This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

קש"ת

By ישיבת הר עציון

קול שידורי תורה - חצי שעה של תורה כל יום

 1. 1.
  המשפחה היהודית 2604/15/2019
  32:44
 2. 2.
  המשפחה היהודית 2504/14/2019
  31:16
 3. 3.
  לקראת פסח - מעשה חמשת החכמים שבהגדה04/11/2019
  55:21
 4. 4.
  לקראת פסח - כרפס זה - על שום מה04/11/2019
  55:18
 5. 5.
  לקראת פסח - קדש ורחץ - נטילת ידיים הראשונה בליל הסדר04/11/2019
  1:08:58
 6. 6.
  לקראת פסח - האם שמן קנולה נכלל בגזירת קטניות04/11/2019
  55:29
 7. 7.
  נושא הלכתי בפרשת מצורע - על ימין ושמאל בהלכה04/10/2019
  31:01
 8. 8.
  שמונה פרקים לרמב"ם 2204/08/2019
  54:26
 1. 9.
  לקראת פסח - ד' כוסות04/07/2019
  47:01
 2. 10.
  המשפחה היהודית 2404/07/2019
  32:24
 3. 11.
  הספד ליקירנו רס"ל זכריה באומל הי"ד04/04/2019
  4:33
 4. 12.
  במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 104/04/2019
  23:51
 5. 13.
  במלאות שלושים שנה להיעדרותו של תלמידנו זכריה באומל חלק 204/04/2019
  42:23
 6. 14.
  נושא הלכתי בפרשת תזריע - על נגעים רגלים וחתונה04/03/2019
  32:33
 7. 15.
  שמונה פרקים לרמב"ם 2104/02/2019
  43:41
 8. 16.
  לקראת פסח - עליה לרגל וקרבן הפסח04/01/2019
  54:28
 9. 17.
  המשפחה היהודית 2303/31/2019
  31:20
 10. 18.
  נושא הלכתי בפרשת שמיני - הוראה בשכרות03/27/2019
  31:46
 11. 19.
  שמונה פרקים לרמב"ם 2003/26/2019
  45:30
 12. 20.
  לקראת פסח - מהות הפסח, השבת, והזיקה שביניהם03/25/2019
  51:12
 13. 21.
  המשפחה היהודית 2203/24/2019
  32:43
 14. 22.
  נושא הלכתי בפרשת צו - ברכת הגומל03/20/2019
  32:47
 15. 23.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1903/18/2019
  47:27
 16. 24.
  לקראת פורים תשע"ט - קיימו וקבלו היהודים03/17/2019
  1:22:25
 17. 25.
  המשפחה היהודית 2103/17/2019
  32:41
 18. 26.
  מגילת אסתר שיעור 103/13/2019
  27:31
 19. 27.
  נושא הלכתי בפרשת ויקרא - טבילת הפת במלח03/13/2019
  32:11
 20. 28.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1803/12/2019
  38:36
 21. 29.
  המשפחה היהודית 2003/10/2019
  31:24
 22. 30.
  נושא הלכתי בפרשת פקודי - מעלין בקודש ואין מורידים03/06/2019
  31:10
 23. 31.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - הגיון ונסיון בהכרעת טיפול רפואי03/04/2019
  1:03:25
 24. 32.
  המשפחה היהודית 1903/03/2019
  33:09
 25. 33.
  נושא הלכתי בפרשת ויקהל - נדבת הלב02/27/2019
  28:17
 26. 34.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1702/26/2019
  47:25
 27. 35.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - החיוב לרפא ולהתרפא וגבולותיו02/26/2019
  55:26
 28. 36.
  המשפחה היהודית 1802/25/2019
  32:10
 29. 37.
  נושא הלכתי בפרשת כי תשא - נטילת ידיים לתפילה02/20/2019
  33:00
 30. 38.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1602/19/2019
  47:39
 31. 39.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - בחירת מין היילוד הלכה אתיקה וחוק02/18/2019
  56:43
 32. 40.
