This browser doesn't support Spotify Web Player. Switch browsers or download Spotify for your desktop.

Ett ord på Vägen

By PS! Jag älskar dig

160 avsnitt av personliga bibelreflektioner.Längd: 10-20 minProgramledare: Marie Ek LipanovskaJag följer Svenska kyrkans bibelläsningplan för 2019.

 1. 1.
  #160 Håll fram handen10/10/2019
  19:48
 2. 2.
  #159 Följ mig!10/09/2019
  23:52
 3. 3.
  #158 Tig! Far ut ur honom10/08/2019
  26:26
 4. 4.
  #157 Du är min älskade son10/07/2019
  26:01
 5. 5.
  #156 Gråt inte10/06/2019
  24:23
 6. 6.
  #155 Han välsignade dem10/05/2019
  19:37
 7. 7.
  #154 Rustad med kraft från höjden10/04/2019
  27:38
 8. 8.
  #153 Då öppnades deras ögon10/03/2019
  22:59
 1. 9.
  #152 Han är inte här han har uppstått10/02/2019
  28:22
 2. 10.
  #151 Fader i dina händer lämnar jag min ande10/01/2019
  19:10
 3. 11.
  #150 Sannerligen redan idag09/30/2019
  18:51
 4. 12.
  #149 Se till att ni inte föraktar en enda av dessa små09/29/2019
  20:13
 5. 13.
  #148 Mästaren frågar var salen är09/28/2019
  20:05
 6. 14.
  #147 Om dagarna var han i templet och undervisade09/27/2019
  21:13
 7. 15.
  #146 Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv09/26/2019
  21:44
 8. 16.
  #145 Den där fattiga änkan gav mer än alla de andra09/25/2019
  19:35
 9. 17.
  #144 De kan ju inte mera dö09/24/2019
  21:24
 10. 18.
  #143 Ge Gud det som tillhör Gud09/23/2019
  21:32
 11. 19.
  #142 Jag är mitt ibland er som er tjänare09/22/2019
  15:59
 12. 20.
  #141 Jag har också en fråga till er09/21/2019
  24:37
 13. 21.
  #140 Sedan undervisade Jesus varje dag i templet09/20/2019
  18:01
 14. 22.
  #139 Herren behöver den09/19/2019
  19:49
 15. 23.
  #138 Du har visat dig trogen i smått09/18/2019
  23:29
 16. 24.
  #137 Idag skall jag gästa ditt hem09/17/2019
  21:32
 17. 25.
  #136 Vad vill du att jag ska göra för dig09/16/2019
  19:49
 18. 26.
  #135 Ty han låter sin sol gå upp09/15/2019
  8:12
 19. 27.
  #134 Den som tror på mig09/14/2019
  12:02
 20. 28.
  #133 Jag skall utgjuta min ande över dina barn09/13/2019
  13:57
 21. 29.
  #132 Döm inte efter skenet utan döm rättvist09/12/2019
  18:40
 22. 30.
  #131 Min tid är ännu inte inne09/11/2019
  16:04
 23. 31.
  #130 Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen09/10/2019
  15:14
 24. 32.
  #129 Kom helig ande kom09/09/2019
  16:01
 25. 33.
  #128 Här är en Abrahams dotter09/08/2019
  17:08
 26. 34.
  #127 Låt därför ingen döma er09/07/2019
  14:11
 27. 35.
  #126 Så talade Mose till israeliterna om Herrens högtider09/06/2019
  16:04
 28. 36.
  #125 Du skall lämna kvar det åt den fattige09/05/2019
  15:15
 29. 37.
  #124 Till samma dag skall ni utlysa en helig sammankomst09/04/2019
  14:29
 30. 38.
  #123 En lukt som gör Herren nöjd09/03/2019
  14:54
 31. 39.
  #122 Herren kallade på Mose09/02/2019
  11:26
 32. 40.
  #121 Min son gå ut och arbeta i vingården i dag09/01/2019
  14:02
 33. 41.
  #120 Alla delarna skall visa varandra samma omsorg08/31/2019
  17:28
 34. 42.
  #119 Lider en kroppsdel så lider också de andra08/30/2019
  14:08
 35. 43.
  #118 Allt detta åstadkommer en och samma Ande08/29/2019
  16:56
 36. 44.
  #117 Låt allt ske värdigt och med ordning08/28/2019
  14:17
 37. 45.
  #116 Tjäna varandra08/27/2019
  11:04
 38. 46.
  #115 En enda kropp i Kristus08/26/2019
  14:41
 39. 47.
  #114 Ty där två eller tre är samlade i mitt namn08/25/2019
  13:26
 40. 48.
  #113 Lovad vare Herren08/24/2019
  10:14
 41. 49.
  #112 Jesus Kristus08/23/2019
  15:13
 42. 50.
  #111 Gud höll sin skyddande hand över honom08/22/2019
  11:05
 43. 51.
  #110 Templet invigs08/21/2019
  10:38
 44. 52.
  #109 Låt arbetet på detta Guds hus fortgå ostört08/20/2019
  8:06
 45. 53.
  #108 Vi tjänar himlens och jordens Gud08/19/2019
  12:31
