DevSpresso Podcast

DevSpresso

Cotygodniowe wiadomości ze świata JS.

All Episodes

Wtorek, są newsy. ### Topics Svelte ma 5 lat Svelte summit Vercel + $150M Cloudflare Goes Full Stack Prettier 2.5 Lighthouse 9.0 Tamagui Remix Open Sourced ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/x59KoFO-X9w Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-62 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Prowadzący: Łukasz i Franciszek https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Źródła Svelte ma 5 lat Svelte summit https://sveltesummit.com/#intro $150 milionów finansowania dla vercela, przy wycenie 2,5 miliarda https://vercel.com/blog/vercel-funding-series-d-and-valuation Cloudflare Goes Full Stack https://blog.cloudflare.com/cloudflare-pages-goes-full-stack/ Prettier 2.5 https://prettier.io/blog/2021/11/25/2.5.0.html Lighthouse 9.0 https://developer.chrome.com/blog/lighthouse-9-0/ Tamagui https://tamagui.dev/blog/introducing-tamagui Remix Open Sourced https://remix.run/

Nov 30

30 min 24 sec

Wtorek, wszyscy chorzy. :( ### Topics TS 4.5 React 18 Beta Electron 16 Cypress 9.0 React Location Netlify + 105M $ Kent C. Dodds + Remix Supabase + 30M $ Wrangler v2 ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/hXSAHJF2Cow Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-61 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Prowadzący: Julek i Sebastian https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Źródła TS 4.5 https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-5/ React 18 Beta https://github.com/reactwg/react-18/discussions/112 Electron 16 https://www.electronjs.org/blog/electron-16-0 Cypress 9.0 https://docs.cypress.io/guides/references/changelog#9-0-0 React Location https://react-location.tanstack.com/ Netlify 105 mln usd https://www.netlify.com/press/netlify-raises-usd105-million-to-transform-development-for-the-modern-web Kent C Dodds dołącza do remixa https://kentcdodds.com/blog/how-i-help-you-build-better-websites Supabase zebrało 30 MIL $ https://supabase.com/blog/2021/10/28/supabase-series-a Wrangler v2 https://blog.cloudflare.com/wrangler-v2-beta/

Nov 23

26 min 23 sec

Wtorek. Nie mów nikomu. - Hydrogen Framework - Reactstrap 9.0 - Storybook: interactive stories (beta) - Polypane v7 - Microsoft Brings (More) JavaScript to Excel - Hermes - Axios-hooks 3.0 - Puppeteer 11 - OpenJS Foundation upgrade certów ### Prowadzący: Łukasz i Sebastian https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/K5VCiwEptQ4 Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-60 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Hydrogen Framework https://www.smashingmagazine.com/2021/11/hydrogen-react-framework-dynamic-contextual-personalized-ecommerce/ https://dev.to/0shuvo0/yet-another-js-frameworkhydrogen-169k Reactstrap 9.0 https://github.com/reactstrap/reactstrap/releases/tag/v9.0.0 Storybook: interactive stories (beta) https://storybook.js.org/blog/interactive-stories-beta/ Polypane v7 https://polypane.app/blog/polypane-7/ Microsoft Brings (More) JavaScript to Excel https://techcrunch.com/2021/11/02/microsoft-brings-javascript-to-excel/ Hermes https://reactnative.dev/blog/2021/10/26/toward-hermes-being-the-default Axios-hooks 3.0 https://github.com/simoneb/axios-hooks Puppeteer 11 https://github.com/puppeteer/puppeteer/releases/tag/v11.0.0 OpenJS Foundation upgrade certów https://openjsf.org/blog/2021/11/09/openjs-node-js-certification-version-update-node-js-14-to-node-js-16/

Nov 16

24 min 3 sec

Może nie świeci tym razem, ale zapewniamy, że to i tak wtorek. - TS 4.5 RC - yarn 3.1 - React Router 6 - Lighthouse user flows - Prisma 3.4.0 - mdx v2 - Reselect 4.1 - vscode.dev + Github Copilot - MDX v.2 ### Prowadzący: Piotr i Sebastian https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/xtqsJKd3ax0 Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-59 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast

Nov 9

20 min 9 sec

Wydaje się zwykły wtorek, ale nie. Konferencje i updaty cały czas! A w tym Paczka od Piotra! - Next 12 - Gatsby 4 - React Freeze - Ważne RFC dla Angulara - State of Dev Ecosystem 2021 - Neon 1.0 soon - Node + Rust - Wayback Machine ma 20 lat - Node 16 jest LTS - Github universe 2021 - Notion Block React Renderer ### Prowadzący: Łukasz i Oleka oraz gościnnie Piotr https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ https://www.linkedin.com/in/aleksander-jakubowski/ https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/SQK0R4Ykxps Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-58 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast

Nov 2

54 min 39 sec

Wiemy, że to wtorek, wiemy…. - Node v17 - beta.reactjs.org - Selenium 4.0 - Jasmine 3.10 - RN testing library 8.0 - Brave Search - default w Brave - Fedora 35 - pgAdmin - Notch.css - Remix gets 3M in seed funding - HaCkEeR! ...bo powiedział o błędzie ### Prowadzący: Piotr i Sebastian https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/LzByUSIaQuo Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-57 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast

Oct 26

20 min 23 sec

Nienachalnie zachęcamy do partycypowania we wtorku: - ESLint v8 - Nuxt 3 Beta - NVM i mój błąd logiczny - Immutable v4 - Parcel v2 - Node - end of Community Committee ### Prowadzący: Julek i Franek https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ijgXBJMxQ7M Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-56 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła ESLint v8 https://eslint.org/blog/2021/10/eslint-v8.0.0-released Nuxt 3 beta https://nuxtjs.org/announcements/nuxt3-beta/ NVM 0.39 https://github.com/nvm-sh/nvm/releases/tag/v0.39.0 Immutable 4.0 https://immutable-js.com/docs/v4.0.0/ https://engineering.fb.com/2017/09/22/web/relicensing-react-jest-flow-and-immutable-js/ Parcel v2 https://parceljs.org/blog/v2/ Node - end of Community Committee https://nodejs.org/en/blog/announcements/retiring-the-node-js-community-committee/

