BRUZZ

BRUZZ

Interviews en specials over de hoofdstad. Volg hier de podcasts van BRUZZ.

All Episodes

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering: archeologe Ann Degraeve die mee de opgravingen deed rond de site van Parking 58 op zoek naar sporen van de Zenne. Bij de opgravingen werden veel voorwerpen gevonden die dateren uit de vroege middeleeuwen, wat betekent dat Brussel allicht ouder is dan gedacht. 

Dec 6

10 min 36 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering: zangeres Angèle. Afgelopen nacht dropte ze haar tweede album als verrassing voor haar verjaardag. Gailor had een gesprek met Angèle over omgaan met een break-up, samenwerken met Damso en haar favoriete plekjes in Brussel. 

Dec 3

10 min 56 sec

In A La Carte legt socioloog en VUB-emeritus Mark Elchardus een direct verband tussen de hoge werkloosheidsgraad in Brussel bij jongeren en het falende migratiebeleid. "Hoe kunnen kinderen en kleinkinderen van migranten optornen tegen de zwarte markt van 100.000 mensen zonder papieren? In Brussel is het probleem niet meer te beheersen."In zijn nieuwste turf 'Reset' poneert Elchardus de stelling dat samenlevingen het beter doen als ze, ondanks hun diversiteit, erin slagen om een gevoel van gemeenschap en van gedeelde lotsbestemming te creëren: "Christendemocratie en sociaal-democratie zijn twee vormen van gemeenschapsdenken geweest die Europa na 1945 hebben gemaakt tot wat het is, maar zijn vandaag te veel met het liberale denken meegegaan en zijn in grote mate verwaterd.""Een moderne, werkbare gemeenschap kan niet zonder migratie, maar moet die ook onder controle houden," vindt Elchardus. Open grenzen vind hij drie keer verkeerd: "zowel voor het land van aankomst, de betrokken migrant als voor het land van herkomst." Hij pleit voor een puntensysteem: "Welke mensen willen we?""Brussel is een verbrokkelde stad met groepjes die naast elkaar leven, maar niet met elkaar." Elchardus herkent een proces van gemeenschapsvorming in Vlaanderen en Wallonië, maar niet in Brussel. "Brussel heeft te weinig inspanningen geleverd om van de diversiteit een gemeenschap te maken en is te laks omgegaan met agressie zowel tegen als van de politie."

Nov 26

19 min 56 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering: zangeres Lyna. Zij schreef een nummer over racisme naar aanleiding van een nieuwe Brusselse campagne: #BrusselsYouCanDoIt. Lyna schreef een nummer en vertelde bij Robbe waarom ze het belangrijk vond deel te nemen aan de campagne. 

Nov 22

7 min 31 sec

Naar aanleiding van de Weik van 't Brussels studeert actrice Chloë Van Doorslaer haar rol in voor het Brussels Volkstejoêter. Ze woont nu in het Kempische Beerse (jawel, de liefde gevolgd) en declameert haar teksten dan maar tegen de hond. Haar favoriete Brusselse woord luidt: "fafoul".Intussen gelooft ze dat het Brussels dialect bij deze generatie Brusselse jongeren kan aanslaan, "want het heeft een joviaal accent." Chloë Van Doorslaer praat in A La Carte honderduit over de relatie met haar beroemde broer Kevin en over de hang naar de foor, die zij net als Kevin met de moedermelk heeft binnengekregen.

Nov 18

17 min 19 sec

“Nee, wij laten Brussel niet los,” belooft CD&V-voorzitter Coens in A La Carte. Maar de stad besturen moet in eerste instantie wel van onderuit komen, van wie er leeft en woont.De Vlaamse christendemocraten zijn bereid om de "nodeloos complexe" structuren te vereenvoudigen en het Brussels gewest tegelijk te versterken. Onder meer door een betere coördinatie van de zes politiezones, zoals staat in het federaal regeerakkoord.Anderzijds wil de CD&V-voorzitter de nabijheid van de gemeenten niet zomaar opgeven. Uiteindelijk moet politiek, zo vindt Coens, ten dienste staan van de mensen die in een geglobaliseerde wereld “verloren zijn geraakt.” Hij vindt dat ze best in hun meest nabije kring worden opgevangen: hun thuis en hun buurt.En ja, Brussel is van iedereen: de gelaagde hoofdstad van Vlaanderen, België en de Franstaligen. “Als hoofdstad van het land moet iedereen zich hier thuis kunnen voelen.” Dat alles leidt tot een specifiek regime voor de hoofdstad, “sui generis: maar er zijn wel meer landen waar de hoofdstad haar eigen statuut heeft.”Begin jaren negentig heeft Coens trouwens een tijdlang in Schaarbeek gewoond. Hij was toen ingenieur bij Besix.Coens moet toegeven dat zijn partij vandaag nog steeds worstelt met de omslag van oude bestuurspartij naar nieuwe inhoudspartij. Naar eigen zeggen deelt hij de analyse van Sammy Mahdi: "Als je in een coalitie zit zonder de leiding te hebben, met name federaal en in Vlaanderen, moet je meer je eigen accenten kunnen leggen en posities durven kiezen. Dat is CD&V inderdaad verleerd."Voor het bestuur van België lanceert Coens een toverformule naar Zwitsers model. Om te beginnen is het Alpenland zowel een confederatie als een federatie. Om ook bij ons binnen een redelijke termijn een federale regering op de been te brengen wil Coens in de federale kamer van volksvertegenwoordigers vertrekken van een werkbare meerderheid in de twee taalgroepen, los van wat er in de gewesten en gemeenschappen gebeurt.

