The Tam Phan Show

By Tam Phan

The Tam Phan Show là podcast series dành cho các bạn sinh viên. Trong podcast show này, Tâm sẽ trò chuyện với các anh chị giàu kinh nghiệm đang làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau (giáo dục, đầu tư, kinh doanh, sản xuất, thể thao, sức khoẻ,...), và đào sâu để tìm ra các công cụ, phương thức, thói quen, chiến lược, tips,... có thể mang lại nhiều giá trị cho các bạn sinh viên.

Listen to The Tam Phan Show now.

Listen to The Tam Phan Show in full in the Spotify app