Let's Gro over de toekomst van stad en regio Groningen

Let's Gro

Let’s Gro is een inspiratiefestival over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. In deze podcasts gaat het over samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst.

All Episodes

"We staan er als Groningen veel beter op in Den Haag dan een aantal jaren geleden’’ aldus Roeland van der Schaaf, wethouder van de gemeente Groningen. Welke rol de Regio Groningen - Assen daarin speelt bespreekt hij in deze podcast met Bert Popken. Van der Schaaf geeft zijn ‘expert-judgement’ over hoe het de komende jaren zal gaan met de woningmarkt in de regio. Geen vrolijk beeld, maar wel een vraagstuk dat opgelost wordt. Zijn fabriekswoningen de oplossing? Ziet de wethouder ook een rol voor de RGA om de kwaliteit van de plannen te verbeteren? Verrassende antwoorden! Ten slotte wordt besproken wat er in de toekomst nog binnen de RGA zou moeten gebeuren. Het dominante belang van investeringen in groen. O, ja. Moeten we net als Utrecht een regionale aanvraag van een miljard doen voor infrastructuur? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Nov 12

27 min 53 sec

‘’Eigenlijk is alles in Tynaarlo mooi’’ stelt Pepijn Vemer, wethouder van de gemeente Tynaarlo, met gezonde bluf. Vemer is deze podcast van Let’s Regio te gast bij Bert Popken. Zij bespreken de belangrijke thema’s van de RGA met betrekking tot de gemeente Tynaarlo. Zo hebben ze het bijvoorbeeld over wonen in o.a. Ter Borch, wat vindt de wethouder eigenlijk van die wijk? Wat zijn hun woningbouwplannen? Hebben ze bijvoorbeeld de ambitie om het ‘’Wassenaar van het Noorden’’ te worden? Daarnaast is in het algemeen de ruimtelijke kwaliteit in Tynaarlo hoog, maar op sommige plekken ook minder, wordt daar veel over gesproken? Moet de RGA daar eventueel ook een rol in pakken? Vervolgens bespreken zij de ontwikkelingen van vliegveld Eelde. Hoe ziet Vemer de toekomst van het vliegveld voor zich en hoe gaat het met alle bedrijvigheid eromheen? Ten slotte komt mobiliteit nog aan de orde, leeft het idee van station Tynaarlo bijvoorbeeld nog en hebben zij nog ideeën qua fietspaden? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Nov 12

25 min 45 sec

De afzwaaiend wethouder van Gemeentebelangen is deze aflevering te gast bij Bert Popken. Zij bespreken wat de redenen zijn van de gemeente om deel te nemen aan de Regio Groningen - Assen, maar ook dat Noorderveld naast natuur en landschap met Roden, Peize en Norg mooie kernen heeft waar veel bedrijvigheid is. Denk bijvoorbeeld aan de Health hub in Roden, maar qua toerisme ook aan de Unesco status - en de spin-off daarvan - van Veenhuizen. Daarnaast is er met de goede busverbindingen qua mobiliteit nog weinig te wensen, zou je zeggen. En hoe zit het met de woningbouwplannen van de gemeente? Ten slotte kijkt Kosters nog even terug op zijn bijna 8 jaar wethouderschap. Benieuwd? Luister de podcast hier!

Nov 3

26 min 9 sec

‘’Het onderlinge vertrouwen van de inwoners van het Westerkwartier is heel hoog. Combineer dat met de kwaliteiten van bv Leek, Zuidhorn, Grijpskerk en 40 dorpen dan heb je een unieke woningmarkt dat aanvullend is op de rest van de Regio.’’ Aldus Ard van der Tuuk, burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Welke kwaliteiten dat precies zijn bespreekt Bert Popken samen met de burgemeester in deze podcast. Voorheen was Van der Tuuk gedeputeerde in Drenthe, is die stap eigenlijk groot? En hoe is het om burgemeester te zijn in tijden van corona? Wat zijn de speerpunten van Westerkwartier in de RGA? Krijgt Westerkwartier wel voldoende financiële dekking voor haar plannen? En denken ze ook wel eens na over wat bijvoorbeeld een Lelylijn voor hen zal betekenen? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Nov 1

