Effekten | digitalisering - kunskap

Effekten.se

Digitaliseringens podcast. Metoder, verktyg, teknik och exempel. För konsult, beställare och intressent som vill lyckas med digitalisering. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck. Intervjuer med konsulter och experter. 20 min/avsnitt

All Episodes

Devops handlar om att föra samman systemutveckling och drift i iterativa loopar för att arbeta mer agilt. Lägg sedan till att det alltid finns hot mot systemet, som behöver hanteras, och vi får devsecops: Development Security Operations, ett sätt att integrera säkerhet i utvecklingsprocessen. Okej, det var många buzzwords i en mening… I detta avsnitt avdramatiserar vår säkerhetsexpert Torbjörn säkerhetsarbetet. Förr hade man ett säkerhetsteam; nu ska alla utvecklare ha säkerhetshatten på för att utveckla och leverera kontinuerligt på ett säkert sätt. "Man ska alltid ha en säkerhetshatt på sig!” Om avsnittet: Målgrupp: ledning, it-folk, studenter, management, utvecklare, projektledare Lär dig: digitala verktyg, digitalisering, devsecops, hotmodulering, it-säkerhet, systemutveckling Vad behöver vi tänka på? Man brukar prata om people, process and technology. Det första är det viktigaste för att komma igång - ett ändrat mindset: Det finns hot. Hur gör vi våra system säkrare? För att lyckas i det arbetet behövs en säkerhetskultur i hela utvecklingsorganisationen - vilket innebär både att det utses säkerhetsansvariga, identifieras intresserade (champions) och att alla tillsammans lyfter säkerhetsfrågan. Att hitta säkerhetsbrister med hjälp av hotmodulering har blivit standard. Men det är lika viktigt att snabbt fånga upp incidenter som inträffar i operations och fångas upp i monitoreringen, t ex hos kunden vid den vanliga driften. Vad händer med dev-sec-ops när releaserna sker i molnet? Torbjörn reder ut det också! OK, nu kör vi! In med sec i devops... Hur då?  Kartlägg vilka faser som ingår i den egna produktutvecklingenFörstå vilka säkerhetskrav som ställs på det som producerasUtbilda organisationen och skapa medvetenhet kring säkerhet i devopsTa hjälp av de verktyg som finns på marknaden för att snabba upp processen Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (22:18) Länkar / mer information: What is DevSecOps? - IBM DevSecOps - Redhat DevSecOps-verktyg - Microsoft Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Nov 29

22 min 18 sec

Vad innebär den digitala skolan? Enkel fråga, men med en mängd olika svar: Det kan vara digitala verktyg i klassrummet, administrativa stöd till lärarna eller undervisning som inte är beroende av tid och plats. Oliver Lundgren, CEO på Skolon, om den svenska skolan mål att bli bäst digitaliserad i världen. Men skolan är heterogen; en del har kommit långt inom vissa områden, medan de står still inom andra - och vice versa. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, lärare, studenter, management, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: digitala verktyg, digitalisering, digitala skolan, svenska skolans status Skolans strategi Notera att digitalisering i sig inte är ett ändamål, utan det övergripande syftet är att eleverna får en bättre undervisning och lär sig mer. Särskilt nära våra mål är vi emellertid inte, men vi är på väg. Den nationella digitala strategin och handlingsplanerna finns där, men har inte nått ut och genomförts än, digitala läromedel saknas, GDPR-frågan är inte helt löst, nya roller behöver skapas, det finns inte tillräckligt med tid och resurser till verksamhetsutveckling i skolan osv. Analog och digitalt i den digitala skolan Ofta är en digital - analog hybrid att föredra. Varför inte behålla “det som alltid har fungerat”? Geografi och samhällskunskap är tydliga exempel på ämnen där digitaliseringen kommit långt. Ingen sitter och bläddrar i gamla kartböcker utan detaljer och med fel namn och gränser eller papperstidningar som trycktes igår, utan kartan är i princip live och mångfacetterad, precis som omvärldsnyheterna i samhällskunskapen. Idag kan eleverna testa alla möjliga fordon eller musikinstrument i VR, där skolan bara behöver lägga nån tusenlapp på utrustningen. I framtiden kommer AI att hjälpa till att individanpassat utbildningsmaterialet, för att på så sätt optimera lärandet för eleven.  Lyssna på Olivers tankar om var den digitala skolan är på väg! Oliver Lundgren, Jonas Jaani (23:09) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/d1Dkbn851lU Länkar / mer information: Branschrapport 2020: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech – en bransch mitt i stormens öga Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet Forskningen inom kunskapsområdet EdTechLnu Digitalisering - Här finns information och stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning. Sverige är ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. För skolan - Genom digitala lektioner och fortbildning av lärare bidrar Internetstiftelsen till att höja den digitala kompetensen i den svenska skolan. Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Nov 11

23 min 9 sec

Är du framtidens arbetstagare? Ja, eller frilansare, gigare, independent worker, interimskonsult - olika ord för att vara egen och inte fast anställd på ett bolag. Det segmentet växer snabbt och kommer att bli allt större i framtiden. Det handlar om människor som vill bestämma över sig själva och lära sig nytt hela tiden. Det är digitaliseringen som gjort det möjligt. Pandemin har fått arbetsgivare och arbetstagare att inse att det går lika bra oavsett var man jobbar. Däremot märker independent workers (läs: arbetstagare) att skatterättsliga frågor, pensioner och försäkringar inte är anpassade för den globala arbetaren. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, studenter, management, anställda, politiker Lär dig: digitala arbetsmarknad, digitalisering, gigare, independent worker, interimskonsult  Arbetsgivare: Idag tittar inte längre de stora IT-bolagen efter arbetare utifrån var kontoret är, utan arbetsmarknaden är global. Arbetsgivarna måste därför hitta ledare som kan bygga kultur i hybridteam; på plats och på distans och både på kort och lång sikt. En bra onboarding blir viktig, konsulten är inte en robot. Satsa på mångfald, andra tankesätt, inspiration och ny kompetens! Testa om det fungerar, annars avsluta uppdraget. Arbetstagare: Sohaila Bagger-Sjöbäck tipsar om att smyga igång, ta tjänstledigt istället för att säga upp dig! Prova dig fram. Exponera dig som tillgänglig och när uppdragen trillar in fakturera via en tredje part, så slipper du administrationen med att starta bolag från början. Ett vanligt misstag är att undra varför man inte får en massa uppdrag, att man inte exponerats för den rätta kunden vid det rätta tillfället. Du är din egen marknad- och säljavdelning. Du måste ta för dig på LinkedIn och liknande arenor. Sohaila Bagger-Sjöbäck, Jonas Jaani (22:45) Länkar / mer information: https://gigassembly.com/sv/oka-innovationskraften-i-foretaget-med-tillfalliga-team/ https://gigassembly.com/sv/oka-innovationskraften-i-foretaget-med-tillfalliga-team/ https://gigassembly.com/sv/hur-kan-foretag-attrahera-de-basta-konsulterna/ https://gigassembly.com/sv/hur-kan-foretag-attrahera-de-basta-konsulterna/ https://gigassembly.com/sv/5-tips-for-att-forenkla-ditt-liv-som-giggare/ https://gigassembly.com/sv/5-tips-for-att-forenkla-ditt-liv-som-giggare/ GigAssembly Gigassembly på Instagram Gigassembly på Facebook Novare Interim & Recruitment Sohaila Bagger-Sjöbäck på LinkedIn Sohaila Bagger-Sjöbäck - Intervju i BreakIt Sohaila Bagger-Sjöbäck - Debattartikel Realtid.se : Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten Vi finns där du hittar dina övriga poddar: Apple Podcasts Google Podcasts Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Nov 1

22 min 45 sec

Vad är digital workshop? Det är ett tillfälle att tillsammans skapa content, med hjälp av ett digitalt verktyg och gärna på distans. Vi pratar med Henrik Rendahl som har arrangerat stora workshops, upp emot 80 deltagare där man tillsammans byggde en virtuell stad. Allt bygger på visualiseringar och samskapande, där alla kan låna färger, former och bilder från nätet och zoomar man ut så ser man sammanhangen och resultatet växa fram. Ofta har de digitala workshopverktygen stöd för demokratiskt arbetssätt, där alla kommer till tals, röstar anonymt, arbetar i breakout rooms. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, småföretag, företagare, ledare, projektledare, studenter, management, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: kommunikation, workshops, digital workshop, hybridmöte, icebreaker Henrik berättar om hu han arbetar med ice breakers, som fungerar framgångsrikt även i de svåraste grupperna. Istället för att deltagarna presenterar sig med fina CV:n får de göra en lära-känna-övning, exempelvis designa sitt eget favoritmonster, som sedan presenteras för de andra deltagarna och sedan blir avatar att använda under hela workshopen. Det kan kännas svårt att organisera sin första digitala workshop, men som tur är finns det mallar för allt mellan himmel och jord i Miro och de andra stora workshopverktygen. De kräver bara några minuter för att komma igång. Under själva workshopen bör moderatorn prata så lite som möjligt och låta deltagarna ta plats. Resultatet är sedan lätt att ta hand om och distribuera, det finns ju redan digitalt, deltagarna har skött dokumentationen och de har redan access. Kanske vill du hellre dela materialet med fler intressenter i Excelformat eller som PDF - den knappen finns också! Vi är bra på analoga möten, alla har många års vana av dem, och vi börjar bli bra på digitala, distribuerade möten. Men hybridmöten då? Där gäller det att hitta ett sätt att delta tillsammans på lika villkor. Micke föreslår den lösning som han använder idag, där alla deltagare som sitter i konferensrummet har med sin laptop med kamera påslagen, men med mutad mick och högtalare. Istället används en Jabra-puck eller liknande högtalare/mikrofon. På så sätt blir alla synligjorda på ett likvärdigt sätt. Sedan använder man de digitala verktygen istället för analoga whiteboards. Avsnittets spaning är att konferensutrustningen snart kommer ikapp användarnas behov - eller så har alla deltagare VR-headset i framtiden. Henriks ger oss slutligen tre tips: Förbered ordentligt. Vad skapar värde för deltagarna? Skicka ut bra bakgrundsmaterial och frågeställningar. Tänk iterativt. Hellre flera korta möten än ett långt. Genomförandet: Använd icebreakers och tydligt språk. Skapa delaktighet, mer gemensamma övningar och mindre teori. Du är moderator, ju mindre du pratar desto bättre. Ställ ledande frågor hellre än att ge svaren. Hitta ett verktyg som du gillar, gärna med mallar. Testa och utvärdera. Henrik Rendahl, Micke Norbäck, Jonas Jaani (30:03) Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/NXiQvlHMs0U Länkar / mer information: Find the right Plays for your team​ Team Health Monitors for building high-performing teams​ The guide to online workshops The online whiteboard for easy collaboration Workshop Templates The Definitive Guide to Facilitating Remote Workshops Digital Workshop Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Oct 18

30 min 3 sec

I vår serie med flera avsnitt gällande säkerhet. Risk och riskhantering i ett samtal med Torbjörn Andersson, Senior Consultant inom IBM:s nordiska gruppering för området SSRC – Security Strategy Risk and Compliance. Riskhantering är en process för att identifiera, analysera och kontrollera hot mot en organisations mål. Om avsnittet: Målgrupp: ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, Lär dig: Säkerhet, risk, digitalisering, arbetssätt Riskhantering är ett proaktivt tillvägagångssätt som bedömer riskens potentiella inverkan och avgör sannolikheten för att det händer. Det innebär identifiering av risker, bedömning av dem med avseende på sannolikhet och inverkan, genomför riskminskande åtgärder, utvecklar beredskapsplaner för när händelser inträffar som inte var förväntade och övervakning av framstegen mot att uppnå önskade resultat . Nyckeln till god riskhantering är att förstå vilka risker som är viktigast för din organisation. I avsnittet tar vi tex upp hur förlust av data kan påverka oss. Metoden FAIR följer den kvantitativa mätningen. Dock är det inte tillräckligt längre. Kvalitativ statistik och värde i pengar tillkommer numera när ämnet säkerhet finns högre upp i hierakin i våra organisationer. Få några nycklar till hur du kan behandla risk på bästa sätt i just din organisation. Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (20:03) Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Oct 7

20 min 2 sec

Digital tillgänglighet handlar för många i IT-branschen om säker access till ett system eller om en servers uppetider, nåbarhet. Här behandlar vi ämnet ur perspektivet människors olika förmågor. Pär Lannerö, känd konsult inom ämnet, berättar om definitioner och standarder. ISO  beskriver digital tillgänglighet som att utforma system och information som gör att människor med bredast tänkbara spännvid av förmågor och egenskaper kan använda systemet för att lösa sina uppgifter. WCAG är en annan standard som är viktig att känna till i arbetet med digitala användargränssnitt. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, småföretag, företagare, ledare, projektledare, kommunikatörer, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: webbkommunikation, publicering, digitala kanaler, webbpublicering Notera att detta inte bara gäller för utvecklare, utan lika mycket för kommunikatörer och andra som kommunicerar digitalt med människor. Socialstyrelsen har en katalog med ca 7000 olika mänskliga förmågor. WCAG har kokat ner det till ca 50 mer hanterbara kriterier. Kort sagt: Ta höjd för att människor har olika syn-, hörsel-, rörelseförmågor och inte minst kognitiva förmågor! Alla kan inte använda mus, alla kan inte se, utan måste höra en webbsida. En del använder touch och kan inte hovra över en knapp eller länk. Digitaliseringen går fort, oftast så fort att tillgängligheten inte hinns med. Det är då vi “negativa” kommer in och pratar om vad som har missats, vilka fel som finns. Tillsynsmyndigheten DIGG, tillgänglighetskonsulter, journalister blir en nagel i ögat. Men kraven gynnar medmänniskor och bidrar till en positiv utveckling i samhället! Myndigheter har redan idag hårda lagkrav på sina system. 2025 får hela ehandelsbranschen samma krav. Banker, eböcker, resor, mediarelaterade tjänster likaså. Pär lyfter fram Arbetsförmedlingen, som medvetandegjort frågan i organisationen, i form av positiva evenemang. IT och kundtjänst har ansvariga för tillgänglighet och man har egen personal som har behov av tillgänglighet. Man delar också med sig offentligt av mallar, design och liknande som man tagit fram i sitt tillgänglighetsarbete. Hur lyckas vi som inte har kommit igång med digital tillgänglighet? Lyft på ett positivt sätt frågan i organisationen. Ett lyft för systemet och en positiv utveckling i världen!Anställ eller utbilda för att organisationen ska kunna arbeta aktivt med frågan. Börja med att beta av “skulden” som finns i befintliga system. Plocka lågt hängande frukter.Prata med användarna! Pär Lannerö, Jonas Jaani (23:44) Länkar / mer information: Webbriktlinjer.se - här finns WCAG-riktlinjerna presenterade och aningen förenklade på svenska, och dessutom argument för tillgänglighet, tips på testverktyg med mera. Metamatrix.se - erbjuder både mina kurser i digital tillgänglighet, granskningar av tillgänglighet och webbutveckling. Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/AIGSuL6zlWs Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Sep 26