 46. 54.
  #107 Salig den tjänaren08/18/2019
  15:27
 47. 55.
  #106 Gud vakade över judarnas äldste08/17/2019
  13:13
 48. 56.
  #105 Guds kärlek och löften08/16/2019
  14:11
 49. 57.
  #104 Det går inte an att vi bygger ett hus åt vår Gud tillsammans med er.08/15/2019
  15:08
 50. 58.
  #103 Folket jublade så högt08/14/2019
  14:35
 51. 59.
  #102 Offra innan grunden är lagd08/13/2019
  14:32
 52. 60.
  #101 Bege er till Jerusalem och bygg ett hus åt Herren08/12/2019
  13:41
 53. 61.
  #100 Jesus undervisade med makt och inte som deras skriftlärda08/11/2019
  10:03
 54. 62.
  #99 Se på allt detta08/10/2019
  15:27
 55. 63.
  #98 De gav himlens Gud sin hyllning08/09/2019
  13:46
 56. 64.
  #97 Gud är med oss08/08/2019
  15:14
 57. 65.
  #96 De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden08/07/2019
  10:10
 58. 66.
  #95 Vittnena är de två olivträden08/06/2019
  12:23
 59. 67.
  #94 Och en måttstock som var som en stav gavs åt mig08/05/2019
  9:16
 60. 68.
  #93 Detta är min älskade son08/04/2019
  6:46
 61. 69.
  #92 Ta den och ät upp den08/03/2019
  15:31
 62. 70.
  #91 Försegla vad de sju åskorna talat08/02/2019
  14:41
 63. 71.
  #90 Och jag såg en annan väldig ängel08/01/2019
  15:21
 64. 72.
  #89 Herre förbarma dig över oss07/31/2019
  13:39
 65. 73.
  #88 Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn07/30/2019
  10:23
 66. 74.
  #87 Det blev tyst i himlen07/29/2019
  11:50
 67. 75.
  #86 Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv07/28/2019
  15:29
 68. 76.
  #85 Gud skall torka alla tårar07/27/2019
  11:36
 69. 77.
  #84 Kom07/26/2019
  13:20
 70. 78.
  #83 Ett lejon som ingen vågar störa07/25/2019
  14:04
 71. 79.
  #82 Än en gång skall hus och åkrsr07/24/2019
  15:30
 72. 80.
  #81 Gråt inte. Se, han har segrat lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot07/23/2019
  15:19
 73. 81.
  #80 Vem skall jag sända?07/22/2019
  12:09
 74. 82.
  #79 Vem säger ni att jag är07/21/2019
  11:11
 75. 83.
  #78 Det lät som när Gud den väldige talar07/20/2019
  15:57
 76. 84.
  #77 Kom hit upp07/19/2019
  13:24
 77. 85.
  #76 Ty där två eller tre är samlade07/18/2019
  9:57
 78. 86.
  #75 Släck inte anden förakta inga profetior07/17/2019
  10:09
 79. 87.
  #74 På deras frukt skall ni alltså känna igen dem07/16/2019
  11:58
 80. 88.
  #73 Om vi gick till rätta med oss själva07/15/2019
  11:00
 81. 89.
  #72 Den av er som är fri från synd07/14/2019
  14:41
 82. 90.
  #71 Ni står nu nära målet för er tro07/13/2019
  9:20
 83. 91.
  #70 Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron07/12/2019
  15:04
 84. 92.
  #69 Du har bevarat ordet om min uthållighet07/11/2019
  10:02
 85. 93.
  #68 Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder07/10/2019
  9:43
 86. 94.
  #67 Och jag skall ge honom morgonstjärnan07/09/2019
  11:03
 87. 95.
  #66 Jag skall ge honom en vit sten07/08/2019
  8:16
 88. 96.
  #65 Gläd er med mig07/07/2019
  6:26
 89. 97.
  #64 Var inte rädd för vad du skall få utstå07/06/2019
  7:35
 90. 98.
  #63 Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd07/05/2019
  11:20
 91. 99.
  #62 Jag är den förste och den siste och den som lever.07/04/2019
  10:24
 92. 100.
  #61 Låt oss träda fram till nådens tron07/03/2019
  10:06
 93. 101.
  #60 Hans välde är evigt07/02/2019
  9:53
 94. 102.
  #59 Jag är A och O07/01/2019
  10:05
 95. 103.
  #58 Följ med och se06/30/2019
  7:30
 96. 104.
  #57 Större är dock den nåd han ger oss06/29/2019
  7:22
 97. 105.
  #56 Från samma mun kommer lovsång och förbannelse06/28/2019
  7:26
 98. 106.
  #55 Människan blir rättfärdig genom gärningar06/27/2019
  7:09
 99. 107.
  #54 Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag06/26/2019
  7:17
 100. 108.
  #53 Bli ordets görare inte bara dess hörare06/25/2019
