DEMOS'tan Sesler

DEMOS Araştırma Derneği

Demokrasi ve insan hakları alanında çıkan son raporlar ne diyor? Eleştirel barış çalışmaları ve geçiş dönemi adaleti alanında güncel çalışmalar neler? Farklı halkların barış deneyimlerinden ne öğrenebiliriz? Bölgemizde mağdurun ve madunun özneleştiği tabandan doğru gelişen siyasal süreçleri nasıl anlamalı, nasıl yorumlamalıyız? Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), bu sorular aracılığıyla Türkiye’de ve dünyada çatışma ve barış, insan hakları, geçiş dönemi adaleti, hafıza ve kimlik gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. #DEMOStanSesler

DEMOS'tan Sesler #0: Giriş
Trailer 2 min 53 sec

All Episodes

Geçiş Dönemi Adaleti serisinin üçüncü bölümünde, çatışma devam ederken ve barış yönünde bir siyasi irade yokken geçiş dönemi adaletinden yararlanmak mümkün mü sorusunu tartışıyoruz. Çatışmanın günlük hayata sızdığı, savaş ile barış arasındaki çizginin ve dolayısıyla "geçiş"in başlangıcı ve bitişininin belirsizleştiği mevcut durum karşısında çatışmaya bağlı hak ihlalleri devam ederken sürdürülebilecek geçiş dönemi adaleti çabalarından, ve burada özellikle sivil toplumun rolünden konuşuyoruz.  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #GeçişDönemiAdaleti #SivilToplum #Hafıza DEMOS'tan Sesler, Odağımızdakiler #5: Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî Mekanizmalar, 2020, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-5-Gei-Dnemi-Adaleti-I---Resm-Mekanizmalar-ekcn0p DEMOS'tan Sesler, Odağımızdakiler #8: Geçiş Dönemi Adaleti (II) - Toplumsal Cinsiyet, 2021, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-8-Gei-Dnemi-Adaleti-II---Toplumsal-Cinsiyet-erq7eq Noha Aboueldahab, Writing Atrocities: Syrian Civil Society and Transitional Justice, 2018, https://www.brookings.edu/research/writing-atrocities-syrian-civil-society-and-transitional-justice/ Thomas Obel Hansen, The vertical and horizontal expansion of transitional justice: Explanations and implications for a contested field, Transitional Justice Theories (der. Buckley-Zistel, S., Beck, T. K., Braun, C., & Mieth, F.), Oxon: Routledge, 2014 Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır. Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Nov 17

24 min 7 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümünde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin uluslararası insan hakları hukuku açısından ifade ettiği anlam ve Mahkeme’ye ilişkin temel kavramları kısaca tanıttıktan sonra, Mahkeme’ye yöneltilen belli başlı eleştirileri sıralıyoruz ve Mahkeme’nin güncel durumdaki konumunu eleştirel bir gözle ele alıyoruz. Genel hatlarıyla, Mahkeme’nin Türkiye‘ye ilişkin tutumu, Mahkeme’nin bağımsızlığı ve insan haklarının korunmasındaki etkililiği, devlet merkezci yapısı ve politik olanla hukuki olanı nasıl dengelediği üzerinde durarak Mahkeme’nin güncel durumdaki resmini ortaya koyuyoruz.  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #İHAM #Cezasızlık #AİHM #İnsanHakları Dilek Kurban, Limits of Supranational Justice: The European Court and Turkey’s Kurdish Conflict, 2020, Cambridge Press Emel Ataktürk Sevimli, Esra Kılıç, Gülistan Zeren, Melis Gebeş & Özlem Zıngıl, 1990’lı Yıllardaki Ağır İnsan Hakkı İhlallerinde Cezasızlık Sorunu: Kovuşturma Süreci, Hafıza Merkezi, 2021, https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2021/11/Cezasizlik_KovusturmaSureci.pdf  Cizre Sokağa Çıkma Yasağında Yasağında Ölümlerle İlgili Verilen Kabul Edilmezlik Kararı: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191117 Yerel Barış Mekanizmalarının Dikkate Alınmaması: https://demos.org.tr/insan-haklari-avrupa-mahkemesinin-baris-mekanizmalariyla-imtihani-sejdic-ve-finci-v-bosna-hersek-karari-uzerine-degerlendirmeler/ İstikrarsızlık ve Tutarsızlık Eleştirisi: https://www.ejiltalk.org/european-court-finds-russia-assassinated-alexander-litvinenko/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Nov 12

