This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

קש"ת

By ישיבת הר עציון

A Torah shiur for one half-hour a day, from the Rabbanim of Yeshivat Har Etzion. Each day of the week has a different weekly series, on halakha, Tanakh, Jewish Philosophy, or Talmudic topics. Podcasts are in hebrew

 1. 1.
  נושאים הלכתיים בפרשת חקת - קדושת ירושלים ומקום המקדש בימינו06/24/2020
  35:15
 2. 2.
  מענייני מלחמת יום הכיפורים06/24/2020
  28:52
 3. 3.
  פרשה ופסיכולוגיה 35 - פרשת חקת - מנהיג או אומנת06/23/2020
  19:15
 4. 4.
  מנהגי רבותינו #2906/21/2020
  31:40
 5. 5.
  מהפכת התנ"ך06/18/2020
  34:14
 6. 6.
  ייסוד הישיבה, משמעותה האידאולוגית של שמיעת קול התינוק הבוכה06/18/2020
  37:48
 7. 7.
  נושאים הלכתיים בפרשת קרח - משמרת תרומתי06/18/2020
  33:33
 8. 8.
  פרשה ופסיכולוגיה 34 - פרשת קרח - בין התנשאות לנשיאה06/15/2020
  21:48
 1. 9.
  מנהגי רבותינו #2806/14/2020
  31:37
 2. 10.
  נושאים הלכתיים בפרשת שלח - וראיתם אותו06/10/2020
  33:14
 3. 11.
  פרשה ופסיכולוגיה 33 - פרשת שלח לך - החרדה מהעתיד06/08/2020
  25:55
 4. 12.
  מנהגי רבותינו #2706/08/2020
  32:30
 5. 13.
  נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - תפילה על החולה06/03/2020
  32:08
 6. 14.
  פרשה ופסיכולוגיה 32 - פרשת בהעלותך - המשיכה לאחור06/03/2020
  22:37
 7. 15.
  מנהגי רבותינו #2605/31/2020
  31:58
 8. 16.
  נושאים הלכתיים בפרשת נשא - צירוף סל לחלה ולקדשים05/27/2020
  32:43
 9. 17.
  פרשה ופסיכולוגיה 31 - פרשת נשא - הדרך האישית05/26/2020
  27:00
 10. 18.
  מנהגי רבותינו #2505/25/2020
  31:11
 11. 19.
  נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - בן לויה בפדיון הבן05/20/2020
  36:08
 12. 20.
  פרשה ופסיכולוגיה 30 - פרשות במדבר - מבט אל המהות האישית05/18/2020
  21:22
 13. 21.
  נושאים הלכתיים בפרשת בהר-בחוקותי - משמעות מצוות הספירה05/13/2020
  31:35
 14. 22.
  פרשה ופסיכולוגיה 29 - פרשות בהר בחוקותי - בתנועה מתמדת05/12/2020
  32:16
 15. 23.
  מנהגי רבותינו #2405/10/2020
  31:10
 16. 24.
  נושאים הלכתיים בפרשת אמר - להזהיר גדולים על הקטנים05/06/2020
  34:51
 17. 25.
  לזכרו של הרב נחום רבינוביץ - "מפני איבה ומפני דרכי שלום" - שיקולים מנחים בסוגיית היחס לנכרי (ימי עיון חנוכה תשע"א #04)05/06/2020
  46:46
 18. 26.
  פרשה ופסיכולוגיה 28 - פרשת אמור - מעגלים מתחברים05/05/2020
  28:03
 19. 27.
  מנהגי רבותינו #2305/03/2020
  31:48
 20. 28.
  פרשה ופסיכולוגיה 27 - אחרי מות - המפגש המעורפל04/29/2020
  25:45
 21. 29.
  נושאים הלכתיים בפרשת אחרי מות קדשים - מתנות עניים בזמן הזה04/28/2020
  31:40
 22. 30.
  שיחה ליום העצמאות תשס"ד04/26/2020
  38:29
 23. 31.
  פרשה ופסיכולוגיה 26 - תזריע מצורע - בין חיים למוות04/22/2020
  30:01
 24. 32.
  ארון הספרים של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל04/22/2020
  1:10:05
 25. 33.
  נושאים הלכתיים בפרשת תזריע - מניין בברית מילה04/22/2020
  31:48
 26. 34.
  מנהגי רבותינו #2204/19/2020
  32:25
 27. 35.
  פרשה ופסיכולוגיה 25 - פרשת שמיני - כשהדברים לא עובדים כמתוכנן04/16/2020
  29:52
 28. 36.
