Planadong Buhay Podcast

By Chris Cervantes

Inihahandog ng Cardinal Buoy Financials, sa pangunguna ng kanyang founder na si Chris Cervantes, ang Planadong Buhay Podcast. Ang programang ito ay naglalayon na tulungan ang mga tagapakinig sa pagpa-plano sa anumang aspeto ng buhay, sa pamamagitan ng mga talakayan ng mga kaalamang pinansyal, pang-karir at pag-unlad. Ibabahagi dito ang ilang mga pananaw tungkol sa personal at pangkalahatang pag-unlad at ilang tips na makatutulong sa bawat Pilipino na malinang ang potensyal, at magtrabaho na puno ng inspirasyon.

Listen to Planadong Buhay Podcast now.

Listen to Planadong Buhay Podcast in full in the Spotify app