Podcast PDCS

Zuza Fialová

Už 30 rokov sa venujeme riešeniu konfliktov v rôznych krajinách sveta. V Podcaste PDCS sa s vami podelíme o naše skúsenosti, pohľady, názory a na príkladoch zo života si rozoberieme charakter konfliktov v spoločnosti.

All Episodes

Daryl Davis and Stano Daniel. Two men, activists, who do belong to minorities in their countries. Do they, despite their social status, middle-class income, education and relative comfort they live in, feel like they belong to minorities? Zuza Fialová asked them during the conference The Power of Cities, why oppressed people behave differently and why it is sometimes so difficult to understand each other. The podcast has been recorded during the live conference in October 2022.  Discussion was a part of the conference within the program The Power of Cities in Bratislava. The Program has been supported by the Embassy of the United States in Bratislava. To read more about the program, click here.Diskusia, sa uskutočnila na konferencii v rámci programu Sila miest (The Power of Cities) v Bratislave. Program Sila Miest je podporený Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave. Viac informácií o projekte nájdete tu 

Nov 26

59 min 9 sec

30 rokov PDCS: Rozhovor s dramaturgičkou a filmárkou Kaťou Farkašovou, feministkou a aktivistkou za práva žien o tom, ako sa dostala od vymýšľania príbehov k príbehom reálnym, smutným a nie vždy končiacim happy-endom. O násilí na ženách, o ľudských právach, ale aj o výnimočnom dokumente Švédi z osady, v ktorom traja rómski chlapci adoptovaní do Švédska hľadajú svoje korene.Kaja Miková sa rozpráva s Kaťou, ktorá kedysi v PDCS pracovala ako jej nadriadená :) o témach spojených s právami žien, o linke dôvery, ktorá pomohla už mnohým ženám dostať sa z kruhu násilia, ale najmä o nádhernom dokumente, ktorý Kaťu nedávno preslávil a ktorý dáva mnoho podnetov na zamyslenie.O násilí na ženách Kaťa rozpráva aj v tomto TED vystúpení. 

Nov 12

36 min 6 sec

Patrik Krebs je vedúcim Divadla bez domova , ktoré angažuje ľudí bez domova alebo v zlej sociálnej situácii a spája tak umenie, sociálnu prácu aj scitlivovanie spoločnosti na problémy slabších.Patrik je umelec a vzťah k utláčaným ľuďom ho sprevádza od dávna. V rozhovore s Dušanom Ondruškom spomína, ako sa dostal do Bronxu učiť angličtinu deti zo "zlých štvrtí", ako sa pracuje s ľuďmi, ktorí trpia závislosťami a čo všetko sa dá pri nich naučiť.V poslednej časti rozhovoru sa rozprávajú o tom, ako vznikalo stanové karanténne mestečko v Bratislave a ako Patrik robil sanitkára. A nakoniec aj o tom, ako také abstraktné aktivity ako facilitovanie strategického plánovania môžu ovplyvniť život organizácie a osudy ľudí, ktorí k nej patria.

Nov 5

28 min 22 sec

Ján Markoš je náš kamarát a spolupracovník. Hoci je už ako šachový veľmajster, ako sám hovorí,  na šachovom dôchodku, jeho postrehy o šachu a presahu šachových zručností do iných oblastí života sú extrémne zaujímavé."V šachu, intuícia je vlastne trikrát vydestilovaná skúsenosť."Pri kritickom myslení upozorňuje na to, že nie vždy sa dá zabrániť tomu, aby ľudia verili dezinformáciám iba tým, že v nich vycvičíme schopnosti kritického myslenia.  Treba riešiť aj to, prečo ľudia chcú veriť dezinformáciám, aké potreby im to uspokojuje. V poslednej časti sa rozprávame o tom, aké etické dilemy riešime v 21. storočí a ako si zachovať ľudskosť vo sete technológií, čo sú vlastne témy jeho dvoch posledných kníh Medzi dobrom a zlom a Bližšie k sebe  Jano u nás vedie kurz Kritické myslenie ako životný štýl.