Oct 19

33 min 27 sec

Przypominamy jak co wtorek, że jest wtorek. - Facebook outage - Rome going Rust - State of CSS 2021 is open! - TS 4.5 beta - Python pierwszy! - npm-cli v.8 - RN 0.66 - NVM for Windows - Anti-competive browser in Windows 11 - IE11 bez wsparcia w Google Search ### Prowadzący: Julek i Piotr https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/hIZR-SYzNrA Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-55 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Facebook outage https://blog.cloudflare.com/october-2021-facebook-outage/ Rome going Rust https://rome.tools/blog/2021/09/21/rome-will-be-rewritten-in-rust State of CSS 2021 is open! https://stateofcss.com/ TS 4.5 beta https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-5-beta/ npm-cli v.8 https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.0.0 RN 0.66 https://reactnative.dev/blog/2021/10/01/version-066 NVM for Windows https://github.com/coreybutler/nvm-windows Anti-competive browser in Windows 11 https://www.ctrl.blog/entry/anti-competitive-browser-edges.html IE11 bez wsparcia w Google Search https://twitter.com/cramforce/status/1443962459723755533 Python pierwszy! https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Oct 12

26 min 39 sec

Wtorek, to może jakaś mała przerwa? - Electron 15 - WCAG 2.2 - Gatsby 4 beta - Bracket pair colorization in VS Code - Chrome 95 devtools - Node 16.10.0 - Modern Rollup - Meteor 2.4 - React Suite ### Prowadzący Piotr i Sebastian https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/fspZBc3D71Y Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-54 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Electron 15 https://www.electronjs.org/blog/electron-15-0/ WCAG 2.2 https://www.digivante.com/blog/wcag-explained-how-the-new-release-improves-the-future-of-web-accessibility/ https://www.w3.org/TR/WCAG22/ Gatsby 4 beta https://www.gatsbyjs.com/gatsby-4/ Bracket pair colorization in VS Code https://code.visualstudio.com/blogs/2021/09/29/bracket-pair-colorization Chrome 95 devtools https://developer.chrome.com/blog/new-in-devtools-95/ Node 16.10.0 https://nodejs.org/en/blog/release/v16.10.0/ Modern Rollup https://twitter.com/lukastaegert/status/1440543481059938305 Meteor 2.4 https://blog.meteor.com/announcing-meteor-2-4-and-the-new-installer-254c5f8f39f React Suite https://github.com/rsuite/rsuite

Oct 5

24 min 3 sec

Powoli wracamy do normy z ilością newsów, ale trzeba przyznać, że dawno nie było żadnej ‘rewolucji’ w JS… nie sądzicie? - JPEG XL - Relay 12 - Node 16.9 - Deno 1.14 - SvelteKit ### Prowadzący Julek i Aleksander https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/kuj0zoET2LA Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-53 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła JPEG XL https://opensource.googleblog.com/2021/09/using-saliency-in-progressive-jpeg-xl-images.html Relay 12 https://github.com/facebook/relay/releases/tag/v12.0.0 Node 16.9 https://nodejs.org/en/blog/release/v16.9.1/ https://nodejs.org/en/blog/release/v16.9.0/ Deno 1.14 https://deno.com/blog/v1.14 SvelteKit https://www.infoworld.com/article/3630395/an-early-look-at-sveltekit.html

Sep 21

15 min 5 sec

Wiemy, wtorek: - Webstorm -Mongoose 6 -Typescript 4.4 - React tostify - AdonisJ-S - Electron 14 - Swr 1 ### Prowadzący Sebastian i Franek https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/zZGfJTSUoXI Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-52 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Mongoose 6 https://thecodebarbarian.com/introducing-mongoose-6.html Safari https://webkit.org/blog/11962/release-notes-for-safari-technology-preview-131/ Typescript 4.4 https://www.notion.so/zaborowskidev/Typescript-4-4-268bc637dfd54757a3d5276806e237e3 React tostify https://react.statuscode.com/link/113089/0991bc1609 AdonisJS 09.2021 https://docs.adonisjs.com/releases/august-2021-release#upgrading-to-the-latest-versions Swr 1 https://swr.vercel.app/blog/swr-v1?ck_subscriber_id=1034204235 Webstorm https://blog.jetbrains.com/webstorm/2021/09/webstorm-2021-3-roadmap/ Electron 14 https://www.electronjs.org/blog/electron-14-0

Sep 7

26 min 54 sec

Wtorkenson: - NextJS 11.1 - React Native 0.65 - Konfa React Native EU - React Navigation v6 - V8 9.3 - Deno 1.13 - Github [dot] dev - Mozilla i test user agenta nr 100 ### Prowadzący Piotr i Łukasz ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/5Qok4OJlge8 Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-51 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła NextJS 11.1 https://soundcloud.com/devspresso/js-news-50 ||| React Native 0.65 https://reactnative.dev/blog/2021/08/17/version-065 ||| Konferencja React Native EU react-native.eu ||| React Navigation v6 https://reactnavigation.org/blog/2020/05/16/web-support ||| V8 9.3 https://v8.dev/blog/v8-release-93 ||| Deno 1.13 https://deno.com/blog/v1.13 ||| Github [dot] dev https://github.com/features/codespaces ||| Mozilla tests if 'Firefox/100.0' user agent breaks websites https://www.bleepingcomputer.com/news/software/mozilla-tests-if-firefox-1000-user-agent-breaks-websites/ |||

Aug 24

34 min 41 sec

It’s wtorek and you know it, dzieje się! - Yarn 3.0 - Web Sockets 8 - Gatsby functions - Angular 12.2 - Wikimedia wybrała Vue - Husky 7 - Lottie Android 4.0.0 - React Native Camera - Bootstrap 5.1.0 - VSC update - GSI web deprecated - Stack Overflow / JetBrains Survey ankiety ### Prowadzący Sebastian https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ Aleksander https://www.linkedin.com/in/aleksander-jakubowski/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/MVJeyEY77CA Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-50 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Yarn 3.0 https://dev.to/arcanis/yarn-3-0-performances-esbuild-better-patches-e07 Web Sockets 8 https://github.com/websockets/ws/releases/tag/8.0.0 Gatsby functions https://www.smashingmagazine.com/2021/07/gatsby-serverless-functions-international-space-station/ Angular 12.2 https://blog.ninja-squad.com/2021/08/04/angular-cli-12.2/ Vue oficjalnym frameworkiem Wikimedia https://lists.wikimedia.org/hyperkitty/list/wikitech-l@lists.wikimedia.org/thread/SOZREBYR36PUNFZXMIUBVAIOQI4N7PDU/ Husky 7 https://github.com/typicode/husky/releases/tag/v7.0.0 Lottie Android 4.0.0 React Native Camera https://github.com/react-native-camera/react-native-camera/compare/v3.44.3...v4.0.0 Bootstrap 5.1.0 (first minor) https://blog.getbootstrap.com/2021/08/04/bootstrap-5-1-0/ VSC update https://code.visualstudio.com/updates/v1_59 GSI web deprecated https://developers.googleblog.com/2021/08/gsi-jsweb-deprecation.html Stack Overflow / JetBrains Survey ankiety https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#technology-most-loved-dreaded-and-wanted?utm_source=tldrnewsletter https://www.jetbrains.com/lp/devecosystem-2021/?ref=sidebar

