KS Praha

KS Praha

Křesťanské společenství Praha - podcasty

All Episodes

Hrdiny příběhu uzdravení chromého v Mk 2,1–12 jsou čtyři muži, kteří donesou svého nemohoucího přítele ke Kristu. Když se nemohou dostat do domu, kde Ježíš je, nevzdají to. Najdou cestu, vytvoří otvor a přítele spustí stropem na lehátku k Ježíši. Čteme, že to byla jejich víra, kterou Ježíš ocenil a pro kterou s nemocným jedná. Mnozí lidé potřebují Krista, ale jako by je něco paralyzovalo a oni nejsou schopni vyrazit za ním. Možná potřebují právě takové přátele, kteří jsou připraveni je poponést a najít způsob, jak je dovést tam, kde se s Kristem setkají.

Nov 20

23 min 7 sec

Ježíš na více místech otevírá téma břemen, která na lidech leží, ať už proto, že je na ně naložili jiní, nebo je na sebe naložili oni sami. Jak ale rozumět tomu, že jeho jho netlačí a břemeno netíží? Není snad následování Krista těžké a služba Bohu občas vyčerpávající? Jakými břemeny jsme obtěžkali své křesťanství a kde hledat odpočinutí? Káže Jiří Unger, který byl hostem na regionu Palmovka.

Nov 20

31 min 16 sec

Někdy se nám zdá, že se nám Bůh někam schoval. Nerozumíme své situaci, nevíme, proč nejedná, nevíme ani o žádném hříchu, kterým jsme si problém způsobili. Kde v tom je Bůh? Dává naději a mluví i do situací, kterým nerozumíme? Jak zůstat věrní v realitě života a současně očekávající na Jeho jednání? Záznam kázání z celosborového shromáždění 7. 11. 2021

Nov 14

43 min 17 sec

Ježíš, plně Bůh i člověk, šel na kříž, aby dovršil spojení mezi člověkem a Bohem. Tímto skutkem lásky pro nás udělal něco, co nikdo z nás nemohl. Čím ale máme na tento skutek odpovědět my?

Nov 7

21 min 13 sec

Jsme stvořeni tak, že máme určité potřeby a je pro nás přirozené po něčem toužit. Čím více s Bohem žijeme, tím více se naše touhy protínají s Jeho vůlí. Přesto někdy přijmout Boží plány může bolet. Je to ovšem to nejlepší, co můžeme udělat, protože On nás má skutečně rád. A vždy nám nechává volbu.

Oct 26

28 min 43 sec

Nezapomínejme na sny, které jsme kdysi začali snít, a které se ještě nestaly. Co zabíjí naše sny a co s tím můžeme dělat.

Oct 26

31 min 24 sec

Každý z nás se někdy ocitl v situaci, ve které jsme si nemohli pomoci sami. Mají tyto beznadějné situace nějaké řešení?

Oct 26

26 min 46 sec

Zamyšlení nad přijímáním Božího slova na základě podobenství o rozsévači. Můžeme se z něj poučit i po letech křeštanského života? Na jakou půdu dopadá Boží slovo, Boží přítomnost v našich srdcích?

Oct 26

35 min 14 sec

Křesťané všech směrů se shodnou v tom, že máme milovat Boha a ostatní křesťany. Jenže jak to udělat resp. kde k tomu vzít sílu? Někdy je to vzájemné milování pořádná dřina, zvláště, když sami se moc přijatí necítíme. Pojďme se podívat, zda k dokonalosti v lásce dospějeme zvýšenou snahou nebo existuje jiná cesta. Kázání na regionu Sever.

Oct 10

24 min 12 sec

Miluje Bůh jen outsidery, nebo i dlouholeté zasloužilé křesťany? Proč ztroskotanci, kteří přicházejí ke Kristu, zakoušejí mnohdy víc Boží lásky než déle věřící? Lze vůbec, a když tak na jakém základě, Boží lásku prožívat stabilně?

Oct 10

29 min 53 sec

Většina z nás občas ráda jde na návštěvu. A zde nás zve na návštěvu sám Boží Syn. Dáme se pozvat a splníme podmínky pozvání? Břemeno od Ježíše je dobré, i když nést ho někdy něco stojí.