24 min 14 sec

Dit stelt wethouder Jose van Schie van Midden-Groningen in deze podcast van Let’s Gro. Samen met Bert Popken bespreekt zij de voordelen van de RGA voor Midden-Groningen: ‘de RGA heeft meer gedaan dan alleen projecten financieel mogelijk maken’. Maar ook bespreken ze de sociale en ruimtelijke problematiek in de gemeente. Wat is het perspectief van Midden Groningen? Beter bekend maken wat Midden Groningen te bieden heeft? En hoe kijkt zij aan tegen de woningbouw in haar eigen gemeente en in buurgemeenten zoals Tynaarlo? Is hierover veel en goed contact en heeft de stuurgroep van de RGA hier een rol in? Tenslotte, moet de RGA zich bemoeien met de ruimtelijke kwaliteit van openbare ruimte en stedenbouw? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Oct 28

23 min 11 sec

‘’Assen heeft veel unique selling points t.o.v. Groningen’’ aldus Hans Kuipers, gedeputeerde namens GroenLinks van de provincie Drenthe en tevens lid van de stuurgroep Regio Groningen-Assen. De in Meppel geboren en getogen Kuipers is in deze podcast van Let’s Gro te gast bij Bert Popken.  Allereerst spreken zij over de overeenkomsten tussen de regio Groningen - Assen en de regio Meppel - Zwolle. Vervolgens gaan zij over de woningmarkt meer de diepte in. Wat is de rol van de RGA hierin? Wat is de rol van de RGA in het project ‘Groeningen’ (over de laagveengordel van de Onlanden tot het Zuidlaardermeer)? Tenslotte, haalt de RGA ook haar 50ste verjaardag volgens Kuipers? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Oct 25

22 min 34 sec

Bert Popken in Gesprek met Mirjam Wulfse, Voorzitter stuurgroep Regio Groningen-Assen en Gedeputeerde Provincie Groningen Hoe pakt de RGA belangrijke thema’s zoals woningbouw, groen en bedrijvigheid op? Hoe gaat de provincie om met de portefeuille verdeling en hoe verhoudt dat zich tot de RGA? En is het ook lastig om richting Assen en Drenthe te denken, terwijl steden in de provincie Groningen ook aandacht nodig hebben en verdienen?

Oct 19

24 min 46 sec

’Het gaat erom dat je elkaar wat gunt.’’ Aldus Betty de Boer over de samenwerking tussen de overheden in de regio Groningen Assen. Bert Popken bespreekt in deze Let’s Gro podcast met de directeur van de Regio Groningen-Assen (RGA) wat het vrijwillige samenwerkingsverband RGA eigenlijk doet, ze praten over de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en de woningbouw situatie in de regio. Maar ook, waar liggen mogelijkheden in Assen voor bijvoorbeeld de universiteit? En wat is de rol van RGA daarin? 'Groeningen' wordt besproken, wat is dat precies en wat staat daar te gebeuren? En het is feest: de RGA bestaat 25 jaar! Daar wordt kort bij stil gestaan. Benieuwd? Beluister deze podcast van Let’s Gro!

Feb 11

24 min 43 sec

SP fractievoorzitter Jimmy Dijk geeft in deze vierde aflevering van de Let’s Gro podcast zijn kijk op de Groningse wijkvernieuwing. Wat vindt de ’aanvoerder van de oppositie’ van de aanpak van de gemeente en de woningbouwcorporaties? Wat zijn de grootste successen van de SP in Stad. En wat denkt hij te kunnen bereiken in Den Haag als volksvertegenwoordiger? Past zijn felle debatstijl (Frans temperament met Groningse nuchterheid) in de Tweede Kamer? Benieuwd? Luister de podcast hier!

