Drypp fra Bekk

By Bekk Consulting

En lavterskel podcast fra Bekk om innovasjon, produktutvikling, forretningsutvikling og ledelse.

 1. 1.
  Hva er koblingen mellom kumulativ kultur og Westrum?
  17:27
 2. 2.
  Kan man involvere barn i kreative workshops? (Del 2 av 2)
  20:10
 3. 3.
  Er kreativitet forbeholdt designere? (Del 1 av 2)
  17:27
 4. 4.
  Hvordan innoverer sjimpanser?
  16:20
 5. 5.
  Hvordan kan OCAI og Westrum kombineres for å kvantifisere kultur?
  12:06
 6. 6.
  Hvorfor er diskusjonen om estimering så betent?
  13:59
 7. 7.
  Sommerdrypp med ex-Bekker Martin Sangolt og musikk av Bekkerene Rune Flobakk og August Lund Eilertsen
  23:54
 8. 8.
  Klarte 500 hoder å tenke bedre enn ett? (Del 2 av 2)
  20:46
 1. 9.
  Hvordan kjører man en workshop for 500 i Miro, samtidig? (Del 1 av 2)
  20:31
 2. 10.
  Er det lengre fra Trondheim til Oslo enn Oslo til Trondheim (Del 2 av 2)
  15:26
 3. 11.
  Hvordan ser Trondheim ut gjennom Bekk-briller (Del 1 av 2)
  18:55
 4. 12.
  Hvordan slicer du en organisasjon for autonomi? (Del 2 av 2)
  19:28
 5. 13.
  Autonom — er det noe du er eller noe du blir? (Del 1 av 2)
  19:09
 6. 14.
  Hvorfor skal vi ha autonome team? (Del 2 av 2)
  17:40
 7. 15.
  Er det naturlig å samarbeide på jobb? (Del 1 av 2)
  18:35
 8. 16.
  Hvordan bygge en smidig kultur? (Del 2 av 2)
  17:16
 9. 17.
  Er endringsledelse negativt? (Del 1 av 2)
  16:24
 10. 18.
  Hvordan funker prosjektfinansiering i det offentlige? (Del 2 av 2)
  16:28
 11. 19.
  Hvor mye koster det å forvalte et IT-system? (Del 1 av 2)
  20:58
 12. 20.
  Hvorfor har ikke alle lest Accelerate?
  15:24
 13. 21.
  Er endringsledelse det motsatte av inkrementell innovasjon i linja? (Del 2 av 2)
  21:06
 14. 22.
  Hvordan innoverer man i sikkerhetsfokuserte virksomheter? (Del 1 av 2)
  17:57
 15. 23.
  Hvordan øker innovatører R-tallet for dine løsningsmutasjoner? (Del 2 av 2)
  17:06
 16. 24.
  Bookis.com og hvorfor er problemfokus essensielt? (Del 1 av 2)
  13:45
 17. 25.
  Hvordan blir ringvirkningene av EU-taksonomien?
  10:46
 18. 26.
  Hva er EU-taksonomien og hva betyr det for folk?
  18:55
 19. 27.
  Koster mangfold mer enn det smaker? (Del 2 av 2)
  10:04
 20. 28.
  Hva er mangfold i vår bransje? (Del 1 av 2)
  15:25
 21. 29.
  Hvordan forholder NAV IT seg til teknologi standardisering, tilgang til produksjon og parprogrammering? (Del 2 av 2)
  15:16
 22. 30.
  Hva har skjedd med NAV IT de siste 4 årene? (Del 1 av 2)
  20:30
 23. 31.
  Er IT-konsulenter frelsere eller parasitter? (Del 2 av 2)
  21:24
 24. 32.
  Hva tenker norske ledere om IT-konsulenter? (Del 1 av 2)
  25:21
 25. 33.
  Hvordan kan virksomheter ha nytte av personlighetstesting? (Del 2 av 2)
  25:49
 26. 34.
  Fungerer personlighetstester? (Del 1 av 2)
  19:54
 27. 35.
  Er dette en nyttårskavalkade for 2020?
  26:14
 28. 36.
  20 år uten å endre forretningsmodellen — hvordan har Bekk overlevd?
  16:38
 29. 37.
  Ligger akademia bakpå?
  9:34
 30. 38.
  Er smidig riktig for radikal innovasjon?
  10:54
 31. 39.
  Hvordan velger Vipps hvilken ide som skal lages?
  14:04
 32. 40.
  Hva gjør Head of Product Engineering i Vipps?
  17:37
 33. 41.
  Hva er framtiden for strømmetjenester?
  13:21
 34. 42.
  Hvordan organiserer RiksTV seg for innovasjon i et smidig produktteam?
  17:48
 35. 43.
  Hvorfor innovere når gründere uansett vinner?
  18:18
 36. 44.
  Hvorfor innovere når internettgigantene uansett vinner?
  17:13
 37. 45.
  Hva kommer etter SaaS?
  15:27
 38. 46.
  Hva er veien fra utvikler til seriegründer?
  17:52
 39. 47.
  Hva gjør en inkubator for at innovasjon skal lykkes?
  17:07
 40. 48.
  Hva er en inkubator?
  18:26
 41. 49.
  How do you collaborate on innovation?
  17:58
 42. 50.
  Oslo vs Silicon Valley — What's the difference?
  16:02

Listen to Drypp fra Bekk now.

Listen to Drypp fra Bekk in full in the Spotify app