23 min 44 sec

Säkerhet har blivit ett stort diskussionsämne. Nyhetsflödet fylls hela tiden på med nyheter om säkerhet och det kan vara viktigt att hålla dig uppdaterad om hur du skyddar din organisation. Detta poddavsnitt ger dig några grundläggande riktlinjer för säkerhet. Ett samtal med Torbjörn Andersson, Senior Consultant inom IBM:s nordiska gruppering för området SSRC - Security Strategy Risk and Compliance. Om avsnittet: Målgrupp: it, ledare, projektledare, management, verksamhet Lär dig: informationssäkerhet, säkerhet, riskbedömning, IT-säkerhet Att prioritera säkerhet och skapa en riskanalys kan vara en start. Vi pratar om övervägandena du bör ta hänsyn till när det gäller detta ämne. Digitalisering och molntjänster/cloud förbättrar ständigt processer och kan då medföra ökande säkerhetsrisker. Det finns även en växande efterfrågan på säkerhetsexperter som ska hänga med i den senaste utvecklingen. Torbjörn tar upp exemplet DevOpsSec. Där Sec hänvisar till säkerhet i utveckling och drift av programvara, med ett ökat fokus på att automatisera uppgifter genom distribution av pipelines. Säkerhetsområdet är en ständigt växande och ständigt föränderlig. Säkerheten får nu ta plats i verksamheter så ett stort ansvar finns i att vara medvetna om alla möjliga faror och risker. Detta är en checklista för att börja tänka bättre på säkerhet: 1 Riskbedömning Det finns många aspekter av riskbedömning som kan göras för att säkerställa säkerheten. Detta inkluderar dataanalys, bestämning av sannolikheter och identifiering av möjliga åtgärder. 2 Förankra säkerhet i organisationen Se till att identifierade risker och dess värde har förankring i verksamheten. Då kommer man underlätta säkerhetsarbetet. 3 Mät säkerhet Att mäta dina säkerhetsframsteg gör att du kan visa internt, både för ledningen och medarbetare, att säkerhet är en process och man blir stegvis bättre. Vad är din ideala säkerhetsnivå? Torbjörn Andersson, Jonas Jaani (22:05) Länkar / mer information: DevOps/DevOpsSec IBM Governance, risk and compliance services Torbjörn Andersson på LinkedIn Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/PRkXeYJWbFo https://youtu.be/PRkXeYJWbFo Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Sep 7

22 min 5 sec

Digitala möten ökar och är viktigare än någonsin. I detta avsnitt berätta Fredrik Bauer om hur du gör digitala möten mer effektiva. Med hjälp av exempel och tips ger Fredrik oss nycklar till att genomföra möten mer produktivt. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledare Lär dig: digitalisering, arbetssätt, planering, verksamhetsutveckling, effektiva möten Att göra digitala möten mer effektiva, produktiva och roliga handlar om korrekt förberedelse. Du bör börja med att tydligt definiera vad du vill att ditt möte ska åstadkomma. Ett Varför är det som ska genomsyra mötet både innan själva mötet, under mötet och efter.Många möten börjar utan tydliga mål eller syfte. Detta gör det svårt att mäta framgången för mötet och att avgöra vad som gick fel. Fredrik pratar om att "våga prioritera, ifrågasätta, strukturera och reflektera skapar de som har effektiva möten rätt förutsättningar.  SURFA (Struktur, Underlag, Rätt personer, Fokus, Avslut)" I avsnittet får du konkreta råd och tips om vad andra har gjort samt en checklista på vad du nu kan göra för att ditt nästa möte ska bli det bästa du någonsin har haft. Fredrik Bauer, Jonas Jaani (23:12) Länkar / mer information: Checklistor och mallar för effektiva möten med aktiva deltagare: https://motesutveckling.se/tips-mote/delade-filer/ Rapport - Nya mötesvanor under Corona: https://motesutveckling.se Fredrik Bauer på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fredrikbauermotesutveckling/ Videoversion av avsnitt: https://youtu.be/VglYMkAFOLk https://youtu.be/VglYMkAFOLk Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Aug 23

23 min 13 sec

Inspiration för att digitalisera dig och din organisation. Långlyssande i detta tema. Vi sammanställer flera avsnitt som vi publicerat sedan tidigare. Det handlar om inte om teknik, det handlar om att förflytta människor. Oss. Vårt tankemönster. Dessa avsnitt kan vara en del av digital transformation och digitalisering. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledare, projektledare, management, HR, kommunikation, IT-avdelning Lär dig: Modern arbetsplats, AI, Ledarskap, marknadsföring, VR/AR, systemutveckling Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/tema-effektiv till Facebook, Twitter, Linkedin Hålltider / mer info: Hybridkontoret (00.00--23.16)“För mig är hybridkontoret ett digitalt och ett analogt kontor, hemma och på stan. För de flesta är hybridkontoret det som sker när vi är tillbaka efter pandemin.”Publicera för webben (26.48--52.30)Den som publicerar måste fatta sig kort och relevant för målgruppen, strukturerat med tydliga rubriker.AI (52.30--01.17.11) Varför artificiell intelligens just nu har blivit det primära samtalsämnet. Hur ser status ut för AI i Sverige? Intresset ökar i nästa alla branscher.Ledarskap (01.17.11--01.39.49)Chefskap är att åstadkomma kontroll i form av pengar, tid och kvalitet. Ledarskap däremot handlar om människor – och människor kan vi inte kontrollera! Istället handlar det om att göra saker tillsammans.Att ställa krav (01.39.49--02.01.45)Nya tidens krav. Digitaliseringen kräver bättre system. Vi pratar om hur krav skapas och hur man kan få maximal nytta av systemkrav.Digital marknadsföring (02.01.45--02.24.15)Få små tips som kan öka ditt resultat i de digitala kanalerna.VR (02.24.20--02.48.00)Vi tar pulsen på tekniken och placerar den i en vardagskontext. Vad händer med VR och AR just nu?Digitala möten (2.52.00--3.00.29)Vi vill att våra digitala möten ska bli bättre. Göra dem enklare, snabbare och klokare. Några ord om hur vi nu kommer att mötas.Skitsystem (3.00.29--3.21.10)Skitsystem är de som suger energi, stjäl vår tid, gör oss osäkra på om allt blev rätt. I detta poddavsnitt dyker vi ner i vad som gör ett system bra eller dåligt. Jonas Jaani, Jan Bidner, Maria Hedlund, Göran Lindsjö, Jesper Ek, Micke Norbäck Tomas Tränkner, Niclas Johansson , Fredrik Scheja (3.27.25) Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jul 27

3 hr 27 min

Molntjänster (eller cloudtjänster) är de resurser som du kan använda on demand och utnyttja för att bygga egna applikationer och system utan att behöva köpa in hårdvara och infrastruktur. Detta gör att du kan skapa värde direkt och du betalar bara för det du använder. Om avsnittet: Målgrupp: Systemutvecklare, IT-avdelning, projektledare, management, produktägare, verksamhetsansvariga Lär dig: molntjänster, platform as a service PaaS, digitalisering, innovation, verksamhetsutveckling Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/skalbara-molntjanster till Facebook, Twitter, Linkedin I detta avsnitt går vi djupare in i fördelarna med molntjänster tillsammans med André Andersen som är Cloud Portfolio Lead & Chief Cloud Architect på Sogeti. Vi pratar om de tekniska fördelarna, skalbarheten och framtiden med molntjänster Samtalet koncentreras sig på Platform as a service (PaaS) men vi berör också Software as a service (SaaS) och Infrastructure as a service (IaaS) Genom att använda en plattform från tex Google, Amazon eller Microsoft kan man skapa en buffé av möjligheter att utveckla, demokratisera och innovera lösningar. Enklare tjänster/services som database as a service och function as a service kan vara en bra start som man senare skalar ut och börjar använda fler tjänster för att uppnå mål med systemutvecklingen. André tipsar om att fokusera på det som ligger närmast dig när du utforskar alla möjligheter med molntjänster och vad de kan göra för din verksamhet. Våga testa. Molntjänster är här för att stanna. Så oavsett om du tillhör "IT" eller "verksamheten" kommer du att beröras. Skapa en förståelse för vad och hur tjänsterna kan påverka det du gör i ditt arbete. Poddavsnittet ger dig en snabb inblick. André Andersen, Jonas Jaani (27:53) Länkar / mer information: Kom igång med Serverless - startpunkt: Azure Serverless | Microsoft Azure Översikt över de tjänster som erbjuds i Azure: Azure Services Overview (azurecharts.com) Boktips: Cloud Strategy - A Decision-based Approach to Successful Cloud Migration - The Architect Elevator Av Gregor Hohpe, cloud-ninja som just nu jobbar på AWS, tidigare Google, Allianz och ThoughtWorks. Mycket bra bok för de som vill förstå och bygga sin cloud-strategi. Lämplig för arkitekter och beslutsfattare. Videoversion av avsnitt: https://youtu.be/qTcX8jgxG1g https://youtu.be/qTcX8jgxG1g Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jul 7

27 min 52 sec

Otåliga, lata, matade. Det är så vi beter oss på webben; vi skumläser och går vidare. Den som publicerar måste fatta sig kort och relevant för målgruppen, strukturerat med tydliga rubriker. Normalt rör vi oss med blicken från vänster till höger två gånger och sedan neråt längs vänstra marginalen, som ett versalt F. Utnyttja det, var mer pang på rödbetan! Eller använd rörligt material, särskilt till yngre målgrupper. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, småföretag, företagare, ledare, projektledare, studenter, management, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: webbkommunikation, publicering, digitala kanaler, webbpublicering Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/publicera till Facebook, Twitter, Linkedin Gör ditt förjobb också. Vilka är din målgrupp, dina besökare, dina kunder? Vad vill de? Vad gör de på dina sidor, vad gör de i respektive digital kanal - och när? Kanske behöver du skriva om texten, ändra layout eller byta kanal? Vem vill du nå? Visualisera hen! Varför: Vad är viktigt för hen och vad är viktigt för dig? Hur får den hen att känna sig träffad, utvald? Och hur hittar hen dig från början? Alla dessa frågor måste ställas! Maria Hedlund, kommunikations- och contentstrateg på Sogeti ger oss exempel på företag som lyckas: Volvo med sin emotionella storytelling, inkusive berättelser om olyckor för att visa sin höga säkerhet och IKEA som i alla kanaler bygger funktionella möbler för den vanliga människan i vardagen. Maria berättar också om myndighetssjukan! Maria Hedlund, Jonas Jaani (26:32) Länkar / mer information: H&M - Bra kampanjfilm från H&M där copyn är bra och förstärker budskapet i filmen: https://www.youtube.com/watch?v=s4xnyr2mCuI&list=RDCMUCoc8tpGCY1wrp8pV7mI0scA Volvo- bra exempel på varumärkesarbete och Storyelling, bland annat i deras Magazine på webbplatsen: www.volvocars.se Klarna - Bra exempel på tydlig och enkel copy/ux: www.klarna.se Rapporter om svenskarnas användande av Internet och guider i att skriva för webben: www.internetstiftelsen.se Videoversion av avsnittet: https://www.youtube.com/watch?v=_zUyy80chHk Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jun 21

26 min 32 sec

Affiliate marknadsföring handlar om att använda partners för att skaffa nya kunder. I digitala medier ofta en influencer eller en hemsida som rankar och ger svar på sökfrågor och sedan slussar vidare kunder till ett företag. Recensioner, tester, produktplaceringar, guider på Youtube, poddar, aktörer i sociala medier och webbsidor. Själva länkningen eller t ex rabattkoden trackas för att ge en bra statistik, uppföljning och ersättning till den som länkar. Annonsören betalar bara för resultatet! Om avsnittet: Lär dig: digital marknadsföring, affiliate marknadsföring, influencer, produktplacering, Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, småföretag, företagare, ledare, projektledare, marknadsförare, management, anställda, myndigheter, politiker Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/affiliate till Facebook, Twitter, Linkedin Ett exempel är Lendo, där man kan jämföra lån. Om besökaren väljer en långivare, får sedan Lendo betalt vid transaktionen. För att lyckas med detta har Lendo satsat mycket på annonsering, sökmotoroptimering och liknande aktiviteter. Det räcker inte att bara länka in en massa banker på en webbsida; för att hamna högt hos Google måste man bidra med “bra” innehåll som får besökarna att stanna på sajten. I detta avsnitt pratar vi med Johan Sunnanängs. Han har själv skapat bland annat Travcash.se, med en Facebookcommunity på 20000 medlemmar. Framgångsfaktorn är: smalt område och bra innehåll, gratis. Bra material gratis - med annonsörer som betalar för att bli omnämnda och länkade i rätt sammanhang. Alla företag måste hela tiden värdera hur man ska synas, vilken kanal som ger bäst resultat, träffar rätt målgrupp som i sin tur genomför köp. Basen är ofta en webbsida och kundernas mailadresser, sedan rör man sig mellan olika populära sociala medier. Hur kommer man igång som affiliate? Analysera sökord - hitta ett område med stora volymer och låg konkurrens, inom ett område som du själv brinner för. Annars blir det svårt med nästa steg:Skapa innehåll, bidra med kunskap. Tänk långsiktigt, det tar tid. Mycket trafik räcker inte. En del ord har inget kommersiellt intresse. Fel besökare kom till dig...Kolla på Johans affiliateguide, se länkarna nedan! Johan Sunnanängs, Jonas Jaani (23:08) Länkar / mer information: Johan Sunnanängs Grundare av SEO-byrån JSDigital.se samt affiliatebolaget CashLeads Media AB. Johan är utbildad nationalekonom från Uppsala Universitet och har mångårig erfarenhet av digital marknadsföring och SEO. 7 år på Nordnet bankUnder sju års tid arbetade Johan med digital marknadsföring i olika roller på Nordnet Bank. Där arbetade han bland annat med: SEO, content marketing, CRM, marknadsföring i sociala medier och kontakt med affiliates. Egna affiliate-projekt med tiotusentals besökare varje månadSedan några år tillbaka driver Johan flera egna affiliateprojekt med tiotusentals besökare varje månad. Mest känt är Travcash.se som är en av Sveriges största sidor inom trav och travtips.  SEO-byrån: https://jsdigital.se Johan på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/johan-sunnan%C3%A4ngs-53972761/ Nybörjarguide i affiliate marketing: https://jsdigital.se/affiliate-marketing/ Nybörjarguide SEO: https://jsdigital.se/seo-sokmotoroptimering/ Exempel på några av Johans affiliatesajter: https://travcash.se Gratis travtips och systemförslag till V75, V86 och V64. https://spelcash.se Gratis systemförslag och analyser till Stryktipset och Europatipset. https://pokercash.se Guider och recensioner till pokersidor med svensk licens.  https://pokercoacho.com Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/1CVzjRh6PPU Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363

Jun 7

23 min 8 sec

Hur fungerar digital försäljning? För att svara på det måste vi förstå vad försäljning är. Simon Fransson, Senior Growth Consultant på Columbia Road, beskriver de tre stegen, som gäller oavsett om vi säljer digitalt eller analogt: Att attrahera en potentiell kund, nå framAtt konvertera, komma överens, få en signatur på avtaletAtt lojalisera, att skapa en långsiktig relation Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, säljare, marknadsförare, ledning, småföretag, företagare, ledare, projektledare, management, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: digital försäljning, b2b, b2c, starta digitalt Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/digital-forsaljning till Facebook, Twitter, Linkedin Sedan är det viktigt att se skillnaden på vilken marknad man rör sig. Försäljningen sker olika beroende på om det är business to business (B2B) eller business to consumer (B2C). Försäljning till företag har: Fler beslutsfattareEj standardiserad prissättningEn annan tidslinje, längd på ett köp osv Skillnaden mellan B2B och B2C minskar dock i och med att nya generationer tar med sig privata beteenden mellan de digitala plattformarna - och i grunden är det människor som fattar besluten. Var i processen kan vi automatisera? Hittar vi alternativ i kalla samtal, kan vi synas på Linkedin, kan vi erbjuda möten i våra digitala kanaler? Simon berättar om Tres dotterbolag Hallon, konsultplattformen Fiverr samt ger exempel på hur man fångar upp de potentiella kunderna med webinarier och andra säljande kontakter. Vi går igenom ett riktigt basic koncept: Vilken är den viktigaste digitala interaktionen jag kan ha med min kund? Sätt ett mål! Ex. “Vi ska få den här målgruppen att ladda ner case studyn.” Teama sedan mellan Marknadsavdelningen som hittar kommunikationssätt, Säljavdelningen funderar på hur de ska sälja,  IT-avdelningen fixar formuläret och hur vi hanterar resultaten. Till en början kan några steg i processen vara manuella, det gör inget. Kanske kolla på en lista med svar och skicka mail för hand till dem - för att sedan, när vi ser att det bär, automatisera! Nästa steg kan vara att prata med målgruppen: Vad är det som gör det svårt för er att köpa våra tjänster eller produkter? Finns det nåt steg i kundresan som vi kan stötta digitalt eller fysiskt? De flesta har idag en webbsida, finns på Linkedin, testar SEO och publicerar på sitt Facebookkonto. Nästa steg är att koppla kanalerna till kundresan.  Slutligen kan vi förstås utgå från vår organisation och oss själva. Vad tycker vi gör ont i arbetet? Hur mäter vi våra kampanjer, våra säljinsatser? Simon Franson, Jonas Jaani (27:24) Länkar / mer information: Digital Försäljning en handbok: https://www.columbiaroad.com/handbook/the-digital-sales-transformation-handbook Webinar på B2B ecom: https://www.bigmarker.com/columbia-road/B2B-digital-commerce-revolution Simon Fransson på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/simon-fransson-061577117/ Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/N4iXJr5--FY https://youtu.be/N4iXJr5--FY Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm?si=L2CU8WHbTOq-RnIk-aBrOg