Nov 11

19 min 41 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering hebben we het over een nieuwe film die je vanaf woensdag 3/11 in alle Brusselse zalen kan zien: 'De Gebroeders Schimm', een film voor wie fan is van Ghostbusters en Stranger Things. In de film spot je vooral twee Brusselaars: Henri en Nilou dromen hardop over een filmcarrière en vertellen over gekke avonturen op de set: spelen met stokken en babbelen tegen een pop. 

Nov 2

9 min 38 sec

Hoofd van de Odisee-hogeschool Ann Verreth stelt in A La Carte de hele organisatie van het onderwijs ter discussie. Ze gaat ook in op een reeks 'heilige huisjes'. "Zestig leerlingen voor één leerkracht? De crisis is zo ernstig dat we ook daarnaar moeten kijken.""Het lerarentekort is een probleem van vele jaren, maar wij voelen het vandaag bikkelhard aan. Het allerbelangrijkste is om nu samen aan tafel te gaan zitten en een nieuw lerarenpact op de rails te zetten. Er is te lang getalmd om zo'n geconcerteerd beleid te voeren. Het onderwijsbeleid zal altijd op middellange termijn gevoerd worden. Want eerstejaarsstudenten zullen pas ten vroegste over drie jaar voor de klas kunnen staan."Het effect dat corona op de zorgsector heeft gehad, met meer inschrijvingen in de zorgopleidingen als gevolg, blijft voor het onderwijs uit. Er zijn dit academiejaar zelfs minder kandidaten voor het lager en kleuteronderwijs. Verreth pleit nog voor een ambassadeur van het onderwijs om de krachten te verenigen en de belangen van de sector onder de aandacht te houden.

Oct 28

17 min 53 sec

Daniël Buyle kant zich radicaal tegen de overheveling van materies als onderwijs en cultuur naar het Brussels Gewest. "Als we de Vlaamse Gemeenschap in Brussel zouden opdoeken, dan gooien wij de kroonjuwelen weg die we na jaren moeizame strijd en veel investeringen hebben opgebouwd. Dan loopt het in Brussel met de Vlamingen niet goed af."Buyle is oud-griffier van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en ex-journalist. Ook tweetalige scholen vindt hij geen goed idee. Buyle heeft zelf de tijd meegemaakt toen er bijna geen Nederlandstalige scholen waren in Brussel, "de catacombentijd," zoals hij ze noemt. "Goed tweetalig onderwijs hebben we vandaag in Brussel al in de Nederlandstalige scholen."Voorts waarschuwt Buyle ook voor de commercialisering van de journalistiek: "Er is in nieuwsjournaals tegenwoordig minder plaats voor duiding. Zij drijven vooral op kortere items, zoals doorlezers. Intussen is de concurrentiedrang enorm groot geworden, zeker onder invloed van de sociale media. Dat alles heeft de opgang van 'fake news' in de hand gewerkt."

Oct 21

20 min 35 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering spreekt schrijver en activist Louis De Jaeger over zijn boek 'We eten ons dood'. 

Oct 15

8 min 7 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering hebben we het over één van de strafste nog levende kunstenaars uit de Britse kunstgeschiedenis: David Hockney. Rond Hockney loopt op dit moment een expo bij BOZAR. Tijd voor een babbel over de kunstenaar: een verhaal over rasechte Brit die zich uit de working class omhoog werkte en al snel uitgroeide tot een superster én queericoon. De Queen is fan en heeft een echte 'Hockney' hangen in Westminster Abbey. Collega Kurt Snoekx over het David Hockney ABC. 

Oct 15

10 min 50 sec

"Misschien moeten we de politie afschaffen?" vraagt Melina Verbeeck in A La Carte vanavond aan Molenbeeks theatermaker Salim Haouach, die repliceert met: "Waarom niet!" Hij brengt dezer dagen 'Ma Andi Mangoul' op de planken, dat de zaal doet participeren aan het debat over politiegeweld in Brussel.

