ທັນເຫດການ ເມືອງລາວ

By RFA

ຟັງ​ຂ່າວເຫດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນສປປລາວ--ປະ​ຊາ​ຊົນເສັຽ​ທີິ່​ດິນ, ຂາດ​ສິດ​ທິ​ມະນຸດ ຂັ້ນພື້ນຖານສາກົນ, ​ຂັດສົນ​ບ່ອນທໍາມາ​​ຫາ​ກິນ, ຊັ​ພ​ຍາ​ກອນທັມ​ມ​ຊາດ ຖືກ​ທຳ​ລາຍ, ການ​ໃຊ້​ສານ​ເຄ​ມີ ເກີນຂອບເຂດ, ການ​ສ້າງ​ເຂື່ອນ, ອິດ​ທິ​ພົນຈີນເຂົ້າຄອບງໍາ, ການ​ສໍ້​ຣາ​ສ​ບັງ​ຫຼວງ, ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ, ຄ້າຢາເສພຕິດ ແລະອື່ນໆ.ວິທຍຸ ເອເຊັຽ ເສຣີ, ພາກພາສາລາວ, ກະ​ຈາຍ​ສຽງ ຊູ່ມື້--ພາກເຊົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ, ພາກແລງ 1 ຊົ່ວໂມງ.

 1. 1.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 23 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:46
 2. 2.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 19 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:40
 3. 3.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 18 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:20
 4. 4.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 17 ເດືອນ ມິຖຸນາປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  35:41
 5. 5.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 16 ເດືອນ, ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:58
 6. 6.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 15 ເດືອນ, ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປ ລາວ.
  32:12
 7. 7.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 12 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:59
 8. 8.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 11 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປ ລາວ.
  34:44
 1. 9.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 10 ເດືອນ ມິຖຸນາປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  37:49
 2. 10.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 9 ເດືອນ ມິຖຸນາປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:53
 3. 11.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 8 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:33
 4. 12.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:28
 5. 13.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 4 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:43
 6. 14.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 3 ເດືອນ ມິຖຸນາປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:18
 7. 15.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  31:08
 8. 16.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 1 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:57
 9. 17.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 29 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  37:16
 10. 18.
  1./ ຂ່າວທີ່ໜ້າສົນໃຈ: (1) ທາງການລາວ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. (2) ຄົນ​ງານລາວ 50,000 ຄົນ ຖືກ​ໂຈະ​ວຽກ ໃນໄລຍະການຣະບາດ​ຂອງ​ໂຄວິດ-19. 2./ ສາຣະຄະດີ: ເຈົ້າໜ້າທ
  32:21
 11. 19.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 27 ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  29:27
 12. 20.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 26 ເດືອນພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:19
 13. 21.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 25 ເດືອນພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:20
 14. 22.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 22 ເດືອນພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  29:53
 15. 23.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 21 ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:03
 16. 24.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 20 ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:40
 17. 25.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 19 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  29:17
 18. 26.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 18 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  31:29
 19. 27.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 14 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  31:23
 20. 28.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 14 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:39
 21. 29.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 13 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:58
 22. 30.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 12 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  34:33
 23. 31.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 08 ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:42
 24. 32.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 7 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  36:51
 25. 33.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 6 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:01
 26. 34.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 05 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:44
 27. 35.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 04 ເດືອນ ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:51
 28. 36.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວ ແລະ ສາຣະຄະດີ ວັນທີ 01 ພຶສພາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:56
 29. 37.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 30 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  32:51
 30. 38.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວແລະສາຣະຄະດີ ວັນທີ 29 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:55
 31. 39.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 28 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  30:32
 32. 40.
  ວິທຍຸເອເຊັຽເສຣີ ຣາຍງານຂ່າວສົດ ວັນທີ 27 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2021 ຢູ່ ສປປລາວ.
  33:59

Listen to ທັນເຫດການ ເມືອງລາວ now.

Listen to ທັນເຫດການ ເມືອງລາວ in full in the Spotify app