May 25

27 min 24 sec

I detta avsnitt vänder och vrider vi på begreppen tjänst och design och kombinationen av de båda. Stefan och Katarina har precis gett ut boken “Tjänstedesign - principer och praktiker”. Vi börjar samtalet med upplevelsebaserad design, industridesign och interaktionsdesign och fortsätter med metoder som kundresor, postitlappar och design thinking som tillsammans med digitaliseringen har gjort tjänstedesign allt mer populärt. Boken hjälper oss att ta reda på vad vi vill uppnå med tjänstedesignarbetet. Hur fungerar det under arbetets gång och vad händer efteråt i den mottagande organisationen? Vilket värde skapar tjänsten för tjänsteleverantören och för mottagaren av tjänsten?  Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, anställda, myndigheter, politiker Lär dig: tjänst, design, tjänstedesign, service design Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/tjanstedesign-idag Idag säljer vi inte längre produkter utan funktionalitet och upplevelser. Philips gör inte lampor, utan ljus. Lägger vi till runtomtjänster så skapar vi ytterligare värde, i ett större tjänstesystem. IT är då stöd för aktörer i t ex vården och helheten är det som är värdeskapande för patienten.  Stefan och Katarina berättar om exempelprojekt ur boken; GP/Stampen och Länsförsäkringar. Gemensamt för de båda är att en stor vinst blev ökad kundkännedom och lärdomar i organisationen. Vi får svar på frågan “Kan tjänstedesign misslyckas?” Är man ny i området finns det ett par saker att tänka på: Lägg tid i början av projekt och testa tidigt i verkligheten - istället för att snabbt komma igång med exempelvis utveckling av IT-stöd till tjänsten.Ta höjd för vad ni sätter fart på! Hur drar organisationen nytta av lärandet efter projektet?Använd de fem principerna: involvering, visualisering, prototyping, lärande i handling och agens i system som beskrivs i boken Katarina Wetter-Edman, Stefan Holmlid, Jonas Jaani, Micke Norbäck (38:49) Länkar / mer information: Stefan Holmlid på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stefan-holmlid-b402683/ Katarina Wetter-Edman på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/katarina-wetter-edman-1522673/ Boken "Tjänstedesign - principer och praktiker" https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/teknik-datorer-it-och-bygg/projektledning-och-kvalitet/tjanstedesign/ Social Impact Lab – innovation som löser samhällsutmaningar: http://oru.se/soil Utbildningar: http://www.liu.se/mscdesign https://liu.se/studieinfo/kurs/tuu002/vt-2020 Intressanta föreläsningar: https://experiolab.se/forskning/seminars/ https://experiolab.se/forskning/seminars/ https://liu.se/artikel/design-och-demokrati Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

May 11

38 min 48 sec

“Cloud är en accelerator, ett verktyg att uppnå uppsatta affärsmål.” Vi pratar med Raghda Hussein, Country Manager - Automation & Hybrid Cloud, IBM Sweden. I början var cloud ett sätt att skära ner kostnader, men nu handlar det mer om innovation och snabbhet till marknaden. Elasticitet, att täcka peakar när behoven dyker upp och samtidigt snabbt, enkelt och mobilt möta användarna. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, anställda, småföretagare, politiker Lär dig: digitalisering, cloud, molnet, teknologi Startups är duktiga på det här, de arbetar cloud native och designar applikationer på microservices-arkitektur. De tänker process och organisation från början. Raghda återkommer till cloud som accelerator. Det sker inom flera områden: Säkerhet och compliance, mycket högre kapacitet och kompetensMarknadsplats, innovatörer samlas för att erbjuda AI, analystjänsterElasticitet, kapacitet när du behöver det, betala för behov Var ska jag börja? Välj ett projekt som är begränsat, men affärsrelaterat. Inte fluffigt powerpoint-projekt eller komplex, stort projekt med beroenden. Fundera också på hur organisationen ska se ut vid en cloudleverans, annars sjunker värdet av cloud. Nedan följer ett gäng bra källor för dig som vill komma igång! Raghda Hussein, Jonas Jaani (19:43) Länkar / mer information: Define a Business Outcome as the First Step in Modernizing an Applicationhttps://www.ibm.com/cloud/blog/define-a-business-outcome-as-the-first-step-in-modernizing-an-applicationSå gör du resan mot molnen till en god turhttps://www.ibm.com/blogs/think/se-sv/2020/01/14/sa-gor-du-resan-mot-molnen-till-en-god-tur/How to Modernize the Enterprise Integration Landscape in the Hybrid Cloud Erahttps://www.ibm.com/cloud/blog/how-to-modernize-the-enterprise-integration-landscape-in-the-hybrid-cloud-eraModern Architecture and Modernising for the Futurehttps://www.ibm.com/cloud/blog/modern-architecture-and-modernising-for-the-future Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Apr 29

19 min 43 sec

Jakob Algulin är digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun och har som uppdrag att transformera Linköping som en geografisk plats i en digital värld. Bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. "En helt omöjligt uppgift", säger Jakob och skrattar. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, offentlig sektor Lär dig: digitalisering, förändringsledning, digital transformation, arbetssätt, verksamhetsutveckling Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/digital-transformation-offentlig-aktor till Facebook, Twitter, Linkedin Skapa förutsättningar är en möjlighet till förändringen för en stad som är 1000 år och har genomgått flera transformationer. I avsnittet får du exempel på vad man har gjort för att digitalisera staden där det senaste året förstås har inneburit ändrade planer. Transformeringen sker snabbare och har mottagits bra. Jakob pratar om exempel som ett införandeprojekt av en ny plattform för e-möten och samarbete, investering i tillsynskameror, distansundervisning och hur det går med att göra kommunen pappersfri. Arbetet med att skapa en plats för medborgarna att ta del av välfärd men också skapa en plattform för näringslivet genom tex att öppna upp för möjligheter inom det nya service och tjänstesamhället. E-tjänster och "mina sidor" är det som hela tiden förbättras. Öppen data är något som hela Sverige pratar om och det finns samordningsvinster att göra för att skapa byggblock för att skapa etc ny affärsdata. Ett brett uppdrag kräver distribuerade medel till verksamhet där förvaltning och styrning i alla led bör diskutera digitalisering. Jakob avslutar med sin lista på framgång och vill framhäva teknik som möjligheten till att skapa värde samtidigt som man ska ha kul när man genomför förändring. Jakob Algulin, Jonas Jaani (25:19) Länkar / mer information: Jakob Algulin på LinkedIn Digitala Linköping Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Apr 16

25 min 19 sec

Här sitter vi och väntar på det perfekta hybridkontoret. Eller vänta, vad är ett hybridkontor? Effekten pratar med Jan Bidner, flitig gäst i Effekten. “För mig är hybridkontoret ett digitalt och ett analogt kontor, hemma och på stan. För de flesta är hybridkontoret det som sker när vi är tillbaka efter pandemin.” Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, anställda, småföretagare, politiker Lär dig: digitalisering, pandemins effekter, teknologi, hybridkontor, relation Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/hybridkontoret till Facebook, Twitter, Linkedin En del har gått all in med digital first, sagt upp lokalerna och skickat hem personalen. Då handlar det om att jobba var du vill, bara du gör ditt jobb. Vi andra som sitter hemma lockas av det, men för att verkligen kunna jobba hemma behövs mer än det vi har idag. Efter att ha tittat på sig själv i fem-sex zoommöten är man rätt sliten. Det är en kamp att fortsätta vara analog i den digitala världen, menar Jan. Den digitala tekniken måste växlas upp. Fler skärmar, bättre ljus, kanske VR-glasögon. Det har vi ju märkt efter ett års pandemi: man känner sig isolerade, saknar korridorssnacket, nyanserna i samtalen, att synas i ett rum som är mer än en 4x2 centimeters ruta på skärmen. Alla har inte så stort självförtroende att de trivs med att prata in i en skärm utan att få respons - och visst känner vi ibland att man missar möjligheter till innovation med de korta, stela mötena. För att inte tala om vår mänskliga sida: “Att kramas vill jag ha tillbaka” skrattar Jan. Sen finns ju fördelarna, att slippa resor, bilköer och så vidare. Jan som är erfaren föreläsare reflekterar över skillnaderna i upplevelse och engagemang: Är man villig att betala lika mycket för en digital föreläsning eller konsert som man är analogt? Värderas det digitala lägre? Isåfall kan det bero på att många gör en sämre presentation digitalt; sitter i sin sunkiga källare istället för att ha en bra bakgrund. Stå upp och var uppklädd, fundera på hur den delade skärmupplevelsen blir som bäst! Det gäller att skilja på hybrid och hybrid. En fälla som många kommer att gå i när vi återvänder till det fysiska kontoret är hybridmöten där några är online och andra i ett rum. Det är inte framtiden. Alla ska få samma upplevelse, annars hamnar man i ett digitalt utanförskap: de som inte är i rummet blir ett b-lag. Hybridkontor däremot, med goda förutsättningar hemma och på kontoret är framtiden. Halva veckan hemma och halva på kontoret. Blandade tips ur avsnittet: Miro, digitalt workshopverktygsom är enkelt att komma igång med, närvaro i form av namnade muspekare, gemensamt postit-arbetande.Ha koll på deltagarnas förutsättningar. Har de liten skärm, dåligt ljud, bråttom, mobil? Är de trötta i en annan tidzon? Jan och flera andra tänkare skriver nu på antologin “Mitt analoga jag i en digital värld”. Håll ögonen öppna! Jan Bidner, Jonas Jaani (26:03) Länkar / mer information: https://www.bidnerdonethat.se/ <— Hemsida  https://www.facebook.com/Analogdigitalt/  <— Release 26 April 2021 https://bidnerdonethat.medium.com/the-glitch-4a09103b9664  <— THE GLITCH (bloggpost från mig om digitala skavsår och Zoom Fatigue)  https://www.hrdive.com/spons/the-top-4-skills-hr-teams-need-in-2021/596955/ <— 4 skills HR-team behöver 2021 https://www.youtube.com/watch?v=lGOofzZOyl8 <— I am not a cat! (Ett klipp som säger mycket om digitala möten)  https://news.stanford.edu/2021/02/23/four-causes-zoom-fatigue-solutions/ <— Tips för att överleva Zoom fatigue Videoversion av avsnittet https://youtu.be/vMM6hOetm58 Rapporter om Hybridkontor/hybridarbete: 2021 Work Trend Index Annual Report Building resilience maintaining innovation in a hybrid world THE RISE OF THE HYBRID WORKPLACE the future of work hybrid workforce THE NEW REMOTE WORK ERA Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten:

Apr 1

26 min 3 sec

Pandemiåret har inneburit att företag i snitt har tagit ett sexårigt kliv i digitaliseringen, ofrivilligt! Teknologifrågor som innan pandemin “lät spännande” och “det här skulle vi kunna göra” - “men det är nice to have”. Det fanns inget incitament att driva den förändring som krävs för att göra en digital transformation. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, företagsledning, småföretagare, inköpare, politiker Lär dig: digitalisering, pandemins effekter, teknologi, affär, relation Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/teknologins-mojligheter till Facebook, Twitter, Linkedin Hör Marie Berner Moberg, Sverigechef på VMware, förklara vad som sker just nu. Hennes kunder vittnar: “Det tog oss fem år att få 1000 medarbetare att kunna jobba hemifrån. Nu gick det på fem veckor att få övriga 50 000 att arbeta effektivt hemifrån.” Samtidigt har vi blivit mer personliga och visar inte bara upp vår profession, utan även en del av vårt hem. LinkedIn har förändrats i samma takt och blivit mer Facebook. 81% av anställda över hela världen upplever att de fått en bättre work-life-balance sedan de började arbeta remote. Nästan 60% upplever att de fått ett bättre samarbete med sina kolleger. Antagligen handlar det om att avstånd till kolleger utanför kontoret har krympt, världen har krympt! En annan effekt är att ledningsgrupperna har fått ökad IT-kunskap och samtidigt nöjdare kunder. IT har gått från att stötta affären till att vara affären för många verksamheter och då måste man ha förståelse för tekniken. Det är i den digitala världen slaget står. Finansbranschen är tydlig här. De stora bankerna står för stabilitet, men de små aktörerna väljs av kunderna på grund av bättre användarupplevelse - från exempelvis gamingvärlden. Ett annat exempel som rider på vågen nu är den holländska matvarukedjan Picnic som leverar mat på ett hållbart sätt. Genom klimatsmarta rutiner och rutter minskar matsvinn och transporter samtidigt som kunderna känner att det blir bättre för dem. Här i Sverige arbetar Marie och hennes kolleger med Västra Götalands Region. Läkare i regionen började säga upp sig när administrationen blev för tung, det tog helt enkelt för lång tid att logga in i alla IT-system. Förenklad login (SSO) besparar nu läkaren 40 minuter per dag och vårdpersonalen känner verkligen att de kan lägga mer tid till patienten! Maries tips för att ta sig an digitaliseringen: Släpp teknologin, functions och features. Vad kan teknologin möjliggöra?Förstå drivkrafterna bakom trenderna. Varför vill alla till molnet? Finns det andra sätt? Var nyfiken!Glöm inte att affärer görs mellan människor. Det är där magin skapas och det är relationen som utvecklar affären. Marie Berner Moberg, Jonas Jaani (26:32) Länkar / mer information: Marie på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariebernermoberg/ IT kunniga ledare är framtidens ledare: https://blogs.vmware.com/emea/?s=It+kunniga+ledare&%26lpos%3Dapps_scodevmw+%3A+0= Trends in the Remote Workforce: https://www.vmware.com/content/microsites/learn/en/655785_REG.html Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Mar 15

24 min 12 sec

Region Västerbotten har som mål att robotar ska hantera 40 000 timmar per år. Idag är man drygt halvvägs med ca 2000 timmar per månad. Hör Erik Vallgren, lösningsarkitekt, berätta om hur man arbetar. Han beskriver automatiseringen som en stor möjliggörare, ett sätta att frisläppa potential. Hela processen är “intelligent” som i att det är en datadriven verksamhetsutveckling. Men det är inte bara att köra. Man måste fråga sig: “Vilken nytta skapar automationen? Hur svår är den att genomföra och vad kostar den att förvalta?” Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, företagsledning, småföretagare, inköpare, politiker Lär dig: digitalisering, robotisering, RPA, automation, RDA, Region, datadriven verksamhet Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/intelligent-automation till Facebook, Twitter, Linkedin. “Vi har gått på en del minor, saker som inte har fungerat. Vi har lärt oss jättemycket. Vår princip är att det är okej att misslyckas, så länge man gör det snabbt och kan räta upp skutan igen.” Det vanligaste är robotisering av administrativa processer, stödprocesser - i Region Västerbotten går man nu in även på kärnverksamheten. De har ett 20-tal automationer i bruk idag. De tilldelar behörighet till sju system inom vården och stödverksamheten. Robotarna jobbar dygnet runt; hjälper en läkare direkt på lördagkvällen istället för på måndagen. Frigör objektspecialisternas tid att utföra mer avancerade arbetsuppgifter.  Regionen använder Teams med mobilstöd som plattform för formulär, beställningar och får då enkelheten (utan VPN osv) på köpet. Man har alltså byggt ihop RPA-mjukvaran med Teams, så Teams blir vägen in till automationen. Man arbetar också mycket med makroliknande robotisering; robotorna har inga egna konton, utan vårdpersonalen övervakar det roboten utför snabbt och automatiskt på personalens konto, kallat RDA. Inte lika skalbart som RPA i det fallet, men fortfarande en effektivisering. Erik avslutar med tipslistan: Håll det enkelt! Beställning till produktion sker snabbt genom DevOps-utveckling med happy path. Varje loop ger nya lärdomar, nya möjligheter att förbättra.Mät timmar och kvalitet! Det är viktigt att se ifall automatiseringen är värd insatsen. Det handlar om Regionens, dvs skattebetalarnas pengar.Utveckla hellre API:er (Application Program Interface) än GUI (Graphical User Interface). Alltså låt systemen prata med varandra i första hand. I andra hand användargränssnitt som ses på skärmen.Misslyckas är okej!80/20-regeln går att dra ännu längre. Ge kunden 50% av det hen vill ha till bara några få procent av utvecklingskostnaden!Det finns massor av generella regler och mallar att använda - anpassa dem till organisationens förutsättningar. Använd en enkel modell och försök att komma i produktion snabbt.Mixa låghängande frukter med någon större grej, med nytänk. Erik Vallgren, Jonas Jaani (24:42) Länkar / mer information: Erik på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erik-vallgren/ Digitalisering och medicinsk teknik - Region Västerbotten: https://www.linkedin.com/showcase/digitalisering-och-medicinsk-teknik---region-v%C3%A4sterbotten/ Videoversion av avsnittet: https://youtu.be/s8CdNG50gvQ https://youtu.be/s8CdNG50gvQ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Vi finns där du hittar dina övriga poddar: https://www.effekten.se/prenumerera/ Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw== Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Mar 4

