KAIROS

František Trstenský

Podcast ponúka zamyslenia na témy Svätého písma, tajomstiev viery a Cirkvi. Pomenovanie podcastu „Kairos“ je známy evanjeliový výraz, ktorý pochádza z gréčtiny a v preklade znamená „plnosť času“, resp. „pravý čas“.

All Episodes

Všetci poznáme prvé Ježišove znamenie, ktorým je premenenie vody na víno. Prečo však práve toto znamenie? Prečo nie napr. vzkriesenie človeka, alebo vyhnanie zlého ducha? Má to svoje hlboké naplnenie starozákonných mesiášskych očakávaní. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Dec 2

16 min 56 sec

Niekedy z prostredia evanjelikálnych cirkví a spoločenstiev zaznieva výhrada o úcte svätých, ako ju vyznáva Katolícka cirkev. V tejto časti môjho podcastu sa dozviete, prečo spoločenstvo svätých jedine vďaka spojeniu s Kristom môže vyprosovať od Krista milosti pre ostatných. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Nov 25

21 min 1 sec

Prežívame novembrový čas, keď si spomíname na našich zosnulých príbuzných a zároveň sa blíži záver Roku sv. Jozefa. Preto v tejto časti vysvetľujem, prečo práve svätý Jozef je patrónom dobrej smrti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Nov 18

13 min 21 sec

V 11-tich jaskyniach pri lokalite Kumrán neďaleko Mŕtveho mora bolo pôvodne uložených približne 900 zvitkov. Kto napísal a uložil také veľké množstvo rukopisov? Vypočujte si ďalšiu časť môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Nov 11

18 min 6 sec

Zatajili kresťania pri objavení kumránskych zvitkov niečo z ich obsahu, lebo by to ohrozilo existenciu kresťanstva? Bol Ježiš členom spoločenstva v Kumráne? V tejto časti môjho podcastu sa dotýkam niektorých mýtov, ktoré vznikli v spojení s kumránskymi zvitkami. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Nov 4

17 min 29 sec

Nájdenie rukopisov starých viac ako 2000 rokov neďaleko Mŕtveho mora považujú viacerí odborníci za najväčší biblický objav 20. storočia. V tejto časti môjho podcastu približujem príbeh objavenia týchto zvitkov v roku 1947 ako aj ich výskum. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Oct 28

21 min 32 sec

8. žalm ako refrén v úvode a v závere zdôrazňuje: "Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi." Ž 8 pozýva človeka chváliť majestát ale aj pokoru Stvoriteľa. Opäť Vám ponúkam vysvetlenie niektorých veršov. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Oct 21

21 min 32 sec

Ž1 má osobitné postavenie. Stojí na začiatku starozákonnej Knihy žalmov. Uvádza čitateľa do atmosféry všetkých žalmov. V tejto časti vysvetľujem jednotlivé verše tohto žalmu ako aj celkový jeho význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Oct 14

16 min 14 sec

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na evanjelium, ktoré má viacero označení: evanjelium chudobných, evanjelium Božej matky, evanjelium milosrdenstva... Takto býva označované Evanjelium podľa Lukáša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Oct 7

20 min 24 sec

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na najobľúbenejšie evanjelium v staroveku, ktorým je Evanjelium podľa Matúša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Sep 30

21 min 53 sec

V druhom prikázaní Desatora sa od nás vyžaduje zachovávanie posvätnosti Božieho mena. V tejto časti môjho podcastu sa dozviete, aký význam má v Biblii meno, čo znamená posvätnosť Božieho mena a čo všetko zahŕňa 2. Božie prikázanie. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Sep 23

17 min 41 sec

Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, jeho protivníci ho obvinili, že to dosiahol iba zo spolupráce s Belzebulom (porov. Mt 12,25). Kto to bol Belzebul, aký význam má toto meno a akú úlohu plní v evanjeliovom úryvku si môžete vypočuť v tejto časti môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Sep 16

