This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Křesťané Kuřim

By Krestane Kurim

Biblická kázání a vyučování nejen ze sboru Křesťané Kuřim.

 1. 1.
  #19 Tajemství zbožnosti 1 Timoteovi 3:1607/13/2019
  55:17
 2. 2.
  #18 Církev, sloup a opora pravdy | 1 Timoteovi 3:14-1606/27/2019
  46:17
 3. 3.
  #17 Boží povolání pro diakony - 4.část | 1. Timoteovi 3:12-1306/27/2019
  49:39
 4. 4.
  #16 Boží povolání pro diakony - 3.část | 1. Timoteovi 3:10-1106/27/2019
  52:10
 5. 5.
  #15 Boží povolání pro diakony - 2.část | 1. Timoteovi 3:906/27/2019
  49:33
 6. 6.
  #14 Boží povolání pro diakony | 1. Timoteovi 3:806/27/2019
  50:05
 7. 7.
  #13 Boží povolání pro vedoucí církve 2.část | 1. Timoteovi 3:2-706/27/2019
  1:01:20
 8. 8.
  #12 Boží povolání pro vedoucí církve | 1. Timoteovi 3:106/27/2019
  49:40
 1. 9.
  #11 Boží povolání pro ženy - 2.část | 1. Timoteovi 2:11-1506/27/2019
  54:15
 2. 10.
  #10 Boží povolání pro ženy | 1. Timoteovi 2:9-1006/27/2019
  49:55
 3. 11.
  #09 Jeden Bůh a jeden prostředník | 1. Timoteovi 2:3-806/27/2019
  53:45
 4. 12.
  #08 Modlitby za ztracené | 1. Timoteovi 2:1-206/27/2019
  49:21
 5. 13.
  #07 Bojuj dobrý boj | 1. Timoteovi06/27/2019
  53:28
 6. 14.
  #06 Ježíš zachraňuje hříšníky | 1. Timoteovi06/27/2019
  48:29
 7. 15.
  #05 Co říká Bible o interrupcích | 1. Timoteovi06/27/2019
  1:00:54
 8. 16.
  #04 Co říká Bible o homosexualitě | 1. Timoteovi06/27/2019
  59:48
 9. 17.
  #03 Zneužívání Božího zákona | 1. Timoteovi06/27/2019
  51:39
 10. 18.
  #02 Falešní učitelé v církvi | 1. Timoteovi06/27/2019
  53:02
 11. 19.
  #01 Vlastnímu synu ve víře | 1. Timoteovi 1:1-206/27/2019
  55:46
 12. 20.
  #08 Naléhavé volání k rozlišování | 1.Janova 4:1-606/27/2019
  57:54
 13. 21.
  #07 Opravdová láska přináší jistotu | 1. Janova 3:11-2406/27/2019
  55:04
 14. 22.
  #06 Kam tě vede tvá naděje? | 1. Janova 2:28-3:1006/27/2019
  37:32
 15. 23.
  #05 Antikristé přichází | 1. Janova 2:18-2706/27/2019
  1:01:18
 16. 24.
  #04 Nemilujte svět | 1. Janova 2:15-1706/27/2019
  46:11
 17. 25.
  #03 Milovat druhé | 1. Janova 2:7-1406/27/2019
  46:25
 18. 26.
  #02 Znaky opravdového křesťana | 1 Janova 2:1-606/27/2019
  53:50
 19. 27.
  #01 Pravé společenství s Bohem | 1. Janova 1:1-1006/27/2019
  56:44
 20. 28.
  #10 Podstata bezbožného chování | Jakub 4:1-606/27/2019
  51:06
 21. 29.
  #09 Moudrost dosvědčená dobrým životem | Jakub 3:13-1806/27/2019
  49:24
 22. 30.
  #08 Jak mají křesťané mluvit | Jakub06/27/2019
  46:25
 23. 31.