Oct 29

33 min 30 sec

Mária Kolíková je naša priateľka a spolupracovníčka. Podcast PDCS bol na návšteve na Ministerstve spravodlivosti SR, kde sa rozprávame o tom, čo je dôležité pri rozhovore o hodnotách, ako vzdelávať pomocou zážitku, ale aj o tom, čím sa líši práca občianskej aktivistky, komerčnej advokátky, a vysokej štátnej úradníčky v presadzovaní spravodlivosti.V podcaste sa viackrát spomína organizácia Občan a demokracia, ktorá sa medzitým zmenila na Občan, demokracia a zodpovednosť, hovoríme tiež o prípade Parčík Belopotockého .Ak si chcete nájsť pesničku Believer od Imagine Dragons, tak toto je ona. 

E

Oct 15

36 min 10 sec

30 rokov PDCS: Rozhovor s Andreou Lelovics o Šamoríne, o koreňoch a porozumení a tiež o tom, ako sa presadzujú zmeny v spoločnosti. Prečo je dobré zbierať stopy maďarskej kultúry na Slovensku? Je jazyk iba kódom na komunikáciu, alebo predstavuje niečo viac? Ako posúvať sociálne zmeny v mestách a obciach a akých lídrov vyžadujú?V podcaste spomíname Fórum inštitút pre výskum menšín 

Sep 17

36 min 44 sec

V rozhovore spomíname knihu My sme tí, na ktorých sme čakali.

Sep 10

36 min 16 sec

V rozhovore sa spomína štúdia Bratislava nahlas 

Aug 27

45 min 4 sec

The conference mentioned in the podcast was held in 2017 within the project European Network for Non-Violence and Dialogue here are some highlights 

Jul 23

35 min 31 sec

V podcaste sa spomína výstava Peace Sofas http://www.peacesofas.org/, projekt European Network for non-violence and dialogue https://ennd.eu/ tiež sa spomínajú projekty na Ukrajine https://en.pdcs.sk/projects/project/local-government-for-the-people-ukraine-slovakiaa projekty v Albánsku https://en.pdcs.sk/projects/project/bridges-of-cooperation-civil-society-and-public-administration-together-for-a-stable-civil-society

Jun 30

35 min 44 sec

Mária Vargová je riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/NKSpreRPNnD/

Jun 18

40 min 16 sec

In the podcast, we mention the Partners Global https://www.partnersglobal.org/ 

Jun 11

38 min 2 sec

V podcaste sa spomínajú:Iniciatíva Psycho za klímu https://www.instagram.com/psychozaklimu/Český ekopsychológ Jan Krajhanzl http://www.ekopsychologie.cz/vzdelavani/lide/jan-krajhanzl/Americký spisovateľ Charles Eisenstein https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_EisensteinČeská sociologička Hana Librová https://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Librov%C3%A1A pieseň Dělání od Jaroslava Uhlířa a Zdeňka Svěráka 

Jun 4

46 min 50 sec

Kaja Miková, riaditeľka PDCS a odborníčka na participáciu hovorí o tom, kde sa u nej spája záľuba v participatívnych procesoch a riadenie organizácie. O slobode a zodpovednosti vo vedení kolektívov, o hviezdach a neviditeľných myškách a o tom, ako sa mení charakter práce v neziskovom sektore. Podcast je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

May 21

39 min 3 sec

Podcast zo série 30 rokov PDCS. Väčšina konfliktov je ľahko riešiteľná a problémy často nastávajú aj kvôli nešťastnej komunikácii. Prečo je pre riešenie konfliktu najdôležitejšie prijať, že vôbec existuje? Kde má pri práci s konfliktami rezervy naše školstvo a aký dopad bude mať na deti súčasná pandémia? Prečo tipy a triky na riešenie konfliktov nemajú zmysel bez vnútorného presvedčenia?

Apr 16

35 min 49 sec

V podcaste je spomínaný Raymond Shonholtz,  americký mierotvorca a človek, ktorý bol veľkou inšpiráciou pre ľudí v PDCS.