14 min 6 sec

Kadın, Barış ve Güvenlik serimizin ikinci bölümünde, BM Güvenlik Konseyi’nin 2000 yılında vermiş olduğu 1325 sayılı karardan bugüne uygulama ve çerçevedeki eksiklikleri konuşuyoruz. Geçtiğimiz ay yayınladığımız “Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi” raporunun bulgularına da değinerek Türkiye’de kadın, barış ve güvenlik gündemini tartışıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #kadınbarışgüvenlik #WPS #barış #ToplumsalCinsiyet Atalay Göçer & Aysel Fidan, Savaşta ve Barışta LGBTİ+’lar : Geçiş Dönemi Adaletine Diyarbakır’dan Bakmak, DEMOS Araştırma Derneği, 2021, https://demos.org.tr/savasta-ve-barista-lgbtilar-gecis-donemi-adaletine-diyarbakirdan-bakmak/ BM Genel Sekreteri, Kadın, Barış ve Güvenlik Raporu, 2021, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_827_E.pdf Güley Bor, Güneş Daşlı & Nisan Alıcı, Kesişen Yollardan Daralan Alanlara: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Örgütlerinin Barış Mücadelesi, DEMOS Araştırma Derneği, 2021, https://demos.org.tr/wp-content/uploads/2021/09/Tu%CC%88rkc%CC%A7e-Rapor-Final.pdf Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır. Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Oct 30

24 min 56 sec

Odağımızdakilerin 10 Ekim Ankara Katliamı’nın 6. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan bu bölümünde, 10 Ekim Dayanışması ve 10 Ekim Barış Derneği gönüllüsü Hatice Kapusuz’u ağırlıyoruz. İktidarın katliamın gerçekleştiği tarihten beri katliamı görünmez kılmak için gösterdiği çabaya karşın; sorunun, yaşananların ve barış talebinin görünür olması için çaba gösteren 10 Ekim Barış Derneği’nin ve öncesinde 10 Ekim Dayanışması’nın kullandığı ‘Örgülü Mücadele’ kavramı üzerinden, iktidar ve yerel yönetimlerin dahiliyeti olmaksızın oluşturulan alternatif hafıza mekanlarından/çalışmalarından bahsediyor ve katliamdan bu yana kent mekanında katliamın anıtlaştırılması için verilen mücadeleyi konuşuyoruz.  Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #10Ekim #AnkaraKatliamı #ÖrgülüMücadele https://www.onekim.org/tr/biz-kimiz/ana-sayfa/  https://www.onekim.org/tr/2017/12/insan-kaynakli-yikimafetlerde-hak-ihlallerinin-onlenmesi-icin-kriz-rehberi-yayinlandi/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Oct 10

22 min 3 sec

Güncel Barış'ın bu bölümünde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz iki yıl boyunca oldukça yoğun geçen gündeminden bahsediyoruz. Yeni savcı seçimi, mahkemenin iç işleyişi ve örgütsel boyutuyla ilgili yeni değerlendirmeler ve Filistin ve Afganistan soruşturmalarındaki gelişmeleri, eleştirel bakış açıları ekseninde tartışıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #UluslararasıCezaMahkemesi #UCM #CezaAdaleti #ICC Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Oct 4

13 min 17 sec

Sinema serimizin bu son bölümünde FilmFestTalk’tan Fatma Edemen ile barış filmleri üzerine konuşuyoruz. Sinemadan örneklerle barış filmlerini bir tür olarak nasıl değerlendirebiliriz sorusuna cevap aradığımız bu bölümde, barış ve sinema meselesini konu edinen çeşitli uluslarası film festivalleri ve organizasyonlarına da göz atıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #barış #sinema Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Oct 1

22 min 7 sec

FilmFestTalk'tan Fatma Edemen ile başladığımız toplumsal hafıza ve sinema serisinin bu ikinci bölümünde, toplumsal belleğin Türkiye'deki politik sinema ile yolculuğundan, 90'lardan ve Çağdaş Türkiye ve Dünya sinemasından filmlerden konuşmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Şili'den Afganistan'a filmler vasıtasıyla uzanan bir sohbet gerçekleştirdik. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #toplumsalhafıza #sinema Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Sep 14

