Podcasts Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

- In de Preventie-podcast praten we met verschillende deskundigen over rookvrije zorg in ziekenhuizen en gezonde voeding in de zorg.

- Het programma Digitale Zorg stimuleert en ondersteunt de transformatie van ziekenhuizen op het gebied van digitale zorg. Elke aflevering bevat een mooi voorbeeld van digitale zorg.

BlendFM | Uniform en Onderzoek | Teaser
Trailer 3 min 19 sec

All Episodes

MDL-arts Joyce van Dijk-Kuiper van het Albert Schweitzer Ziekenhuis is voorstander van digitale uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen en met patiënten. Uitwisseling van gegevens heeft een directe meerwaarde in de behandeling van patiënten, onder andere omdat het onnodige handelingen kan voorkomen. Dit vertelt ze in de podcast VIPP 5. Lees meer.

Dec 6

38 min 33 sec

In de achtste aflevering van de Preventie-podcast praten we over het transmuraal zorgpad stoppen met roken-zorg in Almere. Dat doen we voor het eerst met 2 gasten: Peter van Hengel, longarts in het Flevoziekenhuis in Almere, en Michael Brouwer, huisarts bij Zorggroep Almere en kaderarts ggz. Lees meer.

Nov 30

45 min 20 sec

Birgit Dalhuijsen is Stoppen-Met-Roken-consulent in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. In deze rol helpt ze ziekenhuispatiënten de weg te vinden naar de juiste stoppen-met-roken-zorg in de regio. Lees meer.

Nov 3

30 min 24 sec

Werken als verpleegkundige en onderzoeker in één functie. In ziekenhuis Isala is dit mogelijk. Maar deze functie kwam er niet zonder slag of stoot. Publiekshistoricus en RN2Blend-onderzoeker Hugo Schalkwijk praat hierover met verpleegkundig onderzoeker Crista Leerentveld, manager van de Isala Academie Rutger Trimbos en HR-functionaris José Klasens. Het was pionieren, met de nodige hindernissen onderweg, maar alle 3 zijn ze ontzettend trots op wat is neergezet. Hoogleraar verplegingswetenschap Lisette Schoonhoven vertelt over haar ervaringen in Southampton waar verpleegkundig onderzoek meer is ingebed in de dagelijks beroepspraktijk. De aflevering start met een terugblik op het ontstaan van de opleiding tot verplegingswetenschapper. Hugo neemt ons mee naar de roerige start van de opleiding eind jaren ’70. Lees meer op RN2Blend.nl.

Sep 2

29 min 42 sec

In deze aflevering duiken we in de wereld van het verpleegkundig onderzoek. Wat houdt het eigenlijk in? Wat levert het op voor de patiënt? En hoe verhoudt het zich tot medisch onderzoek? RN2Blend-onderzoeker Dieke Martini gaat hierover in gesprek met verpleegkundig onderzoeker Eline Dijkman, bestuurslid Ina Kuper, leidinggevende Lianne Dijkhof en chirurg Erik van Westreenen. Ook Patricia Bron van de cliëntenraad van Isala vertelt waarom zij achter verpleegkundig onderzoek staat. Kijk voor meer informatie op RN2Blend.nl.

Sep 2

27 min 2 sec

De verpleegkundig onderzoekers met een gecombineerde functie nemen een unieke plek in binnen de verpleegkundige teams van Isala. In deze aflevering spreekt RN2Blend-onderzoeker Dieke Martini met verpleegkundig onderzoeker Hanneke Rasing, RVE-manager Leonard van der Pol en regieverpleegkundige Ylva Grip. Ze spreken over de positie van de verpleegkundig onderzoekers binnen de verpleegkundige beroepsgroep en over de meerwaarde die zij hebben voor de kwaliteit van verpleegkundige zorg en het evidence based-werken. Ook programmamanager Engeline Plaggenmarsch deelt haar ervaringen. Kijk voor meer informatie op RN2Blend.nl.

Sep 2

26 min 21 sec

Is het voor verpleegkundig onderzoekers gemakkelijk om onderzoek en praktijk te combineren? Hoe houd je je staande in deze nieuwe functie? En wat levert dit eigenlijk op? In deze aflevering gaat hoofdonderzoeker Pieterbas Lalleman hierover in gesprek met verpleegkundig onderzoeker Loes Buijvoets, leidinggevende Margreth Piening en centraal verpleegkundig onderzoeker Yvonne Jordens. Ook zijn er korte bijdragen van RVE-manager Pascale Franckaert en hoogleraar Manon Kluitmans. Lees meer over RN2Blend.

