Lentils: The Changemakers

By lentils

כולנו רוצים לעשות טוב לעולם, ולתת ולתרום ולהיות יותר טובים. אבל זה תמיד נראה כמו מצריך יותר מדי זמן והתעסקות וכסף. ובעיקר, זה מרגיש שיש את 'ההם' שיש להם את זה והם מהחומר שעושה שינוים רדיקלים בעולם ויש 'אותנו', כל האחרים. ובגלל שאנחנו לא ההם, אנחנו לא עושים ואז סתם בוכים בפייסבוק. אז החלטנו לדבר קצת עם ההם ולבדוק מה עושה אותם ההם. וכל פעם מחדש, הם מתגלים כאנשים רגילים לגמרי. יאיר יונה מ'לנטילס' בשיחות עם אנשים רגילים לחלוטין שעושים דברים שלא יאומנו. אודיו מתוך ראיונות וידאו שהוקלטו בזום.

Listen to Lentils: The Changemakers now.

Listen to Lentils: The Changemakers in full in the Spotify app