verder in de LIVECAST 'Inclusive Cities & Societies through Design'. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin Fotografie: Thijs Wolzak / Marcel Krijger

Oct 2020

50 min 1 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Klimaatgezant Marcel Beukeboom. Ze spreken over zijn functie als klimaatgezant, over hoe we er nu voor staan, en waar we naar toe gaan. Op donderdag 8 oktober is hij te gast tijdens de LIVECAST 'De Duurzame Top 100'. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Oct 2020

36 min 52 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Marco te Brömmelstroet, professor in Urban Mobility Futres. Ze spreken over de hardnekkige 'gestolde' ideeën die mobiliteit als een lineair proces voorstellen, over de noodzaak voor het re-politiseren van onze straten en steden, en over de scheppende kracht van taal. Op donderdag 23 juli is hij te gast tijdens de LIVECAST 'From now on... according to Marco te Brömmelstroet'. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: © Foto Gillissen

Jul 2020

52 min 10 sec

In this episode Annick van Rinsum interviews Jennifer Tosch, Founder of Black Heritage Amsterdam Tours. They talk about her family history, about the ways she strives to arrive at a well-rounded multiplicity of the stories that we tell in society, and about the need for anti-racism if we want to change racist structures. Editor & producer: Annick van Rinsum Photo © Lucien Lynch

Jun 2020

51 min 10 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met algemeen directeur van IBA Parkstad en lid van de adviesraad duurzaamheid en demografie bij Wij Maken Nederland. Ze spreken over de IBA (Internationale Bau Ausstellung)-methode voor het vormgeven van de ruimte, over het belang van transparantie en daadkracht in grootschalige samenwerking, en over de kansen die het denken op een groter schaalniveau ons kunnen bieden als het gaat om duurzaamheid en demografie. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Jun 2020

43 min 18 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met 3D Voedingsfilosoof en eetontwerper Marije Vogelzang. Ze spreken over hoe haar kijk op voedsel nieuwe perspectieven biedt, over hoe gevoelige creativelingen het best tot bloei komen, en over hoe alle grote thema's van deze tijd aan eten zijn gelinkt. Op maandag 15 juni is ze te gast tijdens de LIVECAST ‘From now on… according to Marije Vogelzang’ Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: © Hilde Harshagen

Jun 2020

42 min 26 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Marleen Stikker, oprichter, directeur en bestuurder van Waag. Het gesprek gaat over de begintijd van het internet, over haar boek 'Het internet is stuk', over de oprichting van Waag, en over het belang van het ontwikkelen van taal rondom technologie, zodat we er betere gesprekken over kunnen voeren. Op maandag 8 juni is zij te gast tijdens de LIVECAST ‘From now on… according to Marleen Stikker’. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Jun 2020

49 min

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met architect en directeur Carbisch gebied bij OZarchitect - Lyongo Juliana. Ze spreken over het belang om als wetenschapper en ontwerper de rust te bewaren om te kijken wat je er echt aan de hand is en wat je kan bijdragen, over hoe te veel regulering mensen de kans ontneemt om zelf dingen te ondernemen, en over hoe je bij onderwerpen als duurzaamheid en rechtvaardigheid naar het totale plaatje moet blijven kijken. Op maandag 18 mei was hij te gast tijdens de LIVECAST ‘From now on… according to Lyongo Juliana’. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

May 2020

49 min 57 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met architect, mede-oprichter van Studio L A en winnaar van de Jonge Maaskantprijs 2017 - Arna Mačkić. Ze spreken over hoe haar studio architectuur inzet om maatschappelijke kwesties en verhalen te onderzoeken en in een nieuw perspectief te plaatsen, over wat we kunnen leren van steden uit voormalige oorlogsgebieden, en over wat er nog nodig is om inclusieve architectuur tot een realiteit te maken. Op vrijdag 29 mei is ze te gast tijdens de LIVECAST ‘Door de ogen van Arna’. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Sanja Marusic

May 2020

47 min 30 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met artistiek directeur van Movies that Matter: Margje de Koning. Ze spreken over de ontstaansgeschiedenis van Movies that Matter, over kunst als een manier om de ander te begrijpen, en over hoe film mensen op een andere manier naar de werkelijkheid kan laten kijken en onderling debat kan openbreken. Op dinsdag 19 mei, dinsdag 26 mei en dinsdag 2 juni bespreken vinden de nagesprekken van de documentaires plaats die te zien zijn via onze website. Kijk voor meer informatie op dezwijger.nl/agenda. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

May 2020

41 min 31 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met theatermaker en directeur van Lost Project Priscilla Vaudelle. Ze spreken over haar verlangen naar gemeenschap in een individualistische samenleving, over hoe belangrijk het is om volledig beeld te hebben van onze (internationale) geschiedenis, over kunst waarin iedereen een stukje van zichzelf kan herkennen, en over de kansen en gevaren van cultuur die online wordt aangeboden. Op vrijdag 15 mei is ze te gast tijdens de LIVECAST 'Amsterdam Vertelt #4: Lockdown met LostProject' Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Maon fotografie

May 2020

44 min 20 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Belle Barbé, expert op het gebied van seksuele opvoeding, auteur van het boek Ik & Seks, en mede-oprichter van Wipsite. Ze spreken over wat je kan leren van praten over seks, over huidhonger in tijden van isolement, en fantaseren alvast over wat de coronacrisis betekent voor ons seks- en relatieleven. Op vrijdag 1 mei is ze te gast tijdens de LIVECAST 'Yes, Please! door Stichting Nieuwe Helden': Een ode aan erotische fantasieën en menselijke verbeelding. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Marie Wanders

Apr 2020

45 min 50 sec

In deze podcast spreekt Annick met de directeur van World Press Photo: Lars Boering. Ze spreken over de winnende World Press Photo van dit jaar, over de stappen die nog ondernomen moeten worden om echt een platform voor de hele wereld te zijn, en ze fantaseren alvast over de beelden die de coronacrisis gaat opleveren. Op donderdag 30 april is hij gast tijdens de LIVECAST World Press Photo House. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Rahi Rezvani

Apr 2020

46 min 31 sec

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck. Ze spreken over de ambitie van de gemeente Amsterdam om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn, over wat dit gaat betekenen voor de stad en haar burgers, en over de impact van de coronacrisis op het denken over een andere maatschappij. Op maandag 20 april is ze spreker tijdens de LIVECAST 'Amsterdam Donut-stad'. Redactie & productie: Annick van Rinsum Beeld: Patrick de Bruin

Apr 2020

45 min 30 sec