12 min 14 sec

Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o postmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka štyri vzorce postmoderného sociologického a kultúrneho správania človeka. V tejto časti Vám ponúkam aplikáciu týchto vzorcov na život veriaceho človeka. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Sep 9

18 min 13 sec

V Knihe Exodus 9,12 čítame, že Pán zatvrdil srdce faraóna, ktorý nechcel prepustiť izraelský národ z krajiny. To by však znamenalo, že pôvodne mal egyptský faraón zámer nechať Izrael odísť, ale Boh mu to "prekazil". V tejto časti sa dozviete, aký je význam tohto a jemu podobných výrazov. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Sep 2

13 min 40 sec

Pri pokúšaní Ježiša Krista na púšti dokonca aj diabol sa odvolal na Božie slovo. Ježišovi odcitoval úryvok zo žalmu 91. Ani nevedel, že sa chytil do pasce. Bližšie vysvetlenie ponúkam v tejto časti. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Aug 26

15 min 49 sec

Nedeľa sa stala súčasťou "weekendu" a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Aug 19

20 min 26 sec

Keď Svätý Otec František vydal encykliku Laudato Si, v ktorej sa venuje ochrane životného prostredia, niektorí sa pýtali, prečo sa Cirkev vyjadruje k enviromentalistickej téme. V tejto časti vysvetľujem, že starostlivosť o našu planétu vychádza zo Svätého písma a je súčasťou úcty k Stvoriteľovi a jeho stvorenstvu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Aug 12

15 min 51 sec

Hoci samotná biblická udalosť Pánovho premenenia neuvádza konkrétny názov vrchu, kresťanská tradícia od 4. storočia ju spája s vrchom Tábor. V tejto časti sa dozviete o tomto vrchu, ako aj o význame prítomnosti Mojžiša a Eliáša v príbehu Ježišovho premenenia. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Aug 5

18 min 40 sec

Postava Marty z Betánie, sestry, Márie a Lazára, sa spomína v Novom zákone iba trikrát. Pre mnohých je známa jej ponosa na sestru Máriu, ktorá ju nechala samotnú obsluhovať. V tejto časti ponúkam bližší pohľad na všetky tri miesta, v ktorých sa Marta uvádza. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jul 29

19 min 14 sec

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jul 22

17 min 14 sec

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie. Odborníci nás už pripravujú na možnú tretiu vlnu. V tejto časti sa zamýšľam nad tým, s akým poučením by Cirkev mala reagovať na prípadné opatrenia a obmedzenia, ktoré budú spojené s ochranou obyvateľstva pred šírením koronavírusu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jul 15

21 min 37 sec

Zo zbierky 73 spisov, z ktorých sa skladá Sväté písmo, sú viaceré také, o ktorých, žiaľ, ani súčasní veriaci nevedia, že patria do Svätého písma. Medzi ne patrí aj Pavlov list svojmu priateľovi Filemonovi. Napriek svojej stručnosti nám umožňuje bližšie spoznať apoštola Pavla nie v jeho náukových teologických pohľadoch, ale po ľudskej stránke. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jul 8

24 min 35 sec

Uzatvorené kostoly počas pandémie ukázali, že je dôležité, aby sa naše domácnosti stávali ohniskami duchovného života. Vzor k tomu nám podáva Sväté písmo. V tejto časti vysvetľujem, akú mali úlohu domáce cirkvi pre rozvoj raného kresťanstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jul 1

20 min 20 sec

21. kapitola Jánovho evanjelia opisuje tretie zjavenie vzkrieseného Pána svojim učeníkom. Pán sa dal spoznať učeníkom pri zázračnom úlovku rýb, ktorých bolo 153. Z akého dôvodu evanjelista uviedol presný počet chytených rýb? Má zmienka o sieti, ktorá sa neroztrhla, nejaký ďalší význam? Vypočujte si moju ďalšiu časť. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jun 24