Nov 2020

23 min 49 sec

Fietsstraten, nieuwe bruggen, meer lopen, deelauto’s, cargobikes: mobiliteit moet slimmer, schoner, gezonder en veiliger. De nieuwe mobiliteitsvisie gaat voor een lange tijd de kaders bepalen hoe we ons gaan bewegen in Stad & Ommeland. In de tweede aflevering van de derde serie podcasts van Let’s Gro spreekt Bert Popken met wethouder Philip Broeksma. Bij mobiliteit hangt ‘alles met alles’ samen. Hoe radicaal wordt de nieuwe visie, wat zijn de relevant trends en wat zijn de persoonlijke drijfveren van de wethouder. Geen makkelijk onderwerp: wel razend interessant! Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Oct 2020

27 min 7 sec

De podcasts van Let’s Gro zijn terug! Een nieuwe 10-delige reeks over de grote plannen van de gemeente Groningen. Gesprekken met ‘de makers & de denkers’ voor wie ‘echt’ interesse heeft in de achtergronden. Bert Popken trapt af met Jaco Kalfsbeek, de landschapsarchitect verantwoordelijk voor de herinrichting van de Grote Markt. Na het vertrek van de bussen in 2022 moeten keuzes gemaakt worden. Voor het eerst sinds 1000 jaar jaar bomen op de Grote Markt? Water, evenementen, fietsen? Wat doen we met het gat naast de Martinitoren? Daarnaast worden ogen op het plein gemist. Hoe kunnen de gebouwen -zeker de aan de noordkant- betrokken worden bij het plein? Een fascinerend kijkje achter de schermen met de man, Jaco Kalfsbeek, die de tekenpotlood vasthoudt. Benieuwd? Luister de podcast hier! Het Podcast-team van Let’s Gro bestaat uit Thijs Helfrich, Joost de Graaf en Bert Popken

Oct 2020

28 min 18 sec

“Je wilt iedereen bedienen. Maar als je iedereen bedient, bedien je eigenlijk niemand.” Aldus Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum. Hij vertelt in deze podcast hoe je tentoonstellingen zoals Bowie en The Rolling Stones binnenhaalt en welke formule het Museum hanteert voor de keuze van tentoonstellingen. Verder gaat hij in op Corona, de plannen voor het Museum aan de Aa en de culturele link tussen Noord-Duitsland en Noord-Nederland. En heel bijzonder: hoe komt hij aan een Dubloen uit de 16e eeuw? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Jul 2020

26 min 22 sec

"Meerdere wijken in de Stad zijn extra kwetsbaar na de corona-crisis, dat vraagt de volle inzet van de overheid’’, aldus Koen Schuiling, bijna een jaar burgemeester van Groningen. In deze podcast van Let’s Gro Online vertelt Koen Schuiling hoe hij als voorzitter van de Veiligheidsregio leiding heeft gegeven aan de corona-crisis. Wat is precies Grip 4, hoe functioneert het landelijk overleg en hoe leg je Corona uit aan kinderen? In deze podcast gaat het ook over de vraag waarom de Lelylijn er nog niet ligt, de bestuurlijke samenwerking in het Noorden, het Nationaal Programma Groningen en het demonstratierecht van de agrariërs. Benieuwd? Luister naar deze podcast!

Jul 2020

26 min 31 sec

“Corona maakt dat we anders kijken naar werkwijze en capaciteit, beeldbellen bijvoorbeeld wordt standaard”. Aldus Henk Snapper, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, met circa 13.500 medewerkers de grootste werkgever in Noord Nederland. Snapper vertelt over de razendsnelle ombouw na de corona, de rol die het UMCG speelt in de zoektocht naar een vaccin, de lessen van de corona-pandemie (‘de andere zorg moet doorgaan’) en de voorbereidingen op de - waarschijnlijke - tweede coronagolf. Ook het UMCG als kraamkamer voor bedrijven, het grote belang van de onderzoeksprogramma’s (‘lifelines’) en de toekomstige bouwplannen van het UMCG komen ter sprake. Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Jul 2020

24 min 52 sec

‘’Water is niet duur, maar wel kostbaar!’’ Aldus Riksta Zwart, directeur van het waterbedrijf Groningen. In deze podcast van Let’s Gro Online wordt de toekomst van de watersector in Nederland - en Groningen in het bijzonder - besproken. Drinkwater (waar komt het vandaan, komt er schaarste in de toekomst), het typische drinkwatergebruik van Groningers, het belang van water voor de grote datacentra & de industrie en natuurlijk over Warmtestad, het gezamenlijke energieproject in de gemeente Groningen. Tot slot het droomscenario van Riksta Zwart? Benieuwd? Beluister de podcast.