  הלכות מלכים לרמב"ם 4002/17/2019
  1:16:52
 33. 41.
  המשפחה היהודית 1702/17/2019
  31:26
 34. 42.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1502/13/2019
  46:02
 35. 43.
  נושא הלכתי בפרשת תצוה - עבודה ללא בגדי כהונה02/13/2019
  33:58
 36. 44.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רב שיח: בין רפואת הנפש לרפואת הגוף02/10/2019
  1:52:43
 37. 45.
  המשפחה היהודית 1602/10/2019
  31:43
 38. 46.
  נושא הלכתי בפרשת תרומה - הזזת כלי המקדש02/08/2019
  32:58
 39. 47.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1402/06/2019
  45:28
 40. 48.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - פעולות רפואיות למניעת סיכון ציבור02/04/2019
  1:06:06
 41. 49.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3902/03/2019
  1:24:20
 42. 50.
  המשפחה היהודית 1502/03/2019
  31:30
 43. 51.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1301/30/2019
  45:16
 44. 52.
  נושא הלכתי בפרשת משפטים - מחוסר זמן01/30/2019
  32:28
 45. 53.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - קביעת רגע המוות01/28/2019
  1:17:37
 46. 54.
  המשפחה היהודית 1401/27/2019
  31:44
 47. 55.
  נושא הלכתי פרשת יתרו - עשיית דמות כלי המקדש, חמה ולבנה01/23/2019
  33:18
 48. 56.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - שיקולים מתודולוגיים ברפואה והלכה01/21/2019
  54:15
 49. 57.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1201/21/2019
  39:00
 50. 58.
  המשפחה היהודית 1301/20/2019
  32:19
 51. 59.
  נושא הלכתי פרשת בשלח - הידור מצווה01/16/2019
  34:51
 52. 60.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - דברי פתיחה01/15/2019
  33:47
 53. 61.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1101/14/2019
  47:53
 54. 62.
  המשפחה היהודית 1201/13/2019
  33:11
 55. 63.
  נושא הלכתי פרשת בא - קידוש החודש בזמן הזה01/09/2019
  28:34
 56. 64.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ט - רפואה והלכה - רב שיח: רפואה והלכה למעשה01/08/2019
  1:42:36
 57. 65.
  המשפחה היהודית 1101/06/2019
  33:03
 58. 66.
  נושאי הלכתי פרשת וארא - קל וחומר מצפרדעים בקידוש השם01/02/2019
  31:29
 59. 67.
  שמונה פרקים לרמב"ם 1012/31/2018
  44:51
 60. 68.
  על הרב פנחס קהתי12/31/2018
  52:14
 61. 69.
  המשפחה היהודית 1012/30/2018
  35:16
 62. 70.
  נושא הלכתי פרשת שמות - שייכות נשים במצוות מילה12/26/2018
  35:16
 63. 71.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0912/24/2018
  45:58
 64. 72.
  המשפחה היהודית 0912/23/2018
  31:39
 65. 73.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0812/19/2018
  38:07
 66. 74.
  נושא הלכתי פרשת ויחי - ברכת הבנים12/19/2018
  33:41
 67. 75.
  דיני מלחמה בשבת מבית דינו של חשמונאי ועד היום חלק ב12/16/2018
  1:22:40
 68. 76.
  דיני מלחמה בשבת מבית דינו של חשמונאי ועד היום12/16/2018
  1:19:19
 69. 77.
  ענייני ציצית 08 - טלית מקופלת12/16/2018
  28:22
 70. 78.
  המשפחה היהודית 0812/16/2018
  32:59
 71. 79.
  נושא הלכתי פרשת ויגש - כבוד סבא וסבתא12/12/2018
  37:20
 72. 80.
  ענייני ציצית 07 - סדין בציצית12/11/2018
  27:25
 73. 81.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0712/10/2018
  41:28
 74. 82.
  המשפחה היהודית 0712/09/2018
  31:34
 75. 83.