21 min 16 sec

V Starom zákone bol kňazský úrad určený výlučne pre mužských potomkov z kmeňa Lévi. Pán Ježiš v ľudskej prirodzenosti patril do kmeňa Júda, kde patril aj kráľ Dávid. A predsa ho voláme, že je večným a najvyšším kňazom. V ďalšej časti podcastu si vypočujete, akým spôsobom sa uskutočňuje Ježišovo kňazstvo. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jun 17

19 min 40 sec

V dejinách Cirkvi nájdeme príklady nečakaných stretnutí s Kristom. V tejto časti si môžete vypočuť niektoré príbehy obrátenia. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jun 10

22 min 5 sec

Čitateľa starozákonných žalmov môže prekvapiť tvrdosť a hrubosť niektorých žalmov (napr. Ž 18, 35, 58, 83, 109) a to až do tej miery, že vzniknú v ňom pochybnosti vo viere. Ako má veriaci človek prijímať tie biblické texty, v ktorých sa zvoláva násilie, kliatba či pomsta? Smie sa ich vôbec modliť? Sú aj tieto texty skutočne Bohom inšpirované? Vysvetlenie Vám ponúkam v ďalšej časti môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jun 3

22 min 29 sec

Žiadne iné číslo alebo symbol v Svätom písme nevyvolal a nevyvoláva toľko polemík a návrhov ako toto číslo. Súčasná pandémia nie je výnimkou. Vypočujte si, aký je jeho biblický význam. Prajem Vám príjemné počúvanie.

May 27

21 min 15 sec

Snúbenci si pre svoju sobášnu sv. omšu najradšej vyberajú hymnus na lásku z 13. kapitoly Prvého listu Korinťanom. Samotný apoštol Pavol však svoj text nepísal pre snúbencov, ale pre celé kresťanské spoločenstvo v Korinte. V tejto novej časti môjho podcastu sa dozviete, aký je skutočný význam úryvku, v ktorom Pavol hovorí o láske, ktorá je trpezlivá, dobrotivá..., ktorá nikdy nezanikne. Prajem Vám príjemné počúvanie.

May 20

20 min 49 sec

Evanjelium podľa Jána sa v hlavnom posolstve zhoduje s ostatnými troma evanjeliami. Je to pochopiteľné, lebo ich obsahom je osoba a posolstvo Ježiša Krista, o ktorom všetci štyria evanjelisti rozprávajú. Avšak každý evanjelista má svoje osobitné charakteristiky. V tejto časti ponúkam pohľad na štvrté evanjelium. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

May 13

22 min 35 sec

Evanjeliá majú v Svätom písme výnimočné postavenie. To preto, že prinášajú príbeh Božieho Syna Ježiša Krista. V tejto časti Vám ponúkam pohľad na prvé a najstaršie novozákonné evanjelium, ktorým je Evanjelium podľa Marka. Prajem Vám príjemné počúvanie.

May 6

23 min 11 sec

Starozákonné žalmy majú svoje osobitné čaro, lebo neraz žalmista vyjadruje to, čo prežívame aj my, naše radosti a trápenia, úspechy a pády, lásku a opustenosť. Vystihujú realitu nášho života. V tejto časti Vám ponúkam bližší pohľad na túto zbierku Starého zákona. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Apr 29

16 min 47 sec

Božie milosrdenstvo nie je len témou v osobe a náuke Ježiša Krista. Hovoria o ňom už starozákonné texty. Starý zákon, keď hovorí o milosrdenstve, najčastejšie používa dve hebrejské slová "chesed" a "rachamim". V novej časti môjho podcastu sa dozviete o ich pôvodnom a potom duchovnom význame. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Apr 22

