We Oneness

By We Oneness

::: ติดตามกิจกรรมของเราได้ที่ ::: Facebook Fanpage : http://fb.com/WeOneness/ YouTube : http://yt.vu/+weoneness Instagram : http://instagr.am/weoneness/ SoundCloud : https://soundcloud.com/weoneness Spotify : https://sptfy.com/8Z7y PodBean : https://weoneness.podbean.com Apple Podcast : https://apple.co/36Yegkj มูลนิธิสหธรรมิกชน : http://fb.com/SHDMFoundation/ SHDM foundation : http://fb.com/SHDMOneness/ "โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน - We Oneness“ ดำเนินงานโดย มูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - สสส. #WeOneness #SHDM #สสส

 1. 1.
  [We Oneness PODCAST Ep.27] พศิน อินทรวงค์ - การให้ ตนเอง ผู้อื่น สู่หนึ่งเดียวกัน
  41:33
 2. 2.
  เส้นทางใจ EP.6 - หนึ่งเดียวกัน ตอน ยอมรับโลกที่เปลี่ยนไปสู่ใจที่เปลี่ยนแปลง
  30:32
 3. 3.
  We Oneness TALK Ep.16 • ชีวิต...เพื่อสรรพชีวิต • กับ อเล็กซ์ เรนเดลล์
  2:13:09
 4. 4.
  We Oneness TALK Ep.16 • ชีวิต...เพื่อสรรพชีวิต • กับ อเล็กซ์ เรนเดลล์
  1:34:40
 5. 5.
  เส้นทางใจ EP.4 - หนึ่งเดียวกัน ตอน แตกต่างแต่เป็นหนึ่งเดียวกัน
  31:28
 6. 6.
  เส้นทางใจ EP.3 - หนึ่งเดียวกัน ตอน สายสัมพันธ์สู่หนึ่งเดียวกัน
  20:27
 7. 7.
  We Oneness TALK Ep.15 - เพื่อนในร่มธรรม โดย พระอั๋น มหาญาโณ
  2:13:11
 8. 8.
  เส้นทางใจ EP.2 - หนึ่งเดียวกัน ตอน หนึ่งเดียวกับผู้อื่น
  35:27
 1. 9.
  เส้นทางใจ EP.1 - หนึ่งเดียวกัน ตอน หนึ่งเดียวกับตนเอง
  27:22
 2. 10.
  เส้นทางใจ EP.5 - หนึ่งเดียวกัน ตอน อยู่กับปัจจุบันเข้าถึงความกรุณา
  30:32
 3. 11.
  We Oneness TALK Ep.13 '' โลก VUCA '' กับ รัน ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร
  2:34:29
 4. 12.
  We Oneness TALK Ep.14 ในความเป็นแม่ กับ คุณบุ๋ม - ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
  1:03:40
 5. 13.
  We Oneness TALK Ep.11 โลกความจริงและความคิด กับ คุณกั้ง - พงศธร ละเอียดอ่อน
  2:37:09
 6. 14.
  We Oneness TALK Ep.12 การเติบใหญ่ของหัวใจ กับ อาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ
  1:21:22
 7. 15.
  We Oneness TALK Ep.10 ความเป็นพ่อ ในสถานการณ์โควิด กับ เอก - ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
  1:58:11
 8. 16.
  We Oneness TALK Ep.9 นักแสดง แสงธรรม สังคม กับ ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน
  1:58:35
 9. 17.
  We Oneness TALK Ep.8 "ความสุข ความสวยงาม ของชีวิต" - กับ อ.จั๊บ เฉลิมเกียรติ สันติภักดีกุล
  1:49:52
 10. 18.
  We Oneness TALK Ep.7 "ดารา - อาสา - มนุษย์" กับ แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์
  1:28:23
 11. 19.
  We Oneness TALK Ep.6 - นักสำรวจตัวตน - พี่อู๊ด สมพล ชัยสิริโรจน์
  2:34:53
 12. 20.
  We Oneness TALK Ep.5 - โควิดเส้นทางแห่งการเป็นผู้ให้ กับ ดา ชฏาพร รัตนากร
  1:16:29
 13. 21.
  We Oneness TALK Ep.4 - โควิดตื่นรู้ สติตื่นตัว กับ อุ๋ย นที เอกวิจิตร (อุ๋ย Buddha Bless)
  1:40:07
 14. 22.
  We Oneness TALK EP.3 - ''ถอดระหัส - Music For Hope '' กับ อาจารย์ติ๋ม สุภาพ ดีรัตนา
  1:09:28
 15. 23.
  We Oneness TALK Ep.2 - ''New Normal Is Oneness'' กับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  1:15:43
 16. 24.
  We Oneness TALK Ep.1 - "ไฟป่า ธรรมชาติ ความเป็นมนุษย์" กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล
  1:22:44
 17. 25.
  เส้นทางใจ [EP.0] - พงศ์ - ธรากร กมลเปรมปิยะกุล
  54:48
 18. 26.
