This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Gandaki News

By Gandaki News

Voice from Pokhara. News, views and voice from Gandaki Province in Nepal. Pokhara and Around. Voiced in Nepali, loud and unedited. Get updates on Pokhara and Gandaki News. Support this podcast: https://anchor.fm/gandakinews/support

 1. 1.
  मास्क लगाउने र खोल्ने सही तरिका #Covid19 #UsingMasks08/30/2020
  6:14
 2. 2.
  (गण्डकी खबर) Gandaki News: August 2, 2020 #COVID1908/02/2020
  3:58
 3. 3.
  (गण्डकी खबर) Gandaki News: July 31, 2020 #covid1907/31/2020
  5:51
 4. 4.
  (गण्डकी खबर) Gandaki News: July 25, 2020 #covid1907/25/2020
  4:31
 5. 5.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: July 12, 2020 #covid1907/12/2020
  3:57
 6. 6.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: July 10, 2020 #covid1907/10/2020
  4:59
 7. 7.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: July 8, 2020 #covid1907/08/2020
  4:01
 8. 8.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: July 3, 2020 #covid1907/03/2020
  5:04
 1. 9.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: July 1, 2020 #covid1907/01/2020
  3:59
 2. 10.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: June 30, 2020 #covid1906/30/2020
  4:57
 3. 11.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: June 2, 2020 #covid1906/02/2020
  4:49
 4. 12.
  के हो क्वारेन्टाईन ? के हो लकडाउन ? #covid1904/08/2020
  5:55
 5. 13.
  कोरोना महामारीले सिकाएको पाठ #covid1904/08/2020
  3:43
 6. 14.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: April 7, 2020 #covid1904/07/2020
  4:40
 7. 15.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: April 1, 2020 #covid1904/01/2020
  5:43
 8. 16.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: March 28, 202003/28/2020
  4:56
 9. 17.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: March 21, 202003/21/2020
  5:33
 10. 18.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: March 15, 202003/15/2020
  4:14
 11. 19.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: March 11, 202003/11/2020
  4:12
 12. 20.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 29, 202002/29/2020
  5:16
 13. 21.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 25, 202002/25/2020
  4:10
 14. 22.
  कोही किन भ्रष्ट हुन्छ ?02/21/2020
  10:08
 15. 23.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 16, 202002/16/2020
  4:10
 16. 24.
  सन्दर्भ: विश्व रेडियो दिवस, रेडियोको सान्दर्भिकता02/13/2020
  11:23
 17. 25.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 11, 202002/11/2020
  4:56
 18. 26.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 6, 202002/06/2020
  3:59
 19. 27.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: February 2, 202002/02/2020
  4:54
 20. 28.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 30, 202001/30/2020
  4:50
 21. 29.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 25, 202001/25/2020
  6:30
 22. 30.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 22, 202001/22/2020
  4:52
 23. 31.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 20, 202001/20/2020
  3:59
 24. 32.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 15, 202001/15/2020
  4:35
 25. 33.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 12, 202001/12/2020
  4:33
 26. 34.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 8, 202001/08/2020
  5:27
 27. 35.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 6, 202001/06/2020
  3:41
 28. 36.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 4, 202001/04/2020
  4:34
 29. 37.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: January 1, 202001/01/2020
  4:36
 30. 38.
  साईकल बारे आफ्नो अनुभब सुनाउँदै महजोडी @ Tour de Pokhara 201912/30/2019
  12:46
 31. 39.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 29, 201912/29/2019
  3:25
 32. 40.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 28, 201912/28/2019
  4:53
 33. 41.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 25, 201912/25/2019
  5:34
 34. 42.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 20, 201912/20/2019
  5:23
 35. 43.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 19, 201912/19/2019
  4:51
 36. 44.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 11, 201912/11/2019
  5:20
 37. 45.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 9, 201912/09/2019
  4:49
 38. 46.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 3, 201912/03/2019
  4:18
 39. 47.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: December 2, 201912/02/2019
  5:21
 40. 48.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 28, 201911/29/2019
  3:40
 41. 49.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 27, 201911/27/2019
  4:20
 42. 50.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 26, 201911/26/2019
  4:43
 43. 51.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 11, 201911/11/2019
  4:15
 44. 52.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 9, 201911/10/2019
  4:32
 45. 53.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: November 8, 201911/09/2019
  5:53
 46. 54.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 23, 201910/23/2019
  6:27
 47. 55.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 22, 201910/22/2019
  5:06
 48. 56.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 21, 201910/22/2019
  1:14
 49. 57.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 20, 201910/21/2019
  5:52
 50. 58.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 19, 201910/19/2019
  5:35
 51. 59.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 17, 201910/17/2019
  4:38
 52. 60.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 16, 201910/16/2019
  4:17
 53. 61.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 15, 201910/15/2019
  5:08
 54. 62.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 3, 201910/03/2019
  4:52
 55. 63.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 2, 201910/02/2019
  4:56
 56. 64.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: October 1, 201910/01/2019
  4:27
 57. 65.