31 min 29 sec

Odağımızdakiler'in bu bölümünde FilmFestTalk'tan Fatma Edemen ile toplumsal bellek ve sinema üzerine konuşuyoruz. İki bölüm sürecek olan serinin bu bölümünde toplumsal belleğin sinemadaki yansımalarına ve hatırlama biçimlerine Çağdaş Türkiye ve Dünya sinemasından filmlerle beraber bakıyoruz.   Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #toplumsalhafıza #sinema  Kaynakça: http://yeniyasamgazetesi2.com/hatirlama-fragmanlarindan-karsi-hafiza-peyzajinin-insasina-1915-ix-adnan-celik/ Confronting the Past on Screens, Gerd Bayer, 2019. Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17504902.2019.1637472 Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Michael Rothberg, 2009 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Aug 21

27 min 57 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümünde, 17 Temmuz Uluslararası Ceza Adaleti Günü’ne özel olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin arka planı ve kuruluşuna ilişkin kısa bir tanıtımdan sonra Mahkeme’ye getirilen belli başlı eleştiri hatlarını konuşuyoruz. Söz konusu eleştiriler, bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte, Mahkeme’nin yapısal eksiklikleri, bu eksiklikler paralelinde politik olarak girdiği çıkmazlar ve Afrika kıtası özelinde yaşadığı kurumsal sorunlardan oluşuyor. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #UluslararasıCezaMahkemesi #UCM #CezaAdaleti Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Jul 17

11 min 37 sec

Odağımızdakiler'in Sivas Katliamı anmasına özel bölümünde Hacettepe Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olan Ozan Çavdar’ın doktora tezinden dönüştürülen “Sivas Katliamı: Yas ve Bellek” kitabından yola çıkarak yas ve toplumsal hafıza arasındaki ilişkiyi tartışıyoruz. Toplumsal bellek nedir? Bir toplumsal olay toplumun tüm üyeleri tarafından aynı şekilde mi hafızalaştırılır? Yas ve toplumsal bellek arasındaki ilişki Sivas Katliamı üzerinden nasıl yorumlanır? Bölümle ilgili görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #ToplumsalHafıza #SivasKatliamı #UnutMADIMAKlımda #2Temmuz Ozan Çavdar, Sivas Katliamı: Yas ve Bellek, İletişim Yayınları, 2021 Ozan Çavdar, Mekan ve Kolektif Bellek: Sivas Katliamı ve Madımak Oteli, Moment Dergi 4(1), 2017, 237-257 Maurice Halbwachs, Kolektif Hafıza, Heretik Yayınları, 2017 Bağlama ve piyano icrası ve beste: Aydın Birkan Özkan Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Jul 2

21 min 50 sec

Odağımızdakiler'in Onur Ayı özel bölümünde University of Illinois at Urbana-Champaign’de Kültürel Antropoloji alanında doktorasını tamamlamakta olan Dilara Çalışkan ile “Queer Postmemory” makalesinden yola çıkarak kuşaklar arası bellek aktarımına ilişkin alternatif anlayışlara bakıyoruz. Posthafıza nedir, hafızayı kuirleştirmek nedir? Hafızada aile ve zaman kavramlarına kuir teori çerçevesinden bakmak neleri görünür kılıyor? Lubunyanın hafızasını kaydetmeye yönelik arşiv çalışmalarında neler öne çıkıyor? Gullümü de bol bu bölüme ilişkin görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #Posthafıza #KuirHafıza #OnurAyı #OnurHaftası Dilara Çalışkan, Queer Postmemory, European Journal of Women’s Studies 26(3), 2019, 261-273 Boysan'ın Radyosu, Lubunyanın Arşivi Serisi, https://open.spotify.com/show/0XFXCODvwCO8TMjL8BuJQM?si=dKZ0h9nUSrOKDPzYpbGHIg&dl_branch=1 Kaos GL, Patikalar: Resmi Tarihe Çentik, 2020, https://kaosgl.org/haber/patikalar-resmi-tarihe-centik-cikti Lezbidüş, https://lezbidus.wordpress.com/ Pembe Hayat, Yıllar Affetmez, https://youtube.com/playlist?list=PLbo30tyTPWfKjCCasLI1nNHif9XqIghC7 Türkiye'de Arşivlerin Bugünü ve Yarını: Kadınların Arşivlerdeki Yeri, http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/?fbclid=IwAR1nLQ0aumi1I7pgHVdmuNgrRYvY82nN7egwc6UEsaKV_DbDTKG_U-ZySO4 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Jun 20

