Cirkev Paradox

By Cirkev Paradox

Sme cirkev hriešnikov, ktorí sú premieňaní Božím Slovom a túžia, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko.

 1. 1.
  Celá cirkev celému svetu – Nezastaviteľný 3
  28:42
 2. 2.
  Exkurzia do knihy Skutky – Nezastaviteľný 2
  22:44
 3. 3.
  Boží plán – Nezastaviteľný 1
  30:24
 4. 4.
  Vďačnosťou očakávame Kráľa – Ďakujem 6
  25:45
 5. 5.
  Ježiš pre každého
  30:59
 6. 6.
  Pomoooooc! – Ďakujem 5
  36:51
 7. 7.
  Fascinovaní stvorením oslavujme Stvoriteľa – Ďakujem 4
  27:29
 8. 8.
  Malé hrdinky veľkej viery – Cesta divočinou 9 (Víkendovka 2021)
  31:15
 1. 9.
  Víťaz! – Cesta divočinou 8 (Víkendovka 2021)
  35:19
 2. 10.
  Dajte si Boha do kalendára! – Cesta divočinou 7 (Víkendovka 2021)
  37:46
 3. 11.
  Abeceda vďaky – Ďakujem 3
  41:27
 4. 12.
  Chválou k mäkkému srdcu – Ďakujem 2
  17:13
 5. 13.
  Nezabudni! – Ďakujem 1
  32:41
 6. 14.
  Nebudeš túžiť… – Ako máme žiť? 10
  24:31
 7. 15.
  Za nepriateľskou líniou – Cesta divočinou 6
  45:30
 8. 16.
  Budovanie verejnej mienky o druhých – Ako máme žiť? 9
  22:33
 9. 17.
  Hriech < Milosť (Cesta divočinou 5)
  33:25
 10. 18.
  Liek proti krádeži – Ako máme žiť? 8
  12:42
 11. 19.
  Cirkev podľa seba – Cesta divočinou 4
  32:09
 12. 20.
  Komu patrí sex? – Ako máme žiť? 7
  18:04
 13. 21.
  Neveriť je nebezpečné – Cesta divočinou 3
  39:09
 14. 22.
  Nezabiješ – Ako máme žiť? 6
  20:20
 15. 23.
  Očistiť sa – Cesta divočinou 2
  32:46
 16. 24.
  Život pod autoritou – Ako máme žiť? 5
  26:54
 17. 25.
  Pripraviť sa – Cesta divočinou 1
  31:22
 18. 26.
  Dar odpočinku – Ako máme žiť? 4
  15:32
 19. 27.
  Dá sa tomu neveriť? – Ježiš pre skeptikov 6
  25:20
 20. 28.
  Irónia moci – Ježiš pre skeptikov 5
  23:03
 21. 29.
  Ježišove prekvapenia – Ježiš pre skeptikov 4
  23:10
 22. 30.
  Ježiš rozdeľuje – Ježiš pre skeptikov 3
  21:50
 23. 31.
  Ježišove poslanie – Ježiš pre skeptikov 2
  20:00
 24. 32.
  Ježišova premiéra – Ježiš pre skeptikov 1
  21:20
 25. 33.
  Božie meno / God’s name – Ako máme žiť? 3
  28:03
 26. 34.
  Utrpenie a sláva – Aké je to byť kresťanom? 7
  30:58
 27. 35.
  Správne uctievať / Worship accurately – Ako máme žiť? 2
  31:43
 28. 36.
  Život v Duchu – Aké je to byť kresťanom? 6
  28:47
 29. 37.
  Vernosť / Faithfulness – Ako máme žiť? 1
  33:43
 30. 38.
  Je to boj! – Aké je to byť kresťanom? 5
  32:08
 31. 39.
  Patriť Bohu – Aké je to byť kresťanom? 4
  26:46
 32. 40.
  Načo prišiel Boží Syn? – Vianoce plné nádeje 5
  24:02
 33. 41.
  Boh sa na nás vykašľal? – Vianoce plné nádeje 4
  39:20
 34. 42.
  Nádej nového stvorenia – Vianoce plné nádeje 3
  35:21
 35. 43.
  Nádej je v Synovi – Vianoce plné nádeje 2
  36:40
 36. 44.
  Ak neuveríš, neobstojíš – Vianoce plné nádeje 1
  35:18
 37. 45.
  Nájdený, zachránený a premenený – Ježiš zachraňuje 5
  35:07
 38. 46.
  Hektický život v smartfónovej dobe (UPdate 2019)
  1:17:46
 39. 47.
  Tolerancia – Základy evanjelia 6
  20:59
 40. 48.
  Bohatý a sklamaný – Ježiš zachraňuje 4
  29:13
 41. 49.
  Prijatie / Acceptance – Základy evanjelia 5
  24:55
 42. 50.
  Odborník na právo a špecialista na lásku – Ježiš zachraňuje 3
  30:33

Listen to Cirkev Paradox now.

Listen to Cirkev Paradox in full in the Spotify app