  (पोखरा समाचार) Pokhara News: September 22, 201909/22/2019
  4:14
 58. 66.
  Pokhara News: September 21, 2019 (पोखरा समाचार)09/21/2019
  4:07
 59. 67.
  Pokhara News: September 16, 2019 (पोखरा समाचार)09/17/2019
  4:52
 60. 68.
  Pokhara News: September 14, 2019 (पोखरा समाचार)09/14/2019
  3:25
 61. 69.
  Pokhara News: September 12, 2019 (पोखरा समाचार)09/12/2019
  5:08
 62. 70.
  Pokhara News: September 9, 2019 (पोखरा समाचार)09/09/2019
  4:48
 63. 71.
  Pokhara News: September 8, 2019 (पोखरा समाचार)09/08/2019
  4:09
 64. 72.
  Pokhara News: September 5, 2019 (पोखरा समाचार)09/05/2019
  6:38
 65. 73.
  Pokhara News: September 2, 2019 (पोखरा समाचार)09/02/2019
  3:43
 66. 74.
  Pokhara News: September 1, 2019 (पोखरा समाचार)09/01/2019
  4:14
 67. 75.
  Pokhara News: August 31, 2019 (पोखरा समाचार)08/31/2019
  4:27
 68. 76.
  Pokhara News: August 29, 2019 (पोखरा समाचार)08/29/2019
  5:48
 69. 77.
  Pokhara News: August 28, 2019 (पोखरा समाचार)08/28/2019
  5:26
 70. 78.
  Pokhara News: August 26, 2019 (पोखरा समाचार)08/26/2019
  6:02
 71. 79.
  Pokhara News: August 25, 2019 (पोखरा समाचार)08/25/2019
  5:13
 72. 80.
  Pokhara News: August 24, 2019 (पोखरा समाचार)08/24/2019
  4:38
 73. 81.
  Pokhara News: August 22, 2019 (पोखरा समाचार)08/22/2019
  4:51
 74. 82.
  Pokhara News: August 19, 2019 (पोखरा समाचार)08/19/2019
  4:13
 75. 83.
  Pokhara News: August 18, 2019 (पोखरा समाचार)08/18/2019
  5:03
 76. 84.
  Pokhara News: August 13, 2019 (पोखरा समाचार)08/13/2019
  4:15
 77. 85.
  Pokhara News: August 12, 2019 (पोखरा समाचार)08/12/2019
  5:02
 78. 86.
  Pokhara News: August 11, 2019 (पोखरा समाचार)08/11/2019
  6:28
 79. 87.
  Pokhara News: August 10, 2019 (पोखरा समाचार)08/10/2019
  5:15
 80. 88.
  Pokhara News: August 7, 2019 (पोखरा समाचार)08/10/2019
  1:14
 81. 89.
  Pokhara News: August 6, 2019 (पोखरा समाचार)08/06/2019
  4:36
 82. 90.
  Pokhara News: August 5, 2019 (पोखरा समाचार)08/05/2019
  5:03
 83. 91.
  Pokhara News: August 4, 2019 (पोखरा समाचार)08/04/2019
  4:54
 84. 92.
  Pokhara News: August 3, 2019 (पोखरा समाचार)08/03/2019
  4:18
 85. 93.
  Pokhara News: August 1, 2019 (पोखरा समाचार)08/01/2019
  3:58
 86. 94.
  Pokhara News: July 31, 2019 (पोखरा समाचार)07/31/2019
  4:11
 87. 95.
  Pokhara News: July 30, 2019 (पोखरा समाचार)07/30/2019
  4:41
 88. 96.
  Pokhara News: July 29, 2019 (पोखरा समाचार)07/29/2019
  4:59
 89. 97.
  Pokhara News: July 24, 2019 (पोखरा समाचार)07/24/2019
  4:19
 90. 98.
  Pokhara News: July 23, 2019 (पोखरा समाचार)07/23/2019
  4:44
 91. 99.
  Pokhara News: July 22, 2019 (पोखरा समाचार)07/22/2019
  1:12
 92. 100.
  Pokhara News: July 21, 2019 (पोखरा समाचार)07/21/2019
  5:38
 93. 101.
  Pokhara News: July 19, 2019 (पोखरा समाचार)07/19/2019
  4:32
 94. 102.
