What's On My Mind

By Rakha Ramadhia

Sebuah podcast yang berisi kegelisahan dirinya terhadap dunia, disampaikan secara spontan sesuai yang ada di pikirannya. Hosted by Rakha Ramadhia. Untuk bersurat: rakharamadhia@gmail.com atau ke instagram: @rakharamadhia.

Listen to What's On My Mind now.

Listen to What's On My Mind in full in the Spotify app