Библейско тълкуване

БХБЦ

Тълкуване на книгите от Библията - последователно изучаване стих по стих, всеки ден.

All Episodes

1 Тимотей 5:17-21 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 21

25 min 12 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 5:11-16 - д-н Йордан Пеянски

Jan 20

25 min 46 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 5:3-10 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 19

24 min 42 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 5:1-6 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 18

22 min 52 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 4:11-16 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 17

24 min 51 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 4:6-10 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 16

22 min 10 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 4:1-5 - II - д-н Йордан Пеянски

Jan 15

24 min 57 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 4:1-5 - д-н Йордан Пеянски

Jan 14

24 min 16 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 3:14-16 - д-н Йордан Пеянски

Jan 13

25 min 9 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 3:8-13 - д-н Йордан Пеянски

Jan 11

26 min 32 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 3:4-7 - д-н Йордан Пеянски

Jan 10

25 min 30 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 3:3-5 - Д-н Йордан Пеянски

Jan 9

25 min 29 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 3:1-3 - д-н Йордан Пеянски

Jan 8

24 min 21 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 2:10-15 - II - д-н Йордан Пеянски

Jan 7

27 min 7 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 2:10-15 - д-н Йордан Пеянски

Jan 6

24 min 58 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 2:8-10 - д-н Йордан Пеянски

Jan 5

24 min 1 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 2:2-7 - д-н Йордан Пеянски

Jan 4

22 min 45 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 2:1-4

Jan 3

24 min 37 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 1:18-20 - д-н Йордан Пеянски

Jan 2

24 min 55 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей - 1:16-18 - д-н Йордан Пеянски

Jan 1

20 min 48 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 1:12-16 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

25 min 55 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 1:8-11 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

25 min 9 sec

Библейско изучаване на 1 Тимотей 1:3-7 -д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

21 min

Библейско изучаване на 1 Тимотей - въведение 1:1-2 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 8 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 3:13-18 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 7 sec

Библейско изучаване  на 2 Солунци 3:6-12 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 35 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 3:1-5  - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 21 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 2:13-17 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 17 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 2:9-12 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 27 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 2:6-9 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

22 min 59 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 2:3-7 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

26 min 38 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 2:1-4 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 29 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 1:8-12 - II - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

21 min 28 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 1:8-12 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

25 min 43 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци 1:2-7 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

26 min 18 sec

Библейско изучаване на 2 Солунци - въведение 1:1-2 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 30 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:25-28 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

22 min 50 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:20-24 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 20 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:16-21 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 22 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:12-15 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 20 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:6-11-II - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

21 min 35 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:6-11 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

22 min 13 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 5:1-5 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

22 min 47 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 4:13-18-II - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

23 min 56 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 4:13-18 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

22 min 43 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 4:8-12 - д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

21 min 46 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 4:1-7 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

26 min 45 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 3:9-13 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

20 min 36 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 3:5-8 - Д н Йордан Пеянски

Dec 2020

20 min 53 sec

Библейско изучаване на 1 Солунци 2:19-3:4 - Д-н Йордан Пеянски

Dec 2020

24 min 32 sec