  שו"ת של מאה העשרים #09 - בנין אב - הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל04/13/2020
  31:40
 29. 37.
  מנהגי רבותינו #2104/12/2020
  31:05
 30. 38.
  הזיקה בין פרשיות ויקרא - צו04/01/2020
  1:03:19
 31. 39.
  נושאים הלכתיים בפרשת צו - הכשרת כלי זכוכית לפסח ובכלל03/30/2020
  33:14
 32. 40.
  פרשה ופסיכולוגיה 24 - פרשת צו - רצון אישי או מסגרת מחייבת03/30/2020
  27:41
 33. 41.
  נושאים הלכתיים בפרשת ויקרא - הימנעות מהידבקות בשעת מגפה03/25/2020
  33:07
 34. 42.
  פרשה ופסיכולוגיה 23 - פרשת ויקרא - קרבן כהתקרבות03/24/2020
  28:35
 35. 43.
  מנהגי רבותינו #2003/24/2020
  32:30
 36. 44.
  נושאים הלכתיים בפרשת ויקהל פקודי - מלאכת מחשבת03/19/2020
  38:56
 37. 45.
  פרשה ופסיכולוגיה 22 - פרשת ויקהל פקודי - משכן התיקון והתשובה03/17/2020
  33:53
 38. 46.
  מנהגי רבותינו #1903/15/2020
  33:10
 39. 47.
  שיחה עקב מגפת הקורונה03/13/2020
  16:55
 40. 48.
  נושאים הלכתיים בפרשת כי תשא - מניית בני ישראל03/12/2020
  35:09
 41. 49.
  גמרא שבת ב. - מלאכת הוצאה בשבת ויום טוב03/12/2020
  1:49:30
 42. 50.
  פרשה ופסיכולוגיה 21 - פרשת כי תשא - הפסיכולוגיה של חטא העגל03/11/2020
  30:07
 43. 51.
  לקראת פורים תש"פ, השפעות גומלין - בין מגילת אסתר לספר עזרא ונחמיה03/08/2020
  30:43
 44. 52.
  לקראת פורים תש"פ - הלכה - פורים כיום טוב03/08/2020
  49:30
 45. 53.
  מנהגי רבותינו #1803/08/2020
  31:36
 46. 54.
  פרשה ופסיכולוגיה 20 - פרשת תצווה - דממה מול עשייה03/04/2020
  32:20
 47. 55.
  נושאים הלכתיים בפרשת תצוה - זכור - חיוב קריאת זכור03/04/2020
  33:19
 48. 56.
  מנהגי רבותינו #1703/04/2020
  33:02
 49. 57.
  פרקי שיבת ציון במקרא 07, עזרא עזרא פרקים ה-ו03/01/2020
  31:06
 50. 58.
  הלכות מלכים לרמב"ם - שבע מצוות בני נח וגר תושב03/01/2020
  47:35
 51. 59.
  נושאים הלכתיים בפרשת תרומה - מחצית השקל02/25/2020
  30:00
 52. 60.
  פרשה ופסיכולוגיה 19 - פרשת תרומה - פנים אל מול פנים02/25/2020
  29:50
 53. 61.
  מנהגי רבותינו #1602/23/2020
  31:48
 54. 62.
  נושאים הלכתיים בפרשת משפטים - החובה להחזיר שוחד02/18/2020
  33:04
 55. 63.
  פרשה ופסיכולוגיה 18 - פרשת משפטים - מחרדה לברית02/17/2020
  34:11
 56. 64.
  מנהגי רבותינו #1502/16/2020
  32:47
 57. 65.
  נושאים הלכתיים בפרשת יתרו - לא תחמוד02/12/2020
  31:28
 58. 66.
  פרשה ופסיכולוגיה 17 - יתרו - מי אתה משה רבנו02/10/2020
  37:09
 59. 67.
  מנהגי רבותינו #1402/09/2020
  31:19
 60. 68.
  פרקי שיבת ציון במקרא 06, עזרא פרק ד02/08/2020
  31:29
 61. 69.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר חלק ו02/08/2020
  43:38
 62. 70.
  נושאים הלכתיים בפרשת בשלח - לחם משנה02/05/2020
  33:14
 63. 71.
  פרשה ופסיכולוגיה 16 - בשלח - תהליך ההתבגרות של עם ישראל02/04/2020
  36:53
 64. 72.
  מנהגי רבותינו #1302/03/2020
  32:02
 65. 73.
  שיחה מיוחדת בעקבות נאומו של הנשיא טרומפ01/30/2020
  19:40
 66. 74.
