CME.ba

By Portal CME.ba

Podcast naslonjen na Portal CME.ba - Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Donosimo Vam audio zapise akreditovanih i certificiranih CME aktivnosti za stručno usavršavanje svih profila zdravstvenih djelatnika. Za dobijanje certifikata za obavljenu CME aktivnost potrebna je prijava na naš portal i polaganje završnog testa. Sve CME aktivnosti su besplatne za naše registrovane korisnike, a registracija je takođe besplatna. Podcast i portal su namijenjeni zdravstvenim djelatnicima - ljekarima, farmaceutima, medicinskim sestrama i studentima medicine i ostalih zdravstvenih struka. Kliknite za znanje. https://cme.ba

 1. 1.
  Liječenje kompliciranih infekcija kože i mekih tkiva
  21:27
 2. 2.
  ESC/EAS vodiči za terapiju dislipidemija
  39:26
 3. 3.
  Optimizacija sekvencioniranja terapije u ALK-pozitivnom nemikrocelularnom karcinomu pluća
  23:34
 4. 4.
  Neovaskularna makularna degeneracija
  18:18
 5. 5.
  Uloga B-stanica u patofiziologiji multiple skleroze
  17:40
 6. 6.
  Imunizacija: integralni pristup
  18:06
 7. 7.
  Hemoragijska bolest novorođenčeta
  35:58
 8. 8.
  Laparoskopska sleeve (rukavna) resekcija želuca
  18:38
 1. 9.
  Kako se boriti protiv pretilošću induciranih metaboličkih bolesti?
  24:44
 2. 10.
  Koagulacijska kaskada u hirurškog pacijenta
  19:48
 3. 11.
  Barijatrijska hirurgija: jučer, danas, sutra
  16:03
 4. 12.
  Takeda IBD virtualni simpozij
  37:18
 5. 13.
  Dekslansoprazol u terapiji GERB-a
  22:29
 6. 14.
  Inhibitori protonske pumpe i Clostridium difficile
  23:25
 7. 15.
  Farmakoterapija upale vanjskog uha
  17:53
 8. 16.
  Hronično srčano zatajenje i sakubitril/valsartan: PARADIGM-HF studija
  26:17
 9. 17.
  Enteralna ishrana kod djece
  34:32
 10. 18.
  Radioterapija u kliničkoj praksi
  20:02
 11. 19.
  Holelitijaza i holedoholitijaza: dijagnostika i tretman
  18:13
 12. 20.
  Multimodalna terapija bola
  15:16
 13. 21.
  S. Boulardi u prevenciji i terapiji antibiotske dijareje
  21:28
 14. 22.
  Šta ljekari trebaju znati o dopingu?
  22:05
 15. 23.
  Farmakoterapija angine pectoris
  23:22
 16. 24.
  Vitamin D: od rahitisa do COVID-19
  18:08
 17. 25.
  Dijabetična polineuropatija
  20:02
 18. 26.
  Kako funkcionišu COVID-19 mRNA vakcine?
  20:13
 19. 27.
  Angina pectoris: mehanizam djelovanja trimetadizina
  24:05
 20. 28.
  Smjernice u liječenju HOBP-a i značaj dualne bronhodilatatorne terapije
  26:04
 21. 29.
  Liječenje bola u primarnoj praksi
  30:16
 22. 30.
  Akutni lumbalni bolni sindrom
  20:41
 23. 31.
  Akutne glavobolje
  23:07
 24. 32.
  Šta znamo o psorijazi?
  19:08
 25. 33.
  Hemoroidalna bolest i analna fisura
  15:04
 26. 34.
  Majčina stanja u trudnoći i u vrijeme poroda povezana sa ugroženim novorođenčetom
  27:28
 27. 35.
  Dijagnoza multiple skleroze
  19:33
 28. 36.
  Algoritam dijagnostike limfadenopatija
  16:02
 29. 37.
  Liječenje gojaznosti u diabetes mellitusu tip 2
  24:12
 30. 38.
  Diabetes mellitus tip 2 i gojaznost
  18:01
 31. 39.
  Imunoterapija: kako, zašto?
  54:00
 32. 40.
  Akutna infektivna dijareja: šta preporučiti pacijentu?
  13:06
 33. 41.
  Poremećaj autističnog spektra: šta ljekar treba da zna?
  23:14
 34. 42.
  Zašto postoji sreća i kako je doseći?
  59:58
 35. 43.
  Šta su to probiotici?
  31:38
 36. 44.
  Akutni vertiginozni sindrom
  23:14
 37. 45.
  NAFLD: nealkoholna masna bolest jetre
  22:46
 38. 46.
  Crveno oko
  25:27
 39. 47.
  Terapija egzacerbacije astme u ambulantnim i hospitalnim uslovima
  21:51
 40. 48.
  Kako pripremiti efektivnu poster prezentaciju?
  14:28
 41. 49.
  Etiologija i dijagnoza intrauterinog zastoja u razvoju ploda
  35:25
 42. 50.
  Prevencija GI krvarenja tijekom antikoagulacijske terapije
  19:54

Listen to CME.ba now.

Listen to CME.ba in full in the Spotify app