Världens mest jämställda land?

Jämställdhetsmyndigheten

Sverige är känt för att ligga i framkant när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män. Men hur jämställda är vi egentligen? Och hur ser utvecklingen ut i andra länder? Det har nu gått 25 år sedan FN antog en global handlingsplan för jämställdhet, den så kallade Pekingplattformen. För fem år sedan enades världens länder även om globala mål för en hållbar utveckling, Agenda2030. Stora framsteg har gjorts på flera områden, men på senare år har vi sett bakslag för jämställdheten på flera håll i världen. Jämställdhetsmyndigheten dyker ner i ämnen som är avgörande för ett jämställt och hållbart samhälle.

All Episodes

Hur hör fred och jämställdhet ihop? Vad gör Sverige och det internationella samfundet för att stärka jämställhet i kris- och konfliktområden? Och vad har prostitution i Sverige med konflikter i andra länder att göra? Medverkande: Annika Karlsson och Mats Paulsson Programledare: Josefine Jacobsson

Dec 2020

26 min 24 sec

Hur hänger miljö- och klimatfrågor ihop med jämställdhet? Varför är representation viktigt för att lösa klimatkrisen? Medverkande: Anna Collins Falk och Sara Nilsson Programledare: Josefine Jacobsson

Dec 2020

24 min 57 sec

Vad är jämställdhetsintegrering? Är inflytande detsamma som jämställdhet? Medverkande: Carina Abréu, Anna Collins Falk och Sebastian Källstrand Programledare: Josefine Jacobsson

Nov 2020

23 min 49 sec

Varför lyckas flickor bättre än pojkar i skolan generellt sett? Varför tjänar män mer än kvinnor? Och vad är egentligen skillnaden mellan lön och inkomst? Medverkande: Sara Andersson, Anna Collins Falk och Jakob Lindahl Programledare: Josefine Jacobsson

Nov 2020

26 min 41 sec

Vad innebär egentligen begreppet fattigdom? Vad har vår medellivslängd med jämställdhet att göra? Och varför får kvinnor som föder barn i Sverige mer allvarliga bristningar än kvinnor i många andra länder? Medverkande: Anna Collins Falk, Lars-Gunnar Engström och Ingrid Osika Friberg Programledare: Josefine Jacobsson

Nov 2020

26 min 2 sec

Vad räknas som våld? Hur formar normer oss själva och samhället vi lever i? Och hur jobbar Jämställdhetsmyndigheten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor? Medverkande: Anna Collins Falk, Deepati Forsberg och Mikael Thörn Programledare: Josefine Jacobsson

Nov 2020

27 min 24 sec