  נושא הלכתי פרשת מקץ - אחוה12/05/2018
  37:26
 76. 84.
  ענייני ציצית 06 - קשר עליון של ציצית12/04/2018
  27:43
 77. 85.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0612/03/2018
  38:40
 78. 86.
  המשפחה היהודית 0612/02/2018
  34:27
 79. 87.
  נושא הלכתי בפרשת וישב: ויהי כמשלש חדשים - הגדרת 'מעוברת' בהלכה11/28/2018
  34:30
 80. 88.
  חנוכה והתחנה האחרונה לפני המסע הגדול11/27/2018
  47:55
 81. 89.
  אלומות וכוכבים - להבנת חלומות יוסף11/27/2018
  49:32
 82. 90.
  ענייני ציצית 05 - ממה אפשר לעשות טליתות וציצית11/27/2018
  32:50
 83. 91.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0511/26/2018
  42:50
 84. 92.
  בין סוכות לחנוכה: 01 חנוכה במקרא11/26/2018
  50:04
 85. 93.
  בין סוכות לחנוכה: 02 חנוכה דרך חגי11/26/2018
  49:11
 86. 94.
  בין סוכות לחנוכה: 03 סוף חגי תחילת זכריה11/26/2018
  56:00
 87. 95.
  בין סוכות לחנוכה: 04 השלמת נבואות זכריה11/26/2018
  55:04
 88. 96.
  בין סוכות לחנוכה: 05 חנוכה של אדם הראשון11/26/2018
  53:34
 89. 97.
  בין סוכות לחנוכה: 06 חנוכה בספר מקבים11/26/2018
  55:37
 90. 98.
  בין סוכות לחנוכה: 07 מקבים ב' וסיכום11/26/2018
  56:51
 91. 99.
  המשפחה היהודית 0511/25/2018
  31:55
 92. 100.
  לקראת חנוכה: מקומה של המלכות בישראל11/25/2018
  27:05
 93. 101.
  נושא הלכתי בפרשת וישלח - תפילה במקום עבודה זרה11/21/2018
  34:03
 94. 102.
  ענייני ציצית 04 - פתיל או גדיל11/20/2018
  24:19
 95. 103.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3411/19/2018
  1:13:39
 96. 104.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3311/19/2018
  1:22:17
 97. 105.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0411/19/2018
  42:36
 98. 106.
  המשפחה היהודית 0411/18/2018
  32:07
 99. 107.
  נושא הלכתי בפרשת ויצא - שיעור מצוות צדקה11/14/2018
  34:08
 100. 108.
  ענייני ציצית 03: טלית שכולה תכלת11/13/2018
  31:32
 101. 109.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0311/12/2018
  34:15
 102. 110.
  המשפחה היהודית 0311/11/2018
  32:30
 103. 111.
  נושא הלכתי בפרשת תולדות - גדרי מצוות כיבוד אב ואם11/07/2018
  35:17
 104. 112.
  ענייני ציצית 02 - כמה חוטי תכלת דרושים11/06/2018
  33:37
 105. 113.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0211/05/2018
  42:32
 106. 114.
  המשפחה היהודית 0211/04/2018
  32:49
 107. 115.
  נושא הלכתי בפרשת חיי שרה - מתי זמן תפילת המנחה10/31/2018
  34:10
 108. 116.
  ענייני ציצית 01 - היחס בין תכלת ללבן10/30/2018
  29:54
 109. 117.
  שמונה פרקים לרמב"ם 0110/29/2018
  43:34
 110. 118.
  המשפחה היהודית 0110/28/2018
  31:07
 111. 119.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3210/21/2018
  1:16:18
 112. 120.
  נושא הלכתי בפרשת וירא - מדבר שקר תרחק10/21/2018
  32:03
 113. 121.
  בעקבות רצח רבין10/21/2018
  1:41:28
 114. 122.
  מות רחל וקברה10/17/2018
  1:03:02
 115. 123.