20 min 32 sec

V umení býva často sv. Jozef vyobrazený ako starec s prešedivelými vlasmi a bradou. V rôznych modlitbách sa mu dáva titul "ženích". Prečo je to tak a aký pohľad nám ponúka Sväté písmo sa dozviete v ďalšej časti môjho podcastu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Apr 15

14 min 29 sec

Traja evanjelisti Marek, Matúš a Lukáš podávajú opis Pánovej večere ako stolovanie na židovský sviatok Pesach, keď si židovský národ pripomína zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva. V tejto časti sa dozviete, akým spôsobom sa slávila veľkonočná večera v časoch Pána Ježiša. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Apr 8

22 min 26 sec

Z hľadiska náuky Katolíckej cirkvi predstavuje Ježišova posledná večera dôležitú udalosť, pri ktorej Boží Syn ustanovil Sviatosť Oltárnu a Sviatosť kňazstva. Pán Ježiš ju slávil večer pred svojím umučením. V tejto časti sa dozviete, čo nám hovoria o poslednej večeri štyria evanjelisti. Prajem Vám príjemné počúvanie a požehnané veľkonočné sviatky!

Apr 1

22 min 32 sec

Slávnosťou sv. Jozefa sme začali v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte Osobitný rok rodiny. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení jeho exhortácie Amoris laetitia (Radosť lásky) venovaný rodine sme tento dokument opäť starostlivo prečítali a uvažovali o ňom. V novej časti podcastu sa zamýšľam nad tým, akým výzvam čelí v súčasnosti rodina, a aké nové podnety im ponúka Cirkev. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Mar 25

19 min 47 sec

Pred slávnosťou sv. Jozefa, ktorá pripadá v Katolíckej cirkvi na 19. marec, Vám opäť ponúkam biblický pohľad na tohto skromného, nenápadného a spravodlivého muža z Nazareta. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Mar 18

19 min 22 sec

V stredu podvečer 13. marca 2013 kardináli zvolili nového Petrovho nástupcu. Stal sa ním argentínsky kardinál a arcibiskup v Buenos Aires José Mario Bergoglio, ktorý si vybral meno František. V novej časti môjho podcastu sa zamýšľam nad niektorými charakteristikami súčasného Svätého Otca. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Mar 11

21 min 27 sec

V týchto dňoch prebieha v našej krajine sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozruch vyvolala iniciatíva, ktorá vyzýva veriacich, aby sa nepriznali ku konkrétnej cirkvi, ale aby uviedli, že sú "bez vyznania". V tejto časti sa zamýšľam nad tým, čo je cieľom takejto kampane, a ako máme ako veriaci na ňu zareagovať. Prajem príjemné počúvanie.

Mar 4

18 min 42 sec

Po Ježišovi je najčastejšie citovanou postavou v evanjeliách apoštol Peter. Je skalou, ktorá je prvým kameňom, ktorý Ježiš položí na svojej stavbe, ktorou je Cirkev, ale neraz je skalou, ktorá je pre Krista prekážkou a pohoršením. A predsa Boží Syn jemu zveril, aby sa stal jeho viditeľným zástupcom na zemi. V tejto časti ponúkam niektoré biblické pohľady na tohto prvého muža medzi apoštolmi a prvého pápeža.

Feb 25

22 min 51 sec

Práve sme začali pôstne obdobie. Prvých päť pôstnych nedieľ nám v prvých čítaniach ponúka jednu spoločnú tému – zmluva. Sväté písmo uvádza viaceré starozákonné postavy, prostredníctvom ktorých Boh uzatvoril zmluvu (Noe, Abrahám, Mojžiš, Dávid, Jeremiáš) až napokon vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi uzatvoril s nami novú a večnú zmluvu. V ďalšej časti môjho podcastu sa dozviete o dôležitosti a význame biblickej zmluvy. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Feb 18

21 min 55 sec

Na internete je veľké množstvo rôznych osvedčených diét a zaručených receptov na chudnutie. Za rozhodnutím držať diétu stojí najčastejšie zdravotný dôvod alebo estetika. Hoci pri diéte druhých podporujeme a dokonca niekedy sa rozhodneme pre podobný krok, slovo pôst už nie je také obľúbené. A predsa pri pôste hovoríme o duchovnom zdraví a duchovnej kráse našej duše, čo je veľmi dôležité pre náš duchovný život. V ďalšej časti môjho podcastu preto približujem dôležitosť a zmysel pôstu a pôstneho obdobia. Prajem Vám všetkým príjemné počúvanie.