Mar 26

31 min 19 sec

Ešte stále je otvorené prihlasovanie do unikátneho programu Akadémia dialógu, ktorý bude prebiehať túto jar. Daryl nám prinesie workshop o tom, ako sa rozprávať s ľuďmi iných názorov.Viac o Darylovi a jeho aktivistickom prístupe nájdete v rozhovorochKeď sa ľudia rozprávajú...Meet the brave man...

Mar 5

42 min 15 sec

Podcast odkazuje na otvorený kurz Bezpečnejšie v online svete Podcast vznikol s podporou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia.

Feb 26

39 min 39 sec

Rozhovor o tom, ako viesť ľudí v kríze, či a ako ich zapájať do rozhodovania, a tiež o tom, koho vlastne zapájať v krízových situáciách. Aké typy líderstva odhalila súčasná kríza na Slovensku i vo svete? Trochu o fenoméne mladých líderiek a trochu o papagájoch a pštrosoch. Epizóda je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Feb 12

42 min 17 sec

Sigany prichádzajú z Kene prostredníctvom rozprávačky Sheby Juliet aj na Slovensko. Čo vlastne tie Sigany znamenajú a akú úlohu zohrávajú vo vzdelávaní? Ako sa Sheba dostala na Slovensko a ako sa šťastie, ktoré ju stretlo, snaží vracať ostatným, či už v Keni alebo na Slovensku? Ak sa vám Sigany a Shebin príbeh zapáčia, môžete si kúpiť jej nahrávky a podporiť tak deti, ktoré túžia po vzdelaní. https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo

Jan 27

35 min 19 sec

Špeciál o tom, ako naše deti prežívajú krízu, čo si myslia o škole, ako si nahrádzajú chýbajúce kontakty, čo robia, keď sú smutné a čo si želajú do nového roka. Na koniec sa pridali aj niektorí rodičia. Detskí účinkujúci: Bety Guštafíková, Lucka Guštafíková, Maťka Kalmárová, Katka Kamenická, Filipko Straka, Laila Struhaliková a Lucka Struhaliková.

Jan 15

47 min 25 sec

Aká je dnešná mládež? Má takáto otázka vôbec zmysel? Musí každá generácia rebelovať proti generácii svojich rodičov? Je skromnosť dedičná a dá sa vôbec vštepiť mládeži nejaké hodnoty? Viac v blogu https://www.pdcs.sk/blog/post/tvare-mladeznickej-revolty

Dec 2020

38 min 8 sec

Máme u nás občiansku spoločnosť? A načo nám je? Proti čomu si treba budovať občiansku odolnosť? Je dobré, keď ľudia nesúhlasia s tým, čo robí štát a moc? Mal by štát podporovať občianske organizácie? A čo urobil na Slovensku George Soros? Epizóda je súčasťou projektu Občianski lídri na dlhé trate podporeného z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Dec 2020

30 min 8 sec

https://www.pdcs.sk/blog/post/korona-klima-konflikty-nie-virus-nie-uhlik-vztahy-su-problem

Dec 2020

35 min 38 sec

Čo je a čo nie je polarizácia? Prečo máme potrebu sa vymedzovať a stáť na opačných póloch? Čím sa líši polarizácia od iných typov konfliktov a je vôbec zlá? Stačí nám len rozprávať sa a polarizácia sa odstráni?

Dec 2020

31 min 56 sec

Ako sa dajú riešiť konflikty medzi ľuďmi a veľkými šelmami? Sú medvede na Slovensku premnožené a ako sa s tým vysporiadať? V čom môže byť Slovensko v tejto téme iným krajinám príkladom?

Dec 2019

20 min 13 sec

Rozhovor s Hanou Zemanovou-Volkovou, ktorá sa ešte predtým ako spolu s Dušanom Ondruškom založila PDCS, ocitla v centre revolučného diania Novembra ´89. Kancelária zväzu ochrancov prírody vtedy slúžila ako dôležité kontaktné miesto pre občanov. Ako si na tie chvíle spomína? A prečo ochrana prírody vzbudzuje aj dnes, podobne ako vtedy, nevôľu mocných?

