A Crazy Mind Podcast

By A Crazy Mind

Nơi tâm tư hóa thành ngôn từ

 1. 1.
  #26 Hiểu Về Rối Loạn Lo Âu Và Các Loại Hình Phổ Biến
  10:25
 2. 2.
  #22 Nghịch Lý Về Vẻ Đẹp Của Nỗi Đau
  9:26
 3. 3.
  #20 Bạn Bè: Tình Nghĩa Thực Sự, Hay Chỉ Dựa Trên Danh Nghĩa?
  9:31
 4. 4.
  #23 Phân Chia Nhân Loại: Người Tốt Hay Kẻ Xấu?
  7:31
 5. 5.
  #21 Trưởng Thành Là Khi Bạn Coi Ba Mẹ Bạn Như Những Người “Bạn”
  4:25
 6. 6.
  #19 Phụ Nữ Phải Lấy Chồng Sớm - Không Thì Sẽ Ế
  8:25
 7. 7.
  #16 Chúng Ta Đang Tiến Hóa Để Cô Đơn
  9:55
 8. 8.
  #15 Yêu Như Một Kẻ Mù
  9:06

Listen to A Crazy Mind Podcast now.

Listen to A Crazy Mind Podcast in full in the Spotify app