Oct 10

30 min 24 sec

Někdy nás naše rozhodnutí mohou přivést do situací, kdy nám je úzko. Nejsme v nich proto, že nás Bůh trestá, ale protože jsme se špatně rozhodli. Ale hledáme-li pomoc u Pána, najdeme ji. Kázání na regionu Sever.

Oct 10

27 min 56 sec

Když Bůh předává Izraeli desky zákona, v podstatě se Mojžíšovi představuje. Popisuje, kým je a jak jedná. Abychom znali Boha takového, jaký skutečně je, podmiňuje naši důvěru k Němu a konkrétní kroky v našem životě. Reakce krále Davida ukazuje, že on Hospodina jako milostivého znal. Jak Ho známe my?

Aug 15

30 min 7 sec

Nedělní zamyšlení od pastora regionu Sever.

May 18

18 min 58 sec

Kristovi lidé prostě jsou ovce mezi vlky, ale může se stát, že si přestanou uvědomovat, že žijí ve vlčím prostředí. Jak tohle dopadne? V čem se liší Týr a Kafarnaum? Ježíš vysvětluje rozdíl, který do světa vnášejí lidé Království. A jak bude po covidu?

May 18

21 min 44 sec

...

May 2

26 min 40 sec

V Bibli máme spoustu zaslíbení, kterým můžeme směle věřit a spousta výzev, na které můžeme směle reagovat. Nebezpeční nastane, když vytrhujeme části veršů ze souvislostí a když svoji snahou chceme předběhnout Boží jednání. Co tedy můžeme vírou uchopit pro svůj život a jednat na základě toho?

Apr 26

20 min 25 sec

Zamyšlení o tom, jak se v této době radovat v Pánu.

Apr 19

23 min 39 sec

Krátké kázání zaměřené na Večeři Páně.

Apr 19

19 min 10 sec

Vedoucí mládeže Dita Frantíková nás zve nově do Velikonočního příběhu.

Apr 19

18 min 22 sec

Jsme připraveni?

Apr 19

22 min 34 sec

Zamyšlení o Mojžíši

Mar 22

24 min 52 sec

Jsou Ježíšova podobenství poplatná dnešní době? Na příkladu příběhu o Milosrdném Samařanovi si ukážeme, že ano, a že i my můžeme lehce přehlédnout, že se z nás stali „knězi a lévijci“ z tohoto příběhu.

Mar 22

16 min 25 sec

Řeckým poutníkům Ježíš v Jeruzalémě káže necelý týden před ukřižováním a probírá klíčová křesťanská témata. Proč semeno musí zemřít? Co to znamená nenávidět svoji duši? V čem tkví následování Ježíše?

Mar 22

22 min 6 sec

Nové informace zpracováváme nejen rozumově, ale i skrze emoce. Okolnosti nemusí být vždy ideální, a přesto můžeme zůstat stát v úžasu před něčím nebo před někým, kdo nás přesahuje. Dejme dneska Bohu šanci, aby nás přemohl a aby nás nově uchvátil svojí velikostí, krásou a láskou.

Mar 1

19 min 12 sec

O Valentýnovi v Bibli nic není, ale o vztahu Boha a jeho nevěsty resp. ženy je tam toho hodně. Jakým je Bůh manželem a jakou je církev manželkou? Připravme se na největší svatbu historie.

Mar 1

23 min 23 sec

Michal Klesnil se zamýšlí nad tím, kde v této době najít skutečnou jistotu.

Feb 8

19 min 32 sec

Zklamalo nás někdy, že Ježíš neudělal to, co jsme od Něj očekávali? Není jedním z důvodů i to, že od Ježíše čekáme něco, kvůli čemu tady není?

Feb 1

20 min 46 sec

Pavel zažil skutečnou bouři, ale přesah do našich životů je, že každý z nás nějakou "bouři" zažíváme, i když to je někdy jenom "přeháňka". Jak na bouři reagoval Pavel? Jak v takových situacích reagujeme my?