  נושאים הלכתיים בפרשת בא - מצוות הקדשת בכור01/29/2020
  29:00
 67. 75.
  פרשה ופסיכולוגיה 15 - בא - יציאה או גירוש ממצרים01/28/2020
  37:23
 68. 76.
  פרקי שיבת ציון במקרא 05, עזרא פרק ג' המשך01/28/2020
  30:28
 69. 77.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר חלק ה01/28/2020
  26:13
 70. 78.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר חלק ד01/28/2020
  1:14:40
 71. 79.
  סייבר בהלכה 12: תוכנות כופר והתקפת מניעת שירות01/27/2020
  30:21
 72. 80.
  מנהגי רבותינו #1201/26/2020
  32:18
 73. 81.
  נושאים הלכתיים בפרשת וארא - האם תמיד צריך לרוץ לדבר מצוה?01/22/2020
  31:01
 74. 82.
  פרשה ופסיכולוגיה 14 - וארא - מקומם של עם ישראל ביציאת מצרים01/21/2020
  35:21
 75. 83.
  סייבר בהלכה 11: רצח בבית חכם01/20/2020
  30:21
 76. 84.
  מנהגי רבותינו #1101/19/2020
  31:28
 77. 85.
  נושאים הלכתיים בפרשת שמות - הסתכנות בשביל להציל אחרים01/15/2020
  34:58
 78. 86.
  פרשה ופסיכולוגיה 13 - שמות - משיעבוד לעצירה01/14/2020
  28:54
 79. 87.
  סייבר בהלכה 10: דיני נפשות חלק ג01/13/2020
  30:18
 80. 88.
  מנהגי רבותינו #1001/12/2020
  31:20
 81. 89.
  נושאים הלכתיים בפרשת ויחי - קניין כיבוש01/08/2020
  30:06
 82. 90.
  פרשה ופסיכולוגיה 12 - פרשת ויחי01/07/2020
  34:34
 83. 91.
  סייבר בהלכה 9: דיני נפשות חלק ב01/06/2020
  30:06
 84. 92.
  מנהגי רבותינו #901/05/2020
  33:52
 85. 93.
  נושאים הלכתיים בפרשת ויגש - אחריותו של יעקב על 'מות' יוסף01/01/2020
  34:17
 86. 94.
  פרשה ופסיכולוגיה 11 - פרשת ויגש12/31/2019
  33:21
 87. 95.
  סייבר בהלכה 8: דיני נפשות חלק א12/30/2019
  30:07
 88. 96.
  מנהגי רבותינו #812/30/2019
  30:44
 89. 97.
  נושאים הלכתיים בפרשת מקץ - דין ערב12/25/2019
  33:41
 90. 98.
  פרשה ופסיכולוגיה 10 - פרשת מקץ12/24/2019
  34:10
 91. 99.
  סייבר בהלכה 7: ביטקוין חלק ב12/23/2019
  30:16
 92. 100.
  מנהגי רבותינו #712/23/2019
  32:37
 93. 101.
  לקראת חנוכה - הסוסים והמנורה ונבואת זכריה12/22/2019
  1:10:15
 94. 102.
  חנוכה מן התורה מנין12/21/2019
  1:05:02
 95. 103.
  נושאים הלכתיים בפרשת וישב - יסודות באיסור ייחוד12/18/2019
  30:58
 96. 104.
  פרשה ופסיכולוגיה 09 - פרשת וישב12/17/2019
  38:39
 97. 105.
  סייבר בהלכה 6: ביטקוין חלק א12/16/2019
  30:24
 98. 106.
  מנהגי רבותינו #0612/15/2019
  31:13
 99. 107.
  שילה וירושלים בספר בראשית12/15/2019
  56:16
 100. 108.
  פרקי שיבת ציון במקרא 04, עזרא פרק ג12/15/2019
  19:07
 101. 109.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר חלק ג12/15/2019
  56:20
 102. 110.
  נושאים הלכתיים בפרשת וישלח - שייכותם של גויים בקיום מצוות12/11/2019
  32:30
 103. 111.
  פרשה ופסיכולוגיה 08 - פרשת וישלח12/09/2019
  35:04
 104. 112.
  סייבר בהלכה 5: וירוסים חלק ב12/09/2019
  30:20
 105. 113.
  מנהגי רבותינו #0512/08/2019
  30:56
 106. 114.
  נושאים הלכתיים בפרשת ויצא - אין מערבין שמחה בשמחה12/04/2019
  33:21
 107. 115.
  פרקי שיבת ציון במקרא 03, עזרא פרק ב12/03/2019
  31:12
 108. 116.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר - המשך12/03/2019
  43:07
 109. 117.
