דף יומי: ישיבת תקוע

By דף יומי מישיבת תקוע

ישיבת תקוע בנשיאות הרב שטיינזלץ, משתפת את תכניה עם הקהל הרחב. בפודקאסט הדף היומי יועלה מדי יום, שיעור מפי הרב שוקי מאירסון, ובו יבואר הדף באותו היום בלא יותר מחצי שעה קולחת ונהירה. לעוד תכנים של הישיבה: https://www.yeshivatekoa.org/podcast פודקאסט חיי עולם על פרשת השבוע https://www.yeshivatekoa.org/blank-6 פודקאסט הכנה לחגים באתר הישיבה או בכל אפליקציות הפודקאסטים.

 1. 1.
  מסכת שקלים דף כ''ב
  26:24
 2. 2.
  מסכת שקלים דף כ''א
  32:48
 3. 3.
  מסכת שקלים דף י''ט
  33:03
 4. 4.
  מסכת שקלים דף י''ח
  31:42
 5. 5.
  מסכת שקלים דף י''ז
  31:28
 6. 6.
  מסכת שקלים דף ט''ז
  33:55
 7. 7.
  מסכת שקלים דף ט''ו
  30:54
 8. 8.
  מסכת שקלים דף י''ד
  32:03
 1. 9.
  מסכת שקלים דף י''ב
  34:00
 2. 10.
  מסכת שקלים דף י''א
  33:58
 3. 11.
  מסכת שקלים דף י'
  32:59
 4. 12.
  מסכת שקלים דף ט'
  31:39
 5. 13.
  מסכת שקלים דף ח'
  32:34
 6. 14.
  מסכת שקלים דף ה'
  33:58
 7. 15.
  מסכת שקלים דף ד'
  29:21
 8. 16.
  מסכת שקלים דף ג'
  31:13
 9. 17.
  מסכת שקלים דף ב'
  31:28
 10. 18.
  מסכת פסחים דף קכ''א
  18:55
 11. 19.
  מסכת פסחים דף קי''ח
  30:00
 12. 20.
  מסכת פסחים דף קי''ז
  30:06
 13. 21.
  מסכת פסחים דף קט''ז
  28:44
 14. 22.
  מסכת פסחים דף קט''ו
  29:21
 15. 23.
  מסכת פסחים דף קי''ד
  29:03
 16. 24.
  מסכת פסחים דף קי''ג
  31:37
 17. 25.
  מסכת פסחים דף קי''א
  30:43
 18. 26.
  מסכת פסחים דף ק''י
  30:38
 19. 27.
  מסכת פסחים דף ק''ט
  25:09
 20. 28.
  מסכת פסחים דף ק''ח
  25:02
 21. 29.
  מסכת פסחים דף ק''ז
  29:04
 22. 30.
  מסכת פסחים דף ק''ו.
  20:38
 23. 31.
  מסכת פסחים דף ק''ד
  26:25
 24. 32.
  מסכת פסחים דף ק''ג
  27:36
 25. 33.
  מסכת פסחים דף ק''ב
  24:53
 26. 34.
  מסכת פסחים דף ק''א
  22:41
 27. 35.
  מסכת פסחים דף ק'
  20:10
 28. 36.
  מסכת פסחים דף צ''ט
  23:14
 29. 37.
  מסכת פסחים דף צ''ו
  31:51
 30. 38.
  מסכת פסחים דף צ''ה
  21:26
 31. 39.
  מסכת פסחים דף צ''ד
  32:21
 32. 40.
  מסכת פסחים דף צ''ג
  29:35
 33. 41.
  מסכת פסחים דף צ''ב
  27:28
 34. 42.
  מסכת פסחים דף צ'
  32:18
 35. 43.
  מסכת פסחים דף פ''ט
  31:09
 36. 44.
  מסכת פסחים דף פ''ח
  32:02
 37. 45.
  מסכת פסחים דף פ''ז
  30:56
 38. 46.
  מסכת פסחים דף פ''ו
  31:37
 39. 47.
  מסכת פסחים דף פ''ה
  27:03
 40. 48.
  מסכת פסחים דף פ''ג
  28:38
 41. 49.
  מסכת פסחים דף פ''ב
  32:51
 42. 50.
  מסכת פסחים דף פ''א
  31:23

Listen to דף יומי: ישיבת תקוע now.

Listen to דף יומי: ישיבת תקוע in full in the Spotify app