  נושא הלכתי בפרשת השבוע - לך לך: רצועות התפילין10/15/2018
  34:33
 116. 124.
  עבודת יום הכיפורים09/17/2018
  1:00:47
 117. 125.
  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד09/17/2018
  39:59
 118. 126.
  על ראשית השנה09/05/2018
  47:38
 119. 127.
  לקראת סליחות אלול תשע"ח - חמול על מעשיך ותשמח במעשיך09/05/2018
  12:01
 120. 128.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3106/03/2018
  1:03:17
 121. 129.
  הלכות מלכים לרמב"ם 3005/28/2018
  1:01:56
 122. 130.
  גיור מנקודת מבט נשית05/22/2018
  54:44
 123. 131.
  שיחה לחג השבועות - יפתח לבנו בתורתו05/15/2018
  26:22
 124. 132.
  שיחה ליום ירושלים תשע"ח05/12/2018
  29:07
 125. 133.
  מלחמת ששת הימים בהגותו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל05/12/2018
  1:23:18
 126. 134.
  יום קרב ויום נס בשחרור ירושלים05/08/2018
  55:27
 127. 135.
  השפעות של שחרור ירושלים05/08/2018
  26:04
 128. 136.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2905/07/2018
  55:16
 129. 137.
  יום העיון לזכרו של מו"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל - ישיבות ההסדר: יעדים ואתגרים 0305/07/2018
  1:11:41
 130. 138.
  יום העיון לזכרו של מו"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל - ישיבות ההסדר: יעדים ואתגרים 0105/07/2018
  41:30
 131. 139.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2804/30/2018
  1:12:44
 132. 140.
  לימוד משניות לזכרו של הרב משה טלבי הי"ד04/23/2018
  36:41
 133. 141.
  טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל04/16/2018
  7:40
 134. 142.
  על מלחמת יום הכיפורים04/16/2018
  53:22
 135. 143.
  שיחה מפי הרב אהרן ליכטנשטיין מיום העצמאות תשנ"א04/15/2018
  31:46
 136. 144.
  שיחה מפי הרב יהודה עמיטל ליום העצמאות תשנ"א04/15/2018
  32:33
 137. 145.
  שיחה ליום השואה תשע"ח04/15/2018
  1:01:56
 138. 146.
  הוגנות, יעילות כלכלית וצדק חלוקתי בדיני נזיקין03/25/2018
  1:06:21
 139. 147.
  יישום מעשי של דיני נזיקין03/25/2018
  1:00:28
 140. 148.
  לקראת חג הפסח תשע"ח - הכרפס03/15/2018
  32:44
 141. 149.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2703/11/2018
  1:28:32
 142. 150.
  לקראת פורים תשע"ח: "מפוזר ומפורד בין העמים" - רקע היסטורי ומשמעות02/26/2018
  54:11
 143. 151.
  לקראת פורים תשע"ח: למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני02/26/2018
  34:42
 144. 152.
  עד דלא ידע - עד ועד בכלל? לקראת פורים תשע"ח02/26/2018
  40:42
 145. 153.
  משתה, מסים ומה שביניהם - מסע מתחילת המגילה לסופה02/21/2018
  1:06:41
 146. 154.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2502/11/2018
  1:29:37
 147. 155.
  משפטי התורה וחוקיה מול המשפט הנוהג, מימי קדם עד מדינת ישראל02/08/2018
  1:19:23
 148. 156.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2401/29/2018
  1:26:07
 149. 157.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2301/15/2018
  1:25:36
 150. 158.