Aug 10

31 min 2 sec

Wtorek, eh: - Deno 1.12 - Node 16.5 - Chrome 94 - FF 90 - Ember 4.0+ ### Prowadzący Julek https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski Aleksander https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/SHHHzIsMKRE Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-49 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast

Jul 27

8 min 46 sec

Wtorek po roku, jak co roku. Newsy. - Github Copilot - Safari Tech preview - From 0 to 100M $ on AWS - Repack = webpack + React Native - Google FLoC dopiero w 2023 - Expo 42 - ESLint v7.30.0 - TypeScript 4.4 Beta ### Prowadzący Julek https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski Łukasz https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Discord!! https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ASTIx5EqGbo Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-48 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Github Copilot https://copilot.github.com/ https://docs.github.com/en/github/copilot/research-recitation repack = webpack + React Native https://github.com/callstack/repack Google FLoC dopiero w 2023 https://www.theverge.com/2021/6/24/22547339/google-chrome-cookiepocalypse-delayed-2023 Safari Tech preview https://webkit.org/blog/11736/release-notes-for-safari-technology-preview-127/ From 0 to 100M $ on AWS https://www.reddit.com/r/aws/comments/o2aamk/from_0_to_100m_spend_in_1_month/ Expo 42 https://blog.expo.io/expo-sdk-42-579aee2348b6 ESLint v7.30.0 https://eslint.org/blog/2021/07/eslint-v7.30.0-released TypeScript 4.4 Beta https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-4-beta/

Jul 13

25 min 47 sec

Wtorek, więc newsy: - ES2021 - już jest - Angular 12.1 - AMP is out from Google - Storybook 6.3 - Node 16.4.0 - Next.js Vercel i $$$ - Brave Search - Windows 11 requirements ### Prowadzący Piotr https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Olek https://www.linkedin.com/in/aleksander-jakubowski/ Discord: https://bit.ly/devspresso-discord ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/-s-8F1_nIW0 Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-47 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła ES2021 - już jest https://twitter.com/robpalmer2/status/1407335682406760452 Angular 12.1 https://www.infoworld.com/article/3607428/whats-new-in-angular-12.html#tk.rss_javascript AMP is out from Google https://searchengineland.com/google-page-experience-update-now-slowly-rolling-out-349649 Storybook 6.3 https://storybook.js.org/blog/storybook-6-3/ Node 16.4.0 https://nodejs.org/en/blog/release/v16.4.0/ Next.js Vercel i $$$ https://vercel.com/blog/series-c-102m-continue-building-the-next-web Brave Search https://brave.com/brave-search-beta/ Windows 11 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements

Jun 29

31 min 53 sec

Słońce, czy deszcz - wtorek. - Jotai 1.0 - Next.js 11 - Astro - static-site builder - Vue 3.1.0 - Imba - Playwright Test - BBC how to: web accessibility ### Prowadzący Piotr i Franek ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/OBmcN-oca0E Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-46 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Jotai 1.0 https://jotai.pmnd.rs/ Next.js 11 https://nextjs.org/blog/next-11 Astro - static-site builder https://astro.build/blog/introducing-astro Vue 3.1.0 https://github.com/vuejs/vue-next/releases/tag/v3.1.0 Imba https://imba.io/ Playwright Test https://playwright.dev/docs/next/test-intro/ BBC opisuje jak tworzy accessible front-end https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/development-approach-for-accessible-front-end-code.html

Jun 22

37 min 28 sec

Wtorek, czy nie. - NextJS Conf - DZIŚ - Nowości w Safari - React 18 - In works! - ETSY React -> Preact - Elektron 13 + po co tyle major wersji - Mocha 9.0 i Jest 27 - Fastly powoduje problemy z internetem - GoogleMaps - 3D overlay - StackOverflow sprzedany ### Prowadzący Julek i Łukasz ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/jO0uaEFm-jc Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-45 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Nowości w Safari https://www.slashgear.com/safari-overhaul-includes-tab-groups-and-web-extensions-on-mobile-07676634/ https://developer.apple.com/documentation/safari-release-notes/safari-15-beta-release-notes React 18 - In works! https://reactjs.org/blog/2021/06/08/the-plan-for-react-18.html ETSY zmigrowało się z Reacta na Preacta https://github.com/mq2thez/blog/blob/main/upgrade-react-etsy/preact-vs-react.md?fbclid=IwAR3_unYzQPgHumKWDdK2XLR_yKSgvrRSAM-KzKfBEYTTDXhJFN-aMCj-tqo Elektron 13 + po co tyle major wersji https://www.electronjs.org/blog/electron-13-0 Mocha 9.0 https://github.com/mochajs/mocha/blob/master/CHANGELOG.md Jest 27 https://jestjs.io/blog/2021/05/25/jest-27 Błąd w fastly powoduje problemy z internetem https://www.fastly.com/blog/summary-of-june-8-outage 3D overlay GooglMaps https://cloud.google.com/blog/products/maps-platform/using-new-webgl-powered-maps-features StackOverflow kupiony za 1.8 Miliarda dolków https://stackoverflow.blog/2021/06/02/prosus-acquires-stack-overflow/?ck_subscriber_id=1020325245 NEXT.JS konf 15 czerwca (DZIS) https://nextjs.org/conf?utm_source=next-site&utm_medium=homepage-cta&utm_campaign=nav-cta#room-0000m