  #07 Víra bez skutků je mrtvá | Jakub 2:14-2606/27/2019
  46:03
 24. 32.
  #06 Proč přistupovat ke všem stejně? | Jakub 2:1-1306/27/2019
  41:13
 25. 33.
  #05 Jak poznám, že jsem opravdový křesťan | Jakub 1:26-2706/27/2019
  43:09
 26. 34.
  #04 Tvoje náležitá odpověd na Boží slovo | Jakub 1:19-2506/27/2019
  41:33
 27. 35.
  #03 Bůh nikoho nepokouší | Jakub 1:13-1806/27/2019
  43:36
 28. 36.
  #02 Radost uprostřed utrpení | Jakub 1:2-1206/27/2019
  48:12
 29. 37.
  #07 Dokonáno | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  45:14
 30. 38.
  #06 Žízním | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  40:03
 31. 39.
  #05 Bože můj, proč jsi mne opustil? | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  46:43
 32. 40.
  #04 Ženo, hle, tvůj syn | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  44:44
 33. 41.
  #03 Dnes budeš se mnou v ráji | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  55:04
 34. 42.
  #02 Otče, odpusť jim | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  43:29
 35. 43.
  #01 Teologické pozadí | Ježíšovy výroky z kříže06/27/2019
  43:54
 36. 44.
  Ospravedlnění pouze vírou | Jonathan Moorhead06/26/2019
  40:58
 37. 45.
  Biblické principy dávání | Jonathan Moorhead06/26/2019
  49:31
 38. 46.
  Boj s pýchou | Marek 9:33-3506/26/2019
  40:39
 39. 47.
  Boží věrnost06/26/2019
  53:14
 40. 48.
  Charakter pastýřů církve | Jan 21:15-1706/26/2019
  49:02
 41. 49.
  Drzí opovážlivci | 2. Petrova 2:10-1406/26/2019
  1:02:03
 42. 50.
  Hoden je Beránek 1.část | Zjevení 506/26/2019
  46:33
 43. 51.
  Jan Křtitel | Lukáš 1:76-8006/26/2019
  52:33
 44. 52.
  Nesoudit? | Matouš 7:1-6, Třanovice 11.12.201706/26/2019
  53:52
 45. 53.
  Opustili přímou cestu | 2. Petrova 2:15-1806/26/2019
  57:08
 46. 54.
  Povaha pravého pokání | Soudců 10:16-1806/26/2019
  1:00:09
 47. 55.
  Poznej svého Boha | Alois Klepáček06/26/2019
  45:35
 48. 56.
  Pravý význam Velikonoc06/26/2019
  54:34
 49. 57.
  Skončila reformace? | Panelová diskuze06/26/2019
  1:23:50
 50. 58.
  Slovo se stalo tělem | Advent 201806/26/2019
  53:08
 51. 59.
  Světlo světa | Janovo evangelium06/26/2019
  43:18
 52. 60.
  Zatčen, zabit, vzkříšen | Velikonoce 201806/26/2019
  54:25
 53. 61.
  Závazky křesťanského života | Římanům 12:1-206/25/2019
  44:46
 54. 62.
  Život církve do návratu Krále06/25/2019
  57:41
 55. 63.
  #08 Neuveď nás do pokušení | Modlitba Otče náš06/25/2019
  46:06
 56. 64.
  #07 Odpusť nám naše viny | Modlitba Otče náš06/25/2019
  49:56
 57. 65.
  #06 Náš denní chléb | Modlitba Otče náš06/25/2019
  43:05
 58. 66.
  #05 Staň se tvá vůle | Modlitba Otče náš06/25/2019
  45:46
 59. 67.
  #04 Přijď tvé království | Modlitba Otče náš06/25/2019
  51:44
 60. 68.
  #03 Buď posvěceno tvé jméno | Modlitba Otče náš06/25/2019
  50:22
 61. 69.
