Sacred Knowledge

Sacred Knowledge

En podcast för dig som är intresserad av alkemi, kabbalah, magi, tarot och den esoteriska läran. I denna podcast kan ni följa Katarina Falkenberg & Tommy Westlunds resa inom alkemi.

Poddarna hittar ni på Spotify, iTunes, Podcaster appen och Poddtoppen.se

All Episodes

Ordet Ängel kommer fån grekiskans angelos och betyder "bevingad budbärare" eller sändebud. Änglarnas främsta uppgift är att bära budskap mellan människor och gudomar, tjäna som hjälpare till människan samt tjäna och tillbe upphovets gudom. "Se, jag skall sända en ängel framför dig, som skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har utsett." Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Dec 5

36 min 34 sec

Kabbalah är en esoterisk vishetstradition och ett religiöst filosofiskt system som söker förklara Gud, skapelsen och människan och deras inbördes relation. Själva ordet kabbalah betyder emottagelse och antyder vikten av en förmedlad tradition. Genom spekulativa och praktiska metoder söker kabbalisten erfara och förstå det gudomligas egenskaper och emanationer, andens nedstigande i materien, själens upprinnelse och öde, människans syfte, vad som orsakar obalans i världen och den egna personen, samt inte minst hennes potential till utveckling. Bild: Mystical Qabalah med Dion Fortune Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Nov 14

58 min 21 sec

Den Svarta Madonnan Prima materia är nära sammanlänkad med den Urmodern Sophia – Prima Mater – som ofta gestaltas som den Svarta Madonnan inom alkemi. Den legendariske 1900-talsalkemisten Fulcanelli skriver att den Svarta Madonnan strålar har bringat liv i skapelsens urägg. Han liknar detta vid den katolska mässans beskrivning av den heliga Jungfruns obefläckade avlelse (baserad på Ordspråksbokens 8 kapitel): Herren ägde mig i begynnelsen av sitt verk. Jag var till innan han formade någon annan varelse. Jag existerade från all evighet innan jorden skapades... Jag var med honom och jag ordnade alla ting. Fulcanelli, Katedralernas mysterium Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/ Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

Oct 15

47 min 20 sec

I detta avsnitt firar vi höstdagjämningen med en podd om motsatsernas förening. Ljuset - mörkret, feminin - maskulin, ovan - nedan, liv och död. Bonus material med Carl Wretenblad. Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/ Sophiatemplet: sophiatemplet.se/

Sep 22

33 min 34 sec

Healing - helandets konst Hur kan vi hela oss själva och andra? Detta och mycket annat kring läkandets konst diskuteras i dagens avsnitt. Om du är intresserad av alkemisk healing med Katarina, läs gärna på sophiatemplet.se Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/ Sophiatemplet: sophiatemplet.se/ Bild: Alex Grey

Aug 19

49 min 15 sec

I denna podd firar vi Maria Magdalenas högtidsdag med ett böljande samtal om den alkemiska profetissan speglad i urkunder som bibeln, de gnostiska evangelierna och de gyllene legenderna likväl som egna möten med denna högst levande arketyp av det heligt feminina. Maria Magdalena är en kärlekens och visdomens profetissa och med sin mångfasetterade personlighet väcker hon motstridiga och starka känslor. Hon omtalas både som den heliga bruden och den besudlade skökan. Maria Magdalena är den första aposteln som fick sin heliga mission direkt förmedlad av den uppståndne Kristus och i Pistis Sophia säger han följdriktigt: ”du vars hjärta är riktat upp mot himmelriket mer än alla dina bröder”. Samtidigt är hon marginaliserad och ibland också förnedrad i kyrkans doktrin. I den sjunde alkemipodden söker vi ge en inblick i både den heliga brudens mission och de gåvor hon kan bringa oss alla i dag. För dig som vill fördjupa dig i Maria Magdalenas alkemi och prästinnans väg så startar Sophiatemplet i augusti 2022 åter sin 2-åriga Prästinneutbildning. Se www.sophiatemplet.se för mer information. Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/ Sophiatemplet: http://sophiatemplet.se/

Jul 21

1 hr 14 min

Tarot: I detta avsnitt filosoferar vi kring tarotkortens mystik och hur de utgör själens arketypiska språk. Genom tarot får vi konstnärliga uttryck för psykets och själens dolda och förborgade sidor som sedan kan synas, medvetandegöras och integreras för att nå en själslig helhet. Tarot möjliggör även en ingångsportal till alkemi, kabbala och mysticism mm, som alla på olika sätt berikar tarotkortens symbolik. Vi gör även en fyrkortsläggning och söker bringa insikter i hur man kan arbeta med tarot. Väl mött! Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Jun 25

46 min 39 sec

Det alkemiska arbetets redskap: Alkemi handlar om att lära sig se bortom ytan och att genomtränga det illusoriska skal av separation som det värdsliga ögat och sinnet tolkar som verklighet. Därigenom kan den underliggande essensen beskådas och förändringar eller transmutationer åstadkommas bland tillvarons olika nivåer. Alkemisten söker uppenbara och förstå människans och naturens hemligheter, hur dessa korresponderar med det gudomliga och hur alla ting består av krafter som samverkar och motverkar varandra på olika plan. Genom alkemiska processer separeras och frigörs sådana dolda krafter för att sedan kunna renas och genom transformation återföras till en högre grad av helhet och fulländning. Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Jun 1

41 min 26 sec

Imagination: Ett beprövat sätt för att lära sig se bortom ytan är att arbeta aktivt med imagination, visualisering eller föreställningsförmåga. Utan att fördjupa oss i tekniska beskrivningar handlar det om att skapa inre bilder, former och förbindelser med sinnet, som efterhand har förmåga att anta ett mer permanent tillstånd i alkemistens medvetande. Inom psykologin används ofta imagination för att möjliggöra kontakt med psykets olika prerationella, rationella och transrationella delar samt i förlängningen för att kunna kristallisera självet eller det högre jaget. Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

May 20

29 min 3 sec

Människans transformation från bly till guld. Elementen som representanter för alkemins fyra faser, där utveckling sker från jordens grottmänniska till vattnets vita ros, för att i luftens örn kunna kulminera i eldens röda lejon. Sacred Knowledge: sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: alkemiskaakademin.se/

Apr 30

51 min 36 sec

Alkemi - det Gudomliga verket om människans transformation från bly till guld och medvetandets transcendena immanens. Sacred Knowledge: https://sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: https://alkemiskaakademin.se/

Mar 31

31 min 27 sec

Alkemi är världens äldsta visdomstradition som erbjuder en livsväg för att förstå skapelsen, människan och frigöra och realisera den gudomliga potentialen. Därigenom kan vi finna och skapa mening, transformera ”demoner” till ”änglar” och transmutera vårt mänskliga bly till det levande guldet. På så vis blir vi mästare över vårt eget liv genom det gudomliga verkets tre nivåer. Sacred Knowledge: https://sacredknowledge.se/ Alkemiska Akademin: https://alkemiskaakademin.se/

Feb 22

43 min 55 sec