30 min 46 sec

Güncel Barış’ın bu bölümünde Kolombiya Ulusal Üniversitesi’nden Serhat Tutkal ile Kolombiya’daki eylemleri, 2016’da FARC ile hükümet arasında imzalanan barış anlaşmasına rağmen devam eden çatışmayı ve barış mücadelesini konuşuyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #Kolombiya #SOSColombiaNosEstanMatando

May 8

15 min 38 sec

Alandan Seçmeler’in bu bölümünde 2013 Mart ayında kamuoyuna ilan edilen Çözüm Süreci kapsamında hükümet tarafından süreci topluma tanıtmak için görevlendirilen Akil İnsanlar Heyeti’nden Lale Mansur’u konuk ediyoruz. Heyetin arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık deneyimlerine ek olarak sürecin nasıl yürütüldüğü üzerine geniş kapsamlı bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #AkilİnsanlarHeyeti #ÇözümSüreci #LaleMansur #Barış Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Apr 26

21 min 58 sec

Alandan Seçmeler’in bu bölümünde, akademisyen Dilek Kurban tarafından kaleme alınan “Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey’s Kurdish Conflict” kitabı çerçevesinde Kürt Meselesi’nin demokratik yollarla çözümünde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) oynadığı rolü konuşuyoruz. Bununla birlikte Kürt meselesiyle bağlantılı güncel İHAM kararlarından Selahattin Demirtaş (2) Büyük Daire kararı, yakında zamanda verilen Cizre kararları ve güncel uygulama sorunlarını tartışıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #İHAM #KürtMeselesi #AİHM #İnsanHakları Dilek Kurban, Limits of Supranational Justice: The European Court and Turkey’s Kurdish Conflict, 2020, Cambridge Press Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Mar 22

53 min 40 sec

Odağımızdakiler'in 8 Mart'a özel bu bölümünde geçiş dönemi adaletini toplumsal cinsiyet lensiyle ele alarak yargı ve yargı dışı mekanizmaları konuşuyoruz. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Güney Afrika, Sierra Leone ve Kolombiya'daki hakikat komisyonlarında ve Irak'taki yeni onarım kanununda kadınların ve LGBTİ+'ların durumunu inceliyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #GeçişDönemiAdaleti #ToplumsalCinsiyet #Hakikat #Onarım DEMOS'tan Sesler, Odağımızdakiler #5: Geçiş Dönemi Adaleti (I) - Resmî Mekanizmalar, 2020, https://anchor.fm/demostansesler/episodes/Odamzdakiler-5-Gei-Dnemi-Adaleti-I---Resm-Mekanizmalar-ekcn0p  Hafıza Merkezi, Fotoğrafı Kaldırmak: Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Deneyimleri, 2014, https://hakikatadalethafiza.org/wp-content/uploads/2015/02/fotografi_kaldirmak.pdf Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Bilhan Gözcü, Çimen Günay-Erkol, Gülden Sayılan & Selin Akyüz, Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı, 2021, http://siddetsizerkeklik.com/el-kitabi/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Mar 7

27 min 34 sec

Alandan Seçmeler'in 2021’deki ilk bölümünde, çocuklarla anadilde müzik eğitimi yapan Ma Music Center’dan eğitmen Şerko’yla çocuklarla müzik projelerini konuşuyoruz. Şerko’nun müzikle tanışması ve Ma Music Center’ın faaliyetlerinin yanı sıra çatışmalardan etkilenen çocuklarla anadilde müzik eğitimi yapmanın çocuklar üzerindeki etkisi ve müziğin dilinden bahsediyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #Anadil #Müzik #Barış #MaMusic Ma Music Center, www.mamusicenter.com Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Jan 29