Sep 2

28 min 55 sec

Wat is er nodig om verpleegkundig onderzoek in Isala stevig te verankeren? Is het een keuze tussen meer onderzoekers aannemen of stevige onderzoekslijnen opzetten, of zijn er meer opties? En wat kunnen we leren van de weg die verpleegkundig specialisten hebben afgelegd? Hierover gaat RN2Blend-hoofdonderzoeker Pieterbas Lalleman in gesprek met centraal verpleegkundig onderzoeker Job Leenen, VAR-lid en verpleegkundig specialist Gina van Vemde en antropoloog en adviseur verpleegkundige beroepsontwikkeling Inge Pool. Ook kinderarts en hoogleraar klinisch onderwijs Paul Brand en senior onderzoeker verplegingswetenschap Thora Hafsteindottir delen hun visie op de toekomst van verpleegkundig onderzoek.

Sep 2

30 min 33 sec

RN2Blend lanceert op 2 september de podcastreeks Uniform en Onderzoek. Daarin staat de verpleegkundig onderzoeker in ziekenhuis Isala centraal. In 5 afleveringen gaan RN2Blend-onderzoekers in gesprek met betrokkenen van binnen én buiten het ziekenhuis. Ook Zwollenaar Erben Wennemars is frequent bezoeker van Isala. Benieuwd naar zijn ervaringen? 

Aug 26

3 min 19 sec

Er zijn instellingen die zich afvragen wat de meerwaarde van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is ten opzichte van het patiëntenportaal. Die meerwaarde is evident, in de ogen van Arno Rutte: zowel de patiënt als zijn zorgverlener krijgt meer inzicht in de gegevens, en daarmee in de gezondheid van de patiënt. Dit zegt Rutte in de podcast van VIPP 5. Lees meer in het nieuwsbericht.

Aug 24

41 min 11 sec

Podcast met Jasmijn De Lange (ethica Hogeschool Windesheim) en Haske van Veenendaal (programmaleider Beslist Samen!).

Jun 22

1 hr 8 min

Podcast met Kees Ahaus (Health Services Management & Organisation, Erasmus universiteit Rotterdam).

Jun 22

57 min 5 sec

Thuis, in je eigen vertrouwde omgeving, voorbereid worden op een operatie. Door vragenlijsten in te vullen en informatie te bekijken. Dat is sinds vorig jaar mogelijk als je geopereerd wordt in het Dijklander Ziekenhuis. Daar werd digitale pre-operatieve screening ingevoerd onder de naam E-POS. In deze aflevering van de podcastserie Digitale Zorg vertellen anesthesioloog John van Roij, polikliniekverpleegkundige Miranda Helmers en Ingrid de Jong Rijpkema, adviseur zorgportaal, over deze innovatie. Wat betekent het voor patiënten, medewerkers van de polikliniek en anesthesiologen? Hoe ging de invoering en wat zijn de toekomstplannen? En wat zijn hun tips aan andere zorgprofessionals? Luister naar de podcast ‘Digitale pre-operatieve screening in het Dijklander Ziekenhuis’.

Jun 17

29 min 15 sec

Het landelijke programma Met spoed beschikbaar wil de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorgketen versnellen. De eerste koplopers van het programma, het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Ambulance Rotterdam-Rijnmond, verbeteren op dit moment de informatieoverdracht tussen de ambulance en de SEH. Zij doen dit samen met het Erasmus MC en onder begeleiding van ROAZ Zuidwest-Nederland en Met spoed beschikbaar. Hoe pakken de koplopers dit project aan? Wat was voor hen de aanleiding om aan de slag te gaan? Wat betekent het voor het zorgproces? En hoe wordt de opgedane kennis benut voor andere zorgaanbieders die ook aan de slag willen? In deze podcast vertellen Kitty Garnier, manager van de SEH en IC van het IJsselland Ziekenhuis, Hien van Leeuwen, internist acute geneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis en medisch manager van Ambulance Rotterdam Rijnmond en Wesley Mensah, landelijk coördinator van Met spoed beschikbaar er alles over. Inclusief tips voor andere zorgaanbieders die ook aan de slag willen in hun regio! Lees meer.

Jun 10

24 min 30 sec

Er was lange tijd weinig aandacht voor voeding in de zorg. De Alliantie Voeding in de Zorg bracht daar in 2007 verandering in, door het verbinden van de voedingswereld- en wetenschap aan de medische zorg. Dat vertelt directeur Menrike Menkveld in een nieuwe aflevering van de Preventie-podcast. “Gelukkig is er steeds meer aandacht voor voeding en leefstijl, voor, tijdens en na een behandeling. De Alliantie brengt werelden bij elkaar.” Lees meer in het nieuwsbericht.

