IFO PODCAST

By IELTS FACE-OFF

Talkshow tiếng Anh đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cùng bạn “tám” chuyện cùng các nhân vật khách mời truyền cảm hứng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với đó là rất nhiều chuyên mục khác nhau của chương trình sẽ truyền động lực nói tiếng Anh cho bạn đồng thời đem đến bạn rất nhiều bí quyết hữu ích để chinh phục kỳ thi IELTS cũng như những kỹ năng mềm cần thiết cho các bạn trẻ khác. Hãy đừng bỏ qua những chuyên mục hấp dẫn thú vị của IELTS FACE-OFF trên tất cả các hạ tầng.

 1. 1.
  EP 50 - Rosie Nguyen - Dare to Jump
  18:27
 2. 2.
  EP 49 - MC ĐỨC BẢO - POLYMATH
  19:48
 3. 3.
  EP 48 - LÊ ĐÌNH HIẾU - Youth and Choices
  22:20
 4. 4.
  EP 47 - LƯƠNG THÙY LINH - BEING CONFIDENT
  17:12
 5. 5.
  EP 46 - NGUYEN PHI VAN - GLOBAL CITIZEN
  17:33
 6. 6.
  EP 45 - LE DANG KHOA - START-UP
  17:33
 7. 7.
  EP 44 - MC PHƯƠNG MAI - DEFINITION OF BEAUTY
  17:40
 8. 8.
  EP 43 - JAYDEN TRỊNH - THE PERFORMER
  15:03
 1. 9.
  EP 42 - DUSTIN NGUYEN - SUCCESSES AND FAILURES
  14:10
 2. 10.
  EP 41 ĐỖ PHƯƠNG THANH - LEARNING JOURNEY OF A GIRL FROM A MOUNTAINOUS AREA
  16:18
 3. 11.
  EP 40 CẦU THỦ MARTIN LÒ - MOTHERLAND
  12:11
 4. 12.
  EP 39 THỢ SĂN HỌC BỔNG ERIC TM - A SCHOLARSHIP HUNTER
  14:15
 5. 13.
  EP 38 - TÀI NĂNG NHÍ BẢO NGỌC - A WIND OF CHANGE
  6:26
 6. 14.
  Ep 37 CHỊ ĐẠI PHOEBE TRẦN - WHAT A SURPRISE
  13:06
 7. 15.
  EP 36 HOT BOY BÓNG RỔ STEFAN NGUYỄN - FHS
  6:43
 8. 16.
  EP 35 NGHIÊM ĐỨC ANH - DECORATED
  6:48
 9. 17.
  EP 34 JENNI TRANG LÊ - WOMAN WHO CALL THE SHOTS
  7:32
 10. 18.
  EP 33 LÂM ANH VŨ - SAIL AWAY
  8:30
 11. 19.
  EP 32 ACTRESS LAN PHƯƠNG - LIFE'S A BITCH
  8:07
 12. 20.
  EP 31 LINH TRANG SAVOURY DAYS FOUNDER - THE COOKING GURU
  7:53
 13. 21.
  EP 30 DIRECTOR LEON QUANG LÊ - THEATRICALITY
  7:04
 14. 22.
  EP 29 VJ THÙY MINH - MEDIA DARLING
  8:58
 15. 23.
  EP 28 LUU THI ANH LOAN - THE DIFFERENT MAKER
  9:46
 16. 24.
  EP 27 TRINH PHẠM - BECOME A BEAUTY VLOGGER
  8:26
 17. 25.
  EP 26 MINH TRANG - PUTTING DOWN THE ROOT
  8:26
 18. 26.
  EP 25 NGUYEN QUANG DAT - GLOBETROTTER
  9:51
 19. 27.
  EP 24 PHAM SANH CHAU - THE NEGOTIATOR
  12:40
 20. 28.
  EP 23 SINGER "ORANGE" - NEW KID ON THE BLOCK
  7:23
 21. 29.
  EP 22 TẠ QUỐC KỲ NAM - BEING CREATIVE
  9:07
 22. 30.
  EP 21 ĐINH MẠNH NINH
  10:40
 23. 31.
  EP 20 VÂN HUGO
  9:18
 24. 32.
  EP 19 AN JAPAN DOES IELTS
  10:35
 25. 33.
  EP 18 HOÀNG MINH HỒNG
  9:33
 26. 34.
  EP 17 MC THU HƯƠNG DOES IELTS
  12:40
 27. 35.
  EP 16 MC ANH DUY
  8:46
 28. 36.
  EP 15 SINGER HÀ BÙI DOES IELTS
  15:25
 29. 37.
  EP 14 TIÊU NGỌC LINH DOES IELTS 2
  12:33
 30. 38.
  EP 13 LÊ THANH TÚ – CHILDREN
  8:08
 31. 39.
  EP 12 MC ANH DUY DOES IELTS 2
  14:00
 32. 40.
  EP 11 TRƯƠNG HẢI HÀ – STUDY
  9:06
 33. 41.
  EP 10 MC ANH DUY DOES IELTS
  13:00
 34. 42.
  EP 09 KIMMESE – MUSIC
  9:10
 35. 43.
  EP 08 DINH MANH NINH DOES IELTS
  13:54
 36. 44.
  EP 07 HA DO – DEP MAGAZINE
  15:31
 37. 45.
  EP 06 MC THU HUONG DOES IELTS
  11:34
 38. 46.
  EP 05 DUONG THUY LINH – Appearance
  15:42
 39. 47.
  EP 04 MAI NGOC NHAN 8.5 – TRAVELING
  9:15
 40. 48.
  EP 03 SUPER MODEL TIEU NGOC LINH DOES IELTS
  12:45
 41. 49.
  EP 02 MINH AN – DREAMS
  6:11
 42. 50.
  EP 01 PHUONG MAI SUPER MODEL DOES IELTS
  12:22

Listen to IFO PODCAST now.

Listen to IFO PODCAST in full in the Spotify app