KAIROS

By František Trstenský

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

 1. 1.
  Štyri vzorce správania súčasného kresťana
  18:13
 2. 2.
  Zmenil Boh dobrý úmysel faraóna?
  13:40
 3. 3.
  Biblický súboj diabla s Ježišom Kristom
  15:49
 4. 4.
  Nedeľa má nenahraditeľný sociálny a náboženský rozmer
  20:26
 5. 5.
  Ekológia patrí do Cirkvi
  15:51
 6. 6.
  Vrch Tábor a premenenie Pána
  18:40
 7. 7.
  Biblická Marta je pokornou učeníčkou Krista
  19:14
 8. 8.
  Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne
  17:14
 1. 9.
  Ako Cirkev naloží so skúsenosťou s pandémiou
  21:37
 2. 10.
  Nepovšimnutý list apoštola Pavla Filemonovi
  24:35
 3. 11.
  Domáca cirkev podľa vzoru prvých kresťanov
  20:20
 4. 12.
  153 rýb a sieť sa predsa nepretrhla
  21:16
 5. 13.
  Kňazstvo Ježiša Krista
  19:40
 6. 14.
  Nečakané obrátenia sa dejú v každej dobe
  22:05
 7. 15.
  Ako možno pochopiť preklínacie žalmy
  22:29
 8. 16.
  Biblický význam čísla 666
  21:15
 9. 17.
  Nie hymnus na lásku, ale vznešenejšia cesta
  20:49
 10. 18.
  Evanjelista so symbolom orla
  22:35
 11. 19.
  Evanjelista so symbolom leva
  23:11
 12. 20.
  Krása starozákonných žalmov
  16:47
 13. 21.
  Božie lono milosrdenstva
  20:32
 14. 22.
  Jozef nie je starec, ani ustavične čakajúci ženích
  14:29
 15. 23.
  Posledná večera ako židovská veľkonočná večera
  22:26
 16. 24.
  Ježišova posledná večera
  22:32
 17. 25.
  Začali sme Osobitný rok rodiny
  19:47
 18. 26.
  Jozef – spravodlivý muž z Nazareta
  19:22
 19. 27.
  Pápež František – 8 rokov na Petrovom stolci
  21:27
 20. 28.
  Rozruch pri sčítaní obyvateľstva ohľadom vyznania viery
  18:42
 21. 29.
  Apoštol Peter – skala odporu aj pevnosti
  22:51
 22. 30.
  Keď Boh ponúka zmluvu
  21:55
 23. 31.
  Diéta áno, pôst nie!
  20:43
 24. 32.
  Symbolika a význam čísiel v Svätom písme
  19:47
 25. 33.
  Apoštol Pavol – Obor kresťanstva
  22:01
 26. 34.
  Ako čítať a rozumieť Sväté písmo
  21:27
 27. 35.
  Hľadanie jednoty medzi kresťanmi
  19:22
 28. 36.
  Králi, mágovia, alebo mudrci?
  18:27
 29. 37.
  Pozrime sa na uplynulý rok
  20:48
 30. 38.
  Narodenie Božieho Syna je pravý zmysel Vianoc
  19:22
 31. 39.
  Dostali sme sa do finále Adventu
  20:32
 32. 40.
  Dar mimoriadneho roka sv. Jozefa
  20:33
 33. 41.
  Mariánska úcta nie je proti Biblii
  19:01
 34. 42.
  Advent je obdobím stíšenia, očakávania a nádeje
  14:54
 35. 43.
  Pôvod a štruktúra liturgického roka
  17:57
 36. 44.
  Odpustky nie sú kupovaním neba, ale spaľovaním nášho egoizmu
  19:42
 37. 45.
  Má pôst v dnešnej dobe ešte stále svoj význam?
  13:29
 38. 46.
  Prečo čítať Skutky apoštolov
  16:35

Listen to KAIROS now.

Listen to KAIROS in full in the Spotify app