  #02 Otče náš... | Modlitba Otče náš06/25/2019
  44:59
 62. 70.
  #01 Nauč nás modlit se | Modlitba Otče náš06/25/2019
  41:28
 63. 71.
  #08 Pronásledovaní | Blahoslavenství06/25/2019
  52:16
 64. 72.
  #07 Působící pokoj | Blahoslavenství06/25/2019
  41:19
 65. 73.
  #06 Čistého srdce | Blahoslavenství06/25/2019
  52:24
 66. 74.
  #05 Milosrdní | Blahoslavenství06/25/2019
  48:05
 67. 75.
  #04 Hladovějící | Blahoslavenství06/25/2019
  46:51
 68. 76.
  #03 Tiší | Blahoslavenství06/25/2019
  46:44
 69. 77.
  #02 Plačící | Blahoslavenství06/25/2019
  43:49
 70. 78.
  #01 Chudí duchem | Blahoslavenství06/25/2019
  43:17
 71. 79.
  #09 O modlitbě | Podobenství06/25/2019
  45:28
 72. 80.
  #08 O nebi a pekle | Podobenství06/25/2019
  45:49
 73. 81.
  #07 O správcovství | Podobenství06/25/2019
  46:28
 74. 82.
  #06 O Věrnosti | Podobenství06/25/2019
  49:10
 75. 83.
  #05 O ospravedlnění jedině z víry | Podobenství06/25/2019
  47:39
 76. 84.
  #04 O lásce k bližnímu | Podobenství06/25/2019
  53:35
 77. 85.
  #03 O spravedlnosti a milosti | Podobenství06/25/2019
  48:52
 78. 86.
  #02 O ceně následování | Podobenství06/25/2019
  54:47
 79. 87.
  #01 O přijetí slova | Podobenství06/25/2019
  53:10
 80. 88.
  #08 Věrnost, mírnost a sebeovládání | Ovoce Ducha06/25/2019
  51:08
 81. 89.
  #07 Trpělivost, laskavost a dobrota | Ovoce Ducha06/25/2019
  46:20
 82. 90.
  #06 Pokoj | Ovoce Ducha06/25/2019
  46:51
 83. 91.
  #05 Láska a radost | Ovoce Ducha06/25/2019
  51:08
 84. 92.
  #04 Skutky těla 2.část | Ovoce Ducha06/25/2019
  50:05
 85. 93.
  #03 Skutky těla ... Smilstvo | Ovoce Ducha06/25/2019
  40:00
 86. 94.
  #02 Tělo žádá proti Duchu | Ovoce Ducha06/25/2019
  42:17
 87. 95.
  #01 Choďte Duchem | Ovoce Ducha06/25/2019
  41:17
 88. 96.
  #28 Požehnání skrze Abrahama | Genesis 12:1-706/25/2019
  56:40
 89. 97.
  #27 Zmatení jazyků | Genesis 11:1-906/25/2019
  51:55
 90. 98.
  #26 Rodopis národů | Genesis 10:1-3206/25/2019
  54:11
 91. 99.
  #25 Noeho pád | Genesis 9:18-2906/25/2019
  54:29
 92. 100.
  #24 Boží smlouva s lidstvem | Genesis 9:8-1706/25/2019
  55:58
 93. 101.
  #23 Boží požehnání | Genesis 9:1-706/25/2019
  57:51
 94. 102.
  #22 Bůh nezapomíná | Genesis 8:1-2206/25/2019
  55:53
 95. 103.
  #21 Totální přetvoření planety | Genesis 7:17-2406/24/2019
  1:03:29
 96. 104.
  #20 Boží nezadržitelný soud | Genesis 7:1-1606/24/2019
  55:34
 97. 105.
  #19 Archa záchrany | Genesis 6:13-2206/24/2019
  59:51
 98. 106.
  #18 Naprostá zkaženost lidstva | Genesis 6:1-1206/24/2019
  53:51
 99. 107.