20 min 2 sec

İki parçadan oluşan Odağımızdakiler serisinin ikinci bölümünde Kürt sorununun bölgedeki dinamiklerle ne kadar iç içe geçtiğini göstermeyi hedefliyoruz. Geçen bölümde bıraktığımız yerden iki tartışmayı ele alıyoruz: uzun erimli bir çatışma dinamiği olarak Kürt sorunu, ve bölgede var olan diğer çatışma dinamiklerinin Kürt sorunu üzerine etkisi. Şu sorulara yanıt arıyoruz: Kürt sorunu nedir ve bölgenin sorunlu inşasıyla nasıl bir ilişkisi vardır? Bölgesel dönüşümler Kürt sorununu nasıl etkiliyor? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu Arin Savran, The Peace Process between Turkey and the Kurdistan Workers’ Party, 2009–2015, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1801243 Ayşe Zarakol, After Defeat: How the East Learned to Live with the West, Cambridge University Press, 2010 Cale Salih & Maria Fantappie, Kurdish Nationalism at an Impasse: Why Iraqi Kurdistan Is Losing Its Place at the Center of Kurdayeti, The Century Foundation, 2019, https://tcf.org/content/report/iraqi-kurdistan-losing-place-center-kurdayeti/ Dilar Dirik, “Overcoming the nation-state: Women’s autonomy and radical democracy in Kurdistan”, Gendering Nationalism: Intersections of Nation, Gender and Sexuality, Springer International Publishing, 2018 Güllistan Yarkın, İnkâr Edilen Hakikat: Sömürge Kuzey Kürdistan, Kürd Araştırmaları, 2019, http://kurdarastirmalari.com/yazi-detay-nk-r-edilen-hakikat-s-m-rge-kuzey-k-rdistan-26 Ozum Yesiltas, Rethinking the National Question: Anti-Statist Discourses within the Kurdish National Movement, Florida International University, 2014, https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2318&context=etd Zeynep G. Çapan & Ayşe Zarakol, Turkey’s Ambivalent Self: Ontological Insecurity in ‘Kemalism’ versus ‘Erdoğanism’, Cambridge Review of International Affairs, 2019, https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1589419 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Nov 2020

25 min 44 sec

İki parçadan oluşan bu Odağımızdakiler serisinin ilk bölümünde Ortadoğu’daki çatışma dinamiklerini anlamayı hedefliyoruz. Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden ve bölgenin sorunlu tarihsel inşasından ileri gelen yapıları ve fay hatlarını anlamak, onların Türkiye’deki barış mücadelesine olası etkilerini öngörmek açısından hayati öneme sahip olduğundan, temelde şu sorulara yanıt arıyoruz: Ortadoğu’daki çatışmalara kaynaklık eden toplumsal ve siyasi yapılar neler? Bölgedeki çatışmalı konular ve alanlar birbirini nasıl etkiliyor? İktidar ilişkilerinin şekillenişi ve devletlerin tarihsel karakterleri nasıl mekanizmalar üzerine kurulu? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! #KürtSorunu #OrtadoğudaÇatışmaDinamikleri #Çatışma #Barış #Ortadoğu Atiye Eren & Yasin Sunca, Kürt Sorunu, Türkiye’de Barış Süreçleri ve Sivil Toplum, DEMOS’tan Sesler, 2020, https://open.spotify.com/episode/48XVpvHykwUcsdDJCuyoS0?si=PdgSFqV5Qa-bP3-_yyIKPw Yasin Sunca, Kamran Matin ile Röportaj: “Daiş bir boşluktan doğmadı”, DEMOS, 2019, https://demos.org.tr/dais-bir-bosluktan-dogmadi/ Edward W. Said, Oryantalizm, İrfan Yayınevi, 1998 Andre Gunder Frank, Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi, İmge Kitabevi Yayınları, 2010 Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2019 Fred Halliday, The Middle East in International Relations, Cambridge University Press, 2005 Pınar Bilgin, Regional Security in the Middle East: A Critical Perspective, Routledge, 2005 Waleed Hazbun, “Is there a Middle East?”, The Middle East Through The Lens of Critical Geopolitics: Globalization, Terrorism and the Iraq War, Stanford University Press, 2011 Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi, Dipnot Yayınları, 2018 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Nov 2020