Nov 2019

21 min 25 sec

Sú Spojené štáty naozaj takou polarizovanou spoločnosťou ako sa nám to z Európy javí? Boris Strečanský, odborník na občiansku spoločnosť a filantropiu, rok žil a študoval v Princetone. Požiadali sme ho na našom lunchseminári, aby nám porozprával, čo rozdeľuje Američanov, ako aj to, čím sa líšia od nás - Európanov.

Oct 2019

15 min 26 sec

Možno sa to stalo aj vám. Stretli ste sa s chronickým manipulátorom a náhle ste zapochybovali o svojom úsudku či zdravom rozume. Nezúfajte. Naozaj existuje technika manipulácie, ktorá ničí rodiny, verejný život či online priestor. Rozprávame sa o tom, čo je gaslighting, čo to má spoločné s politikou a ako sa takejto surovej manipulácii brániť.

Sep 2019

21 min 21 sec

Ako sa to stane, že sa človek stane radikálom? Musí za tým byť nejaká ideológia? O počiatkoch radikalizácie, rôznych príbehoch s ňou spojených, ale aj o niekoľkých poučeniach od ľudí, čo prešli radikalizáciou a dnes pomáhajú iným s ňou bojovať, hovorí Dušan Ondrušek. Viac v blogu http://bit.do/eRpfL

May 2019

19 min 17 sec

Sú favely niečo ako naše osady? Dá sa bývať vo štvrti oblasti kontrolovanej drogovým gangom? Môže byť vo favele múzeum a chodia tam deti do školy? Náš kolega Juraj Havlík, študent urbanistickej sociológie žil niekoľko týždňov na mieste, ktoré väčšina obyvateľov Ria považujeza hnusné a nebezpečné. A jemu sa tam napriek tomu páčilo.

Apr 2019

23 min 39 sec

Ako sa z niekoho stane radikál? Prečo sa to deje dnes viac ako pred desiatimi rokmi? Je pravdou, že radikáli sú len deti z "problémových rodín" či ľudia, na ktorých v detstve rodičia nemali čas? Alebo je za tým hľadanie identity, niečoho, čo nás presahuje? Hľadáme maják v mori neistoty?

Jan 2019

12 min 21 sec

V rozhovore Zuzy Fialovej a Dušana Ondrušeka sa dozviete, aké sú hodnotové konflikty a či môžu byť aj prospešné. Zistíte, prečo pri nich nemá zmysel hovoriť o jednom správnom riešení, čo sa vám môže zísť napríklad aj pri štedrovečernom stole. A Dušan porozpráva, ako mu orientácia v hodnotách pomohla pri taxijazde v Nigérii.

Dec 2018

16 min 55 sec

Ako s konfliktom súvisí "tekuté zlo"? Ako sa v Rusku zneužíva pojem extrémizmus na provládne účely? S akými problémami sa stretávajú ľudia hlásajúci túžbu po mierovom riešení? Odpovede prináša sociologička Zuza Fialová, ktorá na Ukrajine realizuje projekty zamerané na zapájanie verejnosti do rozhodovania na miestnej úrovni.

Oct 2018

15 min 53 sec

Falošná správa vyjde na svet, niekto ju fakticky vyvráti, ale časť ľudí ju stále považuje za pravdivú a šíri ju ďalej. Práve tejto skupine sa venujeme v tejto časti Podcastu PDCS.

Sep 2018

7 min 57 sec

V premiérovom Podcaste PDCS sa pokúsime vysvetliť: Prečo opravy falošných správ zaberú len u tých rozvážnych, u ľudí, ktorí majú až vedecký sklon skúmať veci na vlastnej koži a stavať sa kriticky ku všetkému čo vidia či počujú? Prečo samotné fakty voči lžiam nestačia? Čo funguje vo veku radikálnej ignorancie?

Sep 2018

5 min