Jan 18

17 min 39 sec

Dnešní doba na nás klade nové nároky a nové požadavky. Můžeme se rozhodnout, že budeme zůstávat ve starých způsobech myšlení a jednání nebo se otevřeme tomu, že budeme věci dělat novým způsobem. Tomu, že se necháme Boha vést do nových věcí a jít cestou, kterou jsme nikdy dříve nešli. A současně se také rozhodnout proto, že půjdeme cestou vděčnosti a ne cestou nářků a bědování.

Jan 12

24 min 28 sec

Na začátku roku si často dáváme nějaká předsevzetí a plánujeme. Příkladem nám v tom může být David, který sám sebe povzbuzuje, aby dobrořečil Hospodinu. Pojďme se podívat, jak to dělal a jakého Boha David znal. 

Jan 4

19 min 12 sec

Pastor regionu Palmovka přináší krátké zamyšlení. Zmiňuje dva Ježíšovy výroky a propojuje je s vánočním časem.

Jan 4

10 min 55 sec

Je mezi námi? V tu velkou noc, kdy se narodil Ježíš, mohlo prožít jen několik málo lidí. Čím to bylo, že zrovna oni a co si z toho můžeme vzít my dnes?

Jan 4

20 min 9 sec

Jáchym Rykl z regionu Přístav mluví o tématu - Žít jako Ježíš. Ve svém kázání si pokládá dvě otázky. Co bylo hnacím motorem pro Ježíšův život? Jak se vypořádával s nároky lidí kolem? 

Dec 2020

20 min 53 sec

Máme za sebou rok, kdy téma „nemoc“, „ochrana před nemocí“, „uzdravení“ hýbalo celým světem. Jak jsme na tom v této oblasti jako křesťané? S čím můžeme počítat? Existuje nadpřirozené uzdravení? Pokud ho neprožívám, jsem špatný křesťan?

Dec 2020

24 min 44 sec

Pokud Ti doma přestane svítit světlo, také hned nerozkopeš celý byt. Často stačí jen vyměnit žárovku. A stejně je tomu i v případě, že se ti přestane dařit. Křesťan nemusí hned překopat celý svůj život. Někdy stačí jen změnit svůj hodnotový žebříček. Mít Hospodina zase na prvním místě.

Dec 2020

19 min 59 sec

Věčný život žijeme už nyní a v plnosti ho budeme žít po příchodu Pána Ježíše. Žijeme v porušeném světě, v porušených vztazích a v porušeném těle. Jak žit v tomto světě naplno a zůstat zaměřeni na věčnost? Jak nám v tom může pomoci vědomí, že dostaneme nové tělo?

Nov 2020

18 min 59 sec

Jaký byl skutečný hřích Sodomy? A nehrozí něco podobného dnes nám? Právě o tomhle mluvil starší regionu Západ - Jirka Bukovský.

Nov 2020

19 min 19 sec

Pastor regionu Palmovka se zamýšlí nad tím, zda nám v životě občas nehrozí, že se staneme farizeem.

Nov 2020

24 min 8 sec

Protože nám Bůh nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy (2.Tim 1,7), tak můžeme být nadějí tomuto světu a lidem, kteří v něm jsou. Nemusíme se nechat svázat strachem z těžkých věcí kolem sebe a také můžeme a máme používat zdravou mysl, kterou nám Bůh dal. Jen tak můžeme "vydat počet z naděje", kterou máme v Kristu. Jen tak můžeme být jako "město na hoře ležící" a "světlem" v tomto světě.

Nov 2020

27 min 9 sec

Tomáš Božovský se zamýšlí nad textem z Žalmu 107, 23-32. 

Nov 2020

18 min 23 sec

Nějak se hodnotíme sami, nějak nás hodnotí okolí a nějak nás hodnotí Pán církve.  Co když se ta hodnocení liší? Jaké hodnocení přináší prokletí? A co když Pán Ježíš zůstane za dveřmi sboru? Ježíš nám zaslibuje vítězství, když budeme věrní. On dává k věrnosti i sílu.

Nov 2020

21 min 33 sec