Oct 14

19 min 11 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. Hoe klinkt een orkest als de partituur door exotische vogels geschreven zou zijn? Het antwoord krijgt je op 9 oktober van het Brussels Philharmonic. Bram praat met vogelliefhebber Fernand Rochette en pianist Jan Michiels. 

Oct 8

7 min 55 sec

In Ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24 uur BRUZZ radio. In deze aflevering maak je kennis met Wim. Wim werkte jaren in de bar van de legendarische nachtclub Mirano. Was begon als een toevallig 'jobke' draaide uit in een twintigjarige carrière. In die 20 jaar zag Wim bekend en minder bekend volk aan zijn bar. "De Mirano is met geen enkele andere nachtclub in Brussel te vergelijken". Een gesprek over de dolle jaren 80, bal masqués en whiskey cola lights. 

Oct 8

13 min 9 sec

'Brussel loslaten zou historische vergissing zijn'

Oct 7

19 min 56 sec

In ongehoord blikken we terug op de beste momenten van de voorbije 24uur BRUZZ radio. Cinefiel Wouter Hessels kwam op bezoek om het te hebben over de impact van Louis de Funès (met kleine 'd', wegens aristocratische roots) op de Franse cinema. Het werd gesprek over furies, trieste clowns en onverdeeld pattriotisme. Bij Cinema Palace loopt nog tot januari een expo rond acteur Louis de Funès. 

Oct 6

13 min 9 sec

Dj Sara Dziri is blij dat na anderhalf jaar "bezinning en reflectie" alle remmen weer mogen losgaan. Op 1 oktober staat zij voor het eerst in Fuse in de Marollen. "Streamen is niet hetzelfde. In het begin van de lockdown is er een overaanbod aan livestreams geweest en dat was vreselijk."Dziri: "Jongeren vinden in clubs een uitlaatklep en kunnen er zichzelf zijn. Maar er is vooral nood aan een duidelijke stem én meer diversiteit in het Brusselse nachtleven." Zij heeft daartoe het collectief 'Not Your Techno' opgericht: "Denk aan een betere vertegenwoordiging van vrouwen, de Queer Community en People of Colour.

Sep 30

19 min 26 sec

In zijn nieuwste boek 'Gare du Nord' neemt schrijver Eric Min ons mee naar het Parijse Noordstation. In de honderd jaar tussen 1850 en 1950 snellen treinladingen passagiers uit Brussel en de Lage Landen zo snel mogelijk naar de uitgang om deel te worden van die mythische stad.Min beschrijft het wedervaren van tientallen Brusselse, Belgische en Nederlandse kunstenaars die in die Parijse eeuw hun heil in de Lichtstad hebben gezocht, er soms hun leven lang zijn gebleven of soms slechts enkele weken of maanden en zijn teruggekeerd. "Ze werden gedreven door nieuwsgierigheid, door overmoed of ambitie, door ‘knaldrang’, om de stad te zien waar alles nieuw, ongezien en ongehoord is," schrijft Min. "In het Noordstation leggen ze hun oude kleren af en doken een nieuw leven in."Min geeft indrukwekkende cijfers: zowat één derde van al wie als een enigszins belangrijk kunstenaar kan gezien worden, is toen in de Franse hoofdstad gepasseerd. Die toevloed van wereldwijd talent zorgt dat de stad een indrukwekkende smeltkroes is geworden. Omstreeks 1900 vormen de Belgen met 40.000 de op één na grootste groep buitenlanders, na de Duitsers. Er zijn niet alleen kunstenaars. Ook vele handarbeiders zoeken er hun heil in de periode van de miserie van Arm Vlaanderen en Brussel.Het lijkt wel of alles mogelijk was in Parijs. De glans van het nieuwe zorgde voor een "razende moderniteit". Min beschrijft de koortsige sfeer die er heerst, waarbij alles voortdurend in beweging is. Dat voelen de aankomende reizigers meteen als ze de drukke Parijse straten zien. De overvloedige straatverlichting maakt grote indruk op wie uit een stadje komt waar iedereen ’s avonds binnen blijft. Het verschil tussen dag en nacht lijkt opgeheven.Een Parijs Babylon, waar winkelpromenades, cafés en restaurants de kleinstedelijke sfeer verdrijven, met grote warenhuizen als nieuwsoortige kathedralen. Het is een opwindende eeuw in een stad waar alles en iedereen de moeite is om te bekijken. "Alles hier is een maatje groter," schrijft Min nog. De auteur duwt zijn lezers in een tijdmachine, voor een reis die een eeuw duurt.