24 min 42 sec

“Människans förmåga att ta hand om nya tekniska innovationer är inte alls riggad utifrån vad den nya tekniken kan leverera. Det ser vi tydligt i organisationer, i juridiken och i gamla lagar.”  Detta avsnitt tar pulsen på svenska techbolag med hjälp av Lena Miranda, VD Linköping Science Park. Har pandemin gett techbolagen några genvägar?  Om avsnittet: Målgrupp: innovatörer, allmänhet, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, småföretagare, inköpare, politiker Lär dig: digitalisering, techbolag, science park, teknikby, innovation, entreprenörskap, startups, forskningspark Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/techbolag till Facebook, Twitter, Linkedin Digitaliseringen i samhället har gått på fast forward under pandemin. Lena ger oss en bild av situationen i en teknikby: Många bolag mår bättre än förväntat, särskilt de inom just digitalisering. Små, smala bolag som är beroende av stora företag har däremot fått det svårare i och med att kunderna skjuter investeringar på framtiden. Detsamma gäller life sciencebolag som inte kan bedriva kliniska tester när vården är belastad av pandemin. I forskningsbyn har kända företag som Sectra (säkerhet och medicinsk teknik), IFS och Intentia (affärssystem), Kreatel (streaming media) alla vuxit upp och bor här tillsammans med andra stora och små teknikintensiva företag. För att nämna några växande bolag: Amra och PUsensor (life science) och Epishine (energi) och företag som går bra nu, exempelvis XM Reality (augmented reality, styra servicetekniker på distans) och Termisk Systemteknik (värmekamera som läser av feber i en folksamling).  Är du själv sugen på att innovera? Titta på FNs 17 globala hållbara utvecklingsmål! Det är heta områden med en stor marknadInse att innovativt entreprenörskap innebär inte att man bara uppfinner nåt utan även genomför/kommersialiserar, ser kundnyttan och hittar sin plats på en befintlig eller ny marknad. Gå mot reella kundprojekt, utveckla inte för dig självJobba nära konkurrenter för att få sense of urgency, kritisk massa ökar idéhöjden, man gör varandra bättreskapa din egen fail fast-kultur. Motgångar stärker dig; våga testa, våga välja bort, våga fokuseraSätt upp mål och utveckla mot dem, din resa är viktig vid kontakt med eventuella investerare Det är viktigt att ha en bild av marknadspotentialen. Marknaden ska gärna vara internationell, stor (miljardomsättning) och växande. Det är enklare att växa med en växande marknad. Innovation – en väl sammanvägd mix av en bra idé och en lyckad kommersialisering. Genomslaget på marknaden är viktigare än själva idéhöjden. Det spelar ingen roll hur bra idén är om du inte kan genomföra den – om kunden inte ser värdet. Innovation handlar om att säkerställa kundnytta. Kunden ska vara beredd att betala för din lösning. Utförande, implementering – att verkställa. Jobba nära andra bolag, gärna de som har liknande affärsidéer och är snabbfotade. Det skapar en sense of urgancy. En kritisk massa av bolag lyfter idéerna och ni blir alla bättre.Framgång kommer från att experimentera, testa och utvärdera. Välja bort och styra om. ”Fail fast”. Våga misslyckas. Att ha upplevt motgångar stärker dig i din entreprenörsresa. Mindset. Lägg fokus på att bygga en främjande kultur. Där teamet fokuserar på att våga testa, utvärdera, styra om. Där det inte är farligt att misslyckas. Där ni fokuserar mer på att lyckas än att analysera, utvärdera market-fit, göra riskanalyser. Sätt upp mål och utvärdera mot dessa kontinuerligt. Om du skulle misslyckas, är det viktigt att kunna påvisa att du gjort allt för att lyckas. Inte minst för investerarna. De kan ju bidra till att förverkliga din nästa idé. Sverige är ett bra land för att prova på att bli entreprenör. Testa våra idéer. Vi har ett starkt skyddsnät och en bra välfärd – så det är bara att kasta sig utför. Lena Miranda, Jonas Jaani (25:11) Länkar / mer information: Om Lena:

Feb 22

25 min 11 sec

Det måste vara lätt att göra rätt. Patrik Stenberg från Ludvig & Co berättar mer om att skapa förutsättningar för bra flöden med rätt system för rätt verksamhet. Om avsnittet: Målgrupp: företagare, ledning, it-folk, ledare, projektledare, management, ekonomi, redovisning Lär dig: effektiv administration, processer, affärssystem, kvittohantering, digitalisering, arbetssätt, datadriven, verksamhetsutveckling Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/effektiviseraadministration Man fastnar ofta i det dagliga arbetet och man har inte tittat upp för att funderar på vad man kan göra för att effektivisera stödprocesserna inom tex ekonomi. Patrik tar exemplet med hantverkarna som vill fokusera på kärnverksamheten. Att ta sig tid att sitta ner och dokumentera kommer att leda till bättre stöd för tex offerthantering, tidsredovisning, bokföring och fakturering. Att välja rätt affärssystem/ekonomisystem är avgörande för företagets tillväxt. Att välja ett molnbaserat system med öppna APIer möjliggör utbyggnad och underlättar när företaget växer och mer krav ställs på system. Hur skapar man smidigt och en effektivisering av system, redovisning och administration: Väl rätt affärssystem - molnbaserat där möjligheterna finns att växaDokumentera flöden - vilka processer finns idag och hur jobbar vi med dem.Börja effektivera de flöden som gör "mest ont" och fortsätt sedan med "en tugga i taget" Det finns mycket att göra. Lyft blicken och titta på vad som kan göra din vardag enklare och mer effektivare. Patrik Stenberg, Jonas Jaani(23:38) Länkar / mer information: Effektiv affärsutveckling och mer tid över för produktion på Björnmamman https://ludvig.se/kundcase/effektiv-affarsutveckling-och-mer-tid-over-for-produktion-pa-bjornmamman/ Fortnox (som är det system vi primärt använder), länk till deras integrationer: https://www.fortnox.se/kopplingar/ SRF (Branschorganisation): https://www.srfkonsult.se/redovisning/for-branschen/nya-fragor-i-en-digital-varld-digital-juridik/ Följ och connecta gärna med Patrik på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrikstenberg/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Feb 5

23 min 38 sec

Vi tar pulsen på den digitala arbetsplatsen (alla digitala system vi har för att lösa våra arbetsuppgifter) efter den stora pandemivågen. Den digitala arbetsplatsen har flera funktioner: Möten, samarbeten, processtöd, information, kulturbärare. Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it, företag, ledare, projektledare, management, kommunikatör, HR, inköpare Lär dig: digitalisering, arbetssätt, digital arbetsplats, den moderna arbetsplatsen, att jobba smartare. Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/digital-arbetsplats-avsnitt149/ till Facebook, Twitter, Linkedin Huvudsaken är att verksamhetens behov får styra. Tillför systemet inte värde så slutar vi använda det. Många organisationer har mest “flyttat hem”, de efterliknar det fysiska arbetet fast digitalt. Andra är mer progressiva: “Vi har på två månader under 2020 gjort ett förändringsarbete som kunde ha tagit år att genomföra.” säger Anders Persson och fortsätter “Det enda fönstret jag har mot min organsiation just nu är det digitala.” Hur kommer man dit? Anders ger oss sina tips för att göra en strategi för den digitala arbetsplatsen: Bygg på kompetens. Vad kan vi göra? Inte hur ska vi göra det. Räcker gott för att bli en bra beställare.Det är billigt att prova. “Vi tror att vi kan ha nytta av det här…” Testa olika lösningar!Vad vill vi ska hända? Vilken effekt vill vi ha? Om vi vet det kan vi också göra steg 4:Tro inte bara, mät resultaten på vägen! Anders Persson, Jonas Jaani (21:28) Länkar / mer information: Anders Persson på LinkedIn TEMA: Digital arbetsplats (poddavsnitt 125) Införande av digital arbetsplats med tex Office 365 (avsnitt 70) Strategier för den digitala arbetsplatsen (avsnitt 71) Exempel på "Det nya arbetslivet" från Microsoft. "En projektledares syn på Det Nya Arbetslivet efter covid-19" https://www.youtube.com/watch?v=i_qEvVf6s4U&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=i_qEvVf6s4U&feature=emb_title Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jan 25

21 min 27 sec

Low-code - vad är det? Vi frågar Marcus Blennegård, erfaren lösningsarkitekt: Low-code är tanken om att power users (ni vet de som känns igen som kontorets excelkungar) också benämnda “citizen developers” - ickeutvecklare själva ska kunna bygga lösningar till sina problem. Plocka appar/byggblock, koppla ihop dem med connectors i integrationer, helt utan kod. Ofta handlar det om att automatisera flöden, processer med triggers som utlöser aktiviteter, exempelvis en kundtjänstchatbot eller ett supportmail som kickar igång en process. Kanske har ni hört talas om appen IFTTT som är populär hos privatpersoner eller kontorsvarianten Microsofts Power Automate? Om inte, googla och testa! Om avsnittet: Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, marknadsförare, marketing, inköpare Lär dig: digitalisering, arbetssätt, low-code, Microsoft 365, pro-code, automatisering Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/lowcode till Facebook, Twitter, Linkedin Men för att anpassa verktygen till just era behov, får man ta de färdiga verktygen och anpassa dem, bygga ut dem, koda och knyt ihop dem. Low-code-verktygen löser grundbehovet, till 80-90%, och sparar massor av utvecklingstid, men för att nå ända fram bygger man ut det sista, specifika kundkravet med “riktig” kod, pro-code. I pro-code har utvecklaren 100% kontroll, men kundanpassningar kostar förstås. Samtidigt är experthjälpen ett sätt att säkerställa systemets förvaltningsbarhet - governance. Kanske krävs en testmiljö innan produktionsmiljön, särskilt när vi vill göra ändringar i lösningen ett halvår efter att den sats i drift. Här dras gränsen mellan low och pro developers, där de senare har bättre koll på koden och på arkitketuren, kringliggande system och test. Vill man göra snabbt och rätt med low-code handlar det om att ha en bra dialog mellan kund och utvecklare: Se från början var ni är på väg, diskutera framtida funktionalitet! Projekten brukar växa.Kolla också förväntat antal användare, eftersom det påverkar licenskostnaden. Man går snabbt från gratis till premiumlicens.Tänk hela vägen, hur löser ni deployment, governance, hur förvaltar ni den smarta lowcodelösningen. Det behövs processer, framför allt i stora organisationer. Snabbt har man genererat tusentals flöden, appar och rapporter. Men börja litet och nyfiket: testa appar, testa att koppla ihop dem hemma. Applicera sedan erfarenheterna på verksamheten! Marcus Blennegård, Jonas Jaani (26:32) Länkar / mer information: Video: Low-Code och exempel på hur du enkelt kan skapa tex en chatbot med hjälp av Power Virtual Agents: https://youtu.be/tQAlVgq_Xe8 https://youtu.be/tQAlVgq_Xe8 Marcus Blennegård: Blog: https://mblennegard.github.io/LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mblennegard/Twitter: https://twitter.com/mblennegardGitHub: https://github.com/mblennegard PowerPlatform: https://powerplatform.microsoft.com/sv-se/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Acast: https://www.acast.com/effekten Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jan 11

28 min 51 sec

Microsoft Teams har för många av oss varit vår (o)vän i snart ett år. Våra digitala möten med tex Zoom och Skype har kommit längre. Utvecklingen av verktyget Teams har tagit oss från digitala möten till samarbete. Nu är det dax för nästa steg. Appar. Om avsnittet: Målgrupp: hemarbetare, ledning, it, systemutvecklare, projektledare, management, Lär dig: Microsoft Teams, Low-code, digitalisering, arbetssätt, samarbete, verksamhetsutveckling, digital arbetsplats Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/teams till Facebook, Twitter, Linkedin Fredrik Thorild, Solution Architect på Sogeti, berättar mer om hur de nya funktionen är tänkt att fungera. Kommer Microsoft Teams snart innehålla allt och vara hubben för information och samarbete? Fredrik ger oss insikter samtidigt som vi får ta del av exempel på appar som kan ta vårt digitala samarbete vidare. Där första steget är processtöd för inhämtning av information och stöd vid projekthantering. Genom att förstärka funktioner som skapar möjligheter för hela organisationen att ta del och samarbete runt information så kanske vi snart inte behöver Outlook, Word och Excel? Allt genomförs i ett samarbetsverktyg. I Microsofts ekosystem är detta verktyg hubben för samarbete. Fredrik Thorild, Jonas Jaani (23:13) Länkar / mer information: Om Project Oakdale / Microsoft Dataverse for Teams: https://powerapps.microsoft.com/da-dk/blog/introducing-project-oakdale-a-new-low-code-data-platform-for-microsoft-teams/ https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/reshape-the-future-of-work-with-microsoft-dataverse-for-teams-now-generally-available/ Videoversion av poddavsnittet: https://youtu.be/skET4iumHCI https://youtu.be/skET4iumHCI Demo av appar i Microsoft Teams (video): https://youtu.be/jE4es1zgHBw https://youtu.be/jE4es1zgHBw Digitaliseringens podcast Effekten. Exempel, metoder, verktyg och teknik. För konsult, beställare och intressent. 20 min/avsnitt Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363 Google Podcasts: https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly93d3cuZWZmZWt0ZW4uc2UvZmVlZC9wb2RjYXN0Lw Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Dec 2020