Jul 2020

23 min 48 sec

’Tuurlijk ‘Corona’, maar Lazarus en the Analogues komen hoe dan ook naar Groningen’’. Bert Popken spreekt met Willem de Kok, directeur van Martiniplaza over de impact van corona en de verdere toekomst. Welke bijzondere projecten zitten er in de pijplijn en welke creatieve ideeen worden op dit moment uitgewerkt? Een drive-in begrafenis? In Martiniplaza kan het. En natuurlijk de verdere toekomst: hoe ziet Martiniplaza er over een aantal jaren uit? Een topsporthal voor Donar en Lycurgus? Hoe zit dat? Benieuwd? Beluister hier de podcast!

Jun 2020

22 min 33 sec

‘’Wij willen met Minerva meer met de stad’’ Een kunstplein op het Zuiderdiep bijvoorbeeld? Bert Popken spreekt met directeur van kunstacademie Minerva, Dorothea van der Meulen over dit soort plannen. Ook bespreken zij de impact van corona op de kunstacademie. Zijn er volgend jaar nog wel voldoende studenten voor Minerva en waarom kiezen zij eigenlijk voor de kunstacademie van Groningen? Wat zijn de 'unique selling points'? Tenslotte wordt de koppeling tussen de kunstacademie en duurzaamheid gemaakt. Hoe zit dat? Benieuwd? Beluister hier de podcast!

Jun 2020

24 min 38 sec

"We moeten ons uit de crisis investeren” Aldus Ton Schroor, directeur van VNO/NCW MKB-Noord. Hoe? Door de Lelylijn aan te leggen. In deze podcast van Let’s GrOnline bespreekt Bert Popken met Ton Schroor de kansen en de hobbels om dit voor elkaar te krijgen. ‘De Lelylijn is de oplossing voor veel randstedelijke problemen en brengt Nederland een nieuw internationaal investeringscluster’. Benieuwd naar het hele verhaal? Beluister de podcast hier!

Jun 2020

21 min 41 sec

‘’In 2027 een nieuwe Oosterpoort is een sportieve planning” Aldus Nynke Stellingsma directeur van SPOT Groningen. In deze podcast de gevolgen van de corona-maatregelen voor SPOT. Hoe komt de nieuwe programmering eruit te zien? Onderhandelen met artiesten, Spot-online en de vraag of de cultuurcentra in de regio het gaan overleven. Maar ook over niet-corona zaken zoals het nieuwe muziekcentrum en een vooruitblik naar Eurosonic Noorderslag. Kan het festival nog wel doorgaan zoals altijd? Benieuwd? Beluister de podcast hier!

Jun 2020

20 min 29 sec

Forum Groningen was sinds de opening eind november de Hotspot van de Stad. Maar toen kwam Corona. Het gebouw is inmiddels al bijna 3 maanden dicht. In deze podcast kijkt Bert Popken met Dirk Nijdam - de directeur van Forum Groningen - terug op de eerste maanden. Maar ook over de vraag ‘hoe nu verder’? Hoeveel mensen mogen er in het Forum vanaf 1 juni? Dak open, Dak dicht? Hoeveel kost dit allemaal wel niet. Wat staat er te gebeuren op de Nieuwe Markt, het plein voor het Forum? Wat zijn de plannen voor de komende 2 jaar? Antwoorden vindt je in deze podcast van Let’s GrOnline

May 2020

25 min 29 sec

In deze podcast van Let’s GrOnline is Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, op bezoek bij Bert Popken. Samen bespreken zij de gevolgen van de coronacrisis op het betaald voetbal. Recent heeft de FC al moeten ingrijpen in hun organisatie, maar wat betekent het voor de toekomst van de club? Waar ziet de directeur nog kansen? Hoe staat het met de ‘Laat ons weer eens juichen’ actie van de club en overige maatschappelijke initiatieven? Tenslotte bespreken zij wat voor (financiële) gevolgen het spelen zonder publiek heeft. Wat gaat de Trots van het Noorden bijvoorbeeld doen om sfeer te creëren in stadions als er zonder publiek gespeeld moet worden? Beluister de podcast hier!

