Oulun ylioppilaslehden podcast

Oulun ylioppilaslehti

Pilkahduksia opiskelijaelämästä, mielenkiintoisten henkilöiden tarinoita, Oulun yliopistolla tehtävää tiedettä ja ajankohtaisia ilmiöitä. Tätä kaikkea ja paljon muuta tarjoaa Oulun ylioppilaslehti – jo vuodesta 1961.

Oululaisille opiskelijoille suunnattu lehti on journalistisesti itsenäinen.

All Episodes

Chakra-meditaatio on hieman vaativampi meditatio, jossa visualisoidaan erilaisia asioita ja liikkeitä mielessä. Chakra-meditaatiossa keskitytään puhdistamaan kehon eri osia mielen avulla

Oct 27

9 min 4 sec

Jollei sinulla ole aiempaa kokemusta äänimeditaatiosta, niin ihmettelet varmaan, että mitä se on. Tiedät toki meditaation, joka on nykytutkimustenkin mukaan todella hyväätekevä juttu kenelle vain. Mutta äänimeditaatio - kuuntelenko jotakin, tuotanko ääntä itse vai mitä siinä tehdään?

Sep 29

16 min 46 sec

Zazen on istumameditaatio, jossa keskitytään vatsahengitykseen ja syvempään läsnäoloon ja tietoisuuteen kuin aiemmissa jaksoissa.

Sep 22

6 min

Metta Bhavana on buddhalainen meditaatio, joka keskittyy rakastavaan myötätuntoon. Tunne ohjataan ensin koskemaan itseä, sitten kohti läheistä, ja lopulta kohti kaikkea elävää. Sarjamme toisessa jaksossa harjoittelemme yhdessä myötätuntoa itseä ja muita kohtaan. Tervetuloa mukaan.

Sep 15

11 min 3 sec

Tervetuloa kuuntelemaan Oulun ylioppilaslehden Meditaation alkeet -podcastsarjaa. Seuraavan kahdeksan viikon aikana perehdymme eri meditaatiotyyppeihin harjoitusten avulla, toiveenamme lievittää stressiä ja auttaa kiireisen arjen keskellä eläviä opiskelijoita rauhoittumaan tähän hetkeen. Ahdistuneisuus ja stressi ovat jatkuvasti läsnä korkeakouluopiskelijoiden elämässä. Kyky rauhoittua tähän hetkeen auttaa meitä näkemään itsemme ja toisemme lempeästi ja levollisesti. Ensimmäisen jakson aiheena on yksinkertainen mindfulness-meditaatio, jossa opitaan kuuntelemaan omaa kehoa ja hengitystä. Rentouttavia kuunteluhetkiä.

Sep 10

10 min 47 sec

Kiihtyvä kaupungistuminen muuttaa paitsi ihmisten myös eläinten elinympäristöjä. Miten eläimet sopeutuvat kaupunkiympäristöön? Voisiko kaupunkisuunnittelu ottaa paremmin huomioon myös eläinten tarpeet? Mitä yöperhoset kertovat meille muutoksesta? Lehden viidennessä Tiedepodcastissa asiasta kertoo Sampo Marskin haastattelussa akatemiatutkija Sami Kivelä.

Dec 2018

22 min 37 sec

Suomi on ammattien jakautumisessa mies- ja naisvaltaisiin yksi Euroopan unionin segregoituneimpia maita. Oulun yliopiston monitieteellinen AVAIN-tutkimusryhmä toteutti tutkimuksen lukion ainevalinnoista ja niiden vaikutuksista korkeakouluvalintoihin. Hanke oli osa 100 tasa-arvotekoa -hanketta, jonka takana olivat Naisjärjestöjen keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta. "Tärkeintä on tehdä ihmisten käsitykset eri aloista mahdollisimman monipuolisiksi, jotta alojen sukupuolittumiseen liittyvät ongelmat tasoittuisivat", kertoo AVAIN-työryhmästä kemian professori Jouni Pursiainen. Pursiaista koulutus- ja tasa-arvokysymyksistä haastatteli Sampo Marski.

Dec 2018

23 min 13 sec

Tohtorikoulutettava Helena Tukiainen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksiköstä on tutkinut geodiversiteettiä ja sen yhteyttä biodiversiteettiin. “Asiaa voi lähestyä teatterivertauksen kautta: Elollinen luonto on näytelmän näyttelijät, mutta miksi emme kiinnitäisi huomioita myös lavastukseen?” Mitä on geodiversiteetti ja miksi sen tutkiminen on ympäröivän luonnon kannalta merkittävää? Vastaukset näihin kysymyksiin löydät Tiedeuutisten kolmannesta podcastista. Haastattelijana toimii Sampo Marski.

Dec 2018

24 min 36 sec

Sodanaikaiset suhteet saksalaisiin ovat olleet suomalaisille vaikea, usein myös tyystin vaiettu asia. Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva on tarttunut aiheeseen Lapin synkkä kulttuuriperintö -hankkeessa. "Olemme halunneet ottaa kiinni jossain määrin marginaaliin jääneestä – tai jätetystä – aiheesta." Kuuntele Tiedeuutisten toisesta podcastista, miten sodasta Suomessa puhutaan, miksi Suomen ja Saksan sodanaikainen yhteistyö on niin kipeä ja vaiettu aihe, ja millaisia yliluonnollisia kokemuksia pohjoisen sotahistoriallisiin kohteisiin liittyy. Haastateltavana Oulun yliopiston arkeologian professori Vesa-Pekka Herva, haastattelijana Heli-Paaso Rantala.

Dec 2018

21 min 24 sec

Journal of the Philosophy of History on historianfilosofiaan painottuva kansainvälinen tieteellinen julkaisu, jonka toimituksen siirtyminen Ouluun voi uuden päätoimittaja Jouni-Matti Kuukkasen mukaan nostaa Oulun yliopiston maailmankartalle. Kuuntele Tiedeuutisten ensimmäisestä podcastista, millainen tieteellisen julkaisun toimitusprosessi on ja millaisena Jouni-Matti Kuukkanen näkee historianfilosofian aseman Oulussa ja tieteen kentällä.

Dec 2018

14 min 50 sec