  [We Oneness PODCAST Ep.26] ล้อมวงธรรม ณ สวนทำ กับ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย
  1:35:56
 19. 27.
  [We Oneness PODCAST Ep.25] วิกฤติ​ไวรัสไม่น่ากลัวเท่าวิกฤติ​วัตถุ​นิยม นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
  1:12:29
 20. 28.
  [We Oneness PODCAST Ep.24] ศาสตร์พระราชาสู่หนึ่งเดียวกัน ตอนที่ 2 โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
  53:45
 21. 29.
  [We Oneness PODCAST Ep.23] แปล ปลุก เปลี่ยน ใจ โดย อาจารย์สดใส ขันติวรพงศ์
  1:28:00
 22. 30.
  [We Oneness PODCAST Ep.22] ปีใหม่นี้ มาเลิกหลงทางกันเถอะ รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์
  1:37:25
 23. 31.
  [We Oneness PODCAST Ep.21] การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ โดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
  1:54:13
 24. 32.
  [We Oneness PODCAST Ep.20] วิวัฒนาการจิตมนุษย์ โดย ดร.สุวินัย ภรณวลัย
  1:30:50
 25. 33.
  [We Oneness PODCAST Ep.19] Dance to Oneness - โซโนโกะ พราว
  1:42:40
 26. 34.
  [We Oneness PODCAST Ep.18] ร้อยหมื่นเล่มสู่หนึ่งเดียวกัน อัฐพงศ์​ เพลินพฤกษา
  1:30:39
 27. 35.
  [We Oneness PODCAST Ep.17] ศาสตร์พระราชาสู่หนึ่งเดียวกัน โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
  1:26:29
 28. 36.
  [We Oneness PODCAST Ep.16] - เดินสู่หนึ่งเดียวกัน กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
  1:26:32
 29. 37.
  [We Oneness PODCAST Ep.15] Life Design for Oneness พี่กั้ง - พงศธร ละเอียดอ่อน
  1:54:46
 30. 38.
  [We Oneness PODCAST Ep.14] ”ใจเรา คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก” โดย หนึ่ง วิทิตนันท์ โรจนพานิช
  2:38:50
 31. 39.
  [We Oneness PODCAST Ep.13] ทางสู่ใจตื่นรู้ กับ ธรากร กมลเปรมปิยะกุล
  1:28:01
 32. 40.
  [We Oneness PODCAST Ep.12] ธาโร่ต์พุทธวิธี สู่หัวใจตื่นรู้ - โดย อ.ถาวร บุญญวรรณ
  1:43:56
 33. 41.
  [We Oneness PODCAST Ep.11] “อะไร ทำให้เราแตกแยกกัน“ โดย พระจิตร์ จิตฺตสํวโร
  2:09:32
 34. 42.
  [We Oneness PODCAST Ep.10] Club Of ONE ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน”
  1:41:26
 35. 43.
  [We Oneness PODCAST Ep.9] สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง วิทยาศาสตร์ โดย นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
  49:54
 36. 44.
  [We Oneness PODCAST Ep.8] สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป
  37:23
 37. 45.
  [We Oneness PODCAST Ep.7] สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี
  40:10
 38. 46.
  [We Oneness PODCAST Ep.6] “หัวใจตื่นรู้สู่ Oneness” โดย อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  1:41:54
 39. 47.
  [We Oneness PODCAST Ep.5] “เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการทำงาน และองค์กร” โดย ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร (รัน)
  2:21:36
 40. 48.
  [We Oneness PODCAST Ep.4] “ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน” โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
  1:00:07
 41. 49.
  [We Oneness PODCAST Ep.3] “สังคมอริยะชน” โดย พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม
  2:23:02
 42. 50.
  [We Oneness PODCAST Ep.2] พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล “เราจะเป็นมิตรกับตนเอง ได้อย่างไร”
  1:36:49

Listen to We Oneness now.

Listen to We Oneness in full in the Spotify app