23 min 12 sec

Kundupplevelsen är skillnaden mellan kundens förväntan och vår leverans. CX / Customer Experience med Josef Brengesjö. Josef har en bakgrund som bland annat marknadsstrateg och nu senast som CX-specialist och affärsutvecklare i digital transformation. Alla har vi förväntningar när vi möter ett varumärke / en produkt / en identitet. Om detta möte inte lever upp till våra förväntningar får vi en dålig upplevelse.På samma sätt är det i allt. Förväntan och leverans handlar inte om ”leverans av produkt/vara eller tjänst” enbart. Det är leveransen i varje interaktion! CX Customer Experience. Om avsnittet Målgrupp: företag, ledare, projektledare, ledningsgrupper, management, marknadsförare, IT Lär dig: CX, UX, datadriven, digitalisering, arbetssätt, omnichannel, verksamhetsutveckling, kundupplevelse, kundcentrering, touchpoints, kulturförändring. Dela poddavsnittet: https://www.effekten.se/cx till Facebook, Twitter, Linkedin Idag blir allt större del av kundupplevelsen digital - pga av kunden vill ha det så Det är då otroligt viktigt att vi förstår kundens förväntningar i olika delar av kundresan så att vi kan leverera för en bra upplevelse.Det är också viktigt att komma ihåg att upplevelsen har två dimensionerUpplevelsen som vi har i stunden - när leveransen sker - otroligt viktigt i köpögonblicket Minnet av upplevelsen - det vi bär med oss efter leveransen - viktigt i alla delar av kundresan då vi önskar att kunden ska återkomma till oss. Exempel på när CX fungerar är när förmågan finns att förmedla sitt ”Varför” som organisation! Många startar sin resa utifrån ett ”Varför” - och lyckas då bra med att skapa goda upplevelser då man är tydlig i sin harmonisering av förväntan. När organisationen växer så sker ofta en splitt - till fokus på ”HUR” vi gör saker - därifrån är resan ganska kort till att man börjar kommunicera ”VAD” man gör. Här har du ofta tappat din kund och du tvingas konkurrera på pris, plats, produkt - du blir en comodity. Det är viktigt att hålla fast vid ”VARFÖR” vi gör det vi gör. ”People dont buy WHAT you do, they buy WHY you do it, and HOW you do it simply prooves what you believe”.Simon Sinek Goda upplevelser leder till bättre affär/ROI Goda upplevelser (dvs. överträffar förväntan) i de första stegen -> högre pris -> kräver dock att vi överträffar i leverans. Här är Apple ett bra exempel. Handlar mycket om att fälla linjen - Kunden bryr sig inte om våra silos/stuprör - Kundresan går på tvären genom organisationen - likt en värdekedja. Lyckas CX är den som gör så att du bli kundcentrerad där det finns fyra möjliggörare: Teknik Har vi en teknisk förmåga att möta kunden med rätt content, i rätt kanal i rätt tid? Kan vi dela data utifrån dessa interaktioner fritt i organisationen så att alla som påverkar kundupplevelsen har tillgång?DataVad har vi för data?Samlar vi rätt data?Äger vi datan?Vad får vi göra med datan? osv.ProcesserOm vi får reda på att kunden vill att vi ”gör” på ett annat sätt - är vi då redo att ändra på oss?Har vi vertikala processer eller finns dom bara i silos/stuprör?Människor och kulturDen viktigaste möjliggöraren för att bli kundcentreradNär jag går runt i organisationen och frågar vem kunden är - hur många olika svar får jag då?Har vi rätt förmågor och rätt mindset? Genom att arbeta agilt för att få fram ett CX-program skapar man mer möjligheter att: Lära - Vem är kunden?Lösa - Ta fram ett CX-program och ett önskat framtida lägeGöra - Implementera CX-programmetMäta - Mät resultatet Som en sista rekommendation: Vikten av att våga prioritera! Segment, profil och persona. Goda kundupplevelser skapas genom en tillfredställande kundinteraktion i taget. Börja inte göra allt för alla direkt. Lära - Lösa - Göra - Mäta för en kanske två personas i taget. Josef Brengesjö, Jonas Jaani (26:32) Länkar / mer info: Josef på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/josef-brengesjo/ Daniel Kahnemann -Boken: Thinking, Fast and Slow:

Dec 2020

27 min 19 sec

Varje år tittar vi på vad som har hänt under året när det gäller prylar. Tekniska saker som får oss att må lite bättre? Eller kanske så är det tvärtom. Prylar för hemmet är aktuellt i dessa dagar. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö hemma samtidigt som vi vill behålla vårt privata utrymme. Jakob Krantz och Martin Jönsson hjälper oss att förstå vad är aktuellt och vilka rekommendationer som finns för eventuella inköp under 2020/21. Alla shoppingdagar som Black friday, cyber monday, singles day och den traditionella julhandeln skriker ut rea! Lyssna för att få din guide till rätt val och rätt inköp till din nästa pryl Jakob Krantz, Martin Jönsson, Jonas Jaani (26:32) Länkar / mer info: Rekommendationer inköp (2020-11-27): LG OLED65CX (TV) Sony WH-1000XM3 (Hörlurar) Jabra Elite 75t (Hörlurar) Prisjakt (kategorin "Arbeta hemifrån"): https://www.prisjakt.nu/tema/black-friday?category=555%7C1594%7C148 Summering av avsnittet: Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: https://www.effekten.se/avsnitt Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Effekten på Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Effekten på Acast: https://www.acast.com/effekten

Nov 2020

26 min 32 sec

Search Engine Optimization används för att slippa köpa annonser och ändå hamna högt på Google och därmed nå sina målgrupper - detta genom att skapa ett attraktivt innehåll som rankas högt och tillfredsställer Googles besökare. Jonathan Björkskog, en av grundarna till den nu hundra personer starka nordiska Growth Marketing byrån Genero berättar om SEO. Jonathan har jobbat med SEO på heltid sen 2009, numera främst med stora brands, ehandel och portaler. I detta avsnitt pratar vi bland annat om "intent" och hur det påverkar sökresultaten.  Om avsnittet Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management, marknadsförare, marketing Lär dig: digitalisering, arbetssätt, datadrivet ledarskap, organisation, verksamhetsutveckling, sökmotoroptimering, search engine optimization, SEO Med intent menar vi "vad personen egentligen vill hitta" då denne söker något. Intent är som en biljett in till sökresultaten, har du allt annat bra optimerat och har den starkaste sajten, men ditt innehåll fokuserar på fel intent, så kanske du ändå inte får en plats på förstasidan. Ett vanligt exempel är att du försöker sälja (optimera en produktsida eller produktkategori) då någon egentligen söker information, ett exempel vi tar upp här i avsnittet. Ifall Google vet att de flesta som söker ett särskilt ord är ute efter information istället för att köpa, så kommer en informationssida att ranka bättre. Och vice versa. Ifall majoriteten av de som söker något är ute efter att köpa något, så kommer du att ha stora utmaningar om du försöker ranka en inspirationssida eller ett informativt blogginlägg. Jonathan ger oss ett tydligt exempel kring ordet “calibration” och hur man förklarar det för besökarna och därmed hämnade högt på Google, istället för att direkt försöka sälja kalibrering (vilket genererade usla sökresultat). Se länkarna nedan! Ett annat tydligt exempel är Avanza som är bättre än konkurrenterna på att förklara aktiebegrepp vilket gör att många länkar till dem och därmed stiger Avanza på Googles ranking. 4 vanliga intent är: Informational: Sökaren är ute efter information, inspiration eller att lära sig något Navigational: Sökaren vill hitta fram till något, en specifik webbsida, ett brand eller en adress.Transactional: Sökaren är ute efter att köpa något nu.Commercial investigation: Sökaren undersöker alternativ för att kanske köpa något senare.  Källa: Ahrefs (https://ahrefs.com/blog/search-intent/) När du skapar innehåll runt ett sökord är det bra att först kolla vilket intent sökarna har, vilket slags innehåll visar Google idag?  Googla ditt sökordKolla genom resultaten. Vad ser du?Är det bara webbutikers produkter och kategorier som rankar så har du störst chans att ranka med sådant innehåll. Samma sak om det finns Google shopping annonser högst upp. Google vill visa innehåll som passar människor som nu vill köpa något när de söker detta ord.Är sökresultatet fullt med ordlistor, wikipedia och förklaringssajter? Google vill visa innehåll som förklarar ordet hellre än sånt som säljer en produkt, intent är troligne informational.Är sökresultatet fullt med köp-guider, jämförelser produkt vs produkt osv? Intent är troligen commercial investigation, och du kommer troligen att vilka skapa sånt innehåll för detta ord.Är innehållet fullt med pinterest och bildsajters innehåll? Du vill troligtvis skapa ett bildrikt innehåll som inspirerar?Matcha ditt innehåll med rätt intentFörsök skapa bättre innehåll än de som är top 3 idag.Skapa en titel som är bättre och mer klickvänlig än de som är top 3 idag. Jonathan Björkskog, Jonas Jaani (20:21) Länkar / mer info: Jonathan Björkskog på Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jonathanbjorkskog/ Jonathans blogg: https://jonathanbjorkskog.se/ Om Intent och "calibration":https://www.beamex.com/resources/what-is-calibration/ och sökresultatet: https://www.google.com/search?q=calibration

Nov 2020

20 min 21 sec

Vad styr mig och de val jag gör i varje situation? Erfarenhet och kunskap absolut - men vilken är den relevanta data jag behöver för att ta rätt beslut? Det är data från de som upplever mitt ledarskap. Mina medarbetare och kolleger! Många ledarskapsutvärderingar tittar bakåt. Här tittar vi framåt istället; vad vill medarbetarna ha av mitt ledarskap, nu och i framtiden? Och hur följer vi upp det, varje vecka, för att jag ska kunna justera mitt beteende? Datan samlas in genom fyraminuters digitala videofeedback-undersökningar, där medarbetarna ser videoklipp och bedömer hur de relaterar till sin egen ledares beteende. Vad jag gör och tror att jag gör är inte detsamma som vad medarbetarna upplever. OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, ledare, projektledare, management Lär dig: digitalisering, arbetssätt, datadrivet ledarskap, organisation, verksamhetsutveckling, digitalt ledarskap All ledarskapsforskning säger oss att det räcker inte att kunna ledarskap, utan man måste göra ledarskap också, och utvecklas i sitt eget ledarskap. En så enkel justering som att prata med medarbetarna lite varje dag och att strukturera mötena annorlunda gav feedbacken att medarbetarna fick roligare på jobbet och roligare tillsammans med ledaren. Vilka ledarskapsbeteenden behövs för att driva på innovation eller verksamhetsförändring, att lyckas med ledarskapet i en föränderlig värld? Tom beskriver tre viktiga steg: Bryt ner ledarskapet i konkreta beteendenGå till den relevanta datakällan, dvs de du lederJobba med förändring hos alla ledare i organisationen Tom Hammar, Jonas Jaani (24:11) Länkar / mer info: Tom Hammar på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tomtailwind/ Yomento: https://www.yomento.com Om hur Blocket accelererade sitt ledarskap: https://www.yomento.com/blog/case_study/blocket-puts-spotlight-on-leadership-to-accelerate-growth Rapporter: Accenture Human Impact of Data LiteracyLadda ner Try feedforward instead of feedbackLadda ner Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Nov 2020

24 min 10 sec

Nya tidens krav. Digitaliseringen kräver bättre system. Vi pratar om hur krav skapas och hur man kan få maximal nytta av systemkrav. Vi ställer hela tiden krav på vår omgivning, även om vi inte tänker på det. Tydligast blir det dock när vi beställer något. Att köpa en tårta innebär en mängd krav: antal portioner, goda smaker, laktosfri, utan nötter, färg och form, pris och leveranstid. Är det en komplicerad beställning behövs en kravspecifikation. Vi ställer krav för att: Leverantören ska kunna ge det beställaren vill ha (eller behöver)Tillfredsställa användarens behov, lösa hens problem Med bra definierade krav får vi: Ett sätt att stämma av förväntningarna under projektets gångEn känsla av tid och kostnadEtt bättre slutresultat som kund. Har vi mer acceptansvillkor i kraven kan vi testa innan vi godkänner leveransenEn möjlighet att prioritera och omprioritera kraven på ett agilt sätt Notera att kraven existerar i ett vacuum utan det större scoopet måste vara överenskommet och kommunicerat. För det använder vi enklast Effektpyramiden (Syfte - målgrupp - behov). Olika typer av krav: Tekniska kravAnvändarkrav: funktion/Innehåll/designProjektkrav: tid/kostnad/leveranskrav User stories:Definiera Vem som ska göra Vad och Varför "Som kund vill/måste jag fylla i uppgifter om vår adress för att få ordern levererad till kontoret" "Som förskolelärare måste jag innan och efter utflykten bocka av vilka barn som är närvarande för att ha koll på att alla är med. (Papperslista, digitalt formulär, mobilfoto, stå på led)" Lyckas med krav: Gör förarbetet först: definiera syfte, målgrupp och behovOm du bara vill förstärka befintliga krav, beskriv då kort ”Varför” kravet existerarSamarbeta med kraven. ”Vi och de”-mentalitet är förödande Kravet ska vara: Independent (hyfsat oberoende legobitar)Negotiable (inte alla dimensioner låsta eftersom de som implementerar kravet kan förbättra)Valuable (för en stakeholder, oftast användaren)Estimable (så att teamet kan sätta t-shirtstorlek på kravet)Small (för att hinnas med i en iteration)Testable (acceptanskriterier att testa mot) Micke Norbäck, Jonas Jaani (23:21) Länkar / mer info: Mer poddavsnitt om krav https://www.effekten.se/effektstyrning/ https://www.effekten.se/glada-hjarnor/ https://www.effekten.se/skitsystem/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Oct 2020

23 min 21 sec

Gå in på hitta.se och skriv in din egen adress. Se hur mycket information som finns där! Alla som gör det får en aha-upplevelse, positiv eller negativ. Mycket av det är öppen data, en del är betaldata. OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, näringsliv Lär dig: digitalisering, arbetssätt, datadriven tillväxt, öppen data, open data, organisation, verksamhetsutveckling Offentlig verksamhet (statliga myndigheter, kommuner, regioner) producerar mängder av data som inte är skyddsvärd. Det kan vara geografisk, ekonomisk, trafik eller väderrelaterad  information osv. Den görs tillgänglig som öppen digital data, fri att använda i exempelvis appar eller som beslutsstöd. Antingen svåråtkomlig eller via standardiserade API:er. Fredrik Eriksson listar ett par favoriter: Linköpings kommun delar en vägarbetskarta med tider och allt. PostNords bilar använder nu den datan för att kunna köra rätt väg vid sina leveranser.Göteborgs och Örebros kommuner lägger ut alla leverantörsfakturor för att minska administration och öka transparens - för att allmänhet och företag ska se var pengarna går.Covid-19-virusets egenskaper kunde kartläggas på tre dagar istället för en månad tack vare att forskare delade med sig i form av öppen data. Öppen data idag är vad e-tjänster var 2007: Man vet inte riktigt hur man ska göra och vad som går att göra. 2019 hamnade Sverige näst sist i OECD i en mätning om kunskapen kring öppen data. Men snart kommer svensk offentlig verksamhet anta principen “open by default”. Se öppna data som en naturlig del av er verksamhetsinfohantering och digitala utveckling! Om du själv gör din data öppen, var inte orolig för att den är dålig, beskriv kvaliteten och hur uppdaterad den är så får användaren själv värdera datan. Fredrik Eriksson, Jonas Jaani (22:48) Länkar / mer info: Fredrik på LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/christopher-oksman-66873389/ Öppna Data - en naturlig utveckling (video/inlägg) :  https://www.linkedin.com/posts/jonasbranning_knowit-opendata-ugcPost-6706546783138406400-HGI6 DIGG:s förslag till handlingsplan för öppna data, till regeringen:  https://www.digg.se/4a3a77/globalassets/dokument/publicerat/publikationer/handlingsplan-oppna-data.pdf  Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Oct 2020

22 min 48 sec

Har du den data du behöver för att ta datadrivna beslut mot tillväxt - eller måste du samla in den? Det beror förstås på vilka mål du har och vad som har samlats in hittills. Christopher Oksmans visitkort säger Growth Hacker. Vi pratar med honom om att ta datadrivna beslut. Datadriven tillväxt är att använda sig av data för att uppnå tillväxt. Att identifiera nya marknader, förutse framtida förändringar, förbättra säljprocessen, utveckla produkter, marknadsföra effektivare och mycket mer. OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, ledning, it-folk, företag, handlare, näringsliv Lär dig: digitalisering, arbetssätt, datadriven tillväxt, growth hacking, framtidens företag, organisation, verksamhetsutveckling Ofta saknas datadrivet i besluten: man har inte ens mätning och uppföljning i processen, man fattar ett beslut, genomför det och vet inte riktigt varför resultatet blev bra eller dåligt. Organisationen lär sig inte.  I annonsbranschen är datadrivet ett måste. Här samlas mängder av data kring användarnas beteende, på individnivå och kanalnivå och ur marknadsperspektiv. Samkörning av datasystemen skapar heltäckande, komplexa mönster där man kan se trender. Vi samlar Christophers startfrågor för att kunna arbeta datadrivet: Vad vill vi uppnå och hur mäter vi att vi är på rätt väg?Accepterar organisationen att den är datadriven, förstår den värdet?Finns det processtöd för ett datadrivet arbetssätt?Har vi kompetens att analysera och ta emot resultaten?Sker återkoppling mellan olika delar av organisation? När du har svarat på frågorna; börja med att testa dig fram med hjälp av datamätning och korta iterationer! Christopher Oksman, Jonas Jaani (22:53) Länkar / mer info: Vad gör en growth hacker? (podd 5 min): https://tinyurl.com/y3s5k5xb Christopher på LinkedIn:  https://www.linkedin.com/in/christopher-oksman-66873389/ Genero: generogrowth.com Inlägg om Data-driven growth:  https://generogrowth.com/data-driven-growth/ Datadrivna case-exempel: https://generogrowth.com/references/ So, what is data-driven growth? https://generogrowth.com/data-driven-growth/  Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Oct 2020