  Pokhara News: July 18, 2019 (पोखरा समाचार)07/18/2019
  4:29
 95. 103.
  Pokhara News: July 17, 2019 (पोखरा समाचार)07/17/2019
  6:11
 96. 104.
  Pokhara News: July 15, 2019 (पोखरा समाचार)07/15/2019
  4:26
 97. 105.
  Pokhara News: July 14, 2019 (पोखरा समाचार)07/14/2019
  3:56
 98. 106.
  Pokhara News: July 13, 2019 (पोखरा समाचार)07/13/2019
  5:06
 99. 107.
  Pokhara News: July 12, 2019 (पोखरा समाचार)07/12/2019
  4:10
 100. 108.
  Pokhara News: July 11, 2019 (पोखरा समाचार)07/11/2019
  5:40
 101. 109.
  Pokhara News: July 9, 2019 (पोखरा समाचार)07/09/2019
  4:17
 102. 110.
  Pokhara News: July 8, 2019 (पोखरा समाचार)07/08/2019
  4:00
 103. 111.
  Mahendra Cave Project (फिचरपोखरा महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफाको गुरुयोजना)07/08/2019
  4:15
 104. 112.
  Pokhara News: July 7, 2019 (पोखरा समाचार)07/07/2019
  5:16
 105. 113.
  Pokhara News: July 5, 2019 (पोखरा समाचार)07/05/2019
  4:03
 106. 114.
  Pokhara News: July 4, 2019 (पोखरा समाचार)07/04/2019
  4:42
 107. 115.
  Pokhara News: July 3, 2019 (पोखरा समाचार)07/03/2019
  3:08
 108. 116.
  Pokhara News: June 28, 2019 (पोखरा समाचार)06/28/2019
  7:31
 109. 117.
  Pokhara News: June 26, 2019 (पोखरा समाचार)06/26/2019
  5:36
 110. 118.
  Pokhara News: June 25, 2019 (पोखरा समाचार)06/25/2019
  4:24
 111. 119.
  Pokhara News: June 24, 2019 (पोखरा समाचार)06/24/2019
  4:18
 112. 120.
  Pokhara News: June 23, 2019 (पोखरा समाचार)06/23/2019
  5:48
 113. 121.
  Pokhara News: June 22, 2019 (पोखरा समाचार)06/22/2019
  4:18
 114. 122.
  Pokhara News: June 21, 2019 (पोखरा समाचार)06/21/2019
  4:46
 115. 123.
  Pokhara News: June 20, 2019 (पोखरा समाचार)06/20/2019
  4:52
 116. 124.
  Pokhara News: June 19, 2019 (पोखरा समाचार)06/19/2019
  4:17
 117. 125.
  Pokhara News: June 18, 2019 (पोखरा समाचार)06/18/2019
  7:45
 118. 126.
  Pokhara News: June 17, 2019 (पोखरा समाचार)06/17/2019
  4:56
 119. 127.
  Pokhara News: June 16, 2019 (पोखरा समाचार)06/16/2019
  5:08
 120. 128.
  Pokhara News: June 13, 2019 (पोखरा समाचार)06/13/2019
  8:16
 121. 129.
  Pokhara News: June 11, 2019 (पोखरा समाचार)06/11/2019
  4:42
 122. 130.
  Pokhara News: June 10, 2019 (पोखरा समाचार)06/10/2019
  4:41
 123. 131.
  Pokhara News: June 9, 201906/09/2019
  6:49
 124. 132.
  Pokhara News: June 8, 201906/08/2019
  4:04
 125. 133.
  Pokhara News: June 7, 201906/07/2019
  4:44
 126. 134.
  Pokhara News: June 6, 201906/06/2019
  5:56
 127. 135.
  Pokhara News: June 5, 201906/05/2019
  4:50
 128. 136.
  Pokhara News: June 4, 201906/04/2019
  5:36
 129. 137.
  Pokhara News: June 3, 201906/03/2019
  5:37
 130. 138.
  Pokhara News: June 2, 201906/02/2019
  5:31
 131. 139.
  Pokhara News: May 31, 201905/31/2019
  5:50
 132. 140.
  Pokhara News: May 29, 201905/29/2019
  6:20
 133. 141.
  Pokhara News: May 28, 201905/28/2019
  4:04
 134. 142.
  Pokhara News: May 27, 201905/27/2019
  5:29
 135. 143.
  Pokhara News: May 26, 201905/26/2019
  5:00
 136. 144.
  Pokhara News: May 23, 201905/23/2019
  4:00
 137. 145.
  Pokhara News: May 22, 201905/22/2019
  5:42
 138. 146.
  Pokhara News: May 20, 201905/20/2019
  4:39
 139. 147.