  פרשה ופסיכולוגיה 07 - פרשת ויצא12/03/2019
  39:16
 110. 118.
  סייבר בהלכה 4: וירוסים חלק א12/01/2019
  31:57
 111. 119.
  מנהגי רבותינו #0412/01/2019
  31:27
 112. 120.
  נושאים הלכתיים בפרשת תולדות - הסתמכות על הקול בעניינים שונים11/27/2019
  33:45
 113. 121.
  פרשה ופסיכולוגיה 06 - פרשת תולדות11/24/2019
  37:46
 114. 122.
  סייבר בהלכה 03 - גניבת זהות וירטואלית חלק ב11/24/2019
  29:14
 115. 123.
  מנהגי רבותינו #0311/24/2019
  34:51
 116. 124.
  נושאים הלכתיים בפרשת חיי שרה - ניחושו של אליעזר11/20/2019
  33:23
 117. 125.
  פרשה ופסיכולוגיה 05 - פרשת חיי שרה11/19/2019
  37:31
 118. 126.
  סייבר בהלכה 02 - גניבת זהות וירטואלית חלק א11/18/2019
  30:42
 119. 127.
  פרקי שיבת ציון במקרא 02, הצהרת כורש11/17/2019
  24:19
 120. 128.
  הלכות מלכים לרמב"ם - אשת יפת תואר11/17/2019
  50:10
 121. 129.
  מנהגי רבותינו #0211/17/2019
  30:47
 122. 130.
  נושאים הלכתיים בפרשת וירא - הכנסת אורחים11/13/2019
  32:51
 123. 131.
  פרשה ופסיכולוגיה 04 - פרשת וירא11/12/2019
  37:08
 124. 132.
  סייבר בהלכה 01 - הקדמה11/11/2019
  31:18
 125. 133.
  מנהגי רבותינו #0111/10/2019
  30:59
 126. 134.
  פרקי שיבת ציון במקרא 0111/07/2019
  32:42
 127. 135.
  הלכות מלכים לרמב"ם - היתר לאכול נבילות וטריפות בזמן מלחמה11/07/2019
  41:13
 128. 136.
  פרשה ופסיכולוגיה 03 - פרשת לך לך11/06/2019
  33:28
 129. 137.
  נושאים הלכתיים בפרשת לך לך - מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע11/06/2019
  32:54
 130. 138.
  קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 02 - פרשת נח10/30/2019
  29:33
 131. 139.
  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נח - הפסקת הריון10/30/2019
  33:30
 132. 140.
  קש"ת - בעקבות האושפיזין: המבחן האחרון של דוד המלך10/24/2019
  48:19
 133. 141.
  קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 01 - פרשת בראשית10/23/2019
  29:19
 134. 142.
  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת בראשית - הגדרת היום והלילה10/23/2019
  32:29
 135. 143.
  קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נצבים - מצוות התשובה10/23/2019
  32:02
 136. 144.
  קש"ת - אמונת חכמים ומסורת האבות10/19/2019
  33:18
 137. 145.
  קש"ת - אושפיזין - דוד המלך10/17/2019
  5:48
 138. 146.
  קש"ת - אושפיזין - יוסף10/15/2019
  7:07
 139. 147.
  קש"ת - אושפיזין - אהרן הכהן10/15/2019
  6:18
 140. 148.
  קש"ת - אושפיזין - משה רבינו10/14/2019
  8:23
 141. 149.
  קש"ת - אושפיזין - יעקב אבינו10/14/2019
  9:39
 142. 150.
  אושפיזין - יצחק אבינו10/12/2019
  5:03
 143. 151.
  אושפיזין - אברהם אבינו10/12/2019
  9:06
 144. 152.
  "מלך על כל הארץ"09/25/2019
  48:58
 145. 153.
  י"ג מידות הרחמים- תפילתו של הקב"ה09/22/2019
  1:00:53
 146. 154.
  נושאים הלכתיים בפרשת כי תבא - עניית אמן09/18/2019
  32:35
 147. 155.
  נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - מצוות קבורה09/12/2019
  34:17
 148. 156.
  נושאים הלכתיים בפרשת שופטים - משיחת מלך09/12/2019
  34:22
 149. 157.
  נושאים הלכתיים בפרשת ראה - צדקה די מחסורו08/28/2019
  29:12
 150. 158.
  נושאים הלכתיים בפרשת עקב - מהי ברכה08/21/2019
  29:52
 151. 159.
  נושאים הלכתיים בפרשת ואתחנן - ברכות קריאת שמע08/14/2019
  30:21
 152. 160.