Sep 23

19 min 26 sec

Hoofdinspecteur David Stevens is het hoofd van de fietsbrigade in de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Zijn oproep voor meer respect voor de voetgangers is dit jaar hèt thema van de mobiliteitsweek in het stadscentrum."Iedereen moet voetgangers respecteren, ook fiets. Soms flitsen fietsers en steps te snel door het voetgangersgebied en vormen ze een gevaar voor de voetgangers," zegt de gedreven 'fietsflik' in A La Carte. "Wij zijn allemaal voetgangers en staan er allemaal samen voor om verkeersveiligheid te realiseren.""Politiemensen worden in televisieseries soms gedegradeerd door ze terug de straat op te sturen. Niet bij ons. Wij hebben met de Brusselse fietsbrigade bewezen dat verkeersveiligheid populair is."Stevens werd in 2020 nog tot Mobiliteitspersoonlijkheid verkozen, ondanks het recordaantal van 84.000 boetes die hij en zijn team in dat jaar hebben uitgeschreven.

Sep 17

17 min 4 sec

"De Vlaamse reflex van een hele generatie politici om erover te waken dat de Nederlandstaligen de hoofdstad mee kunnen besturen, is welhaast verdwenen." Dat zegt Eric Van Rompuy (CD&V) in A La Carte bij Luckas Vander Taelen."Voor het Vlaams-nationalistische N-VA is Brussel eerder een obstakel in hun confederale scenario. Zij maken na de verkiezingen van 2024 misschien samen met het Vlaams Belang de dienst uit in Vlaanderen."In zijn carrière van veertig jaar heeft de oud-volksvertegenwoordiger zowel Brussel als Vlaanderen zien veranderen. Aan CD&V, zijn eigen partij, geeft hij de raad om "minder grijs" maar met duidelijkere standpunten uit de hoek te komen.

Sep 9

19 min 14 sec

Vooruit-senator en familieman Bert Anciaux heeft samen met zijn vader Vic en dochter Britt een boek uit "Over generaties." Daarin ergert hij zich aan het Brussels nationalisme, dat hij "een absurditeit" noemt. Al kan hij het wel plaatsen als een reactie tegen "het harde, rechtse Vlaams nationalisme bij de N-VA," zegt hij in A La Carte. De houding van flamingant Anciaux tegenover het Vlaams nationalisme is onderhand zelf ook grondig veranderd. Niettemin stoort Anciaux zich aan het feit dat de tweetaligheid in Brussel "van geen kanten wordt gerespecteerd," niet in het minst in sommige ziekenhuizen en woonzorgcentra. Zelf is hij voorzitter van het Nederlandstalig woonzorgcentrum De Overbron in Neder-Over-Heembeek. Een en ander doet hem ervoor pleiten om de bevoegdheid om de taalrechten in de hoofdstad af te dwingen - "een fundamenteel mensenrecht" - federaal zou moeten liggen. Terloops vindt hij het "absoluut noodzakelijk" dat het personeel in woonzorgcentra en ziekenhuizen zich laat vaccineren.De stelling van sommigen om de gemeenschapsbevoegheden, zoals cultuur en onderwijs, naar het Brussels gewest over te dragen noemt hij "verschrikkelijk." Toch wil Anciaux het Brussels gewest niet op de schop, maar anderzijds vindt hij de aanleg van een metro "naar Aalst, Leuven, Nijvel en Mechelen" een federale aangelegenheid. Als hijzelf, voor even, alle macht in handen zou hebben, zou hij dringende maatregelen nemen voor het klimaat.

Sep 2

20 min 26 sec

Wat blijft er kleven als er een pandemie over je wereld spoelt? In 'U hebt geen nieuwe berichten' spreken we met Brusselaars over het afgelopen anderhalf jaar.

Aug 31

17 min 17 sec

Wat blijft er kleven als er een pandemie over je wereld spoelt? In 'U hebt geen nieuwe berichten' spreken we met Brusselaars over het afgelopen anderhalf jaar.Peter & Hassan kennen elkaar niet. Maar hebben in dezelfde stad gelijkaardige dingen gevoeld het afgelopen jaar. Het alleen zijn kwam heel plots.En kon bij momenten allesoverheersend zijn. De kleine wandelingetjes naar vertrouwde plekken of gesprekken met buren die niet meer vrijblijvend waren gaven hoop. Of geven hoop beter gezegd.  

Jul 18

15 min 17 sec

Wat blijft er kleven als er een pandemie over je wereld spoelt? In 'U hebt geen nieuwe berichten' spreken we met Brusselaars over het afgelopen anderhalf jaar.Voor Somil en Jasmijn is Brussel thuis, maar het is niet de enige plek die thuis noemen. Jasmijn komt uit Nederland en Somil uit India. De lockdown heeft de verhouding die ze hebben met hun thuisland op scherp gesteld. 