Jun 15

26 min 38 sec

Wtorek, a wcale go nie czuć. - 25 lat CSSa - 20 lat hibernate'a - Chrome 91 - Newsy z MS Build 2021 - Express 5 - Play.js - Native JS IDE for iOS - Vendure - TS-Node 10 ### Prowadzący Piotr https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/U0ZVIHYoaV8 Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-44 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła 25 lat CSSa https://meyerweb.com/eric/thoughts/2021/05/25/25-years-of-css/ 20 lat hibernate'a https://vladmihalcea.com/20-years-of-hibernate/ Chrome 91 https://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-91/ Newsy z MS Build 2021 https://news.microsoft.com/build-2021-book-of-news/ Express 5 http://expressjs.com/en/5x/api.html Play.js - Native JS IDE for iOS https://apps.apple.com/us/app/play-js-javascript-ide/id1423330822 Vendure https://www.vendure.io/blog/2021/05/announcing-vendure-v1.0/ TS-Node 10 https://github.com/TypeStrong/ts-node/releases/tag/v10.0.0

Jun 1

27 min 20 sec

Wtorek. Wiemy co dalej, JS News: - Sublime Text - StackBlitz - Amplify + Next.js - Docusaurus 2 Beta - Vuestic UI - Notion API beta ### Prowadzący Łukasz https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Sebastian https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/1OwMig2NhHs Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-43 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Sublime Text 4 https://www.sublimetext.com/blog/articles/sublime-text-4 StackBlitz Web Containers - Native node in browser https://blog.stackblitz.com/posts/introducing-webcontainers/ Amplify dodal support do hostowania next.js ssr apps https://aws.amazon.com/blogs/mobile/host-a-next-js-ssr-app-with-real-time-data-on-aws-amplify/ Docusaurus 2 alpha ⇒ Beta https://docusaurus.io/blog/2021/05/12/announcing-docusaurus-two-beta?ck_subscriber_id=1034204235 Vuestic UI https://vuestic.dev/ Notion's API is now in public beta https://developers.notion.com/

May 25

16 min 54 sec

Wtooooooorek, więc JS News: - Bootstrap 5 - Angular 12 - Google Docs & Canvas - GitHub video w PR - $ w OpenSource: Babel.js ### Prowadzący Juliusz https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander https://www.linkedin.com/in/aleksander-jakubowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/FgI_DzuEt6Q Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-42 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Bootstrap 5 https://blog.getbootstrap.com/2021/05/05/bootstrap-5/ Angular 12 https://blog.angular.io/angular-v12-is-now-available-32ed51fbfd49?gi=c79956f358c5 https://www.infoworld.com/article/3607428/angular-12-arrives-with-pile-of-improvements.html Google Docs & Canvas https://workspaceupdates.googleblog.com/2021/05/Google-Docs-Canvas-Based-Rendering-Update.html GitHub video w PR https://github.blog/2021-05-10-security-keys-supported-ssh-git-operations/ https://github.blog/2021-05-13-video-uploads-available-github/ Babel.js i $$ https://babeljs.io/blog/2021/05/10/funding-update

May 18

18 min 23 sec

Wtorek? Na szczęście nie. Środa. - Gatsby + Shopify - Mantine - RxJS 7.0 - Rome Tools Inc. - Bytecode Alliance zaprasza - Babel 7.14 - Opera + Unstoppable domains ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/0RZJe-0blhw Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-41 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła gatsby + shopify: https://www.gatsbyjs.com/docs/building-an-ecommerce-site-with-shopify/ Mantine https://mantine.dev/ RxJS 7.0 https://rxjs.dev/deprecations/breaking-changes Rome Tools Inc. https://rome.tools/blog/announcing-rome-tools-inc/ Bytecode Alliance zaprasza https://bytecodealliance.org/press/calling-for-new-members Babel 7.14 https://babeljs.io/blog/2021/04/29/7.14.0 Opera + Unstoppable domains https://blogs.opera.com/desktop/2021/04/opera-web3-support-unstoppable-domains-nft/ https://unstoppabledomains.com/

May 12

17 min 55 sec

Wtorek? Kawa. Next.js 10.2 Ember 3.26 Mighty Safari 14.1 Redux 4.1 Node 16 FLoC i Github.io Sucrase ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-40 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Ember 3.26 https://blog.emberjs.com/ember-3-26-released/ Mighty - nowe podejście do przegladarki https://www.mightyapp.com/ Safari 14.1 shipped 26.04. including support for Gaps in Flexbox? https://webkit.org/blog/11648/new-webkit-features-in-safari-14-1/ Redux 4.1 https://github.com/reduxjs/redux/releases/tag/v4.1.0 Node 16 https://medium.com/the-node-js-collection/node-js-16-available-now-7f5099a97e70 FLoC blokowany w github-pages na github.io https://github.blog/changelog/2021-04-27-github-pages-permissions-policy-interest-cohort-header-added-to-all-pages-sites/ Sucrase https://github.com/alangpierce/sucrase Next.js 10.2 https://nextjs.org/blog/next-10-2

May 4

28 min 5 sec

Wtorek - trochę deszczu, trochę lata. A w tym tygodniu? - Dowcipy i badania StackOverflow - Tailwind → headless - Github + NASA Ingenuity Badge! - Netflify and on-demand builder - HTTP3 wchodzi do FF - Edge - performance mode - LottieFiles mobile app - W3C uruchamia Web Machine Learning Working Group - ReactFlow 9.5 - XBOX LIVE GOLD - bez suba ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Timestamps: 00:00 - Intro 00:30 - StackOverflow 04:13 - Tailwind 05:03 - NASA Ingenuity Badge 06:50 - Netlify 08:09 - FF i Edge 11:42 - Lottie 13:48 - W3C uruchamia Web Machine Learning Working Group 14:56 - ReactFlow 9.5 16:55 - XBox Live Gold - free to play ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/PCkdMNUPLGU Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-39 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Dowcipy i badania StackOverflow https://stackoverflow.blog/2021/04/19/how-often-do-people-actually-copy-and-paste-from-stack-overflow-now-we-know/ Tailwind → headless https://headlessui.dev/ Github + NASA Ingenuity Badge! https://github.com/readme/nasa-ingenuity-helicopter Netlify with On-Demands Builders https://www.netlify.com/blog/2021/04/14/faster-builds-for-large-sites-on-netlify-with-on-demand-builders-now-in-early-access/ HTTP3 wchodzi do FF https://hacks.mozilla.org/2021/04/quic-and-http-3-support-now-in-firefox-nightly-and-beta/ Edge - performance mode https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/introducing-performance-mode-in-microsoft-edge-new-feature/m-p/2270856 LottieFiles mobile app https://lottiefiles.com/mobile?utm_source=email_digest&utm_medium=email&utm_campaign=april_digest W3C uruchamia Web Machine Learning Working Group https://www.w3.org/2020/06/machine-learning-workshop/talks/access_purpose_built_ml_hardware_with_web_neural_network_api.html ReactFlow 9.5 https://github.com/wbkd/react-flow/releases/tag/9.5.1 XBOX LIVE GOLD https://news.xbox.com/en-us/2021/04/21/online-multiplayer-free-to-play-games-unlocked/

