మాటల మూటలు

By వీవెన్

మన తెలుగు మాటల గురించి, వాటిలో దాగివున్న అర్థాల మూటల గురించి కొన్ని మాటలు

Listen to మాటల మూటలు now.

Listen to మాటల మూటలు in full in the Spotify app