Jul 16

18 min 13 sec

Opiniemaker Alain Gerlache voorspelt "catastrofale gevolgen voor zowel de Brusselse financiën als de Waalse", als er de komende jaren een eind komt aan de transfers en, des te meer, bij een mogelijke nieuwe staatshervorming.In 2006 was Gerlache directeur tv, toen de RTBf 'Bye Bye Belgium' heeft uitgezonden, de docu-fictie over de in scène gezette onafhankelijkheid van Vlaanderen. "Toen hebben de meeste Franstaligen nog geschokt gereageerd, vandaag zouden zij  in een Vlaamse onafhankelijkheid eerder berusten", zegt Gerlache in A La Carte bij Luckas Vander Taelen.

Jul 1

19 min 49 sec

"Voetbal heeft zo'n geweldige impact," zegt kersvers inclusiemanager van de KBVB Samia Ahrouch in A La Carte, "dat we via het voetbal racisme en discriminatie in de gehele samenleving willen aanpakken."

Jun 25

18 min 43 sec

Voetbal is emotie. Het cliché is helemaal waar als zelfs Caroline Pauwels, rector van de VUB, moet toegeven dat het spelletje haar tot tranen toe kan beroeren. Schuif gezellig aan voor een gesprek over het streven naar excellentie en de geneugten  van meertaligheid en ja, voetbal dus. Op welke manier speelt wetenschap een rol in de voorbereiding van de Rode Duivels? En hoe ontspant bondcoach Roberto Martinez zich? De eerste Antipode  in English, om je op EK-temperatuur te brengen.

Jun 22

45 min

In A La Carte pleit Marka, alias Molenbekenaar Serge Van Laeken van 'Allez Allez', voor de afwezige vaderfiguur. "Ik wilde eerst hun manager worden. Maar Roméo Elvis en Angèle hebben mij geleerd om me vooral niet met hun carrière te bemoeien. En zie, uiteindelijk keren ze toch altijd naar hun vader terug."

Jun 18

19 min 50 sec

Wat blijft er kleven als er een pandemie over je wereld spoelt? In 'U hebt geen nieuwe berichten' spreken we met Brusselaars over het afgelopen anderhalf jaar. Kaat, Sarah en Margot ruilden hun aula's en klaslokalen in voor hun slaapkamers. Wat dat betekent voor hun vriendschappen en hoe ze zelf zijn veranderd hoor je in deze eerste aflevering van 'U hebt geen nieuwe berichten'. Koen Pepermans die voor de Universiteit Antwerpen meewerkt aan 'de grote coronastudie' geeft extra duiding.

Jun 15

18 min 47 sec

Kiezen is verliezen, maar Helena Buckinx wilde verkeersleider worden met een diploma geschiedenis, koestert zowel Antwerpen als Brussel, schildert en heeft nu ook haar debuutroman uit: Reizigers op doorreis. Dat vertelt ze tegen Melina Verbeeck in A La Carte.

Jun 10

16 min 55 sec

In A La Carte verdedigt Elke Van den Brandt (Groen) de keuze om het Brusselse gezondheidsbeleid in handen van één minister te leggen, met name bij Alain Maron (Ecolo). "Wij hebben in deze coronacrisis nood aan één kapitein in plaats van vier bevoegde collegeleden."Zelf zegt zij "vanuit de regering" over taalgevoelige kwesties te waken. Van den Brandt wil mistoestanden vooral op het terrein veranderen, onder meer via cursussen in het Huis van het Nederlands.Voor de kilometerheffing kan de Brusselse minister van Mobiliteit voorlopig nog geen deadline geven. Ze vindt trouwens dat de kilometerheffing beter voor het hele land wordt ingevoerd, "al voelt Brussel meer urgentie dan de andere gewesten." Ook de jongste weken zijn nog "stapjes gezet om het dossier, zonder grootse verklaringen, door te laten gaan." 

Jun 4

20 min 50 sec

Jong in Brussel is een podcastreeks waarin jongeren aan het woord komen. Femke Gilis liep stage bij BRUZZ en sprak met hen over politiegeweld, relaties, activisme en eetstoornissen. Iedere woensdag hoor je een nieuwe aflevering en dat voor vier weken.Door corona is er een stijging van het aantal eetstoornissen bij jongeren, vooral bij 10 tot 15-jarigen. In de laatste aflevering van Jong in Brussel horen we het verhaal van Doreen. Ze is 14 en lijdt aan anorexia. Tijdens de lockdown is haar eetstoornis erger geworden en is ze opgenomen in het UZ Brussel. Ursula Van den Eede, coördinator van de eetkliniek van het UZ Brussel, geeft medische duiding in deze aflevering. 