Apr 27

19 min 53 sec

Przypominamy, jest wtorek. - Chrome 90 - Brave i Vivaldi - nie dla FLoC - Deno 1.9 - Expo 4.1 - Cloudflare Pages - XState Catalogue - Ink - CLI w React ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/WevFG91oiEs Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-38 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - Chrome 90 https://developer.chrome.com/blog/new-in-chrome-90/ - Brave I Vivaldi nie chcą FLoC https://brave.com/why-brave-disables-floc/ https://vivaldi.com/blog/no-google-vivaldi-users-will-not-get-floced/ - Deno 1.9 https://deno.com/blog/v1.9 - Expo 4.1 https://blog.expo.io/expo-sdk-41-12cc5232f2ef - Cloudflare Pages https://blog.cloudflare.com/cloudflare-pages-ga/ - XState Catalogue https://xstate-catalogue.com/ - Ink - biblioteka do pisania CLI w React https://github.com/vadimdemedes/ink

Apr 20

33 min 35 sec

Wtorek 13. Dlatego pada i świeci Słońce. - React-hook-form 7.0 - Tailwind 2.1.0 - JetBrains - Code With Me - Licencja GPLv2 i Ruby - React Labs - Figma to React - Page Speed i Space Jam ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Jakubowski https://www.linkedin.com/in/aleksander-jakubowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/GAp9PNnw6_U Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-37 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - React-hook-form 7.0 https://react-hook-form.com/migrate-v6-to-v7/ - Tailwind 2.1.0 https://blog.tailwindcss.com/tailwindcss-2-1 - JetBrains - Code With Me https://www.jetbrains.com/code-with-me/ - Licencja GPLv2 i Ruby https://weblog.rubyonrails.org/2021/3/26/marcel-upgrade-releases/ - React Labs https://www.youtube.com/watch?v=rVpMhn5CafM&list=PLzIwronG0sE59zqnXPDDZ8qYuGPvHeJMA&index=1&ab_channel=FacebookOpenSource - Figma to React https://www.figma.com/community/search?model_type=public_plugins&q=Figma%20to%20React - Page Speed i Space Jam https://css-tricks.com/newsletter/245-welcome-to-the-jam/ https://www.spacejam.com/1996/ - Konferencje https://confs.tech/javascript#

Apr 13

27 min 21 sec

Propozycja nowego standardu: Wtorek jako pierwszy dzień tygodnia. - Deno Company - Next.js 10.1 - TS 4.3 Beta - hls.js 1.0.0 - Husky 6.0 - NativeScript 8.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hzXYhXXKdeA&t=1s Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - Deno Company https://deno.com/blog/the-deno-company - Next.js 10.1 https://nextjs.org/blog/next-10-1 - TS 4.3 Beta https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-3-beta/ - Husky 6.0 https://github.com/typicode/husky - NativeScript 8.0 https://blog.nativescript.org/nativescript-8-announcement/ - hls.js https://github.com/video-dev/hls.js/releases/tag/v1.0.0 - npm cli 7.8.0 https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.8.0

Apr 6

16 min 54 sec

Jest wtorek, dowiedzmy się co nowego, hm? W tym odcinku: - HTTPS defaultowo w Chrome - React Native + Reanimated - NASA OpenMCT - V8v9 - Storybook ❤️Svelte - AWS S3 Object Lambda - skip-links ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/djoapuEDRwY Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - HTTPS defaultowo w Chrome https://blog.chromium.org/2021/03/a-safer-default-for-navigation-https.html - React Native + Reanimated https://reactnative.dev/blog/2021/03/12/version-0.64 https://blog.swmansion.com/reanimated-2-0-stable-release-is-out-564c9c910891 - NASA OpenMCT https://github.com/nasa/openmct - V8v9 https://www.infoq.com/news/2021/03/v8-9-webassemly/ - Storybook ❤️Svelte https://storybook.js.org/blog/storybook-for-svelte/ - AWS S3 Object Lambda https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-amazon-s3-object-lambda-use-your-code-to-process-data-as-it-is-being-retrieved-from-s3/ - skip-links https://webaim.org/techniques/skipnav/

Mar 30

31 min 15 sec

Spóźniona przerwa po południu? Zapraszamy. - esbuild 0.9.0 - Tailwind 2.0.4 - ECMAScript 2021 ### Prowadzący Julek Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ekrtu1loYpo Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła ECMAScript 2021 https://2ality.com/2020/09/ecmascript-2021.html?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 esbuild https://github.com/evanw/esbuild/releases/tag/v0.9.0?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2021-03-16 Tailwind JIT https://www.youtube.com/watch?v=3O_3X7InOw8 Google vs Cookies https://www.theverge.com/2021/3/16/22333848/google-antitrust-lawsuit-texas-complaint-chrome-privacy

Mar 23

12 min 50 sec

Jak to mawiają, jest wtorek to i są newsy. Sporo updatów. - Hasura 2.0 - azure func + node14 - Vercel SWR 0.5.1 - Pullstate - Opal - webdriverIO 7.0 ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Elektron 12 https://www.electronjs.org/blog/electron-12-0 Koniec wsparcia Legacy Edge “spartan” https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/new-microsoft-edge-to-replace-microsoft-edge-legacy-with-april-s/ba-p/2114224 Koniec wsparcia dla IE11... po raz kolejny https://www.drupal.org/node/3199540 azure func + node14 https://techcommunity.microsoft.com/t5/apps-on-azure/run-node-js-14-in-azure-functions/ba-p/2195063 Hasura w wersji 2.0 https://hasura.io/blog/announcing-hasura-graphql-engine-2-0/ Vercel SWR 0.5.1 https://github.com/vercel/swr Kolejny state manager React - pullstate https://github.com/lostpebble/pullstate Opal https://opalrb.com/ webdriverIO v7 https://webdriver.io/blog/2021/02/09/webdriverio-v7-released/