22 min 53 sec

Hur påverkar pandemin digitaliseringen? Hur påverkar den våra arbetssätt? Vi samspelar på nya sätt, pandemin tvingar fram förändrade vanor. Tidigare var det svårt att få full effekt på digitala verktyg som SharePoint och Teams. Vi lät inte verktygen påverka våra vanor, våra arbetssätt. Det var bekvämare att låta bli. Nu tvingas vi släppa in dem och anpassar oss. OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, kontorspersonal, it-folk, företag, handlare, näringsliv Lär dig: digitalisering, arbetssätt, digitalt ledarskap, agilt ledarskap, framtidens företag, organisation, verksamhetsutveckling Den första nödbromsen som företagen drog i i våras är nu släppt. Under hösten måste vi anpassa oss efter den mer eller mindre beständiga förändringen och fortsätta bära den mindre kostymen eller växla upp igen. Mårten Sallander, konsult och författare inom organisering och ledning, beskriver det som en krishanteringsbaksmälla och där vi nu funderar på hur vi ska komma vidare. Pustar de anställda ut, tappar organisationen fart. Vinnarna är inte de som skar ner hårt under våren, utan de som både anpassat sig och anammat den digitala tekniken och andra sätt att möta medarbetare och kunder. De har inte gått från radio till att prata i TV, dvs inte samma gamla saker i ny kanal. Företagets största tillgång är förmågan till kollektiv innovation. Då fungerar inte enbart det digitala forumet. Vi behöver rita tillsammans, läsa kropsspråk och känna av stämningar i rummet för att spinna vidare på varandras tankespår - och allt det får man som sagt inte digitalt. Kanske är det de tomma kontorens framtida funktion? Att skapa gemensamma samlingsplatser för kreativa möten. Något måste också göras för att motverka fallande effektivitet, fallande motivation och ohälsa, som riskerar att bli resultat på längre sikt om man isolerar sig fysiskt. Samtidigt krävs en förändrad syn på ledarskapet. Medarbetarna behöver bli mer självständiga när middle management/coachen inte hinner med stora grupper och inte kan leverera på distans. Ofta ska dessa chefer dessutom driva utveckling. Hur gör vi då? Köper en kurs eller hyr en konsult! Nja. Innan du som ledare köper in tjänsten, kursen eller konsultens koncept “agilt ledarskap, värdebaserat ledarskap, digitalt ledarskap”; fundera på vad det egentligen är du behöver hjälp med och vad du kan göra själv. Hälften av chefer gör inte sitt jobb, utan köper in kompetensen, menar Mårten. Mårten Sallander, Jonas Jaani (25:37) Länkar / mer info: Mårten på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martensalander/ Boken "Tillplattad. Om arbetslivet efter Corona":  https://www.arbetsliveteftercorona.se Reframe:  https://www.reframeconsulting.se/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Sep 2020

25 min 37 sec

Många pratar om det, men få vet vad det är och ännu färre använder det effektivt. I det här avsnittet pratar vi om Omnichannel, dvs att möta mottagaren (oftast kunden) sömlöst i flera kanaler under kundresan. OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, kontorspersonal, it-folk, företag, handlare, näringsliv Lär dig: omnichannel, multichannel, digital marknadsföring, kundrelationer, framtidens företag Multichannel är att finnas i flera kanaler. Omnichannel kopplar ihop (integrerar) de olika kanalerna, t ex att beställa något online och sedan hämta i butik. Det ska vara en sömlös upplevelse för kunden på sociala medier, mail, chatt, telefon, webbsida och butik. Hen får samma mottagande oavsett kanal och var hen befinner sig kring ditt varumärke. För att detta ska bli effektivt måste man få kontroll över användardatan, känna till hur kunden interagerar med ditt företag. De kunder eller besökare som har kontakt med dig via omnichannel, både offline och online, blir mer trogna än enkanalskunderna. Detta är ett måste för att överleva i dagens brus. På 1900-talet hade man flera minuter attention per kund, nu har du ca 8 sekunder på dig att imponera på en besökare. Det måste vara lätt att interagera med dig! Många butiker, t ex Cervera, erbjuder handling online och snabb lokal leverans från butik och även retur till butik. Enkelt för konsumenten. Så här gör du: Börja med Varför? Vad är det vi vill uppnå? Syftet med omnichannel för just ditt företag.Vad är viktigast för konsumenten? Rita upp kundresan, skriv upp kundens  önskelista.Testa! Ta små steg i taget. Ta inspiration av andra. Prioritera superhårt. På så sätt blir det lättare i organisationen också. Kolla på verktyg för analys och kunddata.Sätt upp din marknadsföring korrekt. Att hitta rätt konsument i rätt kanal och få kontakten. Pelle Pettersson, Jonas Jaani (23:45) Länkar / mer info: Pelle på Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/pellepettersson-e-commerce/ Omniarch:  https://www.omniarch.se/ En samling tankar och insikter om e-handel och digital tillväxt : https://www.omniarch.se/insikt/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Sep 2020

23 min 44 sec

Vad är statusen för VR och AR just nu? Det här avsnittet gör sig bäst i VR, det är inspelat i Frame VR! Vi tar pulsen på tekniken och placerar den i en vardagskontext. Vad händer med VR och AR just nu? Niclas Johansson ger oss en uppdatering: Det stora genombrottet ligger fortfarande framför oss. Tunga och dyra headsets bromsar spridningskurvan. Men samtidigt har pandemin tagit oss närmare genombrottet. AR förstärker plats, medan VR ersätter plats. Just nu undviker vi plats, så på ett sätt har covid-19 fått oss att inse behovet av virtuella rum - vilka finns i VR! OM AVSNITTET Målgrupp: allmänhet, kontorspersonal, it-folk, företag, handlare, näringsliv Lär dig: AR, VR, VR-möte, digitala möten, framtidens företag Det sista halvåret har vi nåtts av allt fler rykten om och glimtar av Apples nya AR-glasögon, som inte succesivt förändrar världen, utan likt iPhone omvälver den. Tyvärr är även Apples teknik fortfarande klumpig, så vi konsumenter kan sitta lugnt i båten tre år till. AR-glasögonen måste vara små, kraftfulla och mycket bekväma om vi ska använda dem till vardags. Förutom distanseringen - varför ska vi använda VR i jobbet? Niklas förklarar: “Allt du kan göra i det verkliga mötet kan du göra i VR, whiteboards, post-its och presentationer. Men i VR kan du visualisera tankarna i flera dimensioner.” Frame och Spacial är två olika programvaror som du borde prova, de funkar perfekt för möten i storleken upp till tio pers och man kan delta med browser eller i VR-headset. Var börjar jag? Tänk i nya tankebanor, låt deltagarna leka omkring. Vi är alldeles för vana vid platta skärmar. Första mötena kan börja mer explorativt.Fundera på vilka deltagare som ska bjudas in i pilotmöten. Hur många är de? Vilken teknikvana har de?Börja med möten. Testa olika miljöer, det påverkar mötet. Låt sedan tanken löpa vidare. Kanske kan ni skapa utbildningar eller prototypa i VR?Kolla Niklas artiklar om olika plattformar (se nedan)Gå in på Framevr.io Niclas Johansson, Jonas Jaani (24:32) Länkar / mer info: Video om Framevr. Niclas går igenom funktioner och pratar om plattformen https://youtu.be/miaxGftSQd8 https://youtu.be/miaxGftSQd8 Video av poddavsnittet https://youtu.be/hopppvN6oOs Framevr http://www.Framevr.io Seeing is believing -How VR and AR will transform business and the economy https://www.pwc.com/seeingisbelieving The 9 best VR apps for productive remote meetings: https://immersive.ly/best-vr-apps-productive-remote-meetings/ Den ultimata guiden till digitala möten i VR: https://www.immersivt.se/ultimata-guiden-till-digitala-moten-i-vr Allt om konferenser i VR: https://www.immersivt.se/allt-om-konferenser-i-vr/ Grupp där branschproffs, proffsanvändare och entusiaster möts: https://www.facebook.com/groups/immersivtVRAR/ https://www.vrmoten.se https://www.xrsverige.se Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Aug 2020

24 min 32 sec

Vi tar pulsen på svensk e-handel tillsammans med ecommerce-experten Fedja Porobic. I princip alla har e-handel idag och det går riktigt bra för de flesta, 7 av 10 till och med bättre under pandemin. Andra, som reseföretag och lyxkonsumtion dippade förstås under 2020. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, butiksfolk, it-folk, företag, handlare, näringsliv Lär dig: digitala marknadsföring, e-handel, Amazon, ecommerce, framtidens företag Nu är Amazon på väg in i Sverige. En game changer för svenska e-handel. Ska e-handlarna vara rädda? Nej, menar Porobic. E-handeln kommer att gynnas av att Amazon får en svensk logistik och bas, i Eskilstuna. Svensk retail och traditionella butiker som har generella produkter kommer däremot att få det svårt att konkurrera med Amazons enorma utbud och logistik. Det är en stor risk att någon säljer samma produkt som du, via Amazons plattform och med leverans till och med samma dag. Eller att Amazon själva “snor” kunddata och gör white labels av lönsamma produkter. Så hur ska jag förhålla mig till e-handeln nu? Porobic oss ger ett par generella tips: Bra logistik är A och O för bra e-handel. Paketet ska komma omedelbartToppa butikens service fast på nätetEnkel och snabb köpprocess med tillit, vad andra köptSe till att kunden köper “rätt” produkter, inte bara mångaVar mer personlig, visa ditt ansikte Men Amazon påverkan då?Amazons stora sortiment kommer att vara svårt att slå. De lär köpa upp nyckelorden på Google. Se över dem. SEO likaså, de tar över rankingen. Hur konkurrerar du? Är det så att du också ska sälja på Amazon själva? Ta ett grundat beslut att slå Amazon eller profitera själv Fedja Porobic, Jonas Jaani (25:12) Länkar / mer info: Diskutera gärna detta avsnitt via Fedjas inlägg på Linkedin: "Vad tror ni, kommer Amazon ha en stor effekt där vi kan mäta "före-amazon" och "efter-amazon" effekt även i Sverige eller är det lite för sent? " https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6700795895765635072/ Fedja Porobic - Partner & Head of Growth på Desifer: fedja.porobic(a)desifer.se www.fedjaporobic.com (med e-mail lista "I huvudet på en Growth Hacker" inget sälj & annan bull**** bara rena tips) www.desifer.se - Co-creators of digital growth www.desifer.se/growth-lab - 7 veckors accelerator för Growth hacking med några av landets främsta Growth experter som jag initierat Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten: Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm Apple Podcasts: https://itunes.apple.com/se/podcast/effekten-digitalisering-kunskap/id1171229363?mt=2&ls=1 Acast: https://www.acast.com/effekten

Aug 2020

25 min 4 sec

Vi tar de bästa från tidigare avsnitt där vi har pratat om digitaliseringen. Det blir ett intressant avsnitt som tar dig på en resa från vad det handlar om, hur du skapar förändring i vardagen och hur du lyckas med framtiden Vi pratar med experter som kan sitt område och ämne. De bjuder på erfarenheter och skapar förutsättningar för oss att lyckas. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, förändringsledare, ledare, it-folk, digitalister, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: digital transformation, effektstyrning, agilitet, AI, artificiell intelligens, innovation I avsnittet pratar vi digital transformation och begreppen runt digitalisering. Hur lyckas du och vad kan du göra i din organisation. Vidare pratar vi om genomförande och vilka metoder och verktyg som du kan använda i vardagen för att skapa den digitala förändringen. Avslutningsvis mer om framtiden. Innehåller den bara AI och finns det någon plats för oss människor? Hålltider i avsnittet:  04:06 Är vi digital transformerade? Conny Björnehall. https://www.effekten.se/ar-vi-digitalt-transformerade/08:48 Lyckas med digitaliseringsprojekt. Mats Löfström.https://www.effekten.se/it-digitalisering/ 12:35 Hur skapar vi hållbar digitalisering? Anders Källström.https://www.effekten.se/hallbar-digitalisering/ 17.28 Skapa framgång i syfte, mål och genomförande med Effektstyrning. Micke Norbäck. https://www.effekten.se/effektstyrning/ 28.48 Agilitet. Marina Wallgren.https://www.effekten.se/agilitet/42:08 AI first? Johan Hallberg.https://www.effekten.se/ai-forandrar/ 47.13 Lyckas med AI 1-2-3. Göran Lindsjö.https://www.effekten.se/ai-takten/ 50:42 Digitaliseringens framtid. Andreas Ekström.https://www.effekten.se/natjattarna-natneutralitet-digitalisering/ Jonas Jaani Länkar / mer info: Boken "Att leda Digital transformation": https://www.bokus.com/bok/9789175578293/att-leda-digital-transformation/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jul 2020

1 hr 14 min

En klassisk gruppdiskussion med Essy Dahlin, Jan Bidner, Micke Norbäck och Jonas Jaani: Hur har vårt arbete påverkats av pandemin - är vi digitaliserade nu? Vi har vant oss vid att arbeta hemifrån via digitala kanaler. Digitala workshops, digitala möten, digital utbildning - det mesta har fungerat oväntat bra, men det har krävt mer förberedelser, mer detaljplanering - och saknas kryptering, VPN, informationsklassning och liknande så står arbetet helt stilla. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, företag, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: digitala möten, postcorona, postpandemin, efter covid-19, framtidens företag Hur hanterar arbetsgivaren hemifrånarbetet? Nu går det inte längre att mäta effektiviteten i närvaro, utan man tvingas mäta den i process och resultat. Regelbundna avstämningar hjälper alla att känna delaktighet och kontroll, oavsett om man är chef eller medarbetare. Kontoret i sig har fått minskad funktion - är det bara den sociala funktionen så är framtidens kontor en vuxen lekplats, sen går man hem och jobbar!  Vad blir bestående efter pandemin? Minskat jobbresande, inga onödiga konferenser och möten på plats. Däremot är minnet kort och längtan efter upplevelser stor, så efter isolering och hemmarenovering kommer nöjesresandet att komma igång. I krisen blir vi mer ödmjuka till livet och arbetslivet, samtidigt som det tvingar oss att innovera, gör oss “digital first”. Hittar nya sätt att samarbeta, nya allianser, nya sätt att bli lönsamma. Ökad medvetenhet om virusspridning. Enklare att arbeta hemifrån så fort infektionen är på gång. Du bör vara hemma!En del är effektivare på andra platser än kontoret. Arbetsgivaren måste bli flexiblare för att attrahera rätt kompetenser på en större marknad.Ledarskapet utvecklas snabbare. En traditionell administrativ chef får stå tillbaka för den empatiska ledaren i krisen, som förebild och den som stöttar medarbetarna genom krisen.En närmare kontakt med släktingar, med far- och morföräldrar på zoom och teams på högtider och i vardagen.Vi ser fördelarna med landsbygd jämfört med folktäta städer och introverta klarar situationen bättre än extroverta. Slutligen, den enskilt viktigaste faktorn är digitala möten. Jan ger oss de bästa erfarenheterna kring hur du gör. Lyssna för listan!  Essy Dahlin, Jan Bidner, Micke Norbäck, Jonas Jaani https://youtu.be/bdPas50k7jY Videoavsnitt:https://youtu.be/bdPas50k7jY Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