Jun 2

19 min 52 sec

Illustratrice Judith Vanistendael heeft, samen met de Anderlechtse stripscenarist Zidrou, een nieuw beeldverhaal uit: De Walvisbibliotheek. "De eerste tekeningen zijn dikwijls een worsteling, maar geleidelijk aan geraak ik in een flow en gaat het heel vlot."Vanistendael geeft ook les aan de LUCA School of Arts waar ze toekomstige tekenaars leert dat een strip maken "ook vertellen en structureren is, met een professionele blik leren zien of iets werkt of niet. En, als iets niet werkt, durven opnieuw te beginnen."

May 27

19 min 2 sec

Jong in Brussel is een podcastreeks waarin jongeren aan het woord komen. Femke Gilis liep stage bij BRUZZ en sprak met hen over politiegeweld, relaties, activisme en eetstoornissen. Iedere woensdag hoor je een nieuwe aflevering en dat voor vier weken.Generatie Z laat van zich horen: de activisten zijn talrijk. In deze aflevering spreken we met Safiya, Fauve en Elien, drie jonge Brusselse activistes. Ze vertellen over hoe zij de wereld proberen veranderen.  

May 26

11 min 46 sec

Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) pleit in A La Carte voor "nog meer aandacht voor de Vlaamse identiteit in Brussel en de band met Vlaanderen."Vanlouwe ziet ook het ontstaan van een Brusselse stadsidentiteit maar wil daarom de taaldiscussies nog niet zomaar als "een oud zeer" wegzetten.  Volgens hem moet Brussel "een stadsgewest en zelfs een supergewest" worden, "dat alle gemeentelijke bevoegdheden moet overnemen om zo een eenvoudiger en efficiënter bestuur mogelijk te maken". Brussel moet volgens hem een gedeelde hoofdstad zijn, die ook toekomt aan de Vlamingen. Zie het zoals Washington DC."Daarnaast laat Vanlouwe zich ook kritisch uit over BRUZZ. Volgens hem moet BRUZZ meer aandacht schenken aan de Vlaamse identiteit in Brussel en aan de band tussen Vlaanderen en Brussel. 

May 21

20 min 23 sec

Jong in Brussel is een podcastreeks waarin jongeren aan het woord komen. Femke Gilis liep stage bij BRUZZ en sprak met hen over politiegeweld, relaties, activisme en eetstoornissen. Iedere woensdag hoor je een nieuwe aflevering en dat voor vier weken.Brussel is een meertalige stad. Soms zorgt dat barrières maar die worden ook vaak overstegen. In deze aflevering hoor je het verhaal van Stefanie en Patrick, een meertalig Brussels koppel. Stefanie is Nederlandstalig en Patrick is Franstalig. Maar dat heeft hen niet tegengehouden om een relatie te beginnen!

May 19

14 min 11 sec

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.brussels-Vooruit) voelt zich een ijsbreker in de Brusselse regering. In de openbare ruimte heeft hij naar eigen zeggen met fietspaden en het voetgangersgebied in het centrum een omslag teweeg gebracht. Zijn volgende grote werk is de kwaliteit van de architectuur omhoog halen.Smet blijft zich blauw ergeren aan "de traagheid, het simplisme en te weinig ambitie" in de Brusselse stedenbouw. De Brusselaars, zegt hij, "willen fier kunnen zijn op een stad met een eigen smoel." Volgens de staatssecretaris munt Brussel uit als stad van minderheden, zonder dominante cultuur.Intussen is het aan het De Brouckèreplein een kwestie van weken voordat het bestaande Coco-Colabord moet verdwijnen. Wat in de plaats komt, is nog niet uitgemaakt: helemaal niets, een artistieke interventie of een nostalgisch Coca-Colabord.

May 13

18 min 24 sec

Jong in Brussel is een podcastreeks waarin jongeren aan het woord komen. Femke Gilis liep stage bij BRUZZ en sprak met hen over politiegeweld, relaties, activisme en eetstoornissen. Iedere dinsdag hoor je een nieuwe aflevering en dat voor vier weken.In de eerste aflevering van Jong in Brussel hoor je het verhaal van Misha (22 jaar). Op 24 januari is hij gearresteerd tijdens de manifestatie tegen politiegeweld en de klassenjustitie. Mattias De Backer is verbonden aan de VUB en geeft in de aflevering extra duiding over de relatie tussen jongeren en de politie.

May 12

19 min

In A La Carte zegt Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) dat hij tijdens deze regeerperiode nog werk gaat maken van projecten om moedertaalsprekers (native speakers) in te zetten in het taalonderwijs in Brussel, zowel in Franstalige als Nederlandstalige scholen.Volgens een enquête beweert maar 7,8 procent van de afstuderende scholieren in de Brusselse Franstalige scholen dat zij Nederlands kunnen spreken. Dat vindt Dalle "een groot probleem."Volgens hem ligt de oplossing in de uitwisseling van taalleerkrachten. Dat staat niet alleen in het Vlaams regeerakkoord, maar ook de VGC en de stad Brussel hebben al laten weten dat ze daar mee hun schouders onder te willen zetten.