Mar 16

35 min 51 sec

Jest wtorek. Taki dzień. Kawy? Newsika? - Gatsby 3.0 - znowu szybszy...? - Babel wspiera dwa nowe typy! - WebGPU API w najnowszym Deno 1.8 - ReScript 9 - za/przeciw? - Flutter 2 - internet budowany na Canvas. - …. jQuery 3.6 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski i Łukasz Chludziński ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Deno 1.8 https://deno.land/posts/v1.8 Gatsby 3.0 https://www.gatsbyjs.com/blog/gatsby-v3/ Babel 7.13 https://babeljs.io/blog/2021/02/22/7.13.0 Tauri https://tauri.studio/en/ ReScript 9 https://rescript-lang.org/blog/release-9-0 Flutter 2 https://developers.googleblog.com/2021/03/announcing-flutter-2.html jQuery 3.6 http://blog.jquery.com/2021/03/02/jquery-3-6-0-released/

Mar 16

46 min 2 sec

Jest wtorek, więc oczywiście jest to idealny dzień na podsumowanie ubiegłego tygodnia. - Goober: minimal CSS-in-JS - ESbuild i M1 już razem - Material UI v5 alpha - ReactWordpress - Zbliżające się konfy i wydarzenia ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/lL_rFrVFkQg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Goober CSS https://goober.rocks/ ESbuild wspiera już M1 https://twitter.com/evanwallace/status/1362224191546613769 Material UI v5 alpha https://github.com/mui-org/material-ui/releases/tag/v5.0.0-alpha.25?ck_subscriber_id=1034204235 ReactWordpress https://frontity.org/?utm_campaign=partnerships&utm_medium=newsletter&utm_source=javascript-weekly Konferencje i ciekawe materiały: Netlify https://www.netlify.com/resources/ JamStack Conf - 6-7 października https://jamstackconf.com/ SPOTcon - 26 marca https://spotcon.scoutapm.com/2021/?utm_source=nodeweekly&utm_medium=newsletter&utm_campaign=spotcon2021&utm_content=sponsored Flutter event - 3 marca https://events.flutter.dev/ React CaseStury festival - 27-28 kwietnia https://react.geekle.us/ Next on Netlify webinar 4 marca https://netlify.zoom.us/webinar/register/6416049590836/WN_jLox66kvToOCHB29NUhDsQ

Mar 2

19 min 4 sec

“Wtorek” - to nawet brzmi jak “JS News”. A w tym odcinku? - React - 10M pobrań - Tworzenie video w React - ReacType 5.0 - Blitz.js - oficjalna beta - Kids Mode w Edge - Vite 2.0 ### Prowadzący Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/gnPsNXsiLLg Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła React - 10M pobrań https://www.npmtrends.com/@angular/core-vs-angular-vs-react-vs-vue-vs-react-native Tworzenie video w React https://www.remotion.dev/?ck_subscriber_id=1020325245 ReacType 5.0 https://linhtanl51.medium.com/reactype-5-0-what-you-need-to-know-41c540b507ac Blitz.js - oficjalna beta https://github.com/blitz-js/blitz/releases Kids Mode w Edge https://www.theverge.com/2021/2/16/22285839/microsoft-edge-browser-kids-mode-safe-search-themes-allow-list Vite 2.0 https://dev.to/yyx990803/announcing-vite-2-0-2f0a

Feb 23

23 min 33 sec

I już wtorek, i już newsy: - Chrome i third party cookies - Vuex 4 - Elastic vs. AWS - Firefox usunął SSB - Cypres 6.4.0 ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/fhrZBEgWt0Y Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso/js-news-28 Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła Chrome i third party cookies https://www.wired.co.uk/article/google-chrome-cookies-third-party-ads Vuex 4 https://github.com/vuejs/vuex/releases Elastic vs. AWS https://www.geekwire.com/2021/dispute-elastic-aws-highlights-ongoing-battle-open-source-business-model/ Firefox usunął SSB https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1682593&fbclid=IwAR32HHO2F2tqZdEcXWfNwUyU3gnA5jrcDaCYmX9Hamb7RePxAOPqeBMDr28 Cypres 6.4.0 https://github.com/cypress-io/cypress/releases/tag/v6.4.0

Feb 16

13 min 39 sec

Jest wtorek, jest kawa po lunchu, są newsy. - NPM 7 - Nowości w ES2021 - Node 14 na AWS Lambda - Update VSC, styczeń 2021 - Case study: update homepage Githuba ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/ruvMPYHIrac Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - NPM 7 https://github.blog/2021-02-02-npm-7-is-now-generally-available/ - ES2021 https://dev.to/mlarocca/new-features-in-es2021-4e13 - Node 14.X in AWS Lambda https://nodeweekly.com/link/102478/138d2eff80 - Visual Studio Code January 2021 https://code.visualstudio.com/updates/v1_53 - Making GitHub’s new homepage fast and performant https://github.blog/2021-01-29-making-githubs-new-homepage-fast-and-performant/

Feb 9

20 min 9 sec

Wtorki bez energi, bo bez devspresso... - MS Edge 88 - security update - Edge Legacy nie wspiera Office365 - Migracja Puppeteer do TS'a - Nowy UI Library: ForgoJS - Nowy open source design system z React od AWS - WMR-tool do Preact ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Franciszek Madej https://www.linkedin.com/in/franekmadej/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube https://youtu.be/7fCwEWmdXAI Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła - MS Edge 88 - security update https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/01/21/edge-88-privacy/ - Edge Legacy nie wspiera Office365 https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666 - Migracja Puppeteer do TS'a https://developers.google.com/web/updates/2021/01/puppeteer-typescript - Nowy UI Library: ForgoJS https://forgojs.org/ - Nowy open source design system z React od AWS https://www.theregister.com/2021/01/18/aws_creating_new_open_source/ - WMR-tool do Preact https://github.com/preactjs/wmr

Feb 2

17 min 41 sec

Jest wtorek, są newsy. Nie za wiele, ale są! - Chrome w wersji 88 - GitHub Enterprise Server 3 - I moze ankieta na fb? ### Prowadzący Julek Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Ankieta https://www.facebook.com/devspresso/posts/217601073372823 ### Słuchaj jak Ci wygodnie Youtube Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast ### Źródła GitHub Enterprise Server 3 https://github.blog/2021-01-15-github-enterprise-server-3-0-is-here/ Chrome 88 https://developers.google.com/web/updates/tags/chrome88