Jun 3

29 min 36 sec

“Met goede voeding bijdragen aan een gezonder Nederland.” Dat is de missie van het project Goede Zorg Proef Je, dat wordt uitgevoerd door de Alliantie Voeding in de zorg. Zo’n 2 jaar geleden ging het project van start als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Doel van Goede Zorg Proef Je: een gezond voedingsaanbod realiseren in alle Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor 2030. Lees meer.

May 20

23 min

Deze aflevering gaat over videoconsulten. In het Amsterdam UMC werd er al een paar jaar onderzoek naar gedaan en was er veel theoretische kennis in huis, toen de coronacrisis uitbrak. En dat zorgde voor een – letterlijk – vliegende start. Luister naar de aflevering ‘Videoconsulten in Amsterdam UMC: onderzoek en lessons learned.' Meer informatie.

Apr 16

33 min 5 sec

Hoe kun je als verpleegkundige invloed uitoefenen op verpleegkundig beleid binnen het ziekenhuis? Wanneer laat je je stem horen om de zorg te verbeteren? En hoe doe je dat dan? Hierover praten promovenda Dieke Martini en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest met bestuurslid Hans Schoo en VAR-lid Geertruida van Harten. Verpleegkundige Mirjam Lammers vertelt hoe zij de juiste wegen heeft gevonden om haar stem te laten horen binnen de organisatie en hoe zij zelf verantwoordelijkheid neemt voor betere zorg en voor meer werkplezier.

Apr 6

53 min 50 sec

Hoe pakt Rijnstate de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen aan? En welke rol krijgt de regieverpleegkundige? Projectleider Arrianne Slijkhuis en procesbegeleider Gijsje Helmink leggen hoofdonderzoeker Pieterbas Lalleman uit waar Rijnstate op inzet met het traject Verpleegkundige van Morgen. De focus van het traject is gericht op het benutten van de kwaliteiten van álle verpleegkundigen. De teamgerichte aanpak waarbij verpleegkundigen zelf de regie hebben over het traject blijkt een succesformule. Ook afdelingshoofden Miriam van Ditshuizen en Arjen Gakes delen hun ervaringen.

Mar 30

53 min 51 sec

Zijn verpleegkundigen allemaal gelijk of mag er verschil zijn? Een belangrijke vraag, zeker in het licht van functiedifferentiatie. Voor verpleegkundigen kan het lastig zijn om zich te onderscheiden van collega’s. Hoe komt dat eigenlijk? Promovenda Dieke Martini en coördinator verpleegkundig onderzoek Esther van Loon gaan hierover in gesprek met regieverpleegkundige Berte van Zeist en ethicus Arjan van Os. Ook afdelingshoofd Jos Verhaagen en verpleegkundige Jacqueline van der Kamp vertellen hoe zij hierover denken. Kijk voor meer informatie op de site van RN2Blend.

Mar 23

50 min 17 sec

Hoe hebben de verpleegkundigen in Rijnstate het werken tijdens de eerste golf van COVID-19-patiënten ervaren? Publiekshistoricus Hugo Schalkwijk en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest spreken met verpleegkundige Kirsten Lolkema en internist/infectioloog Mark Claassen over de veerkracht en flexibiliteit van verpleegkundigen en over het leiderschap dat werd getoond. Ook staan ze stil bij wat nodig is om dit langer vol te houden. De afdelingen van afdelingshoofden Els van Deelen en Nancy Masselink werden ingericht voor COVID-19-patiënten. Zij vertellen hoe de verpleegkundigen hierin het voortouw namen. Voorzitter van de raad van bestuur Wim van Harten steekt verpleegkundigen een hart onder de riem.

Mar 16

55 min 32 sec

Werk je vandaag of zit je op kantoor? Een quote uit een interview met een verpleegkundige in Rijnstate. Deze vraag vormt de basis van deze aflevering over verpleegkundig werk. Want wat valt daar allemaal onder? En wat niet? De ideeën hierover verschillen. Promovenda Dieke Martini en coördinator verpleegkundig onderzoek Esther van Loon gaan op zoek naar antwoorden. Samen met managers zorg Sacha ten Hoeven en Anita van der Leest, geriater Sonja Stalpers, vakinhoudelijk seniorverpleegkundige Hanneke Nas en DIVAS verpleegkundige Mirte Ancona-Kip gaan zij hier dieper op in en onderzoeken ze waar verpleegkundigen waardering uit halen en trots op zijn.

Mar 9

51 min 49 sec

De zorg ontwikkelt zich in razend tempo en het verpleegkundig beroep verandert mee. Hoe kunnen de verpleegkundigen van Rijnstate zich ontwikkelen tot toekomstbestendige professionals? Hoofdonderzoeker Pieterbas Lalleman en VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest gaan hierover in gesprek met Jeroen Rütter, oncologisch chirurg en voorzitter van de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate. Ook Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur, Berna Hollander, Medium-Care verpleegkundige en Mascha Keller, Chief Nursing Information Officer, komen aan het woord.