May 6

20 min

"Er moet een eind komen aan de straffeloosheid," vindt Liesbet Stevens, die veel verwacht van de patrouilles in burger die sinds enkele weken seksuele intimidatie op straat aanpakken. Dat gebeurt voorlopig alleen in de politiezones Noord en Brussel Hoofdstad-Elsene.Stevens is adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en professor seksueel strafrecht aan de KU Leuven. Met acht op de tien vrouwen die, volgens een studie van 2018, al eens intimidatie op straat meegemaakt hebben, scoort Brussel bijzonder slecht. Het effect van dat soort intimidatie noemt Stevens "verborgen energievreters: zij maken minstens één op de vijf Brusselse vrouwen angstig om zich in de openbare ruimte te begeven." Stevens pleit nog voor een eenvoudige manier om gevallen van seksuele intimidatie  - bijvoorbeeld digitaal - te kunnen melden.

Apr 30

19 min 46 sec

"BRUZZ is in Europa een uniek cross-mediaal model van één merk met, ook voor de komende vijf jaar, twee hoofdtaken: enerzijds de - soms onverbloemde - waarheid brengen over Brussel en anderzijds verbinding creëren met de andere gemeenschappen in Brussel en Vlaanderen." Dat zegt BRUZZ-voorzitter Marc Michils bij Luckas Vander Taelen in A La Carte."Sinds vijf jaar bereikt BRUZZ meer kijkers, luisteraars en lezers dan dat er Nederlandstalige Brusselaars zijn," zegt BRUZZ-voorzitter Marc Michils. "BRUZZ zorgt op die manier voor de verbinding met zowel de Franstalige Brusselaars, de vele andere Brusselse culturen als met de Vlamingen.""De opdracht van BRUZZ is om een katalysator te zijn en in volstrekte onafhankelijkheid te berichten over wat er in Brussel leeft. Maar dat betekent dus ook kritiek kunnen uitbrengen", aldus Michils, "precies omdat je niet verdraagt dat sommige dingen verkeerd lopen."

Apr 22

21 min 1 sec

Hoofd Inge Neven van de Brusselse gezondheidsinspectie geeft in A La Carte toe dat de vaccinatie deze week misschien opnieuw een beetje sputtert, maar beweert stellig dat de situatie in Brussel "gelijke tred houdt met Vlaanderen, Wallonië en zelfs met de rest van Europa." Neven voegt eraan toe: "Ik zou willen zeggen dat Brussel sneller vaccineert, maar dat kan ik niet hard maken."

Apr 1

14 min 6 sec

Hoe vloeien we moeiteloos in, en even later weer even moeiteloos uit de arbeidsmarkt? Welke valkuilen  vallen er te ontwaren voor en na een professionele loopbaan? Vers gepensioneerd filosoof Jean Paul Van Bendegem en VUB-student en sociaal ondernemer Hassan Al Hilou doen een verwoede poging  om de kloof te overbruggen. Weten jongeren vandaag beter welke richting ze later uit willen? En kan je leren met pensioen te gaan?

Mar 26

46 min 42 sec

Korpschef Michel Goovaerts van de zone Brussel-Elsene maakt werk van de bijscholing van zijn politiemensen om de kloof met de bevolking te dichten. Zo volgen na Antwerpen en Gent nu ook zijn Brusselse collega's een opleiding om bij identiteitscontroles zogenoemd "etnisch profileren", bij voorbeeld op basis van huidskleur, uit de wereld te bannen.De politie-inspecteurs leren nog dat het helpt om uit te leggen waarom je wordt gecontroleerd. Alleen in de zone Brussel Hoofdstad-Elsene vinden dagelijks zevenhonderd interventies plaats. Vele tussenkomsten zijn het gevolg van klachten van mensen uit de buurt, die de politie niet zomaar naast zich neer kan leggen, zegt korpschef Goovaerts.De voorbije maanden hebben twee interventies, in andere Brusselse politiezones, geleid tot de tragische dood van Adil in Anderlecht en Ibrahima in Sint-Joost. Goovaerts: "Onderschat ook niet wat de impact daarvan is op onze mensen."

Mar 25

13 min 25 sec

De vzw Fix biedt Brusselaars twee jaar begeleide werkervaring in schilderen en de bouw. Zij gaan aan de slag in Nederlandstalige scholen en gemeenschapscentra. Directrice van Fix Eva De Smedt gelooft in de sociale economie: “Na twee jaar vindt zeventig procent een job in het reguliere circuit die bij hen past.”De Smedt: "Sommige mensen, zeker in Brussel, zijn niet gemaakt om op de schoolbanken te zitten, maar kunnen wel al doende ontdekken waar zij zin in hebben en goed in zijn. Bovendien kunnen velen, ook in Brussel, zich niet permitteren om een opleiding te gaan volgen en intussen geen inkomen te ontvangen. Voor hen creëert de tussenstap van de sociale economie precies ruimte om op lange termijn werkervaring te ontwikkelen.”