Jan 26

3 min 43 sec

Nowy wtorek, nowe informacje: - State of JS - raport; - Snowpack 3.0; - Angular - zmiany dla devów; - Cloudflare pages. ### Prowadzący: Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast --- ### Źródła https://2020.stateofjs.com/en-US/ https://www.snowpack.dev/posts/2021-01-13-snowpack-3-0 https://angular.io/guide/roadmap https://blog.cloudflare.com/cloudflare-pages/

Jan 19

20 min 34 sec

Jest wtorek, są newsy. W tym tygodniu wybitnie reactowe, ale nie zabrakło też githuba React Server Components React Query 3 React Native boilerplate - Ignite 6 Github vs. banery cookie ### Prowadzący: Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud Amazon Podcast: http://bit.ly/devspresso_amazon_podcast --- ### Źródła https://reactjs.org/blog/2020/12/21/data-fetching-with-react-server-components.html https://react-query.tanstack.com/overview https://shift.infinite.red/introducing-ignite-4-0-flame-1dfc891f9966 https://github.blog/2020-12-17-no-cookie-for-you/ https://github.com/facebook/flux/releases/tag/4.0.0 https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/january-2021-security-releases/

Jan 12

14 min 50 sec

Koniec roku, sporo raportów. W tym tygodniu: - Github stats 2020 - State of CSS 2020 - Space od JetBrains już dostępny - Dlaczego Homepage nazywa się Homepage? ### Prowadzący: Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://octoverse.github.com/ https://stateofcss.com/ https://www.jetbrains.com/space/ https://thehistoryoftheweb.com/why-do-we-call-it-a-homepage/

Dec 2020

11 min 49 sec

A co w tym tygodniu w JS news? - Code sandbox wprowadził profile - BBC - migracja do chmury z React - Github universe startuje już dziś! - JS kończy 25 lat! ### Prowadzący: Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://codesandbox.io/post/new-look-profile-pages?utm_source=vero&utm_medium=email&utm_content=control&utm_campaign=New%20Profiles%20Announcement&utm_term=Newsletter&vero_id=88f9734e6854fdeca657256a8355310efb64dbf9&vero_conv=NytCe0JOd0xQZwavxAo_uScjIQXopgdkz7dlq4-e6YsyQZi9ue284Gf3a7SlYOfOejgjkUm8ITERDTCCyBdsaVfWHG1-6CT4QA%3D%3D https://medium.com/bbc-design-engineering/bbc-world-service-web-performance-26b08f7abfcc https://githubuniverse.com/ https://www.jetbrains.com/lp/javascript-25/

Dec 2020

20 min 43 sec

A co w tym tygodniu w JS news? - Tailwind 2.0 - TypeScript 4.1 już oficjalnie - Emulator flasha w Internet Archive - Deno 1.5 - nie tylko szybciej ### Prowadzący: Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://blog.tailwindcss.com/tailwindcss-v2 https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-4-1/ http://blog.archive.org/2020/11/19/flash-animations-live-forever-at-the-internet-archive/ https://deno.land/posts/v1.5

Dec 2020

10 min 13 sec

A w tym tygodniu w JS news: - Duże zmiany w Svelte - Co na Chrome Dev Summit? - Chrome 87, FF 83, Safari 14 - Firefox public DOH rollout - Electron 11 - Śmieszna historia z VSCode stories ### Prowadzący: Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://svelte.dev/blog/whats-the-deal-with-sveltekit https://developer.chrome.com/devsummit/ https://webkit.org/blog/11340/new-webkit-features-in-safari-14/ https://developers.google.com/web/updates/2020/11/nic87 https://blog.mozilla.org/security/2020/11/17/firefox-83-introduces-https-only-mode/ https://www.zdnet.com/article/fearing-drama-mozilla-opens-public-consultation-before-worldwide-firefox-doh-rollout/ https://www.electronjs.org/releases/stable#11.0.0 https://www.youtube.com/watch?v=ApR-kNXxLUs&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=CHO316LKnZw

Nov 2020

18 min 58 sec

A w tym tygodniu w JS news: - Angular 11 - React w Deno - Supabase: alternatywny Firebase - Babylon 4.2 - Raport: best $ cloud cert ### Prowadzący: - Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ - Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://www.infoworld.com/article/3584372/whats-new-in-angular-11.html https://alephjs.org/ https://supabase.io/blog/2020/10/30/improved-dx/?ck_subscriber_id=1034204235 https://babylonjs.medium.com/babylon-js-4-2-simplicity-reimagined-965f88d0fad https://acloudguru.com/blog/engineering/what-are-top-paying-cloud-certifications-for-2020

Nov 2020

16 min 39 sec

A w tym tygodniu w JS news: - NPM roadmap - Nowości w CodeSandbox - MDN Docs przechodzi na JAMStack - CSS Masonry layout - Redux Fundamentals - Nowy framework: Blitz.js - Brave - 20 mil userów ### Prowadzący: - Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ - Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://github.blog/2020-10-22-introducing-the-npm-public-roadmap-and-a-new-feedback-process/ https://codesandbox.io/blog https://hacks.mozilla.org/2020/10/mdn-web-docs-evolves-lowdown-on-the-upcoming-new-platform/#The_changes_in_a_nutshell https://www.smashingmagazine.com/native-css-masonry-layout-css-grid/ https://redux.js.org/tutorials/fundamentals/part-1-overview https://blitzjs.com/ https://brave.com/20m-mau/

Nov 2020

18 min 11 sec

A w tym odcinku w JS news: - Next.js 10 - Create-React-App 4.0 - Face ID and Touch ID for the Web - Kite AI - inteligentne snippety - Ankieta: state of CSS: https://stateofcss.com/ ### Prowadzący Juliusz Jakubowski https://www.linkedin.com/in/juliusz-jakubowski/ Aleksander Rakutska https://www.linkedin.com/in/arakutska/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://nextjs.org/blog/next-10 https://github.com/facebook/create-react-app/blob/master/CHANGELOG.md https://webkit.org/blog/11312/meet-face-id-and-touch-id-for-the-web/ https://venturebeat.com/2020/10/21/kite-ai-code-completion-python-javascript-typescript-java-html-css-go-c-kotlin-scala/ https://stateofcss.com/