May 2020

21 min 7 sec

In deze podcast van Let’s GrOnline gaat Bert Popken in gesprek met de topman van het Martini Ziekenhuis Hans Feenstra. Met hem wordt besproken wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de rest van de zorg. Krijgen we bijvoorbeeld meer virtueel contact met artsen? Ook komt ter sprake welke invloed de coronacrisis kan hebben op de marktwerking in de zorg en wordt Feenstra’s woordenwisseling met Diederik Gommers van de landelijke ic-vereniging besproken. Tenslotte kijken we naar de toekomst: wat betekent de coronacrisis voor het perspectief van het Martini Ziekenhuis?

May 2020

19 min 38 sec

In deze podcast gaat Bert Popken in gesprek met Roeland van der Schaaf, wethouder ‘bouwen en wonen’ van de gemeente Groningen. Zij bespreken de invloed van Corona op de bouwplannen en de woningmarkt in de regio Groningen-Assen. Worden woningen eindelijk goedkoper? Komt er een breuk met de trend om meer in de Stad te gaan wonen? Ook maken zij een vergelijking met de kredietcrisis. Wat zijn de lessen die we daaruit kunnen trekken? En wat betekent Corona eigenlijk voor corporaties, huurders en starters? Tot slot haken ze nog in op de podcast met Jouke de Vries: wat is de impact op de huurmarkt als er minder (internationale) studenten naar Groningen komen? Kortom: weer een boeiende analyse over hoe Groningen ervoor staat.

May 2020

19 min 1 sec

Wat betekent de coronacrisis voor de universiteit? Kunnen de college’s nog wel doorgaan en hoe zit het met de internationale studenten? Komen zij nog wel? En hoe hou je Groningen aantrekkelijk als vrijwel alles ook online kan? Let's Gro in gesprek met Jouke de Vries, voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

May 2020

20 min 21 sec

Momenteel weten Britse studenten Groningen beter dan ooit te vinden. Het aantal Britse studenten stijgt. Maar wat gaat er gebeuren als er een brexit komt? Wat zijn de gevolgen van een brexit voor Nederland en specifiek voor Groningen? In de negende podcast van Let's Gro spreekt Bert Popken samen met zijn tafelgasten Bart Los Hoogleraar Economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en filmmaker en journalist Pauline den Hartog Jager over dit onderwerp. Waar liggen kansen en wat zijn bedreigingen en wat denken de Britten zelf eigenlijk van de brexit?

Nov 2019

22 min 30 sec

Herman Pleij (emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en bekend van DWDD) is in deze podcast te gast bij Bert Popken. Hij laat zijn licht schijnen op de positie van Groningen door de eeuwen heen. Al in de 12e eeuw zagen kooplieden dat Groningen een fantastische plek is. Voor het drijven van handel was er zelfs geen betere plek in Europa! Hoe komt het dat wij - ook op het gebied van handel - ons door de jaren heen meer op het westen zijn gaan richten dan op het oosten? Over de samenwerking tussen Groningers en Friezen, de meedogenloze uitbuiting van grondstoffen en de specifiek Groningse handelsmentaliteit. Kortom Groningen in historisch perspectief om lessen te trekken voor de toekomst!