24 min 29 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümü ile geçiş dönemi adaletinin gelişimi ve amaçlarına bir giriş yaparak geçiş dönemi adaletinin dört temel ayağı olan ceza adaleti, hakikat arayışı, onarım ve kurumsal reforma dair resmî mekanizmaları konuşuyoruz. Bu bölüm ile aynı zamanda Geçiş Dönemi Adaleti serimizi başlatıyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #GeçişDönemiAdaleti #Cezasızlık #Hakikat #Onarım #KurumsalReform Açık Toplum Vakfı, Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür, 2013 Democratic Progress Institute, Geçiş Dönemi Adaleti Önündeki Engeller ve Fırsatlar: Hakikat ve Uzlaşma Komisyonları, 2013, https://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2012/10/TRC-Paper-Turkish.pdf International Center for Trasitional Justice, Geçiş Dönemi Adaleti Hakkında (çev. Hafıza Merkezi), https://hakikatadalethafiza.org/hafiza-merkezi-hakkinda/gecis-donemi-adaleti-hakkinda/ Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Ciddi İhlalleri ile Uluslararası İnsancıl Hukukun Ağır İhlallerinin Mağdurlarının Başvuru ve Onarım Hakkına Dair Temel İlke ve Esaslar (çev. Güley Bor), 2005, https://www.failibelli.org/wp-content/uploads/2020/07/Uluslararas%C4%B1-I%CC%87nsan-Haklar%C4%B1-Hukukunun-Ciddi-I%CC%87hlalleri-ile-Uluslararas%C4%B1-I%CC%87nsanc%C4%B1l-Hukukun-1.pdf Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Sep 2020

35 min 9 sec

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel olarak hazırladığımız Alandan Seçmeler’in bu bölümünde içinde bulunduğumuz barış alanının en önemli gündemlerinden biri olan Kürt Sorunu ve bu sorunun çözümü için girişilen barış görüşmelerini konuşuyoruz. Bu bölümde ayrıca sivil toplumun barış süreçlerinde nasıl bir rol oynadığına dair kısa bir değerlendirme yapıyoruz. #1EylülDünyaBarışGünü #BarışGünü #BarışSüreçleri Barış süreçlerinde sivil toplum örgütleri nasıl bir rol oynuyor? Türkiye’de çözüm süreçlerinin başarısızlığa uğrama sebepleri neler? Zor zamanlarda barışı konuşmak neden önemli? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler ve #BenimİçinBarış etiketleriyle paylaşmayı unutmayın! Cuma Çiçek, 2013-2015 Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Kuruluşları, Barış Vakfı, 2017, http://barisvakfi.org/2017_turkce_rapor.pdf Özgür Amed, Çözüm ile Derinleşen Çözümsüzlük, Bianet, 2017, http://bianet.org/bianet/toplum/189437-pkk-turkiye-gorusmeleri-cozum-ile-derinlesen-cozumsuzluk Hamit Bozarslan, Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2019 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Sep 2020

24 min 39 sec

Güncel Barış’ın bu bölümünde, ırkçılık karşıtı protestolar, kolonyal anıtlar ve heykeller ve bunların hafıza ile olan ilişkisine değiniyoruz. ABD’de Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Değerlidir) eylemleri üzerine sömürgeciliği temsil eden heykellerin yıkılması ya da bunların zamanında dikildikleri yerlerden sökülmesine dair tartışmalar oldu. Tartışmalar ve eylemler sürerken, bir hafızalaştırma pratiği olarak anıt ve heykeller, ırkçılığın ve beyaz üstünlüğünün tarihsel yapısı, bunun kolonyal tarihle ve hafızayla olan ilişkisi, karşı hafıza ihtimalleri ve bu tartışmanın Türkiye için ne anlam ifade ettiği konularına eğiliyoruz. #Kolonyalizm #BlackLivesMatter #BLM #Hafıza #KarşıHafıza #Anıt #Heykel #GeçmişleYüzleşme Heykeller geçmişle yüzleşme aracına dönüşebilir mi? Nasıl? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! Bekir Avcı, Heykeltıraş Mehmet Aksoy’la yıkılan heykeller üzerine: Yıkılası heykeller, dikilesi heykeller, Birartıbir, 2020, https://www.birartibir.org/kultur-sanat/755-yikilasi-heykeller-dikilesi-heykeller Amandine Lauro & Benoît Henriet, Carte blanche: «Dix idées reçues sur la colonisation belge», Le Soir, 2020, https://plus.lesoir.be/211032/article/2019-03-08/carte-blanche-dix-idees-recues-sur-la-colonisation-belge Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions Bu podcast Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği (festr.org) desteğiyle hazırlanmaktadır.