Feb 11

20 min 43 sec

Čísla používame nielen na vyjadrenie množstva alebo počtu, ale aj v symbolickom význame. Všetci poznáme situáciu, keď sme na dverách našli nápis "O 5 minút sa vrátim" a čakali sme aj polhodinu, alebo výraz "stalo sa to v hodine dvanástej" a pritom na hodinkách nebolo 12:00. V Biblii majú mnohé čísla často kvalitatívny význam. V tejto časti môjho podcastu vysvetľujem symboliku niektorých čísiel. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Feb 4

19 min 47 sec

Pavol z Tarzu je človekom troch kultúr – židovskej, gréckej a rímskej, ktoré sa premietli po povolaní za apoštola aj do jeho spôsobu ohlasovania Kristovho evanjelia. V tejto časti podcastu sa zamýšľam nad dôležitosťou a prínosom apoštola národov aj pre kresťanstvo dnešnej doby. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jan 28

22 min 1 sec

V nedeľu 24. januára budeme v Katolíckej Cirkvi sláviť Nedeľu Božieho slova. Možno niektorí máte pred čítaním bázeň, aby ste biblickým textom dobre rozumeli. Iných mohlo odradiť, že vyjadrovanie v Biblii je odlišné od dnešnej doby. V tejto časti môjho podcastu ponúkam niektoré rady a postrehy ako čítať a rozumieť Sväté písmo.

Jan 21

21 min 27 sec

V dňoch od 18. do 25. januára sa uskutoční Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V novej časti podcastu sa zamýšľam nad tým, že rôzne rozdelenia, ktoré prišli do dejín Cirkvi, nie sú dôvodom na oslavu, ale na pokánie, ako aj nad tým, akým spôsobom je potrebné budovať jednotu kresťanov. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Jan 14

19 min 22 sec

Súčasťou vianočného obdobia je slávnosť Zjavenia Pána, ktorá sa v našej krajine ľudovo nazýva "Tri krále". Čím boli títo tajomní muži, ktorí prišli z východu, aby vyhľadali novonarodeného Ježiša? Čo hovorí o ich návšteve Božie slovo? Vypočujte si ďalšiu časť môjho podcastu. Želám Vám príjemné počúvanie.

Jan 7

18 min 27 sec

Záver roka býva v znamení bilancovania a hodnotenia skončeného kalendárneho roka. Môžeme to urobiť aj v duchovnom živote. Skúsme premýšľať, kde sme boli pred dvanástimi mesiacmi a ako sme na tom teraz v našom vzťahu k Bohu a k blížnemu. Pandémia nám ukázala, že potrebujeme učiť sa žiť svoju vieru ako domáca cirkev, nespoliehať sa iba na to, čo sa nám ponúkne a že naše kresťanstvo potrebuje byť zrelšie. Prajem príjemné počúvanie a požehnaný nový rok 2021.

Dec 2020

20 min 48 sec

V novej časti podcastu pozývam všetkých poslucháčov stať sa odvážnými reštaurátormi pravých Vianoc, ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi v Betleheme. Všetky tie naše pekné a dojemné zvyky a tradície majú svoju skutočnú krásu a pravdivosť jedine v prepojení so skutočnosťou Ježišovho narodenia. Prajem všetkým príjemné počúvanie a požehnané sviatky narodenia Božieho Syna.

Dec 2020

19 min 22 sec