Mar 18

14 min 29 sec

"In tal van Europese landen worden vandaag zwarte Europeanen nog steeds geconfronteerd met vormen van discriminatie, vernedering en racisme,” zegt David Van Reybrouck in A La Carte bij Luckas Vander Taelen.Van Reybrouck ziet overal woede in onze samenleving. "Bij de zwarte Europeanen omwille van het racisme dat zij moeten ondergaan, bij de Marokkaanse Brusselaars omwille van het hardhandig politieoptreden, maar ook bij het gepensioneerde en blanke proletariaat heersen frustraties en boosheid. Die laatsten worden vaak weggezet als mensen die alleen maar ‘primitief’ kunnen denken."Buiten Twitter zijn er weinig plekken waar hun mening ertoe doet. Daarom pleit Van Reybrouck voor zijn recept van een burgerpanel, waar naar hun mening wel geluisterd wordt. “Wij moeten manieren vinden om de woede in de samenleving op een gestructureerde manier naar de oppervlakte te laten komen. Het allerdomste is de woede negeren.”"Het is niet omdat de Afrikaanse landen onafhankelijk zijn geworden, dat het westen al helemaal van zijn koloniale 'mindset' bevrijd is. Door migratie en globalisering zijn nieuwe frustraties ontstaan die zich niet tot de oude kolonisatoren beperken. Intussen is democratisch links zijn oude achterban van arbeiders al lang verloren voor een nieuwe groep behoeftigen, de migranten."

Mar 11

13 min 49 sec

Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) roept in A La Carte de federale overheid op om de taalwet van 1966 te "moderniseren". Hij noemt ze in het meertalige Brussel van vandaag niet langer "future-proof".Naar aanleiding van de 2+2-dialoog voor een nieuwe staatshervorming gaf Gatz te kennen dat Brussel op zijn eigen benen kan staan. Zo droomt hij van meertalig onderwijs in de hoofdstad, "zoals alle ouders vragen." Maar als het onderwijs onder het Brussels gewest zou vallen, moet Gatz toegeven dat dat financieel "heel moeilijk" wordt, want niemand zit op een nieuwe transfer naar Brussel te wachten. Voor een eigen Brusselse sociale zekerheid "zijn wij niet groot genoeg."

Mar 4

13 min 35 sec

N-VA-kopstuk en Vlaams minister Ben Weyts pleit in A La Carte voor een doorgedreven Brusselkeuze. In het Brussels gewest moeten de gemeenschappen hun rol blijven spelen, zoals vandaag in het onderwijs, maar in de toekomst ook in de sociale zekerheid. "Verleid mij maar met een beter aanbod inzake sociale keuze. We zullen eens zien wie er het sociaalst is." Intussen wil de N-VA het Brussels gewest meer verantwoordelijkheid geven inzake grondgebonden zaken, "vooral ook financieel," zegt Weyts.

Feb 25

14 min 1 sec

"Brusselse jongeren zouden een troef kunnen zijn voor de politie," zegt rechtenstudent en activist Yassine Boubout tegen Melina Verbeeck in A La Carte. "Jammer genoeg rekruteren de korpsen te weinig bij die jongeren. Dat komt vooral omdat de politie niet geliefd is in de wijken."Boubout: "In sommige Brusselse buurten is de kloof tussen jongeren en politie zo diep dat sommige mensen de politie niet meer bellen, zelfs als de nood hoog is." Zelf heeft hij onlangs tijdens een betoging aan het Centraal Station pepperspray in het gezicht gekregen en is hij opgepakt. Boubout dient intussen klacht in tegen de politie-inspecteur die dat gedaan heeft.

Feb 10

15 min 12 sec

Volgens Gerrit Six is zijn carrière bij Knack "een vakantiejob geweest die 17 jaar zou duren." Daarover heeft de oud-journalist een prettig boekje uit, getiteld: "Uit de Knack gesproken, kroniek van een verstekeling." Later is hij twintig jaar Nederlands gaan geven voor anderstaligen.Six pleit ervoor dat "in alle gemeenschappen ouders en mensen met gezag zouden opkomen voor de fouten die door jongeren in hun gemeenschap gemaakt worden." Dat is het Rotterdams model, maar gebeurt in Brussel te weinig. Dat zegt hij in A La Carte bij Luckas Vander Taelen.

Feb 3

13 min 43 sec