Jun 2020

13 min 49 sec

Odağımızdakiler'in bu bölümünde 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı'nı konuşuyoruz. Hrant Dink Vakfı Program Koordinatörü Nayat Karaköse ve Hafıza Mekanı'nın Proje Koordinatörü ve Sanat Tasarımcısı Neslihan Koyuncu ile Mekan'ın kuruluş hikayesinin ve ziyaretçilere sunduğu deneyimin peşinden gidiyoruz. Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! #HrantDink #HafızaMekanı #KolektifHafıza Hrant Dink Vakfı, Yirmiüçbuçuk Hrant Dink Hafıza Mekânı Hazırlık Süreci Raporu, HDV Yayınları, 2019, https://hrantdink.org/attachments/article/1200/hafiza%20mekani%20baski%202%20kapakli.pdf Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Jun 2020

27 min 32 sec

Güncel Barış’ın bu bölümünde Êzidîlerin adalet arayışını ve IŞİD’in 2014 Şengal saldırısına ilişkin Almanya’da gerçekleşen ilk soykırım yargılamasını konuşuyoruz. #ÊzidîSoykırımı #EvrenselYetki #UluslararasıAdalet Alexandra Lily Kather & Alexander Schwarz, First Yazidi Genocide Trial Commences in Germany, Just Security, 2020, https://www.justsecurity.org/69833/first-yazidi-genocide-trial-commences-in-germany/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

May 2020

13 min 41 sec

Alandan Seçmeler’in ilk bölümünde Anadolu Kültür’ün “Satranç, Saklambaç ve İnat: Zor Zamanlarda Sivil Toplum” raporunu konuşuyoruz. Raporun yazarlarından, Hafıza Merkezi Proje Koordinatörü Özlem Kaya ile beraber şu sorulara cevap arıyoruz: Sivil toplumun mücadele alanı nasıl değişiyor? Toplumsal cinsiyet perspektifinden bakınca sivil alanın daralması ne ifade ediyor? Çatışmanın şekillendirdiği bir toplumsal yapıda sivil toplum çalışması yapmak neye karşılık gelir? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketiyle paylaşmayı unutmayın! #SivilToplum #SivilAlan #HakTalebi #örgütlenme #İnsanHakları Özlem Kaya & Pınar Öğünç, Satranç, Saklambaç ve İnat: Zor Zamanlarda Sivil Toplum, Anadolu Kültür, 2020, https://www.anadolukultur.org/36-yayinlarimiz/989-satranc-saklambac-ve-inat-zor-zamanlarda-sivil-toplum/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

May 2020

32 min 58 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümünde Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Göze Orhon ile kolektif hafızayı politik bir mücadele alanı olarak ele alıp tartışıyoruz. Bu bölüm ile aynı zamanda Çatışmanın Hafızası serimizi başlatıyoruz - devamı için takipte kalın! #ÇatışmanınHafızası #KolektifHafızalar #HafızaAktivizmi Geçmişte yaşanan katliamları, soykırımları, ağır insan hakları ihlallerini nasıl hatırlıyoruz? Geçmişle ilişki çatışma bağlamında nasıl şekilleniyor? Bellek politikaları nasıl oluşuyor? Geçmişi bellek olarak işleyen özneler kimler? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! Göze Orhon, Bellek Uğraşı (Video Sunum), Tarih Vakfı, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=pucnjl8dU4w Moment Dergi, Bellek Sayısı, C. 1, S. 2, 2014, http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/issue/view/7 Asena Günal & Önder Özengi, Bir Daha Asla! Geçmişle Yüzleşme ve Özür, İletişim Yayınları, 2013 Beatriz Sarlo, Geçmiş Zaman Bellek Kültürü ve Özneye Dönüş Üzerine Bir Tartışma (çev. Peral Bayaz Charum & Deniz Ekinci), Metis Yayınları, 2012 Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Apr 2020

