Many One Percents

By Tuấn Mon

Đến với Many One Percents (tiền thân là The Untitled Project), bạn sẽ có thêm những góc nhìn mới về các sản phẩm công nghệ hiện đại, và biết thêm cách tối ưu chúng để trở nên tốt hơn 1% trong nhiều mặt khác nhau của cuộc sống. Ủng hộ cho Podcast tại: https://tuanmon.com/ung-ho/

Listen to Many One Percents now.

Listen to Many One Percents in full in the Spotify app