Higher Life With Junie Josue

By Higher Life Media

The Higher Life Podcast with Junie Josue gives inspiring Tagalog messages, that are sure to strengthen your faith and knowledge as a believer in Christ.

 1. 1.
  June 9th 2021: Paano Magkaroon ng Lakas ng Loob na Lumapit sa Diyos
  4:03
 2. 2.
  June 5th 2021: Ang mga Mabuting Bagay na Magagawa ng Biyaya ng Diyos, 4
  3:02
 3. 3.
  June 4th 2021:Ang mga Mabuting Bagay na Magagawa ng Biyaya ng Diyos, 3
  4:47
 4. 4.
  June 1st 2021: Ang mga Magagawa ng Biyaya ng Diyos, 2
  3:53
 5. 5.
  May 27th 2021: Ang mga Magagawa ng Biyaya ng Diyos
  4:28
 6. 6.
  May 25th 2021: Kasiguruhang Makalapit sa Diyos
  3:48
 7. 7.
  May 20th 2021: Malaya na kay Kristo, Huwag ng Bumalik sa Pagkaalipin
  3:55
 8. 8.
  May 17th 2021: Tagumpay sa Kasalanan
  3:17
 1. 9.
  May 12th 2021: Paano Maranasan ang Biyaya ng Diyos
  4:27
 2. 10.
  May 10th 2021: Sa Biyaya ng Diyos may Kalayaan at Tagumpay sa Kasalanan
  3:54
 3. 11.
  May 7th 2021: Tanging si Hesus and daan sa Diyos
  3:45
 4. 12.
  May 6th 2021: Regalo ng Diyos ang Kaligtasan sa Kasalanan
  5:28
 5. 13.
  May 1st 2021: Bagong Kasunduan sa Biyaya ng Diyos
  5:00
 6. 14.
  April 30th 2021: Bagong Kasunduan sa Pakikipagugnayan sa Diyos
  4:45
 7. 15.
  April 24th 2021: Ang Kapangyarihan ng Pagkabuhay muli ni Hesus, 2
  4:23
 8. 16.
  April 23rd 2021: Ang Kapangyarihan ng Pagkabuhay muli ni Hesus, 1
  4:59
 9. 17.
  April 9th 2021: Ang Pagiingat ng Panginoong Diyos sa mga Nagtitiwala sa Kaniya, 2
  5:08
 10. 18.
  April 8th 2021: Ang Pagiingat ng Panginoong Diyos sa mga Nagtitiwala sa Kaniya, 1
  4:23
 11. 19.
  April 2nd 2021: Ang Pagibig ng Diyos ay Nagsakripisyo para sa Ating Buhay
  4:31
 12. 20.
  April 1st 2021: Walang Makapaghihiwalay sa Atin sa Pagibig ng Diyos
  5:15
 13. 21.
  March 31st 2021: Maging Sino man Tayo, Mahal Tayo ng Diyos
  5:02
 14. 22.
  March 27th 2021: Ang Pagibig ng Diyos sa Ating Relasyon sa Kapwa
  5:15
 15. 23.
  March 25th 2021: Ang Pagibig ng Diyos, 5
  5:04
 16. 24.
  March 15th 2021: Ang Pagibig ng Diyos sa Samahan ng Magasawa, 3
  5:03
 17. 25.
  March 12th 2021: Ang Pagibig ng Diyos sa Samahan ng Magasawa, 2
  5:10
 18. 26.
  March 11th 2020: Ang Pagibig ng Diyos sa Samahan ng Magasawa, 1
  5:02
 19. 27.
  March 4th 2021: Ang Pagibig ng Diyos, 4
  4:53
 20. 28.
  March 3rd 2021, Ang Pagibig ng Diyos, 3
  4:43
 21. 29.
  February 26th 2021: Ang Pagibig ng Diyos, 2
  5:09
 22. 30.
  February 25th 2021: Ang Pagibig ng Diyos
  4:53
 23. 31.
  February 19th 2020: Pagibig ni Hesus, Gamot sa ating Konsensya
  5:12
 24. 32.
  February 13th 2021: Ang Diyos ay Pag-ibig
  4:52
 25. 33.
  February 12th 2021: Ang Kapangyahiran ng Pagpapatawad
  3:56
 26. 34.
  February 4th 2021: Buhay na Malaya sa Sama ng Loob
  4:37
 27. 35.
  February 3rd 2021: Aayusin ng Diyos ang ating Buhay
  4:26
 28. 36.
  January 29th 2021: Ang Tamang Buhay
  4:31
 29. 37.
  January 26th 2021: Tagumpay sa Gitna ng Kahirapan
  4:12
 30. 38.
  January 12th 2021: Paano Magkaroon ng Bagong Buhay 4
  4:54
 31. 39.
  January 11th 2021: Paano Magkaroon ng Bagong Buhay 3
  4:49
 32. 40.
  January 8th 2021: Paano Magkaroon ng Bagong Buhay 2
  5:11
 33. 41.
  January 6th 2021: Paano Magkaroon ng Bagong Buhay 1
  4:30
 34. 42.
  January 3rd 2021: Paano Maging Araw Araw and Pasko, 3
  2:52
 35. 43.
  December 29th 2020: Paano Maging Araw Araw and Pasko, 2
  4:03
 36. 44.
  December 28th 2020: Paano Maging Araw Araw and Pasko, 1
  5:03
 37. 45.
  Christmas Eve 2020: Paano Magkaroon ng Maligayang Pasko, 4
  4:45
 38. 46.
  December 23rd 2020: Paano Magkaroon ng Maligayang Pasko, 3
  4:27
 39. 47.
  December 22nd 2020: Paano Magkaroon ng Maligayang Pasko, 2
  4:27
 40. 48.
  December 21st 2020: Paano Magkaroon ng Maligayang Pasko, 1
  4:24
 41. 49.
  December 16th 2020: Mga Himala ng Unang Pasko, 5
  4:52
 42. 50.
  Decmber 14th 2020: Mga Himala ng Unang Pasko, 4
  5:00

Listen to Higher Life With Junie Josue now.

Listen to Higher Life With Junie Josue in full in the Spotify app