36 min 33 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümü ile COVID-19 krizini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kadın, Barış ve Güvenlik Kararları ışığında tartışıyoruz. Bu bölüm ile aynı zamanda Kadın, Barış ve Güvenlik serimizi başlatıyoruz - devamı için takipte kalın! #KadınBarışGüvenlik #COVID19 #ToplumsalCinsiyet #kadın #LGBTİ+ #feminizm BMGK’nın 1325 sayılı Kadın, Barış ve Güvenlik Kararı’nın 20. yılında gündemine aldığı, “feminist bir dış politika” ne demek? Kime göre tanımlanır, neleri kapsar, kimleri görünür kılar? Görüşlerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! BMGK, 1325 sayılı Karar, Kadınların Barış Mücadelesi (çev.), 2000, http://kadinlarinbarismucadelesi.com/guvenlik-konseyinin-1325-sayili-karari-kadinlar-baris-guvenlik/#page/1 Ayşe Betül Çelik, BMGK 1325’ten 15 Yıl Sonra: Kadınlar, Barış ve Güvenlik, Kadınların Barış Mücadelesi (çev.), 2016, http://kadinlarinbarismucadelesi.com/bmgk-1325ten-15-yil-sonra-kadinlar-baris-guvenlik/ Kıvılcım Turanlı, Koronavirüs Salgını, İnsan Hakları, Barış, Bianet, 2020, http://m.bianet.org/bianet/yasam/222403-koronavirus-salgini-insan-haklari-baris Sandra Smiley, Gözden Irak, Gönülden Irak mı? İnsancıl Krizlerde Transların Durumu (çev. Sevde Avcı, Gültekin Can & Polat Yamaner), Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ), 2020, http://www.spod.org.tr/TR/Detay/40116/4/-gozden-uzak-gonulden-irak-mi-insancil-krizlerde-translarin-durumu Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD LGBTİ), HSK Korona Virüs Gerekçesiyle 6284'ü Askıya Aldı!, 2020, http://www.spod.org.tr/TR/Detay/40111/4/hsk-korona-virus-gerekcesiyle-6284u-askiya-aldi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Korona Günlerinde Kadınlar İçin Şiddetten Korunma Kılavuzu, 2020, http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/uploads/file/siddetten_korunma_kilavuzu.pdf Sini Ramo, Gendering COVID-19: implications for women, peace and security, LSE WPS Blog, 2020, https://blogs.lse.ac.uk/wps/2020/04/01/gendering-covid-19-implications-for-women-peace-and-security/ Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Apr 2020

34 min 11 sec

Odağımızdakiler’in bu bölümünde Kolombiya ve Kosova gibi örnekler üzerinden çatışma ve barışta toplumsal cinsiyet perspektifinin tarihini ve güncel durumunu konuşuyoruz. #barış #çatışma #Kolombiya #Kosova #ToplumsalCinsiyet #kadın #LGBTİ+ #feminizm Feminist bir barış sizin için ne anlama geliyor? Cevaplarınızı bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden #DEMOStanSesler etiketi ile paylaşmayı unutmayın! Güneş Daşlı, Nisan Alıcı & Julia Poch Figueras, Barış ve Toplumsal Cinsiyet: Kolombiya Barış Süreci, DEMOS, 2018, http://www.demos.org.tr/wp-content/uploads/2018/07/Kolombiya_Baris_Sureci_WEB.pdf Güneş Daşlı, Nisan Alıcı, Ulrike Flader, Kadınların Barış Mücadelesinde Dünya Deneyimleri: Sırbistan, Kosova, Sri Lanka, Suriye, DEMOS, 2016, http://www.demos.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/KadinMucadeleleriYeni.pdf Cilja Harders, Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Çatışma Dönüşümü (çev. Özlem Barın), Kadınların Barış Mücadelesi, 2011, http://kadinlarinbarismucadelesi.com/wp-content/uploads/2018/03/cilja-harders.pdf Evren Balta, Evde sulh, cihanda sulh, Birikim, 2015, https://www.birikimdergisi.com/haftalik/7337/evde-sulh-cihanda-sulh Zillah Eisenstein, The lie of ‘womenandchildren’, Al Jazeera, 2013, https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/10/lie-women-syria-children-2013101123348332850.html Müzik: Front Runner - Blue Dot Sessions

Mar 2020

32 min 5 sec

Biz kimiz, ne anlatacağız, bizi neden dinlemelisiniz? DEMOS'tan Sesler giriş bölümü ile yayında!

Mar 2020

2 min 53 sec