Mar 2

56 min 18 sec

“Straal als dokter uit dat voeding belangrijk is. Ook al heeft het 7 of 8 keer van de 100 effect, dan is het al de moeite waard. Hetzelfde geldt voor stoppen met roken-advies geven aan patiënten.” Die tip geeft internist Remy Bemelmans in de vierde aflevering van de Preventie-podcast. Bemelmans werkt in Ziekenhuis Gelderse Vallei, dat wordt gezien als hét voedingsziekenhuis van Nederland. Meer informatie.

Feb 19

19 min 18 sec

De dokter die via een beeldscherm in de huiskamer verschijnt is voor Maasziekenhuis Pantein geen nieuwe digitale gadget. Het is een logische uitwerking van de visie dat de zorg thuis en in het ziekenhuis naadloos op elkaar moeten aansluiten. Daarom investeerde de organisatie in een virtual hospital. Speciaal daarvoor richtte het ziekenhuis onder meer compacte spreekkamers in met goede online verbinding en dubbele beeldschermen. Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn, manager poliklinieken Roald Huiskers en internist-oncoloog Brian Scholtes vertellen over de start van het virtual hospital, de inbedding in de polikliniekorganisatie en de ervaringen van patiënten en zorgprofessionals. Meer informatie.

Feb 18

28 min 54 sec

Al ruim 40 jaar werken verpleegkundigen met verschillende basisopleidingen met elkaar samen om de beste verpleegkundige zorg te kunnen leveren. Hoe heeft het beroep zich in al die jaren ontwikkeld? En welke lessen zijn er te leren naar aanleiding van eerdere pogingen tot differentiatie? Hierover spreken publiekshistoricus Hugo Schalkwijk en projectleider Arrianne Slijkhuis. Te gast in deze uitzending zijn voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) Gerjanne ter Beest en VAR-lid Paula Hulst. Ook HRM-adviseur Jacolien van Weelden en afdelingshoofd Els van Deelen komen aan het woord en vertellen over hun jarenlange ervaring in Rijnstate. Meer informatie.

Feb 16

57 min 1 sec

Samen met twee andere ziekenhuizen in de regio, huisartsen en zorgverzekeraar De Friesland ontwikkelde Tjongerschans zogenaamde ‘digitale meedenkconsulten’. Een gemakkelijke en laagdrempelige manier om huisartsen te voorzien van behandeladvies door medisch specialisten. Meer informatie.

Feb 11

28 min 57 sec

Net als in veel ziekenhuizen versnelde de coronapandemie de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zo introduceerde het ziekenhuis telemonitoring voor mensen met COVID-19, die stabiel zijn maar nog wel zuurstof nodig hebben. Meer informatie.

Feb 4

23 min 41 sec

Het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis biedt aan mensen met hartfalen de mogelijkheid om thuis begeleid en gemonitord te worden via de app CWZ Thuis. De app maakt het mogelijk voor zorgverleners om op afstand de gezondheidssituatie van patiënten in de gaten te houden. Verpleegkundig specialist Kim van Zutphen en projectleider Evelynn Conrads vertellen erover. Ze worden geïnterviewd door Liesbeth van der Heijden van de NVZ. Meer info.

Jan 29

21 min 58 sec

Annemarie van den Herik werkt in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en was projectleider rookvrije zorg. Hoe heeft zij dit hele proces ervaren, en is het eigenlijk ingewikkeld om een ziekenhuis rookvrij te maken? In deze podcast deelt ze haar ervaringen, tips en valkuilen, in de hoop anderen te kunnen helpen bij het rookvrij maken van hun zorginstelling. Meer info.

Nov 2020

20 min 47 sec

In de tweede aflevering van de Preventie-podcast praten we met Hanneke Schaap. Zij is verpleegkundig specialist op de longafdeling van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en helpt daarin veel patiënten bij het stoppen met roken. Hoe doet ze dat, wat zijn haar ervaringen en heeft ze tips voor collega's? Meer informatie.

Nov 2020

29 min 14 sec

In deze eerste aflevering van de Preventie-podcast praten we met Tom van Loenhout. Hij is cardioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en voorzitter van de Alliantie Voeding in de Zorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer roken en voeding. Zijn er bijvoorbeeld overeenkomsten in hoe je patiënten op deze gebieden benadert? En heeft hij tips of adviezen voor collega-artsen? Meer informatie.

Oct 2020

26 min 59 sec