Shirin és a Haverok

By Shirin Gaming

Shirin a haverokkal megdumál valamit.

 1. 1.
  Shirin és a Haverok #23 – Classic WoW visszatekintő és Burning Crusade
  3:02:06
 2. 2.
  Shirin és a Haverok #22 – Blacksheep és Sorter
  2:20:44
 3. 3.
  Shirin és a Haverok #21 – Dante (Planet GG)
  2:02:13
 4. 4.
  Shirin és a Haverok #20 – Dienes Ádám (IGN)
  1:08:57
 5. 5.
  Shirin és a Haverok #19 – Szöllőskei Gábor
  1:51:24
 6. 6.
  Shirin és a Haverok #18 – Classic Wow-ról 1 év után ft Aradysh, Theron, Winters
  2:18:25
 7. 7.
  Shirin és a Haverok #17 – Dömösi “Archon” Gábor
  2:54:25
 8. 8.
  Shirin és a Haverok #16 – Adam “YMS” Johnston
  1:02:43

Listen to Shirin és a Haverok now.

Listen to Shirin és a Haverok in full in the Spotify app