Nov 2020

15 min 6 sec

A w tym tygodniu w świecie JavaScriptu: - Babel 7.12 - Node 15 - React 17 - Ionic Vue - Nowe IDE - wyłącznie na Maca - Edge dostępny na Linuxie - Nvidia Maxine - AI do streamingu ### Prowadzący Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ Łukasz Chludzinski https://www.linkedin.com/in/lukasz-app/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify http://bit.ly/devspresso_spotify Google Podcast http://bit.ly/devspresso_google_podcast iTunes http://bit.ly/devspresso_itunes Youtube http://bit.ly/devspresso_youtube SoundCloud http://bit.ly/devspresso_soundcloud ### Źródła https://babeljs.io/blog/2020/10/15/7.12.0?utm_source=ESnextNews.com&utm_medium=Weekly+Newsletter&utm_campaign=2020-10-20 https://medium.com/@nodejs/node-js-v15-0-0-is-here-deb00750f278 https://reactjs.org/blog/2020/10/20/react-v17.html https://ionicframework.com/blog/announcing-ionic-vue/ https://nova.app https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/20/microsoft-edge-dev-linux/ https://developer.nvidia.com/maxine

Oct 2020

12 min 35 sec

A w tym tygodniu w JS news: - Webpack 5.0 - TS 4.1 Beta - npm 7 już za moment - New React docs - Github Scanning już jest! - JS lint w Rust - RSLint - Svelte wspiera TS ### Prowadzący: - Piotr Zaborowski https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ - Sebastian Mysakowski https://www.linkedin.com/in/smysakowski/ ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify https://open.spotify.com/show/6BzNvsFTgE0BP67SESdLI2?si=XRB8KzORRY60vsJj_xBcZw Google Podcast https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg0NzQxMTc3NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CAIQ4aUDahcKEwjg0cKR-7DsAhUAAAAAHQAAAAAQBA iTunes https://podcasts.apple.com/pl/podcast/devspresso-podcast/id1523495594 Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg?view_as=subscriber SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso ### Źródła https://webpack.js.org/blog/2020-10-10-webpack-5-release/ https://www.infoworld.com/article/3576004/typescript-41-beta-brings-template-literal-types.html https://github.blog/2020-10-13-presenting-v7-0-0-of-the-npm-cli/ https://github.com/reactjs/reactjs.org/issues/3308?ck_subscriber_id=1034204235 https://github.blog/2020-09-30-code-scanning-is-now-available/ https://www.infoq.com/news/2020/10/rslint-fast-rust-js-linter/?utm_campaign=infoq_content&utm_source=infoq&utm_medium=feed&utm_term=global https://jsfeeds.com/go/svelte-with-typescript-and-jest-starter-project-5f8501b6617b8b943c9a77c2

Oct 2020

17 min 33 sec

A w tym tygodniu w JS News: - Github Enterprise Server 2.22 - Updaty Chrome i FF - MS Edge Tools dla VS Code - Cloudflare wprowadza http v3 - NPM 7.0.0-RC ### Prowadzący: - Juliusz Jakubowski - Aleksander Rakutska ### Słuchaj jak Ci wygodnie Spotify https://open.spotify.com/show/6BzNvsFTgE0BP67SESdLI2?si=XRB8KzORRY60vsJj_xBcZw Google Podcast https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zb3VuZGNsb3VkLmNvbS91c2Vycy9zb3VuZGNsb3VkOnVzZXJzOjg0NzQxMTc3NC9zb3VuZHMucnNz?sa=X&ved=0CAIQ4aUDahcKEwjg0cKR-7DsAhUAAAAAHQAAAAAQBA iTunes https://podcasts.apple.com/pl/podcast/devspresso-podcast/id1523495594 Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg?view_as=subscriber SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso ### Zostańmy w kontakcie! FB: https://www.facebook.com/DevSpresso-107050161094582 Insta: https://www.instagram.com/devspresso.podcast/ Twitter: https://twitter.com/DevspressoJS DevSpresso mailing list: https://mailchi.mp/3f7220265e50/podcast ### Linki - Github Enterprise Server 2.22 https://github.blog/2020-09-23-github-enterprise-server-2-22/ - Update Chrome https://www.chromestatus.com/features/schedule https://web.dev/camera-pan-tilt-zoom/ - Update FF https://www.mozilla.org/en-US/firefox/81.0/releasenotes/ - MS Edge Tools dla VS Code https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/10/01/microsoft-edge-tools-vscode/ - Cloudflare wprowadza http v3 https://blog.cloudflare.com/tag/http3/ - NPM 7.0.0-RC https://blog.npmjs.org/post/630786103662821376/release-v700-rc0

Oct 2020

7 min 30 sec

Pytacie co w tym tygodniu? VisX - nowa paczka od AirBnB Elder.js - framework do Svelte Nowości w silniku V8 W3C solidnie testuje CMSy dla PHP Wikipedia robi pełną przebudowę UI/UX ### Prowadzący: - Piotr Zaborowski: https://www.linkedin.com/in/piotrzaborow/ - Łukasz Chludziński https://www.linkedin.com/in/%C5%82ukasz-chludzi%C5%84ski-3b0434131/ ### Słuchaj jak CI wygodnie Spotify https://open.spotify.com/show/6BzNvsFTgE0BP67SESdLI2?si=XRB8KzORRY60vsJj_xBcZw iTunes https://podcasts.apple.com/pl/podcast/devspresso-podcast/id1523495594 Youtube https://www.youtube.com/channel/UCyeHshF-Pud-6-g9YA6o_Kg?view_as=subscriber SoundCloud https://soundcloud.com/devspresso ### Zostańmy w kontakcie! FB: https://www.facebook.com/DevSpresso-107050161094582 Insta: https://www.instagram.com/devspresso.podcast/ Twitter: https://twitter.com/DevspressoJS DevSpresso mailing list: https://mailchi.mp/3f7220265e50/podcast ###Linki VisX - nowa paczka od AirBnB https://medium.com/airbnb-engineering/introducing-visx-from-airbnb-fd6155ac4658 Elder.js - framework do Svelte https://elderguide.com/tech/elderjs/ Nowości w silniku V8 https://v8.dev/blog/slack-tracking https://v8.dev/features/atomics W3C solidnie testuje CMSy dla PHP https://adrianroselli.com/2020/09/gutenberg-accessibility-costs-wordpress-the-w3c-work.html Wikipedia robi pełną przebudowę UI/UX https://diff.wikimedia.org/2020/09/23/wikipedia-is-getting-a-new-look-for-the-first-time-in-10-years-heres-why/

Oct 2020

10 min 42 sec