Jun 2020

42 min 9 sec

Vad ska vi lära läraren att lära ut? Vilken kunskap håller i 10-15 år? Livslångt lärande inte nån pedagogfloska, det är ett måste idag. Tempot är för högt för att du ska kunna lära dig en färdighet i skolan och sedan arbeta med den resten av livet. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, företag, myndigheter, näringsliv, lärare, studenter Lär dig: utbildning, spelifiering, livslångt lärande, gamification, upskilling, yrken, studier Digitalisering och automation har ökat behovet av vidareutbildning ytterligare. Det gäller inte bara de som arbetar vid bandet, utan AI kommer att ersätta många jobb inom t ex finanssektorn. 32% (det vill säga 38 miljoner!) av arbetsföra människor i Tyskland behöver ha ett nytt arbete innan år 2030 - kanske tidigare på grund av pandemin. De som går i skolan idag måste utbilda sig 2-4 gånger under sin livstid. När Volvo bestämmer sig för att lämna förbränningsmotorn inom några år behöver tiotusentals ingenjörer fortbilda sig för att elektrifiera bilen. För de som redan är utbildade kallas detta reskilling eller upskilling. Vem är det vi pratar med? Adam Palmquist, museipedagog, gymnasielärare, spelifierare, skolutvecklare med ansvar för digitalisering, författare och numera forskare inom spelbaserat lärande. Han hjälper kunder som vill spelifiera, men saknar tid eller kunskap att bygga det eller inte vet hur de ska använda sig av spelifiering i praktiken. Hur kan spelmekaniker användas för att skapa motivation och engagemang? Hur gör man lärandet lustfyllt? Använd en progressionskarta. Checka av uppgifter. Se vilka uppgifter eleven ska klara av denna vecka. Tänk modulärt istället för stort. Vill du utveckla spelifierandet kan du arbeta med levels och avatarer. I korthet handlar det om elevens behov av: Tydlig målsättningTydliga reglerKonstruktiv feedbackAtt lära av varandra Adam berättar även om sin forskningsstudie där man satte in ett gamificationskin i Google Classroom i en matematikkurs i Göteborgs stad. Resultatet ledde till ökad motivation, engagemang och närvaro! Adam Palmquist, Jonas Jaani (28:51) Länkar/mer information: Minerva- Ett medborgarforskningsprojektinom gamification och lärande: https://www.bossfight.win/minerva/ Det spelifierade klassrummet (bok): https://www.adlibris.com/se/bok/det-spelifierade-klassrummet-9789144119120 Adam Palmquist på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/adam-palmquist-b376b05a/ Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten på Spotify: https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm    

Jun 2020

28 min 50 sec

Vi fortsätter djupdykningen i digitaliseringen genom att prata med Tommy Brotte, producent av digitala evenemang. Det handlar alltså om digitala event som medarbetardagar, kongresser, hybridevent, produktlanseringar. Något förenklat konferenser. Tidigare filmade man lite halvhjärtat analoga event och sände live eller efteråt på nätet. OM AVSNITTET Målgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, föreläsare, företag, myndigheter, näringsliv Lär dig: digital konferens, arbeta digitalt, digital marknadsföring, hybridevent, distansarbete Nu skapar man eventet digitalt från start. Många använder Teams och Zoom, som är utmärkta verktyg när man har ett begränsat antal deltagare. I eventfallet pratar vi 30-1000 deltagare, inte videochatt. Tänk datorn som interaktivt teveprogram, med mobilappar för att påverka innehållet live. Som producent har man då full kontroll över såväl studion som över deltagarnas skärmar och appar. Tommy ger oss ett exempel på ett stort digitalt event som nyligen arrangerades av ett kollektivtrafikföretag:3 timmar med två pauser. Erfaren tv-programledare, tv-soffa, vd-intervju, interaktioner, reporter på plats, tiominuterspresentation, breakout-seminarier i Zoom. Vid utvärderingen efteråt visade sig att majoriteten av deltagarna ville fortsätta med digitala konferenser, gärna varvat med fysiska möten. Allt fler gör allt bättre digitala event: Apple, Telia och Tedtalks är exempel på företag som framgångsrikt använder de digitala formaten och når en större publik. Så här lyckas du: Förberedelsetiden är längre än ett vanligt event. Avsätt tid för syfte och kvantifierbart mål. Vad ska användarna få med sig, vad ska de göra?Skapa genomtänkt dramaturgi! All media vi konsumerar har liknande dramaturgi. Starta med hög intensitet och sluta med det bästa vi har! Slutstriden, de bästa låtarna.Tänk interaktivitet och att alla blir deltagare snarare än publik.Kondensera innehållet och variera formatet: föreläsning - intervju - interaktivitet - film - presentation. Förarbetet är som sagt den stora delen, mötet tar sen bara x antal minuter eller timmar. Glöm inte att planera efterarbetet där man fortsätter kommunikationen med målgruppen och förlänger effekten av konferensen. Tommy Brotte, Jonas Jaani (24:56) Länkar / mer material Artikel i Eventeffect om digitala evenemang: https://eventeffect.se/lugn-det-gar-att-gora-bra-digitala-evenemang Framgångsfaktorer & fallgropar från interaktivamoten.se https://interaktivamoten.se/framgangsfaktorer-fallgropar/

Jun 2020

24 min 56 sec

Vi befinner oss mitt i eländet, här och nu; coronakrisen, pandemin, en global lockdown. Men hur ser det ut om ett år? Vi belyser 2021 - tiden efter den brutala digitaliseringen - ur tre perspektiv: jag (individen), vi (företaget), alla (samhället). OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, självledarskap, arbeta digitalt, digital transformation, efter pandemin Som individer i isolering omvärderar vi nu våra liv, funderar över vad vi vill arbeta med och hur vi vill göra det eller, i värsta fall, upptas tankarna av en kommande arbetslöshet. Företag vars affärsidé bygger på fysisk närvaro, är hårt pressade. Kultur, sport, event, restaurang, hotell och företag “på stan” riskerar att kursa, medan de redan digitaliserade företagen lever vidare. Digital first vinner helt enkelt! Men även citynära företag som överlever har chansen att ta nya marknadsandelar eftersom konkurrenter slagits ut under pandemin. Många företag, oavsett bransch, har misslyckats kapitalt med att bygga upp en buffert för sämre tider. Förhoppningsvis kommer det att ske nu. Buffert i form av pengar på banken, flexibla hyresavtal, att ha flera kunder för att minska beroendet, men också att ha styrkan och flexibiliteten att innovera, att hitta sin plan B, att ställa om verksamheten för att hitta nya intäktskällor. Här hoppas vi att ungdomarna hittar en plats. Men kan de nya generationerna bidra med de nya idéer som krävs? Två medelålders män (Micke & Jonas) diskuterar frågan om sjunkande IQ, självcoachning, GUD och motivation i detta avsnitt. Och orkar samhället ta tag i de ökade ekonomiska klyftorna samtidigt som de långsiktiga miljöfrågorna fått nytt ljus under pandemin? Någon måste driva - vi tror på den empatiska individualisten! Micke Norbäck, Jonas Jaani (25:19) Digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga podcast. På Spotify hittar du även flera spellistor med olika teman som metoder, Office 365 och Artificiell intelligens. Lyssna på dem nu eller spara dem till senare. Tipsa oss gärna om du vill vara med i podden eller om du känner någon som du kan rekommendera att vi intervjuvar. Maila oss gärna på info (a) effekten.se

May 2020

25 min 19 sec

Den digitala transformationen har småbubblat i många år, men nu har den fått en energiinjektion i samband coronakrisen och blivit minst sagt höginstensiv. Fredrik Scheja, testarkitekt på Sogeti, ser detta som en fantastisk möjlighet för företag och organisationer att fundera på vilka frågeställningar som är viktiga när vi tar digitaliseringen vidare: OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, självledarskap, arbeta digitalt, digital transformation Har hemmajobbet gjort oss mer eller mindre effektiva? Varför funkar det för en del men inte för andra? Hur sorterar jag min mailbox? Det säger massor om mig som person. Är mejlen ett flöde av information eller strukturerar jag upp dem i olika inboxar för att få en helhetsbild? Olika metoder är effektiv olika människor! Hur självgående är jag? Vilken är vår syn på arbete och värde? Marknaden kring neurovetenskap och hur hjärnan fungerar får ett uppsving. Mer psykologi och pedagogik och HR och mindre teknik. Hur jobbar vi bättre enskilt och tillsammans i den digitala världen? Fredrik Scheja använder Scarf-modellen (på svenska: status, förutsägbarhet, autonomi, samhörighet, rättvisa), som utgår från hur grottmänniskan utvecklas, vilka hotfaktorer som fortfarande finns kvar i den moderna människan. Hjärnan reagerar mycket starkt om man berövas nån av dessa faktorer. Att inte bli sedd, att känna att man saknar plats eller gemensam plan. Hur hanterar vi detta digitalt? Framtiden kan vara en chefslös organisation, där man får fullt ansvar själv och tillsammans i team. Här har de yngre generationerna ett försprång, då de arbetssätten ligger närmare deras livsstil och arbetsmetoder i utbildningen. Den svenska modellen idag bygger på ett individuellt ansvarstagande, det är som en statsreligion, det är så vi organiserar oss. Medbestämmanderätt med ansvar. Hur organiserar vi företaget för autonomi och autentisk samhörighet? Hur är vi rättvisa mot varandra i digitala möten? Emotionell intelligens möjliggörs av digitaliseringen. Hur implementerar vi självledarskap på ett operativt sätt? Kan jag certifiera mig i soft skills? Kanske lämnar vi corona med mer självständighet, mer mjuka värden! Fredrik Scheja, Jonas Jaani (21:28) Länkar En introduktion till SCARF What is an Authentic Organization?: An elevator speech Vad är DISC-analys? Effekten :digitaliseringens podcast följer aktuella ämnen. Experter intervjuvas och vi spanar om var vi är och var vi är på väg. Allt från metoder, verktyg, forskning och psykologi. Vi tar upp det som vi anser skapar ett värde för dig. Berätta gärna för oss vad vi ska ta upp i podden. Maila oss på info (a) effekten.se Alla poddavsnitt: www.effekten.se/avsnitt

May 2020

21 min 28 sec

Hur kommunicerar vi nu? Stefan Widar, försäljningschef och marknadsansvarig på NTMs fullservicebyrå, gästar Effekten för att tipsa om hur vi kan kommunicera i digitala möten. Formen att kommunicera ändras hela tiden, men innehållet - vad vi vill säga är det primära. I kristider (läs: corona) går det inte att säga “Snälla kom och köp!”. Det finns ingen marknad! Gör istället som blombutiken som inte längre kan ha kundkvällar: “Inställt, men alla som handlar får 20% rabatt” - vilket är samma erbjudande som de inbjudna kunderna skulle ha fått. Så istället för att bara ställa in gör vi nåt annat eller bokar om. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, marknadskommunikation Coronasituationen ritar om kartan rejält. Exempelvis kommer vi att jobba hemifrån en dag veckan utan att nån protesterar. Det fungerar bevisligen! Vi kommer att resa mindre, ha fler möten på distans. Vi är inte längre obekväma i digitala möten. Jag har gärna ett Teamsmöte - Bra, men vad är syftet? Vi kör en AW via Messenger - Okej, vem fixar musiken? Ha respekt för tid i digitala möten. Preppa tekniken, tänk igenom mötet före. Klargör syftet med mötet! Varför ses vi och vilket mål har vi?Din miljö: placera dig i ett städat, ljust rum - men inte i motljusTala i mun digitalt är inte samma sak som offline. Avbryt inte. Tystna och lyssna in de andra deltagarna inklusive eventuella fördröjningar.Förbered ditt eget digitalaskrivbord. Ha bara aktuella filer öppna om du ska dela något.Använd rösten smartare, stå upp och le när du pratar. Mer och positivare kraft i det du säger. Variera nära viskningar med att höja rösten längre ifrån.Försök att vara enskilt; gärna ett litet, tyst rum för att slippa eko och störande ljud - eller åtminstone vid en gardin Stefan Widar, Jonas Jaani (22:34) Effekten -digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga poddar tex Spotify. Mer avsnitt hittar du här. Ge gärna förslag på innehåll. Kunskap om aktuella ämnen. 20 min/avsnitt. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitalisering. Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck och konsulter som kan digitalisering.

Apr 2020

22 min 34 sec

Vad gör man när allt rasar? Maria Berghäll, projektledare och entreprenör ger tips till företagare och ledare om hur man kan tänka när inget är som det brukar (läs: covid-19). Vi förflyttar oss allt längre in i den digitala världen på grund av påtvingat hemmajobbande och skannar de sociala kontakter vi är vana vid att ha offline. Människorna som vi känner så väl ändrar sitt beteende. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: hemarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, motivation, emotionell intelligens, soft skills ledarskap, innovation Tillsammans kräver detta nya affärsmodeller, nytt ledarskap och framför allt nya sätt att kommunicera. Finns det nåt nytt jag kan erbjuda mina kunder eller medarbetare? Det gäller att ta sig förbi den första panikkänslan “Hjälp, jag blev av med 98% av mina uppdrag!” och bli mer lösningsfokuserad; att se alternativen och hitta nya möjligheter. Det här är ett tillfälle att öva upp sin empati, att sätta sig in i hur andra människor har det och hur man som bäst kan stötta dem. I framtiden kommer vi att se tillbaka på 2020 och se att det går att förändra vår arbetsmiljö och att kulturell och emotionell intelligens vinner över hard skills som ledarstil. Två enkla tips på hur man går från sin lägsta till sin högsta motivationsnivå: Hitta glädjen! Vad gör just dig glad? Eller vem? Kontakta en vän!Byt miljö! Ta en promenad med kollegan, gå ut i skogen. Prata om annat än problemet. Värm upp hjärnan! Generera nya idéer, nya tankebanor utifrån två slumpvis valda ord. Vad kan vi göra med “gelé” plus “igelkott”? Sen svänger vi in på vårt ursprungliga problem och poppar upp nya lösningar! Maria Berghäll, Jonas Jaani (19:10) Länkar/mer information: Nära hälften av allt vi gör idag kan göras av robotar i framtiden - P1: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7375211 Hur CQ är du? - Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/tv/a/303088/hur-cq-ar-du Maria Berghäll — företagaren som inspirerat, coachat och utbildat över 250 000 människor: https://www.foretagarna.se/kampanjer/jobbskaparna/jobbskaparna-2018/maria-berghall/ Kulturell intelligens – vårt starkaste försvar mot AI: https://www.mynewsdesk.com/se/sanoma-utbildning/pressreleases/kulturell-intelligens-vaart-starkaste-foersvar-mot-ai-2948025 Boken: Empatiministeriet. Medmänsklighet i en digital värld: Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789152357446/empatiministeriet-medmansklighet-i-en-digital-varld/ Adlibris: https://www.adlibris.com/se/bok/empatiministeriet-medmansklighet-i-en-digital-varld-9789152357446 Effekten -digitaliseringens podcast finns där du hittar dina övriga poddar tex Spotify. Mer avsnitt hittar du här. Ge gärna förslag på innehåll. Kunskap om aktuella ämnen. 20 min/avsnitt. För dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitalisering. Vi ger dig insikter, framtidsspaningar och goda exempel. Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck och konsulter som kan digitalisering.

