Listen to Aphorisms by @Mokokoma 🧠 now.

Listen to Aphorisms by @Mokokoma 🧠 in full in the Spotify app