  Pokhara News: May 19, 201905/19/2019
  5:16
 140. 148.
  Pokhara News: May 17, 201905/17/2019
  4:38
 141. 149.
  Pokhara News: May 15, 201905/15/2019
  5:45
 142. 150.
  Pokhara News: May 14, 201905/14/2019
  4:09
 143. 151.
  Pokhara News: May 13, 201905/13/2019
  4:33
 144. 152.
  Pokhara News: May 12, 201905/12/2019
  5:28
 145. 153.
  Pokhara News: May 11, 201905/11/2019
  6:15
 146. 154.
  Pokhara News: May 10, 201905/10/2019
  5:21
 147. 155.
  Pokhara News: May 9, 201905/09/2019
  4:24
 148. 156.
  Pokhara News: May 8, 201905/08/2019
  5:23
 149. 157.
  Pokhara News: May 7, 201905/07/2019
  6:20
 150. 158.
  किन बहाकिन्छन् प्रचण्ड? - विचार अभिव्यक्ति05/07/2019
  5:19
 151. 159.
  Pokhara News: May 6, 201905/06/2019
  5:06
 152. 160.
  Pokhara News: May 5, 201905/05/2019
  4:55
 153. 161.
  Pokhara News: May 2, 201905/02/2019
  4:01
 154. 162.
  Pokhara News: May 1, 201905/01/2019
  5:17
 155. 163.
  Pokhara News: April 30, 201904/30/2019
  2:40
 156. 164.
  Pokhara News: April 29, 201904/29/2019
  5:33
 157. 165.
  Pokhara News: April 28, 201904/28/2019
  3:40
 158. 166.
  Pokhara News: April 27, 201904/27/2019
  4:23
 159. 167.
  Pokhara news: April 26, 201904/27/2019
  4:22
 160. 168.
  Pokhara News: April 25, 201904/25/2019
  4:37
 161. 169.
  Pokhara News: April 24, 201904/24/2019
  3:34
 162. 170.
  Pokhara News: April 23, 201904/23/2019
  4:52
 163. 171.
  Pokhara News: April 22, 201904/22/2019
  4:47
 164. 172.
  Pokhara News: April 21, 201904/21/2019
  5:14
 165. 173.
  Pokhara News: April 20, 201904/20/2019
  5:10
 166. 174.
  Pokhara News: April 19, 201904/19/2019
  3:57
 167. 175.
  Pokhara News: April 18, 201904/18/2019
  4:37
 168. 176.
  Pokhara News: April 17, 201904/17/2019
  4:44
 169. 177.
  Pokhara News: April 16, 201904/16/2019
  4:48
 170. 178.
  नेपाली स्याटेलाइट "Nepali Sat-1" अमेरिका बाट उड्दै04/16/2019
  4:23
 171. 179.
  Pokhara News: April 15, 201904/15/2019
  4:05
 172. 180.
  Pokhara News: April 14, 201904/14/2019
  6:11
 173. 181.
  Pokhara News: April 13, 201904/13/2019
  8:26
 174. 182.
  Pokhara News: April 12, 201904/12/2019
  4:49
 175. 183.
  Pokhara News: April 11, 201904/11/2019
  3:50
 176. 184.
  Pokhara News: April 10, 201904/10/2019
  5:26
 177. 185.
  Pokhara News: April 9, 201904/09/2019
  6:21
 178. 186.
  Pokhara News: April 8, 201904/08/2019
  5:50
 179. 187.
  Pokhara News: April 7, 201904/07/2019
  5:34
 180. 188.
  Pokhara News: April 6, 201904/06/2019
  3:44
 181. 189.
  Pokhara News: April 5, 201904/05/2019
  4:42
 182. 190.
  वैज्ञानीक बा04/05/2019
  4:25
 183. 191.
  Pokhara News: April 4, 201904/04/2019
  4:49
 184. 192.
  Pokhara News: April 3, 201904/03/2019
  4:56
 185. 193.
  Pokhara News: April 2, 201904/02/2019
  4:05
 186. 194.
  Pokhara News: April 1, 201904/01/2019
  3:53
 187. 195.
  Tribhuvan International Airport halts operation for 10h daily04/01/2019
  4:38
 188. 196.
  Pokhara News: March 9, 201903/09/2019
  5:18
 189. 197.
  Pokhara News: March 8, 201903/08/2019
  4:50
 190. 198.
  Pokhara News: March 7, 201903/07/2019
  4:01
 191. 199.
  Pokhara News: March 6, 201903/06/2019
  4:55
 192. 200.
  Pokhara News: March 5, 201903/05/2019
  7:03

Listen to Gandaki News now.

Listen to Gandaki News in full in the Spotify app