  7:03
 101. 109.
  #52 Salig är den som håller ut då han prövas06/24/2019
  6:32
 102. 110.
  #51 Med en gång löstes hans läppar06/23/2019
  6:00
 103. 111.
  #50 Är inte livet mer än födan06/22/2019
  6:12
 104. 112.
  #49 Var fruktsamma och föröka er06/21/2019
  5:58
 105. 113.
  #48 Gud sade: "Ljus bli till!"06/20/2019
  6:11
 106. 114.
  #47 Lär mig att göra din vilja06/19/2019
  5:14
 107. 115.
  #46 Mina kära, bli inte överraskade06/18/2019
  5:59
 108. 116.
  #45 Tjäna varandra var och en med den nådegåva han fått06/17/2019
  5:44
 109. 117.
  #44 jag är med er alla dagar till tidens slut06/16/2019
  5:28
 110. 118.
  #43 Bättre lida för goda gärningar06/15/2019
  5:22
 111. 119.
  #42 Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här06/14/2019
  6:00
 112. 120.
  #41 Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt06/13/2019
  5:06
 113. 121.
  #40 Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla06/12/2019
  5:44
 114. 122.
  #39 En här av kvinnor sprider segerbudet06/11/2019
  5:42
 115. 123.
  #38 Gud ger Anden utan att mäta06/10/2019
  5:32
 116. 124.
  #37 Alla fylldes av helig ande06/09/2019
  5:53
 117. 125.
  #36 Andens frukter06/08/2019
  5:42
 118. 126.
  #35 Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse06/07/2019
  5:32
 119. 127.
  #34 Ja, jag skall höra de böner de ber på denna plats06/06/2019
  5:26
 120. 128.
  #33 Abba! Fader!06/05/2019
  4:29
 121. 129.
  #32 Då skall världen förstå att du har sänt mig06/04/2019
  5:25
 122. 130.
  #31 Helige fader, bevara dem i ditt namn06/03/2019
  6:04
 123. 131.
  #30 Jag har besegrat världen06/02/2019
  5:16
 124. 132.
  #29 Och ingen skall ta er glädje ifrån er06/01/2019
  5:17
 125. 133.
  #28 Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er05/31/2019
  5:31
 126. 134.
  #27 Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt05/30/2019
  5:46
 127. 135.
  #26 Gud uppfyllde hans önskan05/29/2019
  5:20
 128. 136.
  #25 Jag vet vilka avsikter jag har med er05/28/2019
  5:23
 129. 137.
  #24 Må han ge ert inre öga ljus05/27/2019
  5:10
 130. 138.
  #23 Be så skall ni få05/26/2019
  5:30
 131. 139.
  #22 Att vinna vishet är bättre än guld05/25/2019
  5:30
 132. 140.
  #21 Människan tänker ut sin väg05/24/2019
  4:42
 133. 141.
  #20 Vänliga blickar gör hjärtat glatt05/23/2019
  5:42
 134. 142.
  #19 Glatt hjärta ger ljus uppsyn05/22/2019
  5:46
 135. 143.
  #18 Läkande ord är ett livets träd05/21/2019
  5:02
 136. 144.
  #17 När Hjälparen kommer05/20/2019
  6:07
 137. 145.
  #16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er05/19/2019
  5:55
 138. 146.
  #15 Jag är den sanna vinstocken05/18/2019
  5:16
 139. 147.
  #14 Frid lämnar jag kvar hos er05/17/2019
  5:39
 140. 148.
  #13 Han skall ge er en annan hjälpare, sanningens ande05/16/2019
  5:28
 141. 149.
  #12 Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta05/15/2019
  5:34
 142. 150.
  #11 Kom tillbaka, Herre, rädda mitt liv05/14/2019
  4:58
 143. 151.
  #10 Den port är trång och den väg är smal som leder till livet05/13/2019
  5:27
 144. 152.
  #9 Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig05/13/2019
  5:19
 145. 153.
  #8 Klä er i ödmjukhet mot varandra05/11/2019
  5:27
 146. 154.
  #7 Låt oss träda fram inför honom och tacka05/10/2019
  5:31
 147. 155.
  #6 Herren är min herde05/09/2019
  5:23
 148. 156.
  #5 Jag skall själv skipa rättvisa05/08/2019
  5:24
 149. 157.
  #4 Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem05/07/2019
  5:09
 150. 158.
  #3 Gud kräver tillbaka sina får05/06/2019
  5:21
 151. 159.
  #2 Jag är den gode herden05/05/2019
  5:06
 152. 160.
  #1 Jag är grinden05/04/2019
  5:02

Listen to Ett ord på Vägen now.

Listen to Ett ord på Vägen in full in the Spotify app