  #17 Rodokmen Adama | Genesis 5:1-3206/21/2019
  57:10
 100. 108.
  #16 Vznik civilizace | Genesis 4:17-2606/21/2019
  51:20
 101. 109.
  #15 Prototyp hříšníka | Genesis 4:1-1606/21/2019
  55:14
 102. 110.
  #14 Vyhnání z ráje | Genesis 3:16-2406/21/2019
  51:25
 103. 111.
  #13 Prokletí hada | Genesis 3:8-1506/21/2019
  58:46
 104. 112.
  #12 Pád člověka | Genesis 3:1-706/21/2019
  53:56
 105. 113.
  #11 Manželství s ženou | Genesis 2:18-2506/21/2019
  53:15
 106. 114.
  #10 Člověk v zahradě Eden | Genesis 2:4-1706/21/2019
  51:41
 107. 115.
  #09 Sedmý den stvoření | Genesis 2:1-306/21/2019
  55:34
 108. 116.
  #08 Šestý den stvoření 2.část | Genesis 1:26-3106/21/2019
  53:39
 109. 117.
  #07 Šestý den stvoření 1.část | Genesis 1:24-2506/21/2019
  1:12:36
 110. 118.
  #06 Pátý den stvoření | Genesis 1:20-2306/21/2019
  52:18
 111. 119.
  #05 Čtvrtý den stvoření Genesis 1:14-1906/21/2019
  52:29
 112. 120.
  #04 Druhý a třetí den stvoření Genesis 1:6-1306/21/2019
  54:15
 113. 121.
  #03 První den stvoření | Genesis 1:1-506/21/2019
  53:38
 114. 122.
  #02 Na počátku | Genesis 1:1-206/21/2019
  59:52
 115. 123.
  #01 Bitva o autoritu | Genesis 1:106/21/2019
  55:04
 116. 124.
  #15 Boží majestát | Jaký je Bůh?06/21/2019
  1:06:42
 117. 125.
  #14 Boží prozřetelnost | Jaký je Bůh?06/21/2019
  1:04:28
 118. 126.
  #13 Boží věrnost | Jaký je Bůh?06/21/2019
  57:20
 119. 127.
  #12 Boží všemohoucnost | Jaký je Bůh?06/21/2019
  51:26
 120. 128.
  #11 Poradenství ve světle Božího charakteru | Jaký je Bůh?06/21/2019
  52:17
 121. 129.
  #10 Boží všudypřítomnost a věčnost | Jaký je Bůh?06/21/2019
  51:04
 122. 130.
  #09 Boží předurčení ve spasení | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  1:13:02
 123. 131.
  #08 Boží láska | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  1:21:28
 124. 132.
  #07 Boží milost | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  53:33
 125. 133.
  #06 Boží moudrost | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  53:50
 126. 134.
  #05 Boží neměnost | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  1:18:05
 127. 135.
  #04 Boží vševědoucnost | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/20/2019
  51:01
 128. 136.
  #03 Boží svatost | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/13/2019
  48:40
 129. 137.
  #02 Aseita | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/13/2019
  56:30
 130. 138.
  #01 Úvod - Boží atributy | Jaký je Bůh? Steven Lawson06/13/2019
  1:02:37
 131. 139.
  #03 Obsah evangelizačních kázání 2018 Evangelizační kázání - S. Lawson06/13/2019
  1:17:44
 132. 140.
  #02 Důležitost evangelizačních kázání | 2018 Evangelizační kázání - S. Lawson06/12/2019
  1:36:31
 133. 141.
  #01 Ojedinělost evangelizačních kázání | 2018 Evangelizační kázání - S. Lawson06/11/2019
  59:27
 134. 142.
  Vroucně se navzájem milujte06/10/2019
  45:35

Listen to Křesťané Kuřim now.

Listen to Křesťané Kuřim in full in the Spotify app