  מפגש ייחודי על מגילת איכה08/08/2019
  56:08
 153. 161.
  נושאים הלכתיים בפרשת דברים - תפקיד הדיינים בגיור08/06/2019
  32:05
 154. 162.
  נושאים הלכתיים בפרשת מסעי - יישוב ארץ ישראל07/31/2019
  34:01
 155. 163.
  הסיבות לחורבן בית ראשון ושני07/30/2019
  1:27:28
 156. 164.
  מסילת ישרים 807/24/2019
  30:13
 157. 165.
  נושאים הלכתיים בפרשת מטות - מנהגים וקבלות טובות07/24/2019
  32:52
 158. 166.
  סיפורים של הרב עמיטל זצ"ל, לקראת מלאות 9 שנים לפטירתו07/17/2019
  29:55
 159. 167.
  נושאים הלכתיים בפרשת פנחס - תפילת מוסף07/17/2019
  34:09
 160. 168.
  נושאים הלכתיים בפרשת בלק - קריאת שמע שעל המיטה07/10/2019
  35:13
 161. 169.
  מסילת ישרים 707/10/2019
  44:10
 162. 170.
  ההשתחוויה בתפילה - למה, מתי ואיך07/08/2019
  57:59
 163. 171.
  נושאים הלכתיים בפרשת חקת - איסור הנאה מן המת ומעט ענייני תרומת אברים07/03/2019
  37:09
 164. 172.
  מסילת ישרים 606/30/2019
  42:17
 165. 173.
  נושאים הלכתיים בפרשת קרח - חיוב מזוזה בבית כנסת06/26/2019
  34:32
 166. 174.
  מסילת ישרים 506/24/2019
  49:25
 167. 175.
  נושאים הלכתיים בפרשת שלח - הפרשות חלה קבוצתיות06/19/2019
  30:58
 168. 176.
  מסילת ישרים 406/17/2019
  40:42
 169. 177.
  נושאים הלכתיים בפרשת בהעלותך - כיצד מתפללים06/12/2019
  33:05
 170. 178.
  נושאים הלכתיים בפרשת נשא - מצוות ברכת כהנים06/04/2019
  32:49
 171. 179.
  היחס לנבואה בראי חז"ל06/04/2019
  1:06:12
 172. 180.
  שיחה ליום ירושלים - למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך05/30/2019
  41:28
 173. 181.
  נושאים הלכתיים בפרשת במדבר - שינוי בשבת05/29/2019
  32:58
 174. 182.
  מסילת ישרים 305/27/2019
  42:11
 175. 183.
  נשים בעולם התורה - מנהיגות רוחנית05/22/2019
  1:28:13
 176. 184.
  נשים בעולם התורה - תלמוד תורה לנשים05/22/2019
  1:13:16
 177. 185.
  נשים בעולם התורה - המרחב הדתי הציבורי05/22/2019
  1:16:13
 178. 186.
  נשים בעולם התורה - דברי פתיחה והרצאת פתיחה05/22/2019
  41:37
 179. 187.
  נושאים הלכתיים בפרשת בחוקותי - קדושת בתי כנסת בחורבנן05/21/2019
  31:51
 180. 188.
  מסילת ישרים 205/20/2019
  40:40
 181. 189.
  נושאים הלכתיים בפרשת בהר - דיני אונאה בימינו05/14/2019
  33:04
 182. 190.
  מסילת ישרים 105/13/2019
  27:40
 183. 191.
  נושאים הלכתיים בפרשת אמור - ספירת ימים ושבועות בעומר05/07/2019
  30:55
 184. 192.
  פרקי משיח בהלכות מלכים לרמב"ם05/07/2019
  1:16:59
 185. 193.
  נושא הלכתי בפרשת קדושים - הרחקה בכלאי זרעים05/01/2019
  30:31
 186. 194.
  נושא הלכתי בליל הסדר - פסח - רחץ-כרפס04/16/2019
  32:02
 187. 195.
  המשפחה היהודית 2604/15/2019
  32:44
 188. 196.
  המשפחה היהודית 2504/14/2019
  31:16
 189. 197.
  לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה04/11/2019
  55:21
 190. 198.
  לקראת פסח - כרפס זה - על שום מה04/11/2019
  55:18
 191. 199.
  לקראת פסח - קדש ורחץ - נטילת ידיים הראשונה בליל הסדר04/11/2019
  1:08:58
 192. 200.
  לקראת פסח - האם שמן קנולה נכלל בגזירת קטניות04/11/2019
  55:29

Listen to קש"ת now.

Listen to קש"ת in full in the Spotify app