  על פרשת ויחי01/01/2018
  20:37
 151. 159.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2212/31/2017
  1:26:40
 152. 160.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 11 - מפנקסה של עיתונאית12/18/2017
  53:54
 153. 161.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 10 - משולחנו של עורך12/18/2017
  58:06
 154. 162.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 9 - הגישה ההלכתית לפרסום ויחצ"נות12/18/2017
  1:16:10
 155. 163.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 8 - ה'אני' גלוי ונסתר12/18/2017
  35:41
 156. 164.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 7 - אתגר הזהות בעידן המדיה הדיגיטלית12/18/2017
  57:57
 157. 165.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 6 - מיהי מלכת זכויות האדם בעולם הדיגיטלי12/18/2017
  58:24
 158. 166.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 5 - רב שיח: עיתונות כהלכה12/18/2017
  1:40:41
 159. 167.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 4 - לדון לכף זכות12/18/2017
  59:57
 160. 168.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 3 - חופש העיתונות בחברה דמוקרטית12/18/2017
  57:16
 161. 169.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 2 - אתיקה תקשורתית הלכתית12/18/2017
  58:50
 162. 170.
  רבבה ימי העיון בחנוכה תשע"ח - דת ומדיה 1 - דברי פתיחה12/18/2017
  18:16
 163. 171.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2112/12/2017
  1:21:24
 164. 172.
  חנוכה מן התורה מניין12/12/2017
  1:08:52
 165. 173.
  על הכרתו של נשיא טראמפ בירושלים12/08/2017
  26:10
 166. 174.
  הלכות מלכים לרמב"ם 2012/07/2017
  1:23:22
 167. 175.
  הלכות מלכים לרמב"ם 1912/07/2017
  1:25:13
 168. 176.
  האם יש סיכוי לקדושה12/07/2017
  28:07
 169. 177.
  קדושה: חוויה ותבונה12/07/2017
  20:32
 170. 178.
  ראשית ואחרית דבר למלאכת "קדושת אביב"12/07/2017
  28:08
 171. 179.
  קדושת המזבח12/07/2017
  28:41
 172. 180.
  חגיגת ליל ג' בכסלו תשע"ח - דברי פתיחה11/26/2017
  2:23
 173. 181.
  האחריות המוטלת על הישיבה11/21/2017
  9:01
 174. 182.
  סיפור אישי על קליטה בישיבה11/21/2017
  3:51
 175. 183.
  חזון הישיבה11/21/2017
  6:50
 176. 184.
  סיפורים על ראשיתה של הישיבה11/21/2017
  27:46
 177. 185.
  דילמות אתיות והלכתיות בתכנות מכוניות אוטונומיות11/08/2017
  1:00:29
 178. 186.
  הספד לרב ישראל רוזן ז"ל11/07/2017
  33:04
 179. 187.
  הלכות מלכים לרמב"ם 1811/06/2017
  1:16:13
 180. 188.
  שיחה לאחר רצח ראש המממשלה יצחק רבין ז"ל10/29/2017
  26:10
 181. 189.
  הלכות מלכים לרמב"ם 1710/26/2017
  1:14:17
 182. 190.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: מצוות האכילה בערב יום כיפור10/18/2017
  43:25
 183. 191.
  מקהלות בתנ"ך, קולות בקהלת10/03/2017
  57:11
 184. 192.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: דרכי הצדקה בימינו10/01/2017
  1:13:08
 185. 193.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: כי בענן אראה על הכפורת - תפקיד הקטורת ביום הכיפורים10/01/2017
  39:33
 186. 194.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: קדושת חג הסוכות בעקבות קדושת אביב10/01/2017
  48:52
 187. 195.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: ארבע הכניסות של הכהן הגדול לקודש הקדשים ביום הכיפורים10/01/2017
  49:07
 188. 196.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: מזמורי התשובה בתהילים10/01/2017
  47:57
 189. 197.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: עבודת יום הכיפורים10/01/2017
  1:00:43
 190. 198.
  יום לימוד עשי"ת תשע"ח: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד10/01/2017
  40:08
 191. 199.
  לחיות במתח רוחני09/28/2017
  53:01
 192. 200.
  הקושי בחזרה בתשובה והצעות להתמודדות אתו09/28/2017
  19:50

Listen to קש"ת now.

Listen to קש"ת in full in the Spotify app