Podlediad Caersalem

By Caersalem Caernarfon

Negeseuon diweddaraf o Eglwys Caersalem, Caernarfon gan Rhys Llwyd ac eraill. Mae Caersalem yn gymuned anffurfiol o bobl sydd ar daith gyda’n gilydd yn chwilio am, yn darganfod ac yn addoli Iesu. Bydd croeso cynnes i chi ymuno a ni bob amser ... ond yn y cyfamser mwynhewch y podlediad!

 1. 1.
  RomaTermini - Cyfres Actau - Rhan 3 (Actau 4:1-12) gyda Rhys Llwyd
  37:24
 2. 2.
  RomaTermini - Cyfres Actau - Rhan 2 (Actau 2:1-13) gyda John Robinson
  34:06
 3. 3.
  RomaTermini - Cyfres Actau - Rhan 1 (Actau 1:1-10) gyda Rhys Llwyd
  40:10
 4. 4.
  Addoli a Dilyn y Duw Atgyfodedig gyda Rhys Llwyd (Pasg 2021)
  33:23
 5. 5.
  Addoli a Dilyn y Duw Croeshoeliedig gyda Rhys Llwyd (Pasg 2021)
  41:10
 6. 6.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 12 (Dameg y tristwch yn troi’n llawenydd) gyda Trey McCain
  31:23
 7. 7.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 11 ( Dameg y ffŵl cyfoethog) gyda Rhys Llwyd + 2 emyn byw!
  39:32
 8. 8.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 10 ( Dameg y Samariad Trugarog) - Dathliad pob oed
  42:26
 1. 9.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 9 ( Dameg yr Hedyn Mwstard) gyda Rhys Llwyd
  32:13
 2. 10.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 8 ( Dameg y dydd a’r awr yn gyfrinach) gyda Mari Williams
  28:00
 3. 11.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 7 (Dameg y ddau fab) gyda Rhys Llwyd
  24:43
 4. 12.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 6 (Y ddwy sylfaen) gyda Rhys Llwyd
  23:48
 5. 13.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 5 (Y brethyn a’r crwyn gwin) gyda Rhys Llwyd
  24:37
 6. 14.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 4 (Y Bugail Da) gyda Arwel Jones
  25:55
 7. 15.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 3 (Dameg y rhwyd) gyda Rhys Llwyd
  26:14
 8. 16.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 2 (Dameg yr tenantiaid) gyda Rhys Llwyd a Menna Machreth
  24:11
 9. 17.
  Rhwng Bethlehem a'r Groes: Damhegion Iesu - Rhan 1 (Dameg yr Heuwr) gyda Rhys Llwyd a Menna Machreth
  26:54
 10. 18.
  Tu hwnt i Fethlehem gyda Arwel Jones
  18:22
 11. 19.
  Gwasanaeth Carolau Amgen 2020 gyda Rhys Llwyd, Trystan Gwilym ac eraill
  54:00
 12. 20.
  'Ond bellach, yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei Fab.' Hebreaid 1:2 gyda Rhys Llwyd
  13:04
 13. 21.
  Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 5: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd (Eseia 9:6)
  20:17
 14. 22.
  Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 4: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd a Menna Machreth (Eseia 65:17-18)
  24:14
 15. 23.
  Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 3: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd (Eseia 41:10)
  22:03
 16. 24.
  Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 2: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd (Eseia 41:21 a 44:6)
  22:22
 17. 25.
  Rhyddid sydd ar ddod... Rhan 1: Eseia trwy'r Adfent gyda Rhys Llwyd
  27:50
 18. 26.
  Gwneud Disgyblion: Galwad a Gweini gyda Arwel Jones
  27:21
 19. 27.
  Gwneud Disgyblion: Gweddi a Gwreiddio gyda Rhys Llwyd
  27:50
 20. 28.
  Pam fysa Duw da yn caniatáu dioddefaint? gyda Mari Williams
  28:18
 21. 29.
  Dych chi bellach yn perthyn i genedl Dduw! Dych chi'n aelodau o'i deulu!
  23:34
 22. 30.
  Pax Christi nid Pax Romana: Iesu yw ein heddwch
  27:14
 23. 31.
  Sut mae perthyn go-iawn i bobl Dduw?
  28:02
 24. 32.
  Yn fyw a newydd yng Nghrist
  25:52
 25. 33.
  Y gwahaniaeth rhwng gwybodaeth am Dduw ac adnabod Duw
  30:54
 26. 34.
  Beth yw cyfoeth go iawn?
  41:48
 27. 35.
  Pwy ydw i? Sut ydym ni'n diffinio ein hunaniaeth.
  30:18
 28. 36.
  Beth yw ein pwrpas? gyda Arwel Jones
  29:41
 29. 37.
  'Presenoldeb Iesu'n newid perspectif' gyda Rhys Llwyd
  40:23
 30. 38.
  Gobaith gyda Menna Machreth
  44:20
 31. 39.
  Ffydd gyda Rhys Llwyd a Denis Young
  23:50
 32. 40.
  Duw fel tân gyda Rhys Llwyd
  37:53
 33. 41.
  Beth yw cariad go iawn? gyda Trystan Gwilym
  39:42
 34. 42.
  Gwneler Dy Ewyllys gyda Arwel Jones
  31:33
 35. 43.
  Addoli yn ystod y lockdown gyda Rhys Llwyd a Robin Luff
  31:51
 36. 44.
  Yr Eglwys fel cymuned gyda Rhys Llwyd ac eraill
  33:12
 37. 45.
  Esgyrn Sychion a'r Duw sy'n rhoi bywyd newydd gyda Rhys Llwyd a Meilyr Geraint
  36:24
 38. 46.
  Swper yr Arglwydd gyda Rhys Llwyd
  36:28
 39. 47.
  Sut i fod yn bobl Teyrnas Dduw yn wyneb ofn? gyda Rhys Llwyd
  24:21
 40. 48.
  Sut i ymateb i gariad Duw? gyda Siân Wyn Rees
  33:16
 41. 49.
  Beth yw gweddi a sut ydw i'n gweddïo? gyda Arwel Jones
  30:57
 42. 50.
  Dathliad Sul y Pasg - caneuon, gair a gweddi gyda Rhys Llwyd, Lowri Jones ac eraill
  31:43

Listen to Podlediad Caersalem now.

Listen to Podlediad Caersalem in full in the Spotify app