Nov 2019

21 min 19 sec

De gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn zeer ingrijpend. In de zevende podcast van Let’s Gro praat Bert Popken met Henk Mulder van de gemeente Midden-Groningen en Johan Koopmans van de provincie Groningen over schade en versterking. Hoe gaat het met de afhandeling van de schade? En hoe kan het dat er - ondanks dat er minder bevingen zijn - nog steeds 400 schademeldingen per week binnen komen? De komende jaren staan in het teken van versterken en vernieuwen. Volgens berekeningen worden er zo’n 26.000 woningen beoordeeld of die versterkt en/of vernieuwd moeten worden om er veilig te kunnen wonen. Hoe wordt dit aangepakt, welke problemen ontstaan er ‘buiten op straat’ en welke rollen spelen de gemeenten, provincie en het rijk hierin? Luister de zevende podcast voor antwoorden op deze vragen!

Oct 2019

24 min 39 sec

Sandrina Scholte, verantwoordelijk voor de communicatie en marketing van het toekomstfestival Let's Gro praat met Marian Counihan, founder van City Central Groningen, over de internationalisering van Groningen. Groningen wordt meer en meer een cosmopolitische stad. Wat betekent dat voor de lokale identiteit, nu en in de toekomst en hoe zorgen we er voor dat nieuwkomers goed kunnen integreren en zich thuis gaan voelen in Groningen? "Spreek de taal en leer fietsen" zijn een paar simpele antwoorden, maar zo eenvoudig is het niet.

Oct 2019

11 min 19 sec

In 2015 heeft het Rijk de jeugdzorg, de wet maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsparticipatie naar de gemeenten gebracht. Wat was de filosofie hierachter en hoe pakt het in de praktijk uit voor Groningen? Hoe zijn de bijbehorende financiële tekorten ontstaan en hoe lossen we dit op? Hoe werken sociaal en ruimtelijk op elkaar in bij de wijkvernieuwing in Stad? Allemaal onderwerpen die van grote invloed zijn op het welbevinden van veel Groningers. Bert Popken bespreekt dit met Mattias Gijsbertsen, wethouder van het Sociaal Domein en Klaas van der Wal, concerndirecteur sociaal en maatschappelijke ontwikkeling, in de zesde podcast van Let’s Gro. 

Oct 2019

20 min 32 sec

In de vijfde podcast gaat Bert Popken hierover in gesprek met Pieter Bregman, directeur/bestuurder van woningcorporatie Nijestee en Henk Kieft, directeur van architecten- en adviesbureau KAW. Vinkhuizen en de Oosterparkwijk zijn de laatste jaren al grotendeels vernieuwd. Maar welke wijken zijn binnenkort aan de beurt en wat merken de bewoners daarvan? Wat zijn de rollen gemeente Groningen, Nijestee en KAW in deze projecten? Daarnaast willen wij de sociale en ruimtelijke leefomgeving zoveel mogelijk samen laten komen, maar hoe kunnen we dit het beste doen? Afsluitend wordt besproken hoe de wijk Selwerd er over enkele jaren voorstaat.

Oct 2019

20 min 45 sec

Bert Popken in gesprek met Alfred Kazemier, Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen en Jan Kleine, planoloog en directeur van bureau PAU over toekomstvisies van Groningen en omstreken.

Sep 2019

20 min 43 sec

Bert Popken in gesprek met Paul de Rook, wethouder economische zaken, cultuur, financiën en organisatie van de Gemeente Groningen en met Sander Akkerman, programmaleider ruimtelijke economie van de Gemeente Groningen. Centrale vraag: hoe verdienen wij ons geld de komende vijf jaar.

Sep 2019

20 min 54 sec

Bert Popken, directeur ruimtelijke ordening en economie van de gemeente Groningen, in gesprek met woningbouwdeskundige René Asschert, programmaleider Wonen bij Gemeente Groningen en wethouder Roeland van der Schaaf verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Wijkvernieuwing. Het onderwerp; de woningmarkt in en om de stad Groningen, nu en in de toekomst.

Sep 2019

22 min 32 sec

Bert Popken, directeur ruimtelijke ordening en economie van de gemeente Groningen, in gesprek met cultuur historicus Marieke van der Heide en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen over het verleden en de toekomst van de Grote Markt in Groningen.

Sep 2019

19 min 46 sec