Apr 2020

20 min 23 sec

Många möten sker på distans idag (läs: digitalt, online). Här pratar vi med Lotta Strand på Idea Hunt om workshops online. Alltså inte presentations- eller beslutsmöten, utan kreativa samarbeten. Hur kommer vi på idéer, slår samman idéer, röstar fram den bästa? Hur skapar vi engagemang, utan att vara i samma rum? Hur samlar vi resultatet för att ta det vidare, utan att lägga tid på att dokumentera? Skype, Zoom eller Teams? Nja, de har inte verktygen. OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: distansarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, onlinemöten, digitalt samarbete Det finns idag stöd för att demokratiskt (och anonymt om man så vill) samla in och bearbeta idéer tillsammans - för att få ut mesta möjliga av teamet eller organisation. När många möts offline är det ett fåtal som talar. Detsamma gäller online i traditionella Skype-distansmöten. De nya digitala verktygen däremot erbjuder olika sätt att dela sina tankar och åsikter genom skrift, formulär och omröstningar uppträder ett annat mönster, en mer öppen bild av vad deltagarna kan prestera och vad den kollektiva åsikten är. Med svenska Idea Hunt och liknande stöd kan du “Generera idéer > Klustra > Rösta > Topplista > Klart!” innan du ens lämnar mötet - resultatet finns presenterat digitalt, redo att arbeta vidare med. Lottas tips: Använd dina favoritverktyg; doodleritningar, post-its,trigger cards, Lego eller lera för att låta kreativiteten flöda, men gå sedan över och utnyttja effektiviteten i de digitala verktygen, för omröstningar, dokumentation och att arbeta vidare medÄr alla likvärdigt remote? Eller är några fysiskt tillsammans - det kräver mer av facilitatornPlanera och blanda in vardagsprat, icebreakers, ostrukturerade dialogerVåga testa nya sätt - det finns mängder av spännande verktyg! Lotta Strand, Jonas Jaani (20:22) Mer material/länkar: Idea Hunt: https://ideahunt.io/ Beskrivning en digital brainstorming-mall: https://ideahunt.io/template/brainstorming-pro-meeting/ Kundcase där digitala och analoga verktyg kombineras: https://ideahunt.io/blog/customer-case-engaging-large-groups-for-idea-generation/ Bloggpost från Lotta om tekniker för att lyckas med brainstorming workshop: https://ideahunt.io/blog/successful-brainstorming-techniques/ Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Digital arbetsplats. Vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox https://www.effekten.se/prenumerera/ Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/

Apr 2020

20 min 22 sec

Vi belyser ämnet “att jobba hemifrån tillfälligt” utifrån perspektiven teknik, kultur och mötesteknik. Vilka verktyg ska vi använda? Val av programvaror, kamera, högtalare, headset. Dyrt eller billigt? Enkelt eller säkert? Och vad ska jag tänka på före, under och efter mötet? Spela in eller anteckna mötet? Dela skärmen eller dokument? OM AVSNITTETMålgrupp: alla, kontorsfolk, it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringslivLär dig: distansarbete, distanskommunikation, arbeta digitalt, digitala möten, digitalt samarbete Vilka typer av möten finns; vad och hur ska kommuniceras? Vilka ska bjudas in? Oavsett hur du gör krävs en tydlig agenda. Valet av mötestyp; beslutsmöte, presentationsmöte eller arbetsmöte avgör längden på mötet, antalet deltagare, vilka verktyg vi ska använda och hur mötet ska förberedas av facilitatorn och deltagarna. Målet är att mötet ska vara produktivt, fokuserat, effektivt. Covid-19-situationen gör att staten kräver att vi jobbar hemifrån. Det öppnar upp för många att tvingas testa nya arbetssätt. Tidigare var det upp till de enskilda företagen att driva frågan om flexibel arbetsplats - något som blivit en självklarhet inom moderna företag, för att kunna skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och därmed mer heterogen personalsammansättning, men också för att kunna locka personal som inte bor vid kontoret. För att få ett flyt hos ovana hemmajobbare kan det vara bra att ha dagliga avstämningar på regelbundna tider, där man berättar var man gjorde igår, vad man tänker göra idag och om man har några hinder - dvs daily standups. Detta gärna tillsammans i teams, så att alla är uppdaterade. En helt annan variant av digitalt samarbete är att ha alla kameror på, vara ständigt uppkopplade under dagen - som att vara på kontoret. Det fungerar i en del team, inspirerat från spelvärlden, med småprat i ljud och textform mellan 9 och 17. Utnyttja situationen under Coronavåren 2020: gå all in på digitalt och distans, testa tekniker och metoder, mät resultatet! Utbildning och skola upplever detta mycket tydligt - plötsligt ställs nya och höga krav på både lärare och elever och den teknik man använder. Förhoppningsvis kommer vi alla ut som kungar på distanskommunikation efteråt! Jonas Jaani, Micke Norbäck (26:50) Länkar: Effektiva möten - Elia Mörling: https://www.effekten.se/effektiva-moten/ Arbetsrutiner hemma: https://youtu.be/WqZiBugq4tsErgonomi hemma: https://youtu.be/6GlkoFnZpFk

Mar 2020

26 min 50 sec

Aktuellt ämne för att skapa ett "Härarbete". Att skapa digital arbetsplats med samarbete, möten och projekt. I detta temaavsnitt tar vi fram två avsnitt som vi tidigare har publicerat. Micke Norbäck och Jonas Jaani pratar först om digitala samarbeten och Teams (00.00--27:30) Allt om intranät, kontext i ett större sammanhang och hur vi tar det analoga mötet digitalt. Funderingar på genomförande i olika verktyg som tex Microsoft Teams. Vidare i avsnittet pratar Jonas Jaani och Jan Bidner om strategier och behov, beteende och förväntningar på ett nytt sätt att jobba. Byta och bryta för att skapa reslutat för teamet och inte individen. Hur gör vi med förändringsledning och genomförande. Vi pratar även lite om verktyg som Office 365 och Facebook Worksplace Avsnittet baseras på två tidigare publicerade avsnitt: Digitala samarbeten och Teams. (avsnitt 85) Strategier för den digitala arbetsplatsen (avsnitt 71) Micke Norbäck, Jonas Jaani, Jan Bidner (54.11) Länkar: Adoption Guide (Office 365) [pdf] Effektpyramiden hjälper dig till rätt val, värde och syfte Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Design Sprint. Vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox https://www.effekten.se/prenumerera/ Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/

Mar 2020

54 min 10 sec

5G innebär mer mobilt data och därmed nya möjligheter. Det är i 5G allt ska hända, det uppkopplade samhället ska bli verklighet. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringsliv.Lär dig: 3G, 4G, 5G, IoT. Internet of Things (IoT) -ivrarna förväntar sig att 5 miljarder enheter är uppkopplade år 2025. Vi har sett en enorm trafikutveckling sedan 3G, i och med nya tjänster och användarnas beteendeförändringar i mobil, padda och laptops. Pokemon Go, Fortnite och liknande har drivit på trafiken tillsammans med video och musik - och plötsligt streamar vi över hela landet, från kontoret till segelbåten. 5G är en global standard, vilket möjliggör att vanliga användare likväl som stora bolag kan att använda tjänsterna i hela världen. Idag finns redan ett femtiotal kommersiella 5G-nät i Världen, men i Sverige är vi ett år försenade med tilldelningen av spektrum. Sara Kebert på Vinnergi, ger oss flera tydliga exempel på fördelarna med 5G: Bredare band och fler frekvenser möjliggör snabbare och säkrare dataöverföring. Samhällsvinster med nya smarta virtuella tjänster i vården kommer emellertid först när de verkligen blir tillgängliga över hela landet och när användarna tar till sig den nya tekniken. Det är då vi får samordningsvinster och klimatvinster. Högre bandbredd och snabbare svarstider (under 10 ms istället för dagens 30 ms) innebär att realtidskommunikationen kan bli riktigt bra. Klassiskt exempel är inom spelindustrin och i ambulanser eller på farliga arbetsplatser, med hjälp av fjärrstyrda robotar i t ex gruvor. Transportsektorn kan göra massor av vinster i form av minskad energiåtgång, smartare logistik tack vare sensorer som hela tiden rapporterar status. Men hur ska vi tänka när vi drar igång ett 5G-projekt? Kebert ger oss nycklarna: Var öppen för att testa. Vi vet inte idag vad som kommer att flyga! Facebook och Snapchat har inte funnits särskilt länge, men är idag givna delar av våra liv. Ha kontroll över den digitala data du äger idag. Det är mycket som ska hanteras, processas med hjälp av AI. Vi lever i en globaliserad värld. Samarbete är ett måste, utvecklingen går för fort för att göra allt ensam. Tjänsteleverantörer, kunder, systemleverantörer, nätägare - alla måste bidra. Tänk på säkerheten. Sara Kebert, Jonas Jaani (20:43) Färdiga delningslänkar av detta avsnitt:LinkedIn-länk: https://www.effekten.se/5g/?share=linkedin&nb=1 Facebook-länk: https://www.effekten.se/5g/?share=facebook&nb=1 Effekten är digitaliseringens podcast Alla avsnitt: https://www.effekten.se/avsnitt/ Prenumeration: https://www.effekten.se/prenumerera/

Mar 2020

20 min 43 sec

Ansiktsigenkänning: Matchning av biometrisk data. Att samla in unika avtryck från en persons ansikte, spara det i kod och sedan matcha det med nya data. Juridiskt sett är det behandling och sparande av personuppgifter. Effekten pratar med Fredrik Amréus Hammargården, från Indivd - ett företag som arbetar med anonymiserad ansiktsigenkänning. Vi pratar hot och möjlighet, företag och myndigheter, teknik och integritet, juridik och moral. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, samhällsmedborgare, myndigheter, näringsliv, butiksägare, produktägare, människorLär dig: ansiktsigenkänning, face recognition, GDPR, ansiktsanonymiseringMer: alla avsnitt av Effekten EU har identifierat ansiktsigenkänning som ett särskilt riskområde inom AI. Det är helt naturligt eftersom mängder av kameror plus AI kan leda till en effektiv övervakningsstat med låg integritet. Det är lätt att måla upp en dystopi. Men som med alla verktyg kan tekniken brukas och missbrukas. Ett bekvämt användningsområde är att låsa upp telefonen eller att betala i en butik med ditt ansikte. Ett samhällsförbättrande område är att bekämpa kriminalitet. I England har man butiker med blacklist, för att stoppa kriminalitet. Generellt sett används ansiktsigenkänning för att effektivisera, förbättra nånting, t ex genom att samla in och analysera statistik. Om traditionell handel, butiker på stan, ska kunna konkurrera med e-handel måste man ha liknande villkor. När du shoppar i en webbutik berättar du vem du är, vilka varor som intresserar dig, ditt beteende och dina behov. När du går runt i en affär på stan har de ingen aning om vem du är. De kan inte rikta erbjudande, de kan inte spåra dina tidigare behov, ge dig en likvärdig kundupplevelse som på webben. Butiken tvingas att chansa vid sina inköp och chansa på kundernas behov. Det tar bara en halvdag att sätta upp tekniken och testa. Tekniken är redan idag träffsäker och kan leverera bra statistik. Du som funderar på att starta ett projekt med ansiktsigenkänning: Är det skäligt? Är det nödvändigt? Blir det så mycket bättre eller kan vi använda annan teknik? Ha koll på juridiken, hur man behandlar datan. Vad ger det för långsiktiga effekter? Är det positivt för oss, för människan? Fredrik Amréus Hammargården, Jonas Jaani (22:55) Länkar Fredrik Amréus Hammargården, Head of Commercialization på Indivd https://www.linkedin.com/in/fredrikhammargarden/ Indivd: https://www.indivd.com Individ på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/indivd/ Individ på Instagram: https://www.instagram.com/indivd_ai/ Följ Individs utveckling https://www.linkedin.com/company/27478962/admin/ EFFEKTEN är digitaliseringens podcast. Finns där du hittar dina podcast tex Spotify Alla avsnitt (mer än 100 avsnitt om digitalisering) https://www.effekten.se/avsnitt/

Feb 2020

22 min 55 sec

Författaren och IT-experten, Mats Löfström, gästar Effekten. Efter fyrtio års arbete med informationsteknologi och verksamhetsutveckling sammanfattar han sina erfarenheter i en serie böcker. Och just där i erfarenheten finns krocken. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, människorLär dig: digitalisering i verkligheten, verksamhetsutveckling, IT kontra verksamhet, tillsammanskulturSe även: alla avsnitt av Effekten Verksamhet och beslutsfattare vet för lite om IT och IT-avdelningen förstår inte verksamheten. Bra blir det först när alla är tvåspråkiga. Det räcker inte att gå på konferenser och lära sig buzzwords, utan man måste engagera de som kan digitalisering och de som kan verksamheten. Mats ger oss lyckade exempel från riksdagen redan på 80-talet. Nycklarna då gäller fortfarande: väldigt bra förberedelser, positiva och insatta användare, noggrann upphandling. Kommunikation, teknik och verksamhet - alla förstod lite om allt. Ett annat tydligt exempel: digitalisering av gruvindustrin inom Boliden på 00-talet. Innovationen handlade om personal i verksamheten som upptäckte kraften i ny teknik. Kunde de förutspå att en fläkt var på väg att gå sönder, så bytte de den strax innan. Färre avbrott, högre säkerhet, automatisering och andra lösningar som uppkoppling med positionering blev resultatet. Sveriges nationella sjukvårdssystem är en utmaning där det regionala självstyret gör jämlik vård och samarbete mellan verksamhetsdelar svårt. Om alla varit med, att man hade en huvudman, en svensk IT-general, som samordnade arbetet hade det blivit så mycket bättre. Tre goda råd från en som har varit med på hela resan: Fokus - Vad är det vi vill förbättra och vad vill vi uppnå med digitaliseringen?Tillsammanskultur - Alla måste förstå, alla måste bidra på sitt sätt.Partner - Välj en som passar in; driftig, teknikkunnig, förstående. Mats Löfström, Jonas Jaani (24:25) Länkar: Mer om Matshttps://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/4347/Mats_L_fstr_m Mats Löfström på LinkedInhttps://www.linkedin.com/in/mats-l%C3%B6fstr%C3%B6m-a06764/ Hållbar digitalisering. Anders Källström (poddavsnitt 114)https://www.effekten.se/hallbar-digitalisering/IT-avdelningens förändringsresa. Klas Ljungkvist. (poddavsnitt 93)https://www.effekten.se/it-avdelningens-forandringsresa/ Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns för dig som är beställare, konsult eller är intresserad av den pågående digitaliseringen.  Aktuella poddavsnitt: Office 365, innovation, AI, Design Sprint. Alla avsnitt Prenumeration (vi finns även där du hittar dina övriga poddar tex Spotify och CastBox)https://www.effekten.se/prenumerera/

Feb 2020

24 min 25 sec

Innovation har kidnappats och handlar nu mest om system, processer och experter; helt intellektualiserat. Men egentligen är det något alla gör. Alla är kreativa och alla kan innovera, men en del har glömt bort det. “Socialstyrelsen”, dvs risk managementsystemet i hjärnan sätter spärrar, som vi måste lösa upp med lite hjärnmassage. OM AVSNITTETMålgrupp: it-folk, utvecklare, projektledare, projektmedlemmar, produktägare, människorLär dig: hur man löser problem, innovation, misslyckas, lyckas, arbetskultur Det går inte att fråga folk “Vilka är era bästa idéer?”, då blir det bara tyst. Fråga istället “Vilka är era sämsta idéer?” och låt dem generera dåligheter. När de är klara vänder vi på de sämsta idéerna och gör motsatsen - och plötsligt har vi tagit fram de bästa lösningarna! Som i improvisationsteater, säg OCH istället för MEN. Det kräver träning - och är nödvändigt för att skapa en kreativ miljö. Möt Andreas Stjärnhem, creative director och hjärnmassör. Han mixar psykologi, innovation och digitalisering. Människor är emotionella djur. Så i arbetet sätter Andreas emotionella, episka mål! Hör honom berätta om: Lyckade projekt i bland annat skolan.Inställningen att misstag är en gåva: Prototypa, testa, tweaka och prototypa igen!Det mest kreativa verktyget som finns - whiteboard. Vi vet att vi kommer att sudda! Då tänker vi friare.Gladare hjärnor. Se till att din och omgivningens hjärnor är glada och fria! Det är inget magiskt, det är hårt passionerat arbete. Ha kul! Andreas Stjärnhem, Jonas Jaani (21:54) Introduktion till glad innovation:Improvisationsteatern sitter på massor av tricks för att lura hjärnan att släppa loss, det här är en favorit som bygger på OCH!: https://www.thoughtco.com/yes-and-improv-game-2713213 Längre in i den kreativa hjärnan:Frågor och svar om hjärnan, kreativitet, olika lägen av kreativitet och hur vi kan träna våra neurala nätverk: https://blogs.scientificamerican.com/beautiful-minds/the-neuroscience-of-creativity-a-q-a-with-anna-abraham/ Högsta nörd-level:Hur våra neurala nätverk fungerar om man är riktigt bra på något så kreativt som freestyle rap. https://www.nature.com/articles/srep00834 Mer poddar: Poddavsnitt om innovation Framgångsrik innovation. Håkan Ozan (avsnitt 97) Innovation. Alexander Wennerberg Larsson. (avsnitt 91) Digitaliseringens podcast EFFEKTEN finns där övriga poddar finns. Lägg till en prenumeration på tex Spotify eller få en sammanställning av